Урок з укр.літератури на тему: "Еней був парубок моторний"

Про матеріал
За допомогою цієї розробки учні зможуть: визначити роль творчості І.П. Котляревського у становленні нової української літератури; порівняти поему «Енеїда» Котляревського та Вергілія; розвивати навички роботи з пошуковими джерелами, історичними фактами; розвинуть вміння оформлювати свої задуми та підбивати підсумки у формі творчих звітів; зміцнити в собі почуття гордості за рідний народ, його історію,
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. «Еней був парубок моторний…».

Компаративний аналіз поеми «Енеїда» І.П. Котляревського та поеми «Енеїда» Вергілія.

Освітні галузі, які задіяні

 • Мовно-літературна;
 • Мистецька.

Очікувані результати: 

 • шляхом порівняльного аналізу творів учні з’ясовують систему життєвих цінностей головного героя у прочитаних творах;
 • висловлюють власну думку, беруть участь в обговоренні проблемних питань;
 • глибоко розуміють мотиви вчинків головного героя,
 • зіставляють, аналізують образи, знаходять спільне та відмінне;
 • демонструють іншим результати власної діяльності;
 • діляться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого;
 • фіксують здобуту інформацію / дані словами,зображеннями, символами;
 • розповідають про те, що їх вразило,схвилювало.
 • мають розвинуте образне мислення, фантазію, уяву;

Обладнання: портрети письменників, підручник, мультимедійна дошка, доступ до мережі Інтернет, смайлики, презентація «Цікаві факти про «Енеїду», картки - ФБ-сторінки, картки з ілюстраціями до творів, аркуші білого паперу, фарби, сигнальні картки, картки  «Склади цитату».

Предмети, що інтегруються:українська література, зарубіжна література.

Етапи уроку

І. Етап орієнтації.

1. Ранкова зустріч з теми: «Видатні постаті України»

Мета: поглибити знання учнів про зачинателя нової української літератури; формувати національну свідомість школярів; удосконалювати навички роботи в парах, групах; розвивати пізнавальні інтереси; розвивати уяву, фантазію, творче мислення; виховувати любов до Батьківщини, повагу до її історичного минулого і сучасного.

2. Вітання

Доброго ранку, ліси і поля,

Доброго ранку, Вкраїно моя!

Доброго ранку! Я всіх вітаю!

Миру й добра всім сердечно бажаю!

 (Учні показують свій настрій-смайлики)

 

 

3. Гра «Відгадай» за біографією І.П.Котляревського. 

Інтерактивна онлайн – вправа

(Додаток 1)

 1. Інтерактивна вправа  «Крісло автора»

Цікаві факти про «Енеїду» І.П.Котляревського

(Додаток 2)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

-      Чи сподобалася вам  поема І.Котляревського?

-      Які у вас  склалися  враження від прочитаного ?

-      Що в поемі вам здалося дивним, незрозумілим ?

2. Складання «Інтелект  карти» за поемою І.П. Котляревського «Енеїда».

(Додаток 3)

ІІІ. Оголошення теми уроку

 Слово вчителя.

 Працюючи над складанням «Інтелект - карти», ви з’ясували, що за основу своєї поеми  І.Котляревський узяв твір Вергілія «Енеїда». Давайте визначимо, що спільне й відмінне є в цих поемах.  Отже, якою може бути тема сьогоднішнього уроку?

(Діти пропонують варіанти теми уроку)

IV. Мотивація

Визначення очікуваних результатів

Слово вчителя.

Визначте, чого ви очікуєте від цього заняття відповідно до теми нашого уроку.

(Учні говорять, які завдання вони перед собою ставлять, учитель це записує на дошці).

Можливий варіант учнівських „ очікувань”

 1. Очікування нових цікавих знань.
 2. Знайти спільне і відмінне у творах, що вивчаються.
 3. Порівняти образи головних героїв.
 4. Звернути увагу на особливості композиції творів.

Тож завдання уроку ви визначили самостійно. Давайте докладемо зусиль, щоб їх здійснити.

V. Усвідомлення нового матеріалу в процесі практичної діяльності

1. «Довідкове бюро».

Слово вчителя.

 • Давайте пригадаємо, що ж це за метод, компаративістика?

Компаративістика (лат.) – порівняльне вивчення національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно – історичного підходу.

(запис у зошити)

2.  Колективна робота. Заповнення порівняльної таблиці «Енеїда» Вергілія – «Енеїда» І.Котляревського.

(Додаток 4)

Висновок. Виходячи за рамки Вергілієвого сюжету та порушуючи норми книжної мови, Іван Котляревський, талановитий письменник та знавець життя народу, створив оригінальний реалістичний твір – енциклопедію  життя українського народу XVIIIстоліття.

VI. Включення нових знань у систему знань і повторення

Групова робота (час на виконання завдань по 5 хвилин)

1.Створення ФБ – сторінки письменників

І група - І.П.Котляревський.

ІІ група – Вергілій.

(Додаток 5)

Презентація та захист  робіт.

2. «Сюжетний ланцюжок».

Розмістити малюнки в хронологічній послідовності відповідно до подій у творах.

І група – «Енеїда» Вергілія.

ІІ група – «Енеїда» І.Котляревського.

(Додаток 6)

Взаємоперевірка з коментарями.

 

Фізкультхвилинка (вправи для очей)

 

(Додаток 7)

 

3. Творча індивідуальна робота. 

«Кольорові асоціації»

(Учитель читає цитату – характеристику героя поеми І.Котляревського, а учні, відгадавши, хто це, розфарбовують аркуш таким кольором, з яким асоціюється цей герой.)

(Додаток 8)

Коментар дітей щодо власних асоціацій та символіки кольорів.

Слово вчителя.

 • На кожного  з вас герої поеми справили різні враження, тому і кольорові асоціації у всіх різні.

Тож давайте спробуємо дослідити, яким постає Еней в обох поемах.

4.Колективна робота.

Інтерактивна  вправа «Кола Вена»

(Додаток 9)

5.Висновок. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

(Алгоритм роботи: після постановки запитання слово надаватиметься лише тому,  хто отримає «уявний мікрофон»)

 • Іван Петрович Котляревський не достеменно наслідує Вергілія, а ….
 • Якщо Еней у Вергілія ….., то у Котляревського …..

 

VII. Рефлексія

«Склади цитату – зроби висновок»

(Додаток 10)

 • З окремих слів та  словосполучень спробуйте скласти цитату відомого українського письменника Пантелеймона Куліша.
 • Яку оцінку дав він поемі  І. Котляревського «Енеїда»?
 • Як ви розумієте цей вислів?

 

VIII. Оцінювання

«SMS- другу»

 (Коментар учителя:

-Уявіть, що вашого кращого друга не було сьогодні в школі. Напишіть йому SMS- повідомлення про те, що нового ви дізналися на цьому уроці. )

(Додаток 11)

Слово вчителя.

 • На початку уроку ми з вами визначили, що ви очікуєте від уроку. Подивіться на дошку. Чи все, задумане вами, здійснилося?

Діти

 • Так!

ІХ. Домашнє завдання

Для всіх:

Написати есе на тему:

«У чому сучасність поеми  «Енеїда» І. Котляревського».

За бажанням:

 1. Створити колаж за поемою «Енеїда».
 2. Дослідження «Колорит українського одягу, кухні» у поемі «Енеїда І. Котляревського».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

QR CodeДодаток 1

Інтерактивна онлайн – вправа гра «Відгадай»

за біографією І.П.Котляревського. 

Веб-посилання:  https://learningapps.org/display?v=p6s66gm1319

 

Додаток 2

Інтерактивна вправа  «Крісло автора»

Цікаві факти про «Енеїду» І.П.Котляревського

Снимок.PNG

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Снимок 1.PNG«Інтелект карта» за поемою І.П. Котляревського «Енеїда»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Порівняльна таблиця «Енеїда» Вергілія – «Енеїда» І.Котляревського

«Енеїда» Вергілія

«Енеїда» І.Котляревського

Літературний рід

Епос

Ліро – епос

Жанр

Героїчна поема

Епічна бурлескно-травестійна поема

Тема

Розповідь про життя та діяння родоначальника римського народу – троянця Енея, який був сином богині Венери та Анхіса.

Змалювання життя українського суспільства кінця XVIII ст.   

Ідея твору

 • Прославлення троянської та латинської мужності;
 • уславлення роду Юліїв.
 • Утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, куль­тури, волелюбності;
 • засудження негативних соціальних явищ українського суспільства кінця XVIII ст.  

Проблематика

Показ Риму як ідеалу імперії.

 

 • Соціальнанерівність;
 • патріотизм народних мас;
 • виховання майбутнього покоління; 
 • дружба  і ворожість;
 • любов і ненависть;
 • людяність і моральна нікчемність.

Композиція

2 частини, кожна частина – 6 книг.

Складається  з 6 частин.

 

 

 

Додаток 5

ФБ – сторінка письменника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

«Сюжетний ланцюжок».

«Енеїда» І.Котляревського

 

«Енеїда» Вергілія

 

Додаток 7

Фізхвилинка

Веб-посилання : https://youtu.be/pAgN9rjOJ1Q

 

Додаток 8

 

 

«Кольорові асоціації»

 • Меркурій — «Ввесь ремінцями обв’язавшись, / На голову бриль наложив; / На грудях з бляхою ладунка, / А ззаду з сухарями сумка, / В руках нагайський малахай».
 • Низ та Евріал -  «Хоть молоді були, та гожі І кріпкі, храбрі, як харциз. В них кров текла хоть не троянська, Якась чужая – бусурманська, Та в службі – вірні козаки».
 • Турн — «Не в шутку молодець був жвавий, Товстий, високий, кучерявий, Обточений, як огірок; І війська мав свого чимало, І грошиків таки бряжчало.
 • Дідона — «Розумна пані і моторна,  Трудяща, дуже працьовита, Весела, гарна, сановита, Бідняжка – що була вдова…»
 • Лавінія— «Дочка була зальотна птиця І ззаду, спереду, кругом, Червона, свіжа, як кислиця, І все ходила павичом. Дородна, росла і красива, Приступна, добра, не спесива, Гнучка, юрлива, молода…»
 • Еней — «Прямий, як сосна, величавий, Бувалий, здатний, тертий, жвавий…» «Він моря так уже боявся, / Що на богів не полагався / І батькові не довіряв».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

 

Інтерактивна вправа «Кола Вена»

 

 

Додаток 10

«Склади цитату – зроби висновок»

 

із нашою

судилось

«З «Енеїди»

що зрослось

народилась

Пантелеймон Куліш

навіки,

чого не мусимо

забути,

чого не занапастить

ні панський

народитись такому,

ні государня

політика:

українська

егоїзм,

література»

 

долею

 

 

(«З «Енеїди» судилось народитись такому, що зрослось із нашою долею навіки, чого не мусимо забути, чого не занапастить ні панський егоїзм, ні государня політика: українська література» Пантелеймон Куліш)

 

 

 

 

 

Додаток 11

99704014b0dad0543967c233bfc51114.jpgSMS- другу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела:

 1. Джерело: https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kotlyarevskij-ivan/3324-detalnij-analiz-enejida-i-kotlyarevskij Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua
 2. Джерело: https://dovidka.biz.ua/vergiliy-eneyida-analiz/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua
 3. http://prostir.co.ua/vizualizatsiya-eneyidy-poglyad-pavla-gudimova-24027/
 4. https://youtu.be/pAgN9rjOJ1Q

 

docx
Додано
30 вересня
Переглядів
105
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку