Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок з теми "Комп’ютерна графіка" 11 клас

Про матеріал

Тема уроку: Комп'ютерна графіка. Застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень.

Мета уроку:навчальна:ознайомити учнів з застосуванням нових інформаційних технологій для створення графічних зображень. розвиваюча:розвиток наочно-образного мислення, пізнавального інтересу, творчих здібностей учнів;

виховна::виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці

Тип уроку:засвоєння нових знань

Наочність: презентація, плакати

Обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор.

Міжпредметні зв'язки: малювання, креслення, інформатика
Перегляд файлу

Урок № 16

Тема уроку: Комп’ютерна графіка. Застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень.

Мета уроку:навчальна:ознайомити учнів з застосуванням нових інформаційних технологій для створення графічних зображень. розвиваюча:розвиток наочно-образного мислення, пізнавального інтересу, творчих здібностей учнів;

виховна::виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці

Тип уроку:засвоєння нових знань

Наочність: презентація, плакати

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор.

Міжпредметні зв'язки: малювання, креслення, інформатика.

Структура уроку

І. Організаційний момент……………………………………………..

1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів………………………..

5 хв.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів…………...

ІV Повідомлення теми та завдань уроку…………………………..

4 хв.

1 хв.

V. Вивчення нового матеріалу………………………………………

15 хв.

VІ. Закріплення нових знань………………………………………..

 5 хв.

VІІ. Заключна частина…………………………………………….

1 хв.


 


Хід і зміст уроку

І. Організаційний момент.

1.Введення учнів в майстерню після дзвоника;

2. Привітання;

3 Перевірка присутності учнів за журналом;

4. Перевірка підготовленості учнів до заняття;

5. Ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

1. Що таке інформація і які її властивості?

2. Які основні інформаційні процеси?

3. Що таке інформаційне повідомлення і які його види?

4. Які існують одиниці вимірювання кількості інформації? Що таке кодування інформації?

5. Розповісти про об’єкти та їх властивості.

6. Пояснити виконання домашніх практичних завдань.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Комп’ютерна графiка поступово перетворюється в новий вид мистецтва. Спецiалiзованi програмнi засоби дозволяють практично будь якiй людинi створювати, редагувати, перетворювати графiчнi зображення. Для роботи зграфiчною iнформацiєю розроблене вiдповiдне програмне забезпечення: засоби перегляду, графiчнi редактори, фоторедактори та iншi.

ІV Повідомлення теми та завдань уроку

Тема уроку: Комп’ютерна графіка. Застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень.

Завдання уроку:характеризувати особливості застосування нових інформаційних технологій для створення графічних зображень.

V. Вивчення нового матеріалу

З курсу трудового навчання ви знаєте, що технологія  - це сукупність методів, засобів, визначеної послідовності дій і способів їх виконання, за допомогою яких можна максимально ефективно з наявних матеріалів отримати потрібний виріб.

tehnologii

Мета застосування інформаційних технологій - зниження трудо­місткості використання інформаційних ресурсів, до яких відносяться програми, документи, графічні зображення, аудіо- і відеодані та ін.

Останнім часом часто вживають термін інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - інформаційні технології з широким використанням комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку. Викорис­тання ІКТ забезпечує високу швидкість опрацювання даних, їх швидкий пошук, надійне зберігання і захист, доступ до джерел даних незалежно від місця їх розташування тощо.

У наш час інформаційно-комунікаційні технології знаходять своє застосування в науці, промисловості, торгівлі, управлінні, банківській системі, освіті, медицині, транспорті, зв’язку, сільському господарстві, системі соціального забезпечення та інших галузях народного господарства.

Одне з багатьох застосувань комп’ютерів у науковій сфері - це прове­дення так званих «комп’ютерних експериментів». Адже проведення багатьох наукових експериментів пов’язано з великими труднощами - матеріальними, технічними, енергетичними тощо. Наприклад, щоб вив­чити процеси, що відбуваються при розщепленні атомних ядер, потрібно будувати атомні реактори, а цей процес довгий, складний, небезпечний і вимагає великих витрат коштів. У багатьох випадках створити відповідні реальні умови експерименту взагалі неможливо, наприклад, неможливо керувати процесами, які відбуваються в якійсь далекій га­лактиці. У таких випадках явище вивчають за його інформаційною мо­деллю з використанням комп’ютерної техніки і відповідного програмно­го забезпечення.

Важливу роль відіграє комп’ютер на виробництві. Моделювання і кон­струювання виробів за допомогою комп’ютера значно скорочує термін їх розробки, підвищує її ефективність та якість, знижує вартість. Наприк­лад, якщо до застосування комп’ютера в проектуванні від моменту виникнення ідеї створення нової моделі автомобіля до її передачі на кон­веєр проходило 5-6 років, то тепер цей час становить менше, ніж 1 рік.

У діловій сфері комп’ютер використовується для зберігання і опрацю­вання різноманітних даних: текстів, таблиць, баз даних, малюнків і фо­тографій, мультимедійних даних. Важко сьогодні назвати таку установу, де б не використовували ІКТ. Картотеки в бібліотеках і поліклініках, виконані на основі комп’ютерної бази даних, у багато разів надійніші й зручніші в роботі, ніж традиційні паперові. Бухгалтер сьогодні викорис­товує комп’ютер і отримує результати обчислення, на які раніше йому були потрібні години або дні. Банкір, не виходячи зі свого кабінету, має змогу слідкувати за станом справ на біржі, простим натисненням на клавіші перевести на будь-який рахунок певну суму грошей.

У сфері освіти основні задачі комп’ютерів - забезпечити різноманітні форми проведення занять, здійснити індивідуальний підхід до навчання. Існує велика кількість навчаючих, контролюючих, розвивальних, ігро­вих та інших програм з різних предметів. Рівень їх складності й ефектив­ності різний. Найпростіші з них використовують для перевірки знань і вмінь учнів з окремих питань, наприклад таблиці множення. Таку про­граму може скласти навіть учень-старшокласник. Більш складні програ­ми допомагають учителю керувати процесом навчання, перевіряють, наскільки якісно засвоєно викладений матеріал, і якщо його засвоєно не дуже добре, пропонують вивчати цю частину матеріалу ще раз або повер­нутися до вивчення попереднього матеріалу.

ІКТ дають змогу швидко обмінятися електронними листами з друзя­ми, поговорити з ними і навіть побачити їх, знайти потрібні дані, підго­тувати реферат, виконати достатньо складні обчислення, підготувати звіт про виконану роботу, послухати музику, подивитися відеофільм, за­мовити товари і послуги тощо.

Основними напрямами застосування інформаційно-комунікаційних технологій є:

-виконання громіздких обчислень та обчислень з високою точністю;

-створення комп’ютерних моделей об’єктів і проведення комп’ютерних експериментів;

-забезпечення функціонування автоматичних систем управління;

-забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних;

-забезпечення швидкого обміну даними;

-використання комп’ютерів, вбудованих у промислову та побутову техніку;

-використання комп’ютерів для підтримки вивчення шкільних предметів;

-організація дистанційного навчання учнів, студентів, фахівців, що особливо корисне для віддалених малих населених пунктів, для лю­дей з обмеженими можливостями; тощо.

У зв’язку з різким підвищенням ролі інформаційних процесів у житті суспільства вважають, що сучасне суспільство з індустріального, в якому основну роль відігравало виробництво товарів і послуг, поступово перет­ворюється в інформаційне, в якому головну роль відіграє інформація. Ха­рактерними ознаками інформаційного суспільства є:

  • збільшення ролі інформації в житті суспільства;
  • зростання темпів створення інформаційних комунікацій і надання інформаційних послуг у сукупному виробленому продукті;
  • створення глобального інформаційного простору, який забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів, ефективну взаємодію людей, задовольняє потребу людей в інформаційних продуктах і послугах.

VІ. Закріплення нових знань

Бесіда за питаннями:

  1. Опишіть основні інформаційні процеси.
  2. Що таке інформаційні технології? Наведіть приклад.

 

VІІ. Заключна частина

ПІДВЕДЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ

1.Вчитель повідомляє про досягнення цілей заняття;

2. Проведення обєктивної оцінки результатів роботи; виставлення оцінок у класний журнал та щоденники учнів;

Домашнє завдання: Повторити матеріал вивчений на уроці.

 

docx
Додано
24 січня 2018
Переглядів
1567
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку