19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Урок з теми "Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення"

Про матеріал

Урок передбачає повторення вивченого про словосполучення, його будову, зв'язок між словами у словосполученні, відмінність між словосполученням та сполученням слів; про речення, його будову, види речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за кількістю граматичних основ, про головні та другорядні члени речення; удосконалювати вміння визначати члени речення; удосконалювати пунктуаційні вміння та навички. Заняття проведено у формі мандрівки, що складається з таких станцій: збирання в дорогу "Повний вперед!", вулиця перешкод, майдан міркувань, бульвар творчості, озеро загадок, лабіринт каламбурів, місто скарбів.

Перегляд файлу

Урок № 2                                                                                             Дата

Тема. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

Мета: повторити вивчене про словосполучення, його будову, зв’язок між словами у словосполученні, відмінність між словосполученням та сполученням слів; про речення, його будову, види речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за кількістю граматичних основ, про головні та другорядні члени речення;  удосконалювати вміння визначати члени речення; удосконалювати пунктуаційні вміння та навички;

розвивати пам’ять, увагу, аналітичні здібності; розвивати соціальну, комунікативну, творчу компетентності;

виховувати любов до рідної мови, формувати чуття влучного образного слова.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал, маршрутний лист подорожі, мультимедійний супровід уроку.

Внутрішньопредметні зв’язки: правильне інтонування речень, удосконалення вмінь відтворювати деформований текст, розігрування діалогів.

Міжпредметні зв’язки: українська література, природознавство.

Тип уроку: урок повторення та узагальнення вивченого.

 

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку. Перевірка домашнього завдання

- Добрий  день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо помандруємо. Я вже бачу як загорілися ваші очі, як ви з нетерпінням чекаєте на пригоди.

 А працюватимемо ми під таким девізом:

     Не просто слухати, а чути!

Не просто дивитись, а бачити!

Не просто відповідати, а міркувати,

Дружно й плідно працювати.

-Думаю, що усім відомо, що будь – яка мандрівка не може пройти без підготовки, без збирання речей у дорогу. Тож нашими речами є сумлінно виконане домашнє завдання. Давайте його перевіримо.

ІІ. Повторення  ключових питань.

* Маршрутний лист

Як відомо, навіть найпростіша мандрівка передбачає складання її маршруту. Ми з вами будемо мандрувати за допомогою маршрутного листа, який лежить у вас на партах.

Інструктаж щодо роботи з маршрутним листом

*За сумлінне виконання завдань № 1 – 7 ви можемо поставити собі чи другові 0 –            0, 5-1 бал.

*За правильне виконання завдання № 8 «Місто скарбів» ви можете отримати 3 бали         ( кожне тестове питання оцінюється в 0, 5 б.)

*Усього можна отримати 10 балів.

*За сумлінну активну роботу учитель має право вам додати 1 чи 2 бали.

*Будьте уважні та чесні!

Назва мандрівки

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

Маршрутний лист

____________________________________________

Прізвище, імя, клас

 

Назва етапів мандрівки

Самооцінка

Взаємооцінка

Оцінка вчителя

1

Збирання в дорогу

«Повний вперед!»

 

 

 

2

Вулиця перешкод

 

 

 

3

Майдан міркувань

 

 

 

4

Бульвар творчості

 

 

 

5

Озеро загадок

 

 

 

6

Лабіринт каламбурів

 

 

 

7

Хвилинка- повторинка

 

 

 

8

Місто скарбів

 

 

 

9

Усього

 

 

 

 

* Збирання в дорогу «Повний вперед!» ( інтерактивна гра «Мікрофон»):

 •   Що називається словосполученням?
 •   Як пов’язуються слова у словосполученні?
 •   Як визначити в словосполученні головне і залежне слова?
 •   Чому не утворюють словосполучення підмет і присудок, а також однорідні члени речення?
 • У чому полягає відмінність між реченням та словосполученням?
 • Які бувають речення за метою висловлювання?
 • За емоційним забарвленням?
 • За наявністю головних членів?
 • За будовою (кількістю граматичних основ)?
 • Що утворює граматичну основу речення?
 • Які є другорядні члени речення?
 • Які члени речення називаються другорядними?

*Робота з підручником.

Опрацювання таблиці «Словосполучення», «Речення».

ІІІ. Виконання  вправ  на повторення та узагальнення.

*Вулиця перешкод

До кожного слова підберіть залежне слово з метою точнішого , конкретнішого визначення предмета, ознаки, дії

 • Яблуко –
 • стіл –
 • вчити –
 • берег –
 •  йти -

*Майдан міркувань.

 Визначте, які з наведених поєднань не є словосполученнями.

Укласти угоду; архіви й бібліотеки; на арені; творча робота; розуміти й відчувати; вода спадала; буду навчатись; духовний розвиток; протягом року; хліб і сіль; ранок позначався змінами; не більше чотирьох годин.

 • Бульвар творчості

Доберіть до поданих головних слів залежні, складіть з ними 2 речення.

Школа, майстер, виробництво, верстат, розкрій, підготувати, облицювати, лакувати, шліфувати, зняти.

* Фізхвилинка. Розігрування веселих діалогів

Прочитати  діалоги за особами, правильно інтонуючи кожну репліку. Вказати окличні речення.

******

- Ти вже повчив уроки?

 -  Якщо йти до магазину, то ще ні, а якщо гуляти, то вже!

*****

- Чому ти так пізно повернулася додому?

- Я була в Марійки – допомагала їй робити уроки.

- Та вона ж відмінниця!

- Я допомагала Марійці робити мої уроки.

*****

-  Який твій найулюбленіший предмет?

-  Телевізор!

*Озеро загадок.

Прочитати загадки, відгадати їх. Із речень виписати кілька словосполучень, у кожному визначити головне й залежне слова. З'ясувати, як у кожному з виписаних словосполучень здійснюється граматичний зв’язок між словами. Визначити, якими частинами мови виражене кожне із словосполучень. 

1. Червоний гість дерево їсть.

2. Увечері вмирає, а зранку оживає.

3. Ой за полем, за горами золота нагайка в’ється.

4. Кольорове коромисло через річку повисло.

5. Чорна корова, золоте теля.    

Народна творчість.

Відгадки.

1.Вогонь. 2. День. 3. Блискавка. 4. Веселка. 5. Місяць на небі.

 • Лабіринт каламбурів

Розташуйте слова у правильному порядку, щоб прочитати речення, доведіть, що вони прості.

1.Бути писати - ось того щоб початок і джерело правильно мудрим.

2. Для жити та освіченої  вченої значить думати людини

3. Мова яка людина така й.

4.Спішить сильно, тому щастить хто менше.

* Хвилинка – повторинка

Робота біля дошки та в зошиті. Записати речення, підкреслити підмети й присудки. Визначити види речень за метою висловлювання та будовою.

Осінь на рябому коні їздить (Нар.творч.) Осінь ходить, яблука золотить (М.Рильський.) Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В.Сосюра.) Чатує осінь на останнє листя старого дуба (Л.Костенко.) Каштанів жовтий лист прощально одшумів (В.Сосюра.)

ІV. Підбиття  підсумків уроку.

*Місто скарбів

Тестові завдання.

1.Укажіть словосполучення:

    А буряки й цибуля;

    Б у класі;

    В писати твір;

    Г осінь закінчується.

2. Укажіть поширене словосполучення:

    А читати журнал;

    Б багатошаровий салат;

    В помаранчеві ягоди горобини;

    Г прибути невчасно.

3. Укажіть розповідне речення.

    А Збережімо рідну мову.

    Б Зачиніть, будь ласка, кватирку.

    В Сьогодні буде дощ?

    Г У вівторок буде контрольна робота.

4. До словосполучень не можуть належати:

А поєднання іменників із прикметниками ( погожий день, щире слово);

Б поєднання іменників або займенників із прийменниками (після уроків, зі мною);

В поєднання дієслів із прислівниками (працювати наполегливо, рухатися швидко);

Г поєднання дієслів і займенників ( йти зі мною, говорити з тобою)

5.  Граматична основа речення складається

А з підмета і означення;

Б з підмета і присудка;

В з присудка та обставини;

Г з означення й підмета.

6. Спонукання до дії (наказ, прохання)  вражається

А  у розповідному реченні;

Б у питальному реченні;

В у окличному реченні;

Г у спонукальному реченні.

Ключ.

1 –В, 2 – В, 3 – Г, 4 – Б, 5 – Б, 6 – Г.

 • Завершення подорожі

Діти, підрахуйте кількість балів, отриманих протягом подорожі ( самооцінка та взаємооцінка). Оцінка учителя буде виставлена після уроку.

V.  Домашнє завдання.

Опрацювати параграф ________, знати ключові поняття з теми; виконати диференційоване завдання: І група – робота з текстом; ІІ група – робота з картками.

Завдання для І групи

 • Прочитати текст, із 5 та 6 речення виписати усі можливі словосполучення. Зробити їх розбір. Пояснити, чому головні члени речення (підмет і присудок) та однорідні члени не становлять словосполучень.

День був ясний. Починалось бабине літо. Надворі стояла суша.  Сонце ходило в небі низько, але добре ще припікало косим промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на тополях лист зеленів, ніби влітку. Тільки зелена низька озимина нагадувала про осінь. Надворі летіло павутиння. Проти сонця воно лисніло, наче легка біла хмара порвалась на небі, розпалась на нитки і полетіла на землю. Павутиння обснувало тополі, верби, стіжки. Воно маяло на вершечках садків, метлялось коло хрестів церкви і знов летіло та летіло…                          (За І.Нечуєм-Левицьким; 85  сл.)

Завдання для ІІ групи

Картка 1

Переписати, ставлячи в кінці речень розділові знаки. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Розповісти, які бувають речення за інтонацією й за метою висловлювання.

Ви чули казочку про край царя Гороха Чи знаєте, чому людей там стало трохи Хтось іскру з люльки здув, а загасить не зміг. І знявсь пожар такий, аж загорівся сніг

Леся Українка.

 

Картка 2

Переписати, ставлячи в кінці речень розділові знаки. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.  З’ясувати  вид кожного речення за метою висловлювання. Вказати окличні речення.

 Чи то я недбалий Чи то я ледачий Оце задали нам чотири задачі й письмо на додачу  І вже я навколо нічого не бачу А вітер з розгону влетів до кімнати: «Та доки ж сидіти Та доки писати»

М.Пригара.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Слобоженюк Богдана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
4268
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку