Урок з української мови "Роздівлові знаки в реченнях з дієприслівниковим зворотом"

Про матеріал

На уроці діти формують предметні компетентності:

-комунікативно-мовленнєву – удосконалення вміння слухати й висловлюватися;

-лінгвістичну – уміння правильно писати слова й розставляти розділові знаки в реченнях;

-граматичну – здатність правильно будувати речення з дієприслівниковим зворотом;

-стилістичну – уміння аналізувати мовний матеріал;

-інтелектуальну – уміння працювати в умовах пошуку, дослідження;

-креативну – уміння розв'язувати навчальні завдання творчо.

розвивають ключові компетентності:

-соціальну – уміння працювати в парах, спілкуватися;

-самоосвіти й саморозвитку – навички самостійної пошукової діяльності;

-здоров'язберігаючу - формувати й розвивати навички збереження здоров'я,

виховувати в учнів любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до культурних надбань нашого народу.

Перегляд файлу

 

Тема:   Розділові знаки в реченнях з дієприслівниковим зворотом.

Мета:             

 •      навчальна:  формувати предметні компетентності:
 •      комунікативно-мовленнєву – удосконалення вміння слухати й висловлюватися;
 •      лінгвістичну – уміння правильно писати слова й розставляти розділові знаки в реченнях;
 •      граматичну – здатність правильно будувати речення з дієприслівниковим зворотом;
 •      стилістичну – уміння аналізувати мовний матеріал;
 •      інтелектуальну – уміння працювати в умовах пошуку, дослідження;
 •      креативну – уміння розв’язувати навчальні завдання творчо.
 •      розвивальна: розвивати ключові компетентності:
 •      соціальну – уміння працювати в парах, спілкуватися;
 •      самоосвіти й саморозвитку – навички самостійної пошукової діяльності;
 •      здоров'язберігаючу  - формувати й розвивати навички збереження здоров'я.
 •      виховна: виховувати в учнів любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до культурних надбань нашого народу.

Цілі уроку:

 Учні повинні знати:

 •      загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;

Учні повинні вміти:

-  знаходити дієприслівник, дієприслівникові  звороти в реченнях;

-  розрізняти дієприслівники доконаного й недоконаного виду;

-  правильно ставити розділові знаки при дієприслівниках і дієприслівникових зворотах;

-  конструювати прості речення з дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами.

Тип уроку:  урок засвоєння навичок і умінь.

Міжпредметні зв’язки:  українська література, народознавство.

Внутрішньопредметні зв'язки:  пунктуація, граматика, морфологія, стилістика.

Наочність та обладнання:  мультимедійний екран, схеми, імпровізована схема очікуваних результатів.

Методи, прийоми й форми роботи:

 

Методи: «мозковий штурм», «незакінчене речення», бліц-опитування.

Прийоми: епіграф, зв'язок із життям; формулювання очікуваних результатів, відповіді на запитання щодо змістовного аспекту уроку.

Форми: колективна, робота в парах.

                                                         Епіграф:   Я вишию сорочку кольорову

                                                                          Й по білім світі гордо в ній піду.

                                                                         У ній зустріну пору світанкову

                                                                         І щастя світле я у ній знайду.

                                                                                                         Н.Красоткіна

                                                            Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

1. Слово вчителя:  Сьогодні на уроці ми з вами заглибимося в дивовижний світ вишивки. Епіграфом до нашого уроку я взяла слова  поетеси Н. Красоткіної. Мабуть, ми ніколи не зможемо довідатися, хто й коли вперше здогадався втілити красу рідної природи, свої переживання та відчуття в узори, тому що з огляду на недовговічність тканини та ниток наука позбавлена можливості точно визначити час цього, безперечно ж, від Бога мистецтва.

 Я маю надію, що сьогоднішній урок не тільки поглибить ваші знання з мови,  а ще й з історії вишивки.

      ІІ . Цілепокладання.

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.  

Слово вчителя:   Тема нашого уроку «Розділові знаки в реченнях з дієприслівниковим зворотом». Діти, а чому ви повинні навчитися? Сформулювати мету сьогоднішнього уроку зможе кожен із вас. Учні повинні закінчити речення  « На сьогоднішньому уроці я…». Учитель пропонує порівняти їх зі своїми.

2. Визначення очікуваних результатів.

Слово вчителя:  Перед вами на столах лежать імпровізовані орнаменти. Озвучення очікуваних результатів. Робота з «Сорочкою».

 

 3.Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя: Учні!
Ще один урок до нас прийшов
За розкладом сьогодні.
Отож, давайте зробимо ще крок,
Щоб знов пірнуть у мовну цю безодню.
Бо ж мову, діти, забувать не гоже,
І дієприслівник нам у цьому допоможе!

Тож давайте зберемося, зосередимося й згадаємо все те, що вже протягом кількох уроків вивчали про дієприслівник.

        ІІІ. Цілереалізація.

1.Перевірка домашнього завдання, актуалізація й корекція опорних знань, практичного досвіду учнів.

 Вправа № 204 за підручником, виправляючи граматичні помилки, виділяючи дієприслівникові звороти.

 Написати письмовий твір-мініатюру «Рушником українцеві стелиться доля», використовуючи речення з дієприслівниковим зворотом.

 Бліц-опитування

 •      Дієприслівник…
 •      Має вид…
 •      Суфікси…
 •      Дієприслівниковим зворот…
 •      Виступає в реченні…
 •      Не виділяються комами…
 •      Дієприслівниковий зворот на письмі та в усному мовленні виділяється…
 1. Поглиблення навчального матеріалу, ознайомлення з правилами, алгоритмами виконання певних дій (ввідні, вступні вправи).

1) Аналіз мовних явищ на основі тексту.

Слово вчителя: Пропоную прослухати текст. Будьте уважні. Визначте тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок, який відображав би тему тексту. Знайдіть речення з дієприслівниковими зворотами, поясніть розділові знаки.

    Українське вишивання – це не тільки вид рукоділля, який передавався з покоління в покоління. Ручна народна вишивка – це унікальна духовно-матеріальна ознака нашого народу, скарбниця вірувань, звичаїв та обрядів. Слугуючи оберегом, вона впродовж багатьох століть  була невід’ємним атрибутом у кожній українській родині.

   Ручна вишивка має дуже давню історію. Дані археологічних розкопок підтверджують, що вишивання  було поширене ще в ІІ столітті до н.е.

   В Україні налічувалось близько сотні технік вишивання, які відзначаються безмежною фантазією, колоритом, дивують багатством і різноманітністю.

    У наш час вишивка, переживаючи своє відродження, зазнає великого впливу  сучасної культури. Тому художній стиль  її  помітно змінюється. Багато народних технік забуто, зараз більшість робіт виконується хрестиком та гладдю. Колірна гама на сучасних вишиванках стала дуже яскравою.

   Українська вишиванка - це свого роду сімейний оберіг для чоловіка та жінки, маючи вдома таку красу, ми отримуємо енергію наших предків, пишаємось минулим та гордо дивимось у майбутнє.

* виконайте синтаксичний розбір другого  речення з дієприслівниковим зворотом.

2)  Вправа «Розумне перо».

 Від виділених дієслів утворити дієприслівники доконаного й недоконаного виду, позначити суфікси.

 До вишиванки доторкнусь вустами,

 I чорнобривцiв аромат вдихну.

 Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,

 Сльозу з щоки непрохану змахну

 Далеко Ви… I, водночас, Ви – поряд:

 У злетi птаха, в шелестi трави…

 Мене хтось боронить вiд зла i горя;

 Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…

 3. Первинне застосування знань (пробні вправи).

1). Робота в парах.  Диференціація.

Складіть речення за поданими схемами, розвиваючи лексичну тему уроку, запишіть, поясніть розділові знаки.

      2) Дослідження-трансформація

Виділену частину кожного з поданих речень замініть дієприслівниковим зворотом. Перебудовані речення запишіть.

   Українці з великою повагою ставляться до свого символу, знали, що  вишивка мала  охоронне значення.

   Коли вишивали сорочку, жінки розміщували орнаменти на грудях, біля коміра, на подолі, на рукавах.

   Одяг матері оберігав від зла, нагадував її тепло  й любов, яку вона вкладала у кожен візерунок, коли вишивала вечорами.

4. Релаксація.

Мультимедійна презентація «Українські вишиванки».

5.Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою засвоєння навичок (тренувальні вправи).

1) Дослідження-характеристика тексту.

Випишіть речення з дієприслівниковим зворотом, розставляючи розділові знаки.

   У давнину на Україні сім'ї були великі, а землі – мало. Часто дівчата ходили на заробітки, працюючи в полі, тіпаючи чужі коноплі,  щоб принести гроші на прядиво або й саму рослину.

   Конопель сіяли зовсім небагато. Вирвані й висушені рослини замочували в річці досить глибоко, зв’язавши  невеликими сніпками та прив’язавши другий кінець мотузки до дерева, що росло на березі. Через кілька днів, витягуючи коноплі з води, господиня перевіряла, чи добре вимокли. Принісши їх у двір, розкладали попід плотом, щоб майбутні рушники слугували довго добрим людям і чуже око їх «не зурочило». Потім коноплі відбивали, щоб зняти грубу кострицю, і терли на терниці. Робота була брудною, її виконували  до морозів. Після Покрови починали працювати з  полотном. Жінки ткали рушники тільки в середу, п’ятницю або суботу – так звані жіночі дні.

Словничок

Костриця - внутрішня тверда неволокниста частина стебел прядивних рослин.

Терниця- знаряддя для тіпання, тертя льону, конопель.

Пліт – огорожа.

6. Творче перенесення знань і навичок у нові чи змінені умови з метою формування умінь (творчі вправи).

1)Творче конструювання. Подані дієприслівники введіть у дієприслівникові звороти й складіть із ними речення.

 Прикрашаючи  (що?), повернувшись(звідки?), притулившись (до кого?, до чого?)

2) Фразеологічна скарбничка. Поясніть значення поданих фразеологічних зворотів. Складіть із ними речення. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Не шкодуючи сил. Між нами кажучи. Затамувавши подих. Поклавши руку на  серце.

      ІV. Рефлексивно-оцінюючий етап.

  1.Підведення підсумків уроку.

Колективна робота «Мозковий штурм»

Чи здійснилися ваші очікування?

     Наскільки корисний є вивчений на уроці  матеріал і де його можна застосувати?

2. Повідомлення домашнього завдання.

Повторити § 16 (теоретичний матеріал)

     А) Написати  твір-мініатюру, використовуючи  дієприслівникові звороти й одиничні 

     дієприслівники на  тему: «Вишиванка у моєму житті» або «Народні символи України»

Б) За підручником вправа 201 або вправа 203

3.Рефлексія.

  Діти, щоб дізнатися чи досягли ми мети уроку, давайте використаємо технологію «Незакінчене речення».

Технологія «Незакінчене речення».

Завдяки уроку дізнались про…

На цьому уроці навчилися…

Найбільший  успіх - це…

Найбільші труднощі  відчули…

На наступних заняттях  хочу…

Настрій на уроці був..

4.Цінування. Оцінювання.

Коментування й обґрунтування оцінок. Цінування роботи учнів.

Заключне слово вчителя.

Я – українка! Дуже горда з цього.
Несу у світ традиції свої
Для себе в Бога не прошу нічого,
Все в мене є: і гори, і гаї,

Поля родючі, повноводні ріки,
Озера сині, чисті небеса…
І донька я  від роду і навіки,
В краю, де поруч казка і краса.

Я – українка з щедрою душею,
На вишитому рушникові хліб несу.
Горджуся Україною своєю
І в серці бережу її красу,

Історію, традицію і пісню,
Й правдиве слово-думу Кобзаря…
То ж вишиванку я до серця тисну
І вірю, що зійде моя зоря.
                                 Надія Красоткіна.
 

 

 

 

 

 

                                   Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Бердянської міської ради Запорізької області

 

Методичний кабінет

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 

 

 

 

 

 

Конспект відкритого компетентнісно спрямованого

уроку з української мови в 7-б класі

 

 

Розділові знаки в реченнях з дієприслівниковим зворотом

 

 

 

 

 

 

Розробила вчитель

учитель української

мови та літератури,

Тімченко  О.І.,

                                                                                                  вища категорія,

«старший вчитель»

Проведено:

05  грудня

 

 

 

 

 

 

2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантаження...
doc
Додано
17 березня 2018
Переглядів
1479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку