10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Юридична відповідальність"

Про матеріал
Цікаві юридичні задачі;знайомство з Кодексом України;практичне застосування.
Перегляд файлу

Тема уроку.  Юридична відповідальність.

Мета: навчальна: формувати в учнів поняття «юридична відповідальність», «крайня необхідність», «необхідна оборона»; ознайомити учнів з видами юридичної відповідальності, формувати вміння визначати наявність підстав притягнення юридичної відповідальності, аналізувати події суспільного життя з точки зору права;

 • розвивальна: вдосконалювати навички аргументувати й висловлювати альтернативні думки, працюючи з документами ухвалювати правові рішення, аналізувати правові ситуації;
 • виховна: виховувати розуміння невідворотності юридичної відповідальності, повагу до норм права, правомірної поведінки, формувати правову свідомість учнів.
 • методична: використання інтерактивних методів навчання для розв’язання правових ситуацій.

Обладнання і дидактичне забезпечення: підручник з правознавства; витяг із Кримінального кодексу, Конституція України.

Основні поняття: юридична відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: пояснювати, що таке юридична відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона; описувати ознаки юридичної відповідальності та розрізняти її види; пояснювати, за яких обставин людина звільняється від юридичної відповідальності, наводити приклади; аналізувати події суспільного життя та правові ситуації з точки зору права; оцінювати вчинки та поведінку учасників ситуацій з точки зору її правомірності.

Епіграф: «ЗВИНУВАТИТИ МОЖНА Й НЕВИННОГО, ЗАСУДИТИ ТІЛЬКИ   ВИНУВАТОГО»(Апулей).

«НЕЗНЕННЯ ЗАКОНІВ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»(Ст.68 КУ).

Цитати до уроку: Найбільше заохочення злочину – беззаконня. (Цицерон).

                               Сутність закону – любов до людини. (Шекспір).

                               Будь-який закон має в основі свого роду право. (Арістотель).

                               Тільки закони можуть встановлювати покарання за злочини. 

                                                                                                               (Ч.Беккарія).

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Кожна група отримує завдання

Випереджувальне завдання

Робота в групах.

1.Група отримує завдання

Розіграти правопорушення без слів за допомогою міміки та жестів

Вступне слово викладача. На попередніх уроках ми з вами вели мову про законність, правопорядок, правосвідомість і правопорушення. У житті кожної людини трапляються випадки порушення певних соціальних норм. Утім, лише порушення норм права є правопорушенням. Пригадаймо,  що таке правопорушення?  (Правопорушення – це суспільно небезпечне протиправне діяння, зроблене суб'єктом правовідносин, або вчинки людей, якими порушуються розпорядження чинного права).

2.Група

Індивідуальне завдання.

Відтворити схематично види правопорушень.(на ватмані)

 

                                       Види правопорушень

 

                            Злочин                                             Проступки

                                      Адміністративні                                                        та інші

дисциплінарні    цивільно-правові

 3групаОзнаки правопорушення(схема)

Евристична бесіда.

1. Що таке злочин та проступок? (Злочин – найбільш небезпечний вид правопорушень, за вчинення яких накладається кримінальна відповідальність. Проступки – менш суспільно небезпечні діяння, що зазіхають на цінності, які охороняються цивільними, трудовими, сімейними нормами права).

2. Які ви знаєте злочини за степенем тяжкості? (Невеликої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі).

3. Коли в Україні була скасована смертна кара? (У 2001році).

4. Хто в Україні здійснює помилування й амністію? (Президент, Верховна Рада).

5. Які існують причини правопорушень? (Суб'єктивні, об'єктивні).

6. Хто такий підозрюваний і обвинувачений, підсудний і засуджений? (Підозрюваний це особа, якій в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України вручено повідомлення про підозру, або особа, яку затримано відповідно до чинного Кримінального процесуального законодавства. Обвинувачений (підсудний) – це особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Засудженийза кримінально-процесуальним правом України особа, щодо якої судом винесено обвинувальний вирок).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1 група

Розігрування ситуації

Методом «Мозкового штурму» учням пропонується  визначити поняття «відповідальність».

Відповідальність - це обов’язок правопорушника  відповісти за свої вчинки, тобто покладання на особу, яка порушила певне правило, зазнати певних негативних наслідків за скоєне правопорушення.

 Вчитель. Із соціальної точки зору правопорушення є вчинком, який завдає шкоди інтересам окремих громадян чи юридичних осіб, а нерідко й інтересам усього суспільства. Тому держава має не тільки здійснювати роботу щодо усунення причини та умов правопорушення, а й протидіяти правопорушенням, переслідувати правопорушників, притягати їх до відповідальності. То ж на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо тему «Юридична відповідальність», знання про яку допоможуть вам у майбутньому орієнтуватися у сфері суспільних відносин.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 Вчитель. Я пропоную вам висловити свою думку щодо юридичної відповідальності та сформувати визначення юридичної відповідальності.

 Вправа «Мереживо думок» (Учні висловлюють свої думки та записують визначення в зошити).

- Юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, суть якої полягає в обв'язку відповідати за порушення норм права й застосовані державою до правопорушника заходів примусу, передбачених законодавством.

- Це обмеження, які накладаються на особу в разі скоєння нею правопорушення відповідно до норм законодавства.

- Це застосування до винної особи заходів державного примушення за вчинене правопорушення.

 Робота з таблицею.

Ознаки юридичної відповідальності

Підстави юридичної відповідальності

1. Негативні наслідки, яких має зазнати винна особа

1. Наявність правової норми ,що передбачає склад правопорушення

2. Реалізація за допомогою застосування заходів державного примусу.

2. Юридичний факт вчинення самого правопорушення

3. Є наслідком порушення норм права.

3. Наявність правозастосовного акта, що набув чинності

4. Деліктоздатність особи — здатність особи нести юридичну відповідальність певного виду

 

 Викладач.  Так,  як правопорушення можуть відбуватись у всіх сферах життя і діяльності людини, відповідальність юридичну поділяють на види:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрацювання таблиці  «Види юридичної відповідальності».(робота з презентацією)

 

Вид відповідальності

За що настає

Хто накладає

Форма реалізації

Матеріальна

За шкоду заподіяну майну роботодавця (підприємства, установи, організації)

Роботодавець чи уповноважений ним орган

Відшкодування завданої шкоди

Дисциплінарна

За порушення трудової, військової і службової дисципліни

Уповноважена особа

Попередження, догана, сувора догана, звільнення

Цивільно-правова

За невиконання договірних зобов’язань, спричинення шкоди

Суд; можливе позасудове розв’язання проблеми

Повне відшкодування завданої майнової шкоди, упущеної вигоди та моральної шкоди

Адміністративна

За скоєння  адміністративних правопорушень

Адміністративні комісії, суди, органи внутрішніх справ, митні органи тощо

Попередження, штраф, позбавлення спеціального права, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, виправні роботи, громадські роботи, адміністративний арешт

Кримінальна

За скоєння злочинів, передбачених Кримінальним Кодексом України

Суд

Штраф, арешт, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певним видом діяльності, конфіскація майна, громадські роботи, позбавлення волі, довічне позбавлення волі таін.

 

 Робота в групах.  (робота по картках)Проаналізуйте життєві ситуації й визначте, який вид юридичної відповідальності настає у таких випадках. У таблиці навпроти виду юридичної відповідальності потрібно поставити номер тої чи іншої ситуації.

 1. Управління автомобілем у нетверезому стані.

 2. Неявка працівника на роботу без поважної причини.

 3. Крадіжка товару із супермаркету.

 4. Пошкодження учнем підручника, отриманого в бібліотеці.

 5. Хлопець переліз через паркан сусіда й розтоптав рідкісні квіти..

 6. Хибне повідомлення неповнолітнім  в міліцію про замінування школи.

 7.Скоєння ДТП водієм, який перебував у нетверезому стані.

Види юридичної відповідальності

№ ситуації

 Дисциплінарна

 

Матеріальна

 

 Адміністративна

 

 Цивільно-правова

 

 Кримінальна

 

 

 Правильна відповідь: дисциплінарна -2; матеріальна - 4 ; адміністративна -1, 6; цивільно-правова - 5; кримінальна -3,7 .

 Викладач. До юридичної відповідальності може бути притягнуто лише особу, яка може розуміти значення своїх дій та керувати ними, тобто деліктоздатну особу.

 Тому не можна притягнути до відповідальності людину, яка є психічно хворою, розумово відсталою, вона вважається неосудною. У той же час особа, яка не може керувати своїми діями внаслідок алкоголь­ного або наркотичного сп’яніння, не звільняється від юридичної відповідальності, адже вона сама довела себе до такого стану. Більше того, скоєння правопорушення в такому стані є обставиною, яка обтяжує відповідальність.

 В окремих випадках, навіть коли вчинено дії, що мають ознаки правопорушення, винного не буде притягнуто до відповідальності.

 Робота з документом.(розв’язання юридичних задач)

 Кримінальний кодекс України (витяг) (Додаток 1).

 Юридична задача.

 Автолюбитель повертався додому з полювання на власній автомашині з причепом. Дорога далека, коли стемніло він зупинився для відпочинку. Однак одразу до нього під’їхала вантажівка, з якої вийшли троє молодиків і без жодного слова прострелили колеса автомобіля мисливця. Після цього вони почали брати речі з причепу. Власник автомобіля не розгубився - відкрив прицільний вогонь по грабіжниках з мисливського карабіна, убивши одного й тяжко поранивши іншого. Поранений і його спільник поспіхом від’їхали на вантажівці, але невдовзі були затримані міліцією.

 Орієнтовна відповідь. Автолюбитель убив людину, поранив іншу, але він не буде притягнутий до відповідальності. Його дії є необхідною обороною. Необхідна оборона може бути застосована лише в разі протиправного посягання. При цьому застосувати необхідну оборону особа має право тільки в момент, коли існує реальна загроза. Наприклад, якщо на людину напали хулігани, вона має право застосувати засоби захисту - прийоми самооборони, навіть зброю. Проте якщо вона, не маючи можливості одразу дати відсіч, уже після нападу піде додому, візьме зброю, повернеться й застосує її проти нападників, то такі дії не будуть кваліфіковані як необхідна оборона. Шкода, що буде завдана напад­никам, може перевищувати ту, яку намагалися завдати правопоруш­ники, але вона має відповідати характеру й небезпеці посягання. Так, правомірним буде нанесення тілесних ушкоджень злочинцю, який один і без застосування сили намагається викрасти гаманець із ки­шені, однак застосування проти нього вогнепальної зброї буде швидше за все визнане перевищенням меж необхідної оборони. Необхідну обо­рону можна застосовувати й у випадку, коли небезпеки можна уник­нути (наприклад, утекти) або звернутися до міліції. За дії, які є необ­хідною обороною, особа не несе ніякої юридичної відповідальності.

 

http://subject.com.ua/textbook/pravo/pravo10/pravo10.files/image104.jpg

 Викладач. Іноді людина потрапляє в складні обставини, зумовлені дією природи, тварин, людей, технікою тощо. На нічній дорозі далеко від населених пунктів сталася автокатастрофа, є постраждалі. Водій машини, що зупинилася, відмовляється відвезти їх до лікарні, тому друзі тих, хто постраждав, силоміць забирають авто. Завдяки їхній оперативності поранених урятовано. Чи вчинено злочин? На перший погляд, так, адже у власника забрали автомобіль, до нього було застосовано силу. Проте іншої можливості врятувати поране­них не було, водій відмовився допомогти добровільно, до того ж урятовано людей, отже, відвернена більша шкода, аніж заподіяна. Такі дії вважають учиненими в стані крайньої необхідності. За дії в стані крайньої необхідності особа не підлягає кримінальній і адміністративній відповідальності.

http://subject.com.ua/textbook/pravo/pravo10/pravo10.files/image106.jpg

Учням пропонується розглянути ситуації, та визначити обставину, що звільняє особу від юридичної відповідальності.

Аналітична гра «Займи позицію»

 Визначити, чи настане відповідальність у наведених ситуаціях і якщо настане, то яка саме. При цьому учні займають відповідне місце біля дошки.

 Юридичні  ситуації.

 1. Власник човна відмовився надати його для допомоги потопаючому. Тоді юнаки силою відібрали човна й врятували потопаючого, після чого повернули човен власнику. (Юнаки не будуть притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності, тому що вони діяли в стані крайньої необхідності. Можна також зазначити, що можливе лише відшкодування завданої матеріальної шкоди, якщо вона мала місце).

 2. До будинку дідуся вдерлися двоє нетверезих юнаків, які, погрожуючи ножем, вимагали віддати їм гроші. Той зробив кілька пострілів з належної йому мисливської рушниці, завдавши нападникам поранення. (Дідусь не буде притягнутий до відповідальності, тому що діяв у стані необхідної оборони. Зважаючи на груповий характер нападу та використання нападниками холодної зброї (ножа), застосування рушниці є правомірним).

 3. На охоронця банку зненацька напали грабіжники, уда­рили й зв’язали. Поки він був зв’язаний, злочинці винесли гроші із сховища. (Він не може бути притягнутий до відповідальності за пограбування, якщо ретельно й без порушень ніс службу, адже він не міг виконати свої обов’язки внаслідок застосування фізичного примусу).

 4. Льотчик-випробувач виконував випробувальний політ, внаслідок якого літак був зруйнований. (Не може бути притягнутий до відповідальності льотчик-випробувач, адже він діяв в умовах виправданого ризику).

 Викладач. Добре, молодці, дуже гарно впорались. На жаль час нашого уроку спливає і на останок пропоную пограти у незвичну для правознавства спортивну гру «Футбол», але незвичайний, а юридичний. Ваше завдання спробувати забити гол, задаючи питання команді-супернику.

 V. Закріплення вивченого матеріалу.

 Гра «Юридичний футбол».

 Учні об’єднуються  у дві команди, кожна з яких  по черзі намагається «забити гол» супернику (називають поняття, терміни, що вивчили на уроці, а суперники дають визначення або пояснення).

Щоб зрозуміли що таке Необхідна оборона  і Крайня необхідність закріпимо в юридичних ситуаціях і визначемо саме де яка:

1.     У переповненого людьми автобуса відмовили гальма. Водій спрямував машину, що втратила управління, на кіоск і розтрощив його. Пасажири отримали легкі тілесні ушкодження. (Крайня необхідність).

2.     Фермер побачив, як двоє чоловіків, погрожуючи ножами, намагаються заволодіти трактором, вистрілив із рушниці. Нападники отримали поранення. (Необхідна оборона).

3.     Серпневої ночі сім'я Пилипенків поверталася з Криму. Водій, засліплений фарами зустрічної машини, повернув з дороги і врізався в дерево. В автокатастрофі постраждали його дружина і донька. Водій іншої машини зупинився, але відмовився через брак часу везти їх до лікарні, оскільки запізнювався на важливі фінансові переговори. Тоді Пилипенко та його син силоміць відібрали в нього автомашину. Завдяки швидкому потраплянню постраждалих до лікарні їхні життя було врятовано. (Крайня необхідність).

4.     Денис повертався з дня народження однокласника досить пізно. Він ніс магнітофон, прикриваючи його курткою. Біля будинку його наздогнав п'яний хлопець і попросив закурити. Денис відповів, що він не курить. Тоді він почав забирати магнітофон. Хлопець вирвав магнітофон і хотів іти, але Денис помітив палицю,що лежала поруч,  схопив її і почав погрожувати крадієві. Але хлопець посунув на Дениса з ножем. Тоді Денис ударив його палицею. Хлопець упав… За порадою батьків Денис викликав «швидку» і міліцію. Виявилося,що хлопець помер від удару головою об землю.  (Необхідна оборона).

Учитель: Розділ VIII ККУ передбачає різні види обставин,що виключають юридичну відповідальність.

 види обставин,що виключають юридичну відповідальність:

·        необхідна оборона(ст.36); 

·        уявні оборона(ст.37);

·        крайня необхідність(ст.39);

·        фізичний або психічний примус(ст.40);

·        виконання наказу або розпорядження(ст.41);

·        діяння,пов'язане з ризиком(ст.42);

·        виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст.43).

 

VІ. Підсумок уроку.

 Викладач. Підводячи підсумок нашого уроку, хочу сказати, що кожна людина повинна пам'ятати, що за кожний свій вчинок вона має відповідати не тільки перед суспільством, а й перед законом.

 Рефлексія.

  ГРА «ПАРОЛЬ».

 Інтерактивний метод – мікрофон.

         Учитель пропонує дітям назвати по одному важливому слову або словосполученню,яке відповідало б змісту попереднього заняття, та сьогоднішього уроку- своєрідний пароль,який дає можливість дітям одразу включитися в роботу.

УМОВИ ГРИ: слова не повинні повторюватися,учні називають слова ланцюжком,один за одним.

ОРІЄНТОВНІ ВІДПОВІДІ:правомірна поведінка,неправомірна поведінка,вина, намір, необережність,правопорушення,протиправність,юридична відповідальність, дисциплінарний проступок,цивільний проступок,адміністративний проступок,конституційний проступок, злочин, карність.

VІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати матеріал уроку, вивчити визначення основних термінів.

 2. Написати есе «Перевищення меж необхідної оборони – де та межа?» (на вибір учнів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.Юридична відповідальність

1.Визначне вид юридичної відповідальності

1. Управління автомобілем у нетверезому стані.

 2. Неявка працівника на роботу без поважної причини.

 3. Крадіжка товару із супермаркету.

 4. Пошкодження учнем підручника, отриманого в бібліотеці.

 5. Хлопець переліз через паркан сусіда й розтоптав рідкісні квіти..

 6. Хибне повідомлення неповнолітнім  в міліцію про замінування школи.

 7.Скоєння ДТП водієм, який перебував у нетверезому стані.

2.Робота з джерелом КК України

1.Автолюбитель повертався додому з полювання на власній автомашині з причепом. Дорога далека, коли стемніло він зупинився для відпочинку. Однак одразу до нього під’їхала вантажівка, з якої вийшли троє молодиків і без жодного слова прострелили колеса автомобіля мисливця. Після цього вони почали брати речі з причепу. Власник автомобіля не розгубився - відкрив прицільний вогонь по грабіжниках з мисливського карабіна, убивши одного й тяжко поранивши іншого. Поранений і його спільник поспіхом від’їхали на вантажівці, але невдовзі були затримані міліцією.

2. Власник човна відмовився надати його для допомоги потопаючому. Тоді юнаки силою відібрали човна й врятували потопаючого, після чого повернули човен власнику.

3. До будинку дідуся вдерлися двоє нетверезих юнаків, які, погрожуючи ножем, вимагали віддати їм гроші. Той зробив кілька пострілів з належної йому мисливської рушниці, завдавши нападникам поранення

4. На охоронця банку зненацька напали грабіжники, уда­рили й зв’язали. Поки він був зв’язаний, злочинці винесли гроші із сховища.

5. Льотчик-випробувач виконував випробувальний політ, внаслідок якого літак був зруйнований.

3.Юридичний футбол

1.     У переповненого людьми автобуса відмовили гальма. Водій спрямував машину, що втратила управління, на кіоск і розтрощив його. Пасажири отримали легкі тілесні ушкодження.

2.     Фермер побачив, як двоє чоловіків, погрожуючи ножами, намагаються заволодіти трактором, вистрілив із рушниці. Нападники отримали поранення. 

3.     Серпневої ночі сім'я Пилипенків поверталася з Криму. Водій, засліплений фарами зустрічної машини, повернув з дороги і врізався в дерево. В автокатастрофі постраждали його дружина і донька. Водій іншої машини зупинився, але відмовився через брак часу везти їх до лікарні, оскільки запізнювався на важливі фінансові переговори. Тоді Пилипенко та його син силоміць відібрали в нього автомашину. Завдяки швидкому потраплянню постраждалих до лікарні їхні життя було врятовано.

4.Денис повертався з дня народження однокласника досить пізно. Він ніс магнітофон, прикриваючи його курткою. Біля будинку його наздогнав п'яний хлопець і попросив закурити. Денис відповів, що він не курить. Тоді він почав забирати магнітофон. Хлопець вирвав магнітофон і хотів іти, але Денис помітив палицю,що лежала поруч,  схопив її і почав погрожувати крадієві. Але хлопець посунув на Дениса з ножем. Тоді Денис ударив його палицею. Хлопець упав… За порадою батьків Денис викликав «швидку» і міліцію. Виявилося,що хлопець помер від удару головою об землю. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кримінальний кодекс України (витяг)

 Стаття 36. Необхідна оборона

 1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

 2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

 3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

 4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони й не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

 Стаття 39. Крайня необхідність

 1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

 2. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.

 3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Єрьоменко Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Правознавство, 9 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
2000
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку