2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Урок " Веселковий прикметник"(систематизація знань про прикметник)

Про матеріал
Урок систематизації та узагальнення вивченого про прикметнник з елементами кольоротерапії. Форма проведення уроку - лінгвістична веселка.
Перегляд файлу

Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 69

 

 

Розробка уроку

з української мови                                                                                          6 клас

Веселковий прикметник                                                                                         ( систематизація знань про прикметник )

 

                                                                                                                                        Розроблено вчителем української мови та літератури

Бесараб О.В.

 

Тема: Веселковий прикметник ( систематизація знань про прикметник ).

                                                                                                                                                     Мета:  систематизувати та узагальнити знання учнів про прикметник як самостійну частину мови; розвивати та закріпити навички правильно визначати морфологічні

ознаки прикметників, їхню синтаксичну роль; розвивати пам'ять, увагу, культуру усного та писемного мовлення; виховувати повагу до рідного слова, любов до природи.

Тип уроку : урок узагальнення й систематизації вивченого з кольоротерапією.

Форма проведення уроку : лінгвістична веселка.

Обладнання: картки для індивідуальної та групової роботи                                                                           

Хід уроку                                                                                                                                          І. Організаційний момент.                                                                                                            (На червоних картках учні отримують роздруковану лічилку)

Веселкова лічилка
В лузі дощик із квіток
кольоровий сплів вінок.
У долину, аж до річки,
простяглись барвисті стрічки.
Ось червона, перша стрічка, —
колір стиглої сунички.
Друга — наче мандаринки,
що оранжеві в них спинки.
Третя — жовта, наче сонце
зазирає у віконце.
А четверта — то зелена,
як листок берізки, клена.
П’ять — блакитна, барвінкова,
наче квіточка святкова.
Шоста — синя, як ті сливи,
що дощі вмивали й зливи.
Сьома — вкрили ліс та балки
фіолетові фіалки.

Із семи стрічок веселих
утворилася веселка,
і щоб знати кольори,
ти лічилку повтори.
                        (Л. Вознюк)

ІІ. Основна частина.

 1. Мотивація навчальної діяльності.                                                                             

Учитель. Одне з найдивовижніших явищ природи – веселка. Одна з найцікавіших частин мови- прикметник. Сьогодні на уроці узагальнення знань про прикметник спробуємо завдяки вашій уяві і творчім здібностям поєднати здобуті на попередніх уроках знання про цю частину мови і різнобарвні кольори.

2. Актуалізація опорних знань.                                                                                    (На помаранчевих картках учні отримують роздруковані незакінчені речення)

 1) Гра «Завяжи вузлик»

 •              Прикметники в реченнях найчастіше пов’язані з… (іменниками).
 •              Частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання:                         Хто? Що? Це – … (іменник).
 •              Частина мови, що означає ознаку предметів і відповідає на питання:                 Який? Яка? Яке? Які? Чий? Чиї? Чиє? Це – … (прикметник).
 •              Що можуть означати прикметники? (Величину, форму, смак, дотик, колір, просторові і часові поняття. Наприклад: (…).
 •              Яку роль відіграють прикметники в мові? (Збагачують мову, роблять її красивою, виразною, милозвучною.)

   2) Колективна форма роботи.                                                                                      (Учні визначають прикметники з іменниками у «Веселковій  лічилці» встановлюють рід, число.)                                                                                                                                              3. Систематизація і узагальнення вивченого матеріалу.                                                                                                1) Поетична хвилинка.                                                                                                (На жовтих картках учні отримують роздрукований вірш )

а) Прочитайте вірш, вставивши на місці крапок пропущені прикметники та слова інших частин мови так, щоб вони римувались із останніми словами попередніх рядків (щоб були співзвучні останні склади). Визначте розряди прикметників. Чи у всіх випадках можна визначити їх рід? Чому?

Веселковий дощ

Вранці сонце хмарки прало

Та й викручувати … (стало).

Зашумів Дощик … (веселий)

По лугах і по оселях.

Так шалено лопотів,

Що веселку …(розбудив)

Гей, Веселко, годі… (спати),

Час хмаринки фарбувати:

Цю в …(блакитне), цю – у … (біле),

Цю – у ледь порожевіле.

А із них …(рясний) та …(гарний)

Пройде дощик різнобарвний.

З неба падають краплини

Голубі, …(рожеві), …(сині)

Та на трави, та на квіти

На волошку, що у житі.

                                (Н. Вернигора)

б) Чи можна цей текст назвати розповіддю? Доведіть свою думку.

в) Поясніть, чому слова Веселка і Дощик написані з великої літери?

г) До прикметника різнобарвний доберіть синоніми.

2) Гра  «Знайдіть помилку»                                                                                                             (На зелених картках учні отримують роздруковані завдання)

 • Знайдіть помилку, закресліть «зайве» слово.

Щонайдальший, кращий, багатіший, багатий, старший, старіший, менш мокріший, більш віддалений, найбільш здібніший.

     3) Розгадайте кросворд.                                                                                                       (На блакитних картках учні отримують роздруковані завдання)                                                                                     Поставте  прикметники у вказаних формах роду, числа, відмінка.

1. Тваринний – Р.в. однини, 2. Зелений – О.в. однини, 3. Їстівний – Р.в. множини; 4. Ікластий – Н.в. множини; 5. Пухнастий – Д.в. множини, 6.Хижацький – Р.в. множини; 7. Блакитний – О.в. множини; 8.Могутній –Р.в. однини

 

 

1

т

в

а

р

и

н

н

о

г

о

2

з

е

л

е

н

и

м

3

ї

с

т

і

в

н

и

х

4

і

к

л

а

с

т

і

5

п

у

х

н

а

с

т

и

м

6

х

и

ж

а

ц

ь

к

и

х

7

б

л

а

к

и

т

н

и

м

и

8

м

о

г

у

т

н

ь

о

г

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Творче завдання  «Калиновий  кущик»                                                                  (На синіх картках учні отримують роздруковані завдання)

 Від іменника калина утворіть прикметник у поданих словосполученнях. Вкажіть рід, число.

Калина  -      чай,      гілочка,        зернятко,       вуста.

У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких – у переносному?                                                                                                                              З утворених словосполучень складіть речення. Визначте синтаксичну роль прикметників.

ІІІ. Аналіз і підсумок уроку.

 • Яким був наш урок?
 • Що закріпили на уроці?
 • Який вид роботи сподобався?

                                                                                                                                                      ІV. Домашнє завдання.                                                                                                            На фіолетовій картці ви отримуєте тестові завдання, які допоможуть вам підготуватися до контрольної роботи.  Всі картки оформіть у веселковий буклет, який буде вам на згадку про сьогоднішній урок і вивчену частину мови. На наступному уроці я зберу і перевірю виконану вами роботу.                                                                                                            

                                                                                                                                                     ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ

 

 1. Визначте рядок прикметників, у яких суфікси записано з помилками.

 

А Ріднесенький,  однісінький,  зеленесенький.

Б    Малюсінький, цілісінький, гарнесенький.

В    Тонісенький, чистесинький, здоровюсінький.

Г Малесенький,  величенький,  тихесенький.

 

 1. Визначте речення, у якому не з прикметником пишеться разом.

 

А Хиба не/велика, що в борщі одна риба.

Б  Не/потрібна робота даремна трата сил.

В   Річ не/чудна, що в хаті ніч, чудно було б, коли б її не було.

Г Біда не/велика, що без риби середа.

 

 1. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з н.

 

А Де..ий, півде..ий, масив..ий, потуж..ий.

Б    Бляша..ий, греча..ий, безмеж..ий, леви..ий.

В    Височе..ий, гороби..ий, письме..ий, піща..ий.

Г Чаї..ий,  пісе..ий,  весня..ий,  невблага..ий.

 

 1. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс.

 

А Світлоахисний,  кисло/солодкий,  глухоімий.

Б    Віце/президентський,  водо/провідний,  лісо/степовий.

В    Воєнно/політичний,  південно/східний,  мовно/літературний.

Г Зерно/бобовий,   народно/визвольний,   вокально/інструментальний.

 

 1. Визначте рядки, у яких зазначено прізвища прикметникової форми.

 

А Куцаковський,  Гайсановський,  Легкий.

Б   Тютюнник, Тичина, Жаров.

В    Збанацька, Мирна, Дмитровська.

Г Симоненко, Бібіков, Капустін.

 

 1.      Установіть відповідність між іменниками і суфіксами, за допомогою яких творяться прикметники.

 


   А Магній, почуття, дія.                                                 1. Суфікс -ов-.

   Б   Значення, суть, мовлення.                                          2. Суфікс -єв-.

                                                                                                                                                  В   Взірець, глянець ,яблуня                                            3.  Суфікс -ев-.

                                                                                                                                           Г   Палац, марш, бір                                                                                                            Д   Ключ, степ, ясен.

 

                                                                                                                                           


7.  Установіть відповідність між іменниками і суфіксами, за допомогою яких творяться прикметники.


 


А Катруся, донька, Ольга.                           Б  Олексій, водій, Андрій.                                                                                                        

1.Суфікс -ин.                                          2.Суфікс -їв.


В  Товариш, скрипаль, лікар.                      3.Суфікс -їн.                                                                                                                                          


 Г  Зоя, Соломія, Надія.       4.Суфікс -ів                      


 


8.Запишіть текст, опускаючи риску і вставляючи замість пропусків потрібні літери. Зробіть морфологічний розбір виділеного прикметника.

Позеленіли вікна, повітря стало бузково/синім. Садок тріпотів кожною гілкою і був сповнений якогось зеленкувато/сивого шелесту. Картопля на сусідн..х городах вигойдувалася хвилями. Окая..ий грім озивався там і сям, і в його погрозах чулась нела сила, а могутня (За Є. Гуцалом).

  

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1821
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку