10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок з української мови в 9 класі з теми "Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія. Резюме "

Про матеріал

Урок з української мови в 9 класі з теми "Розвиток зв'язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія. Резюме " дасть можливість навчити учнів правильно складати життєво необхідні документи: заяву, автобіографію і резюме, дотримуватися при цьому офіційно-ділового стилю; поглиблювати орфографічну і пунктуаційну грамотність, удосконалювати навички роботи з різними джерелами: підручником, таблицями; засвоїти системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; виробляти уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); розвивати культуру ділового спілкування, увагу, пам'ять, творче і логічне мислення, зв'язне мовлення учнів; формувати комунікативну і літературну компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях; виховувати самодостатню, компетентну, креативну особистість, формувати життєву творчу позицію молодої людини крізь призму образу «Я в світі», відповідальність за результати своєї діяльності, культуру почуттів

Перегляд файлу

Українська мова 9 клас

Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія. Резюме

Мета: навчити учнів правильно складати життєво необхідні документи: заяву, автобіографію і резюме, дотримуватися при цьому офіційно-ділового стилю; поглиблювати орфографічну і пунктуаційну грамотність, удосконалювати навички роботи з різними джерелами: підручником, таблицями; засвоїти системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; виробляти уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); розвивати культуру ділового спілкування, увагу, пам'ять, творче і логічне мислення, зв’язне мовлення учнів; формувати комунікативну і літературну компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях; виховувати самодостатню, компетентну, креативну особистість, формувати життєву творчу позицію молодої людини крізь призму образу «Я в світі», відповідальність за результати своєї діяльності, культуру почуттів.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форма: наукова конференція

Міжпредметні зв’язки: англійська мова, правознавство, спецкурс «Практикум з правопису української мови»

Обладнання:   Пентилюк М.І., Гайдеєнко І.В., Ляшкевич А.І. Українська мова: Підручник для 9 класу  загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою,   допоміжні картки, дидактичні матеріали, презентації Power Point, мультимедійне обладнання

 

                              Слово — це найтонший різець, здатний доторкнутися до        найніжнішої рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним –  велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб з-під ваших рук виходила тільки краса.

                                                                                                   (В. Сухомлинський)

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

У нас сьогодні на уроці  присутні гості: методист міського відділу освіти …, вчителі української мови і літератури шкіл міста привітаймося з ними.

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку

 (Слайд №2)

Робота з епіграфом

Слово — це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним –  велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб з-під ваших рук виходила тільки краса.

                                                                                                   (В. Сухомлинський)

Слово вчителя

Поміркуймо над словами епіграфа. Наш лексичний матеріал, з яким ми будемо працювати, пов'язаний із діловим мовленням, словом у житті людини, культурою мовлення. Уміння висловлювати свою думку, переконувати інших цінилося в усі часи. У будь-якому віці спілкування необхідне , а для молодої людини – особливо, бо слово – це спосіб самовираження, оповідання про себе. Людина з багатим мовленням має більше шансів на успіх, аніж та, у котрої "ліміт" на комунікацію. Великого  значення у сучасному світі набуває вміння  зав’язувати  ділові  стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися ділова людина, – це професіоналізм.  Стати  професіоналом  важко, але можливо. Розпочати потрібно із ділових паперів.

Сьогодні на уроці я пропоную вам уявити себе в ролі лінгвістів-аналітиків і практиків, експертів, а так як засідання є публічним, то у нас будуть присутні «журналісти».   

Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме

Урок ми проведемо у формі наукової конференції на обговорення виносяться такі питання:

(Слайд №3)

1. Сфера використання офіційно-ділового стилю, його основні ознаки і призначення.

2. Ділові папери. Документ як основний вид ділової мови.

3. Заява. Мовні особливості, розташування реквізитів.

4. Автобіографія і резюме як документи ділового мовлення.

 

(Слайд №4)

Проблемне питання:

       Як стати успішною людиною? Що потрібно для цього?

ІІІ. Сприймання та засвоєння учнями навчального матеріалу

 (Слайд №5)

 • Слова-терміни буде пояснювати лінгвіст-практик.

Лінгвістика – наука про мову, мовознавство. Лінгвіст-фахівець з мовознавства. Аналітик – фахівець, який займається аналізом даних в конкретній галузі або дослідженнями та узагальненнями в певній сфері діяльності. Він мусить досконало володіти специфічними методами аналізу, притаманними даній галузі. Оскільки суть роботи такого фахівця повністю залежить від специфіки галузі, то аналітик не є конкретним фахом. За спеціалізацією розрізняють, наприклад: військовий аналітик, фінансовий аналітик, маркетолог-аналітик, системний аналітик, лінгвіст-аналітик тощо

 

Першими до слова запрошуються «лінгвісти-аналітики».

Виступ «лінгвістів-аналітиків».

  1.  Літературна мова становить систему стилів. Структура, кількість, характер і співвідношення їх змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови розуміють їі різновиди, які обслуговують різноманітні сфери суспільного життя. Усна форма літературної мови має лише один стиль – розмовний. У писемній мові виділяються науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі.   (Слайд №6)

Офіці́йно-ділови́й стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю.

В офіційно-діловому стилі до точності мовлення ставляться найвищі вимоги. Вони виявляються у використанні спеціальних термінів, дат, цифрових даних, у точній назві установ.

                                                                                                         (Слайд №7)

Офіційно-діловий стиль має підстилі:

 • інформаційний, дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський.
 •  Ним написані найважливіші документи, в яких відбивається історія народу.
 • Це стиль Конституції країни, законів, постанов, статутів, програм, наказів, звітів та інших ділових паперів.

Для офіційно-ділового стилю характерні усталені мовні звороти, стандартні початки і закінчення документів, поділ на частини. Цей стиль позбавлений образності й емоційності. Побудова речень відзначається лаконізмом.

Запитання «журналіста»

 

Видання «Мова і суспільство»

Що є основним видом ділового мовлення?

Відповідь «лінгвістів-аналітиків»                                             (Слайд №8)

Документ – це основний вид ділового мовлення, який має чітку композицію, належним чином оформлений, вміщує достовірну інформацію.

До ділових паперів належать:  доручення, розписка, лист, протокол, оголошення, характеристика тощо)

   

 

Запитання «журналіста»

 

Видання «Мова»

Яка етимологія слова «документ» і в чому полягають основні принципи оформлення ділових документів?                                                        (Слайд №9)

Пояснення лінгвіста-практика: етимологія – розділ знань, розділ порівняльно-історичного мовознавства, який вивчає походження слів мови; сукупність прийомів дослідження, спрямованих на з'ясування походження слова, а також сам результат цього з'ясування.

Виступ «лінгвіста»

Коріння слова «документ» йдуть з індоєвропейської прамови, де воно означало жест витягнутих рук, пов'язаний з передачею, прийомом або отриманням чогось. За іншою версією слово " dek " походить від числа «десять» і пов'язане з тим, що на розкритих долонях витягнутих рук налічувалося десять пальців. Поступово корінь " dek " був замінений на " doc " в слові « doceo»- Вчу, навчаю, від якого були утворені слова " doctor "- вчений, " doctrina " — вчення, " documentum " – те, що вчить, повчальний приклад.  

 

Відповідь «правознавця» ____________________________________________________________________

 

Документ ( слово латинського походження, що означає «доказ») – це засіб закріплення на папері інформації про факти, події, явища  дійсності  про діяльність людини.

Докуме́нт – базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Є засобом закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про: факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумову діяльність людини. Існує також інше визначення терміну: Документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є  її збереження та передавання у часі та просторі.

Запитання «журналіста»

Видання «Актуальні проблеми української лінгвістики»

 

 

Який документ є поширеним у діловому спілкуванні?

Виступ «лінгвістів-аналітиків»

  Одним із найпоширеніших інформаційних документів у діловому спілкуванні є заява.

                                                                                                 (Слайд №10,11)

     Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому

викладається певне прохання.

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій – повна поштова та юридична адреса установи, підприємства.

Заява пишеться власноручно в одному примірнику.

Складна (мотивована) заява відрізняється від простої тим, що в ній не лише викладається прохання, а й дається його обґрунтування, вказується на

причини, мотиви.

У складній заяві може бути зазначено, які саме документи до неї додаються. Перелік документів подається після основного тексту заяви перед підписом.

Стандарт передбачає для заяви такі реквізити:                   (Слайд №12)

Пояснення лінгвіста-практика: реквізит –  багатозначний термін: у документознавстві — обов'язкові дані, які мають бути в кожному документі певного виду (наприклад, договорі, чеку) для визнання його дійсним (наприклад, назва документа, дата складання, сума, яка підлягає сплаті, назва платника, адреса тощо).                                                                           (Слайд №13)

Реквізити заяви рекомендується розташовувати в такій послідовності:

1. Праворуч вказується назва організації чи 

установи, куди подається заява (адресат).

2. Нижче у стовпчик – назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява з великої літери й не ставиться крапка.

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч – підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

                   Запитання «журналіста»

_____________________________________________________________

Видання «Мова і суспільство»

Які елементи може включати реквізит «підпис» і в якому порядку пишуться ім’я, ініціали та прізвище?

Відповідь «лінгвіста»

Реквізит «підпис» включає найменування посади, власне підпис і розшифровку. Щодо порядку розташування імені, ініціалів та прізвища прошу переглянути відео за участю Олександра Авраменка – доцента Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТР "КПІ".

Перегляд відео про розташування ініціалів.

 

                   Запитання «журналіста»

_____________________________________________________________

Видання «Мова і суспільство»

Який ще вид документів можна віднести до внутрішніх?

Відповідь «лінгвіста»                                     (Слайд №14,15,16)

Автобіографія – життєпис особи, складений нею самою. Цей документ відображає найголовніші моменти її життя і трудової діяльності.

 Головні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

Автобіографію складають у довільній формі, однак деякі складові частини та реквізити в ній обов'язкові.

Оформляють автобіографію від руки на чистому аркуші паперу,

на лінованому або трафаретному бланку, коли влаштовуються

на роботу чи вступають до навчального закладу. Усі відомості про

себе викладають у розповідній формі від першої особи в хронологічній

послідовності (із зазначенням місяця й року) і таким чином, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію та громадську діяльність автора.

Розрізняють такі види автобіографій:

автобіографія-розповідь, яку складають в описовій формі;

автобіографія-документ, у якій точно викладають факти.

В автобіографії обов'язково зазначають:

 • Прізвище, ім’я, по батькові автора
 • Дату народження
 • Місце народження
 • Відомості про навчання
 • Відомості про трудову діяльність
 • Хто батьки,  де  і  ким працюють
 • Короткі відомості про склад сім’ї

Заголовок (Автобіографія) пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч.

 

                             Запитання «журналіста»

____________________________________________________________________

Видання «Мова і культура»

Чому українською мовою  не можна висловлюватись так «Моя автобіографія?»

Відповідь «лінгвіста»

Слово «автобіографія» складається з трьох коренів і має буквальне значення «опис свого життя». Перша частина цього слова «авто-» походить від грецького слова «autos» («сам») і відповідає словам «свій», «власний» у контексті «опис своєї біографії». Словотвірні особливості слова «автобіографія», таким чином, виключають можливість уживання в літературній мові сполучень «моя автобіографія», «своя автобіографія», тому що вони виявляються тавтологічними.

Висновок «лінгвістів-експертів»                                             (Слайд №17)

Культура мовлення. Уникаймо лексичних помилок!                

Автобіографія — опис свого життя: Я шукаю завжди у творах поета не автобіографії, а такого чогось, що не одного обходило б (Леся Українка).

Біографія — опис чийогось життя й діяльності: Вона не могла розповісти свою біографію, надто багато неприємних деталей було в ній (Л .Дмитерко).

 

                   Запитання «журналіста»

________________________________________________________

Видання «Актуальні питання іноземної філології»

Чи є необхідність досконалого володіння рідною мовою та однією з іноземних?

Випереджувальне завдання   

Скласти діалог-аргументацію (8 - 12 реплік), у якому ви доводили б товаришеві необхідність досконалого володіння рідною мовою та однією з іноземних.

Рольова гра

Лінгвісти-аналітики будуть висувати якомога більше переваг і виступати за необхідність досконалого володіння рідною мовою та однією з іноземних.

Опоненти суперечитимуть цьому.

Експерти зроблять висновок про те, чия сторона перемогла.

 • Колективна робота з текстами-взірцями ( за підручником)

Прочитати зразки документів і зробити висновок про їхній зміст та оформлення.

 

Зіставлення раніше отриманих знань з англійської – з новими з української мови.

Порівняймо раніше вивчене на уроках англійської мови  SV і Реквізити автобіографії.                                                Презентація   «How to write a CV»                                                                                                                                                                                                                                      (Слайд №18)

Пояснення лінгвіста-практика:

Резюмé перекладається з латині  як «життєвий шлях»

Резюме — документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні успіхи й досягнення особи, яка його складала.

(запис у зошити)

Як правило, резюме складається для участі в конкурсі на заміщення вакант­ної посади.

Пояснення лінгвіста-практика:                                                      (Слайд №19)

Вакансія (франц. vacance, від лат. vacans — вільний)

 • Не зайнята посада в штаті установи.
 • Вільне місце для вступника у навчальному закладі.

Обсяг резюме не повинен перебільшувати 1 сторінки. Основні вимоги — вичерпність необхідних відомостей і лаконізм викладу.

Оскільки резюме належить до документів з низьким рівнем стандартиза­ції, то суворої вимоги щодо розміщення реквізитів не встановлено. Відомості можна подавати у зворотному порядку, а також вміщувати й інші, важливі на думку укладача, відомості.

Реквізити:                                                                             (Слайд №20)                                                                                           назва виду документа;

 •     текст, що містить: прізвище, ім'я по батькові, домашню адресу, номер теле­фону, особисті дані (дата народження, сімейний стан — якщо потрібно), мету, з якою написано документ, відомості про освіту — повне найменуван­ня навчальних закладів, ступінь володіння іноземними мовами, відомості про професійний досвід — яку посаду обіймає зараз, відомості про публіка­ції, інша інформація на вимогу роботодавця;                                                                                                                 дата (у разі потреби);                                                                                                                                        підпис (у разі потреби).

Кожне нове повідомлення записується з абзацу.

 Зразок:                                                                              (Слайд №21,22)

 

РЕЗЮМЕ

Макар Лідія Іванівна

вул. Мішина 15/17, кв. 701, м. Київ, 02151, тел. /044/ 243-64-51

Освіта: 1995—2000 Київський державний лінгвістичний університет.

  Кваліфікація: філолог, викладач німецької та англійської мов, а також зарубіжної літератури.

Знання мов: українська — рідна,

російська — досконало, німецька -— професійно, англійська — розмовно.

     Володіння ПК — користувач  Wіndows

Особисті інтереси: удосконалення знань ПК, поглиблення знань з англійської мови, вивчення психоаналізу.

Особисті якості: комунікабельність, пунктуальність, працелюбність, організаторські здібності.

Досвід роботи: 1.06.98-30.08.99 — позаштатний перекладач СП "Тотиз".                             17.02.00-25.06.01 — офіс-менеджер компанії "Євроімідж".

Освіта

1995–2000 Київський державний лінгвістичний університет

Кваліфікація

філолог, викладач німецької та англійської мов, а також зарубіжної літератури.

Знання мов

українська – рідна, російська – досконало, німецька -– професійно, англійська – розмовно.

Володіння ПК

користувач  Wіndows

Особисті інтереси

удосконалення знань ПК, поглиблення знань з англійської мови, вивчення психоаналізу

Особисті якості

комунікабельність, пунктуальність, працелюбність, організаторські здібності

Досвід роботи

1.06.98-30.08.99 — позаштатний перекладач СП "Тотиз".                             17.02.00-25.06.01 — офіс-менеджер компанії "Євроімідж".

 

Висновок «лінгвістів-експертів»                                             (Слайд №23)

Основні принципи оформлення ділових документів

 • Текст містить певну офіційно-ділову інформацію.
 • Виклад змісту чіткий, характеризується конкретністю і точністю формулювань, офіційністю стилю.
 • Відповідність мовних засобів їх стильовому призначенню.
 • Логічність формування думки, чіткість і послідовність викладу, членування тексту відповідно до будови ділового паперу.

Оформлення державною українською літературною мовою

ІV. Засвоєння набутих знань у процесі практичної діяльності.

           Учитель. Увага! Нам трапилася нагода використати щойно отримані теоретичні знання на практиці. На мою думку, ділова людина повинна мати великий словниковий запас, а  найголовніше – досконало володіти культурою ділового мовлення.

 Робота в групах.

 • Пропоную вашій увазі таке завдання:                 (Слайд №24)   

До поданих іншомовних слів доберіть з довідки українські

відповідники.

Коли вживання іншомовних слів у справочинстві є

доречним? У яких випадках їх краще замінити на слова української

мови? Чому?

Автобіографія, шеф, резюме, форс-мажор, брокер, формат, тайм-

аут, прерогатива, уїк-енд, симптом, дотація, інновація, пріоритет,

досьє, бартер, дефект, менеджер, де-факто.

ДОВІДКА. Життєпис, посередник, розмір, перерва, перевага, вихідний,

ознака, доплата, нововведення, першість, сукупність документів з певного питання, керівник, висновок, непоборна перешкода, обмін товарами на рівну суму, недолік, адміністратор, насправді.

 • На основі матеріалу, поданого на картках, укладіть пам’ятку (письмово) «Правила складання резюме» (4 - 5 пунктів).

Як скласти резюме

1.Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко й дохідливо.

2.Уживайте якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти.

3.Намагайтеся не вживати слів «я», «ми». Замість них починайте речення дієсловами «організував», «створив», «керував», «вивчав», «обізнаний з».

4.Не надсилайте своєї фотокартки, якщо це спеціально не передбачено.

5.Не вказуйте розмір заробітної платні й особисті дані.

6.Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

7.Якщо ви обіймаєте невисоку посаду, то краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках.

Пам’ятайте: із тексту резюме має вимальовуватися образ автора – досвідченого, надійного, сумлінного працівника.  (Запис у зошити)                         

                                                                                       (Слайд №25) 

Майстер-клас на тему: «Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій у діловому мовленні»

Для українського ділового мовлення важливе правильне вживання прийменника по, особливо тоді, коли йдеться про переклад українською мовою з російської. Адже російські конструкції з прийменником по в українській мові перекладаються цілим рядом конструкцій з прийменниками:

за: за свідченням; за власним бажанням; за дорученням; за наказом; за вказівкою; менеджер за професією і т. д.;

з: з питань комерційної торгівлі; з ініціативи; дослідження з уфології; курс лекцій з української мови; з багатьох причин; з певних обставин; з нагоди (чогось) і т. д.;

на: на замовлення; на вимогу; на пропозицію; на мою адресу;

для: курси для вивчення; комісія для складання актів;

після: після одержання посвідчення; після повернення; після від'їзду; після розгляду (чогось) і т. д.;

у (в): викликати у службових справах; у вихідні; в усіх напрямках;

по: черговий по району; наказ по відділенню; спеціаліст з проектування споруд; колеги по роботі; по можливості; комітет із сприяння малим підприємствам і підприємцям і т. д.

                                                                                       (Слайд №26) 

Дослідження-зіставлення                                                                                                                                   

 • Порівняти невідредаговані і відредаговані фрагменти автобіографій. З’ясувати недоліки, які було усунено.

1. Батько — Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві «Ладога» на посаді замісника директора по виробництву.— Батько — Іванець Дмитро Якович, працює на малому підприємстві «Ладога» заступником директора з питань виробництва.

2. Маю призові місця по змаганнях з авіамодельного спорта.— Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.

3. З 2006 року вчуся в секції по футболу. Отримала чорний пояс карате.— З 2006 року навчаюся в секції карате. Здобула чорний пояс карате.

4. Я, Румянцев Андрій Григорійович, народився 10.06.95 в Одесі.— Я, Румянцев Андрій Григорович, народився 10 червня 1995 року в м. Одесі.

Ділова гра.                                                                                                          (Слайд №27)

 • Уявіть, що ви (частина учнів) члени приймальної комісії Державного університету ім. О. Т. Гончара міста Дніпра. Решта – абітурієнти, які бажають вступити до університету. Підготуйте питання для співбесіди між членами приймальної комісії та абітурієнтами. Про що б ви у них запитували?

 

*ВПРАВИ на картках.  Робота окремої групи учнів

 

 • Запишіть прийменникові сполучення українською мовою:

прийти по делу; по собственной воле; при любой погоде; в рассрочку; не по силам; по закону; приняться за работу; поставить в пример; по указанию; по всем правилам; речь по вопросу; пришлось по вкусу; по последней моде; принять во внимание; принять к сведению; работать по схеме; на следующий день;

 

 по моим сведениям; идти по улице; в двух шагах; послать по почте; в адрес; по прибытии; поступать в университет; читать на украинском языке; войти в аудиторию; в лесу; в столе; у дома; у моря; по широкой реке; по мосту;

 

 по заказу; в пять часов; по причине; в течение; журнал по медицине; благодаря случайности; выйти из отдела; врач по призванию; охота на крупного зверя; с марта по июнь; добрый по природе; по истечении времени; папка для бумаг; войти в контакт; вопреки желанию.

 • Записати у формі давального відмінка однини сполуки, утворені прізвищем, іменем та по батькові. Навести граматичні варіанти.

Варіант 1

Петрів Костянтин Кирилович, Товстуха Остап Микитович, Хміль Леон Емільович, Худаш Юхим Львович, Федів Андрій Корнійович, Кавич Лев Денисович, Тихолід Ілля Любомирович, Смілко Лук’ян Петрович.

 

Варіант 2

Любоницька Софія Леонтіївна, Дейнека Яна Миколаївна, Василиха Майя Терентіївна, Сушениця Ярослава Антонівна, Чепіга Юлія Сергіївна, Довгошия Надія Мар’янівна

 

 • Підготовча робота до самостійного складання заяви

Навчальне редагування

· Прочитати фрагменти заяв. Відредагувати їх, прокоментувати допущені помилки.

1. Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс економіко-правового факультета Дніпровського державного університета.

2. Прошу відпустити мене з занять на 3 дні, бо у мене будуть змагання з плавання в місті Кривий Ріг.

3. Прошу прийняти мене на роботу у хірургічний відділ на посаду медсестри з 1 червня по 31 серпня 2009 року.

4. Прошу надати мені відпустку за власний рахунок тривалістю 24 дні, з 10 липня по 2 серпня 2007 року для відбування санаторного післяопераційного лікування.

Скласти заяву:                                                                                                                             (Слайд №28)

 • Ви хочете стати слухачем курсів з вивчення іноземної мови.

Набір на такі курси оголошено в одному з навчальних

закладів вашого міста

 • Напишіть заяву на ім'я директора НВК про зарахування вас із 15 вересня до групи факультативних занять «Ділова українська мова».
 • Складіть перелік життєвих ситуації, у яких потрібно написати заяву.
 • Від свого імені скласти заяву про зарахування на навчання  до 10 класу.

V. Рефлексія                                                                         (Слайд №29) 

 «Незакінчене речення»: Сьогодні на уроці я…..

                           Отримані знання знадобляться мені….

                           Щоб стати успішною людиною потрібно…

 

(Слайд №30)

 Група учнів мала випереджувальне завдання до уроку: розробити «Пам’ятку ділової людини». Обговорення пам’ятки.

«Пам’ятка ділової людини»

 1. Насамперед досконало й різнобічно вивчіть справу.
 1. Виховуйте в собі найкращі людські якості.
 1. Особливу увагу зверніть на виховання вольових якостей характеру.
 1. Розширюйте власний світогляд.
 1. Учіться, по-перше, грамотно спілкуватися; по-друге, працювати енергійно, творчо.
 1. Завжди дотримуйтесь активності життєвої позиції.

VІ. Підсумки

Слово вчителя               

Звичайно, якщо навіть комусь із вас не вдається виконати той чи інший пункт, ви однаково зможете досягти успіху. Але жодна ділова людина не здатна плідно працювати, не знаючи рідної мови, а також мови ділової людини. Без знання рідної мови неможливо підтримувати контакти, вести облік виконуваної роботи, тож давайте повсякчас поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови.

Наша конференція добігає кінця і наостанок хочу звернутися до всіх її учасників

 Дякую  всім за підготовлений матеріал і роботу на уроці. (ОЦІНЮВАННЯ)

VІІ. Домашнє завдання:                  (Слайд №31)

 • Складіть автобіографію від імені когось із своїх батьків (на вибір)

або

 • Скласти резюме на основі зразка автобіографії. Мета — дістати посаду юрисконсульта в юридичній фірмі.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Попчук Тетяна Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Селевко Віра Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
6140
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку