Урок «Вставні слова, розділові знаки при них.Інтонування речень зі звертаннями та вставними словами»

Про матеріал

На цьому уроці діти поглиблюють знанняучнів про вставні слова, звертання, словосполучення і речення, їх види за значенням,удосконалюють вміння виділяти їх у реченнях інтонацією і розділовими знаками; розвивають творчі вміння складати синтаксичні конструкції зі вставними реченнями та звертаннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Конспект відкритого уроку з української мови

у 8 - му класі на тему :

«Вставні слова, розділові знаки при них.

Інтонування речень зі звертаннями та вставними словами»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Вставні слова, розділові знаки при них. Інтонування речень зі звертаннями та вставними словами.

Мета: поглибити знання учнів про вставні слова, звертання, словосполучення і речення, їх види за значенням; сформувати вміння відрізняти види вставних слів і словосполучень від співзвучних членів речення; удосконалювати вміння виділяти їх у реченнях інтонацією і розділовими знаками; розвивати творчі вміння складати синтаксичні конструкції зі вставними реченнями та звертаннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розвиткові мовної й мовленнєвої особистості восьмикласників; виховувати почуття поваги і шани до рідного слова, української мови.

Тип уроку: узагальнення та систематизація вивченого

Форми і методи: робота в групах,парах, тестові завдання, бесіда, вибірково-пошукова робота, інформаційна хвилинка, творче конструювання, міні-повідомлення,діти під час уроку роблять висновки після виконання вправ.

Обладнання: підручник, зошит, картки, тестові завдання.

Хід уроку

 1. Організаційний момент
 2. Настаново - мотиваційний етап
 3. Актуалізація опорних знань 

Бесіда

Вч.:На попередніх уроках ми опрацьовували тему «Звертання. Розділові знаки при звертанні. Вставні слова». Давайте пригадаємо, що ми вивчили та чого навчилися.

 1.        (Клас поділений на 2 групи. Кожній із них ставиться питання і вони відповідають).

Питання для всіх учнів.

 1. Який розділ ми з вами почали вивчати? (Синтаксис і пунктуація)
 2. Що таке синтаксис? ((Розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень та речень).
 3. Що таке речення? ((Речення – це граматично й інтонаційно оформлена синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження й повідомлення думок або почуттів мовця)
 4. Що таке пунктуація? (Розділ науки про мову, який вивчає вживання розділових знаків у реченні й тексті на письмі).
 5. Які в українській мові є види речень за метою висловлювання? (розповідні, питальні, спонукальні)
 6. За будовою речення поділяються на ?(прості та складні)
 7. Прості речення у свою чергу поділяються на ( ускладнені та неускладнені)
 8. Чим можуть бути ускладнені прості речення? (звертаннями та вставними словами)

Питання для 1-ї групи

 1. Що таке звертання?
 2. Яка основна функція звертання? Яка синтаксична роль звертання у реченні?
 3. Яке звертання називається поширеним, а яке - непоширеним?
 4. Розкажіть, які розділові знаки вживаються при звертанням?

Питання для 2-ї групи.

 1. Які слова називаються вставними? Яка синтаксична роль вставних слів у реченні?
 2. Назвіть групи вставних слів з прикладами?
 3. Які розділові знаки ставимо при звертаннях?
 4. У формі якого відмінка вживаються звертання?

3.2  Виконання тестових завдань

Повторення теоретичного та практичного матеріалу з теми : Звертання.

Клас працює над тестовими завданнями:

1.Позначте твердження, яке є правильним:

а) У реченні звертання виконує синтаксичну роль підмета.

б) У реченні звертання виконує синтаксичну роль додатка.

    в) Звертання ніколи не буває членом речення.

   г) Звертання може бути будь-яким членом речення.

2. Знайти речення, у якому звертання стоїть на початку.

А) Ти зійди на гору, брате, і поглянь на схід: стали світлими наші хати і просторий світ.

 Б) О ліро пушкінська, на світ увесь брини про зорі щастя.

 В) Ми зберегли тебе, вкраїнська мово, щоб лютий ворог не поранив.

      Г) Добридень, тату мій і далі неосяжні, прийміть любов мою й тепло пісень моїх.

3. Знайти речення, у якому звертання стоїть у кінці.

А) Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов.

   Б) Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік.

   В) Гей рицарю жадібний, стережись.

   Г) Я сирота з Вільшаної, сирота, бабусю!

4.Позначте речення з поширеними звертаннями:   

А) Душа твоя мені до болю близька, наш святославний, милий Новгород.

 Б) Земле! Силу для співу позич.

 В) Вас пам'ятаю, ясени, як проводжали у дорогу.

 Г) Люблю тебе - і небо входить в дім, блакитним словом колискову творить.

5.Позначте речення, у якому правильно розставлено розділові    знаки при звертанні:

 А) О світе, мій, невже без таїни народжуєш троянди й полини?

 Б) Прости мені земле, коли не такий, як треба синам твоїм бути.

 В) Ой ти, ниво моя, ниво, золотая.

 Г) Мій, Боже, милий, як то мало святих людей на світі стало.

Отже, робимо висновок

 1. Узагальнення та систематизація вивченого

1 блок ( звертання)

Вч.: Ми вже з вами пригадати, теоретичний матеріал, який нам буде потрібний на сьогоднішньому уроці, і тому, перейдімо до виконання вправ на закріплення його матеріалу. На сьогоднішньому уроці, ми будемо працювати на картках, тому що вправи з підручника ми з вами майже всі виконали.

Пригадайте, а як потрібно інтонувати звертання у вимові та на письмі?

1.Гра « Творець»

(учні виконують письмово в зошитах)

Поставити подані словосполучення в кличному відмінку. З одним словосполученням (за вибором) скласти речення. Поставити розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір речення. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

Пан лікар, Петро Степанович, Марія Миколаївна. (Пане лікарю, Петре Степановичу, Маріє Миколаївно).

Речення для синтаксичного аналізу.

Та засни ти нарешті, моя нерозумна тривого! (І. Драч) - речення спонукальне, окличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене звертанням. Звертання моя нерозумна тривого поширене, виражене іменником у кличному відмінку й узгодженими з ним присвійним займенником і прикметником.

Отже, робимо висновок

 2. Вибірково - пошукова робота. Поетичний куточок

Прочитати поезію, правильно інтонуючи звертання. Визначити структуру звертань(поширені, непоширені) і виписати їх до зошита.

- Розкажіть мені, мамо, про вишні
Їх було так багато в саду.
- Були, доню, морози невтішні,
А вони кого хочеш зведуть.
- Розкажіть мені, мамо, про зорі.
Чи такими були і колись?

- А той, доню, хто виріс у горі,
Не часто на зорі дививсь.
- Розкажіть мені, мамо, про долю.
Чи людині підвладна вона?
- Наша доля, о доню, як море.
Той пливе лиш, хто має човна.
- Розкажіть мені, мамо, про роки.
Чи спливають помітно вони?
- Наші роки помітні, допоки
Матерів пам`ятаєте ви.
Отже, робимо висновок (за допомогою різних вправ, ми з вами пригадали. Як інтонуються звертання, яка їхня роль в реченні, та які звертання є за струкрутою).

3. Інформаційна хвилинка

Вч.: Діти. Скажіть, будь ласка, звертання є поширеним тільки в нашій мові, чи й інші мови мають його?

Повідомлення учнів

 1 -й учень.

Звертаннями користуються у всіх державах з сивої давнини. Наприклад, наше українське «пан» — дуже старе, що використовувалось ще за часів Київської Русі. Останніми роками повертається до нас і такий ґречний засіб спілкування, як «добродій». Улюбленим зачином листів багатьох українських письменників було: «Вельмишановний добродію», «Великоповажна добродійко».

2-й учень.

У різних державах користуються різними звертаннями: в Англії до нетитулованого чоловіка звертаються зі словами «сер», «містер», а до одруженої нетитулованої жінки — «місіс», хоча до жінки з аристократичних кіл звертаються леді чи «міледі», а до її чоловіка — «мілорд». До дівчат в англомовних країнах звертаються «міс», у Скандинавії «фрекен», в Німеччині — «фрейлен». А ось ввічливе згадування про заміжню жінку у німців «фрау», до чоловіків «гер».

3-й учень.

В Іспанії та Італії чоловік «дон», жінка «донья» чи «дона». У Франції жінкам кажуть «мадам», чоловікам «місьє», дівчатам «мадемуазель».

4-й учень.

 А у народів Сходу вживають такі звертання: до чоловіка — «ага», до жінки — «ханум».

2 -й блок ( вставні слова)

Вч.: На початку уроку, ми з вами згадали, що таке звертання, яка його роль в реченні та які групи мають звертання.

А як правильно інтонувати звертання?

Вч.: Зараз, ми з вами виконаємо вправу із нашого підручника.

Робота з підручником (Розгортаємо підручник на ст.    Впр.191 (усно)

Отже, робимо висновок

4.Творче конструювання

Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

1.Гори [невпевненість] стояли тут поруч (О. Гончар).2. Перебування в Києві [привертає увагу співрозмовника] багато дало мені для п'єси (О.Довженко).3. [Задоволення] її запросила до себе на село наша старша тітка (Леся Українка).

Довідка. Здавалось, на щастя, по-перше, здавалося, кажуть, по-друге, кажуть, уяви собі, певно.

Отже, робимо висновок

5. Робота в парах.  Визначте, чим ускладнені речення:

1) однорідними членами; 2) звертанням; 3) вставними словами.

1. Мамо, а родзинки теж скоромні? 2. Гей, Іванку, поспішай кавуна купувати. 3. Мабуть, вони не слухались своїх мам. 4. А в кухні дим, чад, гармидер, задуха. 5. Та, кажеш, що ти й їсти вариш? 6. Мама аж палає й пашить усім лицем, чолом, руками.

Отже, за результатом цієї вправи, ми узагальнили свої знання з теми речення, і чим ці речення можуть, бути ускладненими.

 1. Підсумки уроку

Міні-повідомлення

Вч.: Підсумки нашого уроку, ми проведемо не як завжди за питаннями, а в іншій формі. Уявіть, що вашого однокласника не було на уроці. Коротко передайте йому зміст уроку використовуючи звертання та вставні слова ( не більше ніж 5 речень).

 1. Домашнє завдання

Повторити параграф 22-24,

Вправа 322 (п)

Виписати з художньої літератури 2 речення із звертаннями(поширеними,непоширеними) і 2 речення зі вставними словами. 1 речення зробити повний синтаксичний аналіз.

Вч.: Дякую, вам, за урок. Ви молодці. До побачення.

 

 

docx
Додано
27 листопада 2018
Переглядів
840
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку