Урок узагальнення з теми "Початок української революції (1917- квітень1918)"

Про матеріал
Підсумковий урок-узагальнення з теми "Початок української революції (1917 - квітень 1918) у вигляді конкурсу між двома командами (за зразком КВК (клубу веселих та кмітливих)).
Перегляд файлу

 

 

 

 

                                         МЕТОДИЧНА      РОЗРОБКА

 

                                            ВІДКРИТОГО  УРОКУ

 

                                  З   НОВІТНЬОЇ   ІСТОРІЇ   УКРАЇНИ

 

 

 

                            ТЕМА:   Тематичне оцінювання з теми

 

                                           «Українська революція (1917-1918)»

 

 

 

 

 

ЕПІГРАФ УРОКУ:

                                                                                        «Не  знаючи   минулого,  

                                                                                         неможливо   зрозуміти

                                                                                         справжній сенс сучасного»             

                                                                                                                М. Горький.

 

 

 

                                                         ВИКЛАДАЧ:        Піпнік  Наталія

                                                                                          Михайлівна

 

 

 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  Тематичне оцінювання з теми «Українська революція

                            (1917-1918)»

МЕТА:  систематизувати і узагальнити знання учнів з теми;

               закріпити вміння учнів аналізувати, співставляти, узагальнювати

               історичні факти, події, документи, усвідомлювати причини  

               негараздів у суспільстві;

               виховувати інтерес до історичного минулого, почуття гуманізму.

ТИП УРОКУ:  потемна атестація.

 

ФОРМА УРОКУ :  КВК   (клуб веселих та кмітливих ).

ОБЛАДНАННЯ:  назва команд, портрети істориків.

 

                                              Х І Д  У Р О К У :

І.    Організаційний момент: А) відмітити відсутніх;

                                                  Б) визначення журі;

                                                  В) умови конкурсів і їх оцінювання.

 

ІІ.   Узагальнення знань з теми «Українська революція (1917-1918)».

 

1 Конкурс:  «Знайомство»   (за кожну правильну відповідь – І бал)

 

        Завдання: скласти з окремих букв назви команд та пояснити ці терміни:

 

 • а в т о н о м і с т и –   М. Грушевський, керівник Товариства

                                    Українських Поступовців, ідеалом була

                                    автономна Україна в складі  Російської  держави.

 • с а м о с т і й н и к и – М. Міхновський, засновник Української народної

                                                партії (УНП), головною метою вважав

                                                досягнення   незалежності України.

 

 2 Конкурс:  «Блискавка»  (за кожну вірну відповідь – 2 бали).

 

                         Принцип:  “Хто перший?”

     Поясніть значення термінів:

І. УЦР – Українська Центральна Рада – найвищій державний орган в Україні;

               виникла 4 березня 1917 року з двох політичних орієнтацій – 

               самостійників (М. Міхновський ) та автономістів (М. Грушевський)

2. УНІВЕРСАЛ – урочиста грамота, документ конституційного значення.

3.ФЕДЕРАЦІЯ – союзна держава, в якій члени федерації ( республіки,

                              штати ) залишають за собою певний політичний

                              суверенітет.

4. СУВЕРЕНІТЕТ – повна незалежність держави від інших держав у її

                                   внутрішній і  зовнішній політиці.

5. УНР – Українська Народна Республіка – була проголошена ІІІ універсалом

               ЦР – 6 листопада 1917 року; на терені України  утворювалась

               Українська Народна Республіка у складі Російської федеративної

               республіки.

6. РНКРада Народних Комісарів –  перший радянський уряд Росіїї,

                 проголошений більшовиками на чолі з В. Леніним на ІІ

                 всеросійському з’їзді Рад.

7. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТЕРІАТ – перший у ХХ столітті український

                 уряд створений 15 червня 1917 року.

                 До його складу ввійшли:

                 В Винниченко – голова, ген. сек. з внутрішніх справ;

                 П. Христюк – генеральний писар;

                 Х. Барановський – ген. сек. з фінансів;

                 С. Єфремов – ген. сек. з міжнаціональних справ;

                 С.Петлюра – ген. сек. з військових справ;

                 Б.Матрос – ген. сек.  із земельних справ;

                 В.Садовський – ген. сек. з судових справ;

                 М.Стасюк – ген. сек.. продовольчих справ; 

                 І.Стешенко – ген. сек.. освіти. 

8. НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ – перший радянський уряд України,

                                                          створений 12 грудня 1917 року

                                                          на ІІІ з’їзді Рад у Харкові, очолив

                                                          Микола Скрипник.

9.ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР – політика залякування політичних противників

                                            жорсткими насильницькими методами, яку

                                           проводили червоноармійці.

10. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – перехід із приватної власності у власність

                                             держави ( землі, промислових підприємств,

                                             банків, транспорту ). 

3 Конкурс: “Історичні особи” ( за кожну вірну відповідь – 2 б.)

І. Грушевський Михайло Сергійович ( 1866- 1934 ) –ТУП, Союз українських

   автономістів-федералістів. Народився в 1866 р. у м. Холми. Написав 10-

   томну   працю “Історія України – Русі”. Був обраний  першим Президентом

   УНР.

2. Винниченко Володимир ( 1880 – 1951) – член УСДРП, автономіст. 

    Народився в селянській сім’ї Херсонської губернії. Був головою

    Генерального секретаріату, за фахом юрист. В січні 1918 року приїжджає у

    Бердянськ. З 1919 року – емігрував у Францію, написав “Відродження

    нації”. 

3. Міхновський Микола – один з найвидатніших пропагандистів ідеї

     незалежності України, засновник Української Народної Партії (УНП),

     в 1900 році написав працю “Самостійна Україна”.

4. Петлюра Симон ( 1879 – 1926 ) – член УСДРП на І Українському

    Військовому З їзді (5-8 травня 1917 року) був обраний головою

    Військового генерального комітету; автономіст, в 1918 р. Став

    самостійником. В Генеральному секретаріаті був генеральним секретарем з

    військових справ.

5. Кереньський О. – міністр юстиції в Тимчасовому уряді, разом  з

    Цереталі і Терещенко прибув до України 29 червня 1917 року для

    переговорів з УЦР.

6. В.Ленін (1870- 1924 ) – очолив Раду Народних Комісарів – Російський

    радянський  Уряд.

7. Скрипник Микола – очолив Народний секретаріат – перший радянський

    уряд в Україні .

8. Корнілов Лавр. – царський генерал, спробував чинити контрреволюційний

    заколот ( 25-30 серпня  1917 р.).

9. Муравйов М. – царський генерал, який очолив наступ радянських

    військ на Київ і розпочав  “червоний терор”  у Києві в 1918 р.

4 Конкурс:  “Подорож сторінками архівів”

                        (за кожну вірну відповідь – 2 бали )

ЗАВДАННЯ: За прочитанним документом визначити про яку подію йдеться мова.                     

                            (Додатки)

5 Конкурс: “Підсумковий”  (за кожну вірну відповідь – 1 бал )

 ЗАВДАННЯ: Згадати найбільш  важливі віхи розвитку Української

 революції і позначити їх на смужці часу.

А     Український національний конгрес;

Б      ІІ Універсал Центральної Ради;

В      наступ радянських військ на Україну;

Г       утворення Української Центральної Ради;

Д       збройний виступ самостійників;

Ж      І Універсал Центральної Ради;

З       проголошення радянської влади в Україні;

К       проголошення УНР;

Л       з’їзд народів у Києві;

М      проголошення Незалежності УНР;

Н       Брестський договір;

П       бій під Крутами.

                                          1917

                1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

III. Зв’язок теми уроку з епіграфом.

IV. Підсумки: слово журі.

V.  Нагороди: виставлення оцінок.       

 

 

 

     Додаток 1

       Відозва Української Центральної Ради 
до українського народу

Народе Український!

Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і Твоєї волі й пробудження до нового, вільного, творчого життя, після більш як двохсотлітнього сну.

Уперше, Український тридцятипятиміліонний Народе, Ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто Ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю.

      …Ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового уряду всіх прав, які тобі природно належать, і які Ти повинен мати. Великий Народе, сам хазяїн на Українській землі.

Додержуйте спокій: не дозволяйте собі ніяких вчинків, що руйнують лад в житті, але разом, щиро й уперто беріться до роботи: до гуртовання в політичні товариства, культурні і економічні спілки, складайте гроші на Український Національний Фонд і вибірайте своїх українських людей, на всі місця – Організуйтесь!

Тільки згуртувавшись, можна добре пізнати всі свої потреби, рішуче за них заявити і створити кращу долю на своїй Землі.

Українська Центральна Рада. 
Київ, року 1917, березня 9.

Додаток 2

З  ПЕРШОГО УНІВЕРСАЛУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого

Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української Землі.

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори.

Ті ж закони, що мають лад давати по всій російській державі, повинні видаватися у Всеросійськім Парламенті.

Ми гадали, що Центральне Російське Правительство простягне нам руку в сій роботі, що в згоді з ним ми, Українська Центральна Рада, зможемо дати лад нашій землі.

Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання, одпіхнуло простягнену руку українського народу…

І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя…

Ухвалено:
Київ, року 1917, місяця червня числа 10.

 

Додаток 3

«План робіт 2-го Українського полку ім. П. Полуботка

з 3 (16) на 4 (17) липня 1917 року»

«…Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи лише на папері або півсвободи. Після про­голошення першого Універсалу (другого ми не визнаємо), ми приступає­мо до заведення порядку на Україні... Визнаючи Українську Центральну Раду за свій найвищий уряд, ми поки що виганяємо зрадників з України без її відома. Коли ми все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємось Українській Центральній Раді. Тоді вона повинна буде порядкувати як у Києві, так і на всій Україні як у своїй хаті...».

Мілюков П. Історія другої російської революції. – Софія, 1923. – Т.1. – С.81.

 

Додаток 4

Тимчасова Інструкція Ґенеральному Секретаріатові

Тимчасового Правительства на Україні

        1. До вирішення питання про місцеву управу Установчими Зборами призначається Тимчасовим правительством … Ґенеральний Секретаріат, котрий є найвищим орґаном Тимчасового правительства в справах управи Україною.

2. Повновласти Ґенерального Секретаріату розтягаються на ґубернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську й Чернигівську, з виключенням Мглинського, Суразького, Стародубського й Новозибківського повітів;

Ґенеральний Секретаріат складається з ґенеральних секретарів.     

В числі секретарів не менше чотирьох повинні бути особи, які не належать до української національности.

4. Ґенеральний Секретаріат розглядає, розробляє й подає на затвердження Тимчасовому правительству пропозіції щодо життя краю і його управи.

6. В усіх справах, означених у попередній статі, місцеві властІ краю звертаються до Секретаріату, котрий, по зносинах з Тимчасовим правительством, передає його розпорядки та вказівки місцевим властям.

                                  Підписали:

міністер-презідент Керенський,

міністер судівництва Зарудний.

                                                                     Петроград, 4 (17) серпня 1917.

Додаток 5

З резолюції Харківського з’їзду Рад (Всеукраїнського)

Влада на території Української Республіки віднині належить виключно Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; на місцях – повітовим, міським, губернським та обласним Радам, а в центрі – Всеукраїнському з’їзду Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, його Центральному виконавчому Комітетові і тим його органам, які він створить.

Україна оголошується Республікою Рвд робітничих, солдатських і селянських депутатів.

Донецький пролетарій – 1917. – 14 грудня.

 

 

 

Додаток 6

Універсал
   Української Центральної Ради
(IV)

Народе України.
 

     Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від
нікого   незалежною,  вільною,  суверенною  державою  українського
народу.

     Зо всіма сусідніми державами, як то: Росія, Польща, Австрія,
Румунія, Туреччина та інші,  ми хочемо жити в згоді й приязні, але
ні  одна  з них не може втручатися в життя Самостійної Української
Республіки.

     Власть в  ній  буде належати тільки народові України,  іменем
якого,  поки зберуться Українські Установчі Збори,  будемо правити
ми,  Українська  Центральна Рада,  представництво робочого народу,
селян, робітників і салдатів, та наш виконуючий орган, який однині
матиме назву Ради Народніх Міністрів.

 

     Що ж  до  так  званих "большевиків" та інших напасників,  що нищать  та  руйнують  наш  край,   то   приписуємо   Правительству Української Народної  Республіки  твердо  й  рішуче  взятися  за боротьбу з ними.
 

                                       Українська Центральна Рада.

                                          У Київі. 9 січня 1918 р.
 

___________________
     Вістник Ради   Народніх   Міністрів   Української   Народньої
Республіки. - 1917, 13 січня, - N 3.

 Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.

 

 

                                              

                   

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ковтуновська Галина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Піпнік Наталія
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В.)
Додано
29 травня
Переглядів
899
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку