Урок "Життя як феномен. Здоровя як атрибут життя" людини.

Про матеріал
Мета: - сформувати поняття про життя як феномен та здоров’я як атрибут людського життя; - дати уявлення про рівні здоров’я; - розвинути уяву дітей про здоров’я та його складові; - навчити прогнозувати довгострокові та короткострокові наслідки різних способів життя; - виховати бажання берегти життя та здоров’я, створювати дружню атмосферу під час спілкування з однолітками. - створити мотивацію до здорового способу життя.
Перегляд файлу

1

 

9 клас

Урок_____

ТЕМА: ЖИТТЯ ЯК ФЕНОМЕН. ЗДОРОВ’Я  ЯК АТРИБУТ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ.

Мета:

- сформувати поняття про життя як феномен та здоров’я як атрибут людського життя;

 • дати уявлення про рівні здоров’я;
 • розвинути уяву дітей про здоров’я та його складові;
 •     навчити прогнозувати довгострокові та короткострокові наслідки різних способів життя;
 •     виховати бажання берегти життя та здоров’я, створювати  дружню атмосферу під час спілкування з однолітками.
 •     створити мотивацію до  здорового способу життя.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

Все життя — це велика таємниця,

і ми тісно пов’язані з усіма

явищами життя в природі

Альберт Швейцер

 

            І. ОРГАНІЗАЦІНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

            Мозковий штурм: «Життя-це…»

Усе живе народжується, щоб жити, та лише людина здатна замислюватись, що таке життя. Існує безліч його визначень: релігійні,філософські,наукові.Пояснюючи щось складне,люди часто вдаються до метафор. Наприклад, Шекспір сказав,що життя - театр,а люди в нім - актори,а за влучним висловом одного з наших сучасників,життя схоже на супермаркет: бери,що хочеш, але каса попереду.

А як ви вважаєте,що таке життя?

 

           Аналіз вислову

Софі Марсо, французька кіноактриса, кінорежисер і співачка, в одному з інтерв’ю сказала: «Життя тоді чудове, коли ти сам його створюєш». Як ви розумієте зміст її слів?

 

 

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обговорення притчі

Притча про здоров’я

Посперечалися одного разу Здоров’я і Щастя про те, хто з них важливіше.

Щастя каже:

— Я важливіше!

 Чому?

 Без мене людям погано. Вони завжди шукають мене. Про мене всі тільки й говорять. Кожен хоче бути щасливим.

 Кожен також хоче бути здоровим.

 Про здоров’я мало хто говорить, а ось про щастя всі підряд.

 Ти вважаєш, що здоров’я не потрібно людям?

 Щастя важливіше! Без нього людина не може. Дивись, он іде хлопчик. Давай у нього запитаємо, що для нього найголовніше – щастя чи здоров’я?

Вони звернулися до хлопчика.

 Хлопчик, що для тебе важливіше – щастя чи здоров’я?

 Звичайно ж, щастя! – Не замислюючись, відповів хлопчик.

 Ти щасливий? – О! Так, я щасливий!

 От бачиш! – Заплескало в долоні Щастя і підстрибнуло з радості. – Я ж кажу, що щастя головніше.

 А скажи, хлопчик, ти здоровий? – Задало наступне питання Здоров’я.

 Так, я здоровий!

 Щастить тобі! – Втрутилася в розмову жінка, яка проходила повз. – Мені б твоє здоров’я, тоді і я була б щаслива…

Висновок: Кожному від народження дається найцінніший дар — життя. І найдорожче, що є в житті, — це здоров’я. Але, хоч як не дивно, люди дуже легковажно можуть ставитися до здоров’я, особливо молодь. Не вміють його берегти і вести здоровий спосіб життя.

 

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

«Доброго здоров’я! Як життя? Будьте здорові!»

Ці повсякденні привітання такі звичні, що ми практично не замислюємося над їхнім змістом. На цьому уроці ми поміркуємо про сутність феномену життя і здоров’я як атрибуту життя.

 

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Життя як феномен

Феномен (від грец. фолгбцгуоу — те, що зявляється) виняткове, не­звичайне, рідкісне явище, те, що важко осягнути. Таким феноменом мож­на вважати життя.

Щодення заповнене звичними діями: навчання, спілкування в родинному колі й з однокласниками, виконання доручень батьків, відпочинок на природі, читання, перегляд телепрограм, догляд за домашніми тваринами, робота на городі... Звичні думки, рухи, посмішки, почуття... Ви просто живете. Але з кожним роком, мабуть, переконуєтеся, що кожний вияв буття - диво, а найбільше вражає постійне оновлення життя. І настає момент, коли починає цікавити питання: «А що це – «життя»?»

 

Вправа «Асоціативний кущ»

Складання на дошці схеми за асоціаціями учнів до поняття «життя»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про життя

Усе живе народжується, щоб жити, та лише людина здатна замислюватися над тим, що таке життя.

 Існує безліч  визначень поняття «життя»: наукові, релігійне, філософське. Наведемо лише деякі з них.

- у біології життя визначається як активна форма існування матерії, характерною рисою якої є обмін речовин, самооновлення та самовідтворення;

- у фізиці життя розглядається як переважання процесів синтезу над процесами розпаду;

- в хімії — як багатовимірна каталітична циклічна реакція.

- у релігії воно стосується, зокрема, понять буття, свідомості, душі, сенсу життя

- частина філософів трактує життя як ідеальну форму існування і руху матерії.

Кожне з цих визначень висвітлює лише окремі ознаки життя і не дає цілісного уявлення про цей феномен.

Кожен прагне зрозуміти, у чому особливість і сенс життя, яке його місце в цьому світі. І кожен відповідає на ці запитання по-своєму. Адже на людину впливає оточення, зокрема родина та друзі. Однак щомиті лю­дина самостійно обирає, яке рішення прийняти і як діяти.

Дорослішаючи, кожен формує власні життєві цінності, свій світогляд, набуває життєвого досвіду. Кожна мить життя людини унікальна. Жодну не можна повторити.

Пояснюючи щось складне, люди часто вдаються до метафор. Наприклад, Шекспір казав, що життя — театр, а люди в нім — актори, а за влучним висловом одного з наших сучасників, життя схоже на супер-маркет: бери що хочеш, але каса попереду.

Життя кожної людини унікальне й неповторне, як унікальні й неповторні якості та здібності кожної людини, її особис­тість. Ми всі вирізняємося зовнішністю, поведінкою, характером, виявом почуттів, вибором життєвого шляху. Життя кожної людини — феномен, розгадати який може тільки сама людина.

           

Робота з висловами

1. Прочитайте Маніфест матері Терези

2. Які три висловлювання, на вашу думку, є найбільш глибокими?

 

Здоровя як атрибут життя людини

Феноменцілісне явище і має притаманні саме йому ознаки — атри­бути.

Атрибут (з лат. — додане) істотна, невідємна, необ­хідна для забезпечення цілісності обєкта (предмета) або субєкта (люди­ни) властивість, його частина.

Таким атрибутом, необхідною й основною характеристикою життя людини є здоровя.

Здоровя посідає одне з найвищих місць серед потреб і цінностей лю­дини. Щоб якнайповніше реалізувати свої здібності й можливості в жит­ті, людина має почуватися здоровою. Тому кожен прагне бути здоровим, сильним, енергійним і впевненим.

За визначенням Все­світньої організації охорони, здоровя — це не тільки від­сутність хвороб або фізичних вад, а й стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя.

Абсолютно здорових людей практично не існує. Кожна людина час від часу хворіє. Щоб ефективно протидіяти захворюванням, потрібно не лише розрізняти здоровя і хворобу, а й уміти визначати також проміжний між ними стан. Його ще називають передхворобою.

Не існує пристрою, за допомогою якого можна було б виміряти стан здоровя. Лікарі оцінюють здоровя за багатьма характеристиками. Хоча кож­на людина індивідуальна, існує перелік ознак, за якими можна визначити стан здоровя людини.

 

Робота з підручником

Проаналізуйте схему «Стан та основні ознаки здоровя людини» на сторінках 6-7.. Назвіть кожний стан здоровя людини та схарактеризуйте ознаки кожного.

Стан та основні ознаки здоровя людини

Основні ознаки здоровя людини

 

Стан здоровя людини

 

Абсолютно здорова (теоретичне поняття)

Усі органи й системи функціонують ідеально

Практично здорова (іноді кажуть: у межах норми)

Усі показники (наприклад, частота пульсу, артеріальний тиск, співвідношення зросту й маси тіла, сон, апетит) у межах фізіологічної норми і не вказують на наявність хворобливого стану.

До цієї групи належить більшість людей.

Такі люди не страждають на хронічні хвороби, а гострі хвороби чи травми переносять без ускладнень для здоров’я. Мають досить міцний імунітет, рідко хворіють. Зберігають високу працездатність, бадьорі, мають гар­ний настрій, швидко пристосовуються до змін у довкіл­лі.

Зазвичай люди цієї групи відповідально ставляться до здоровя

 

Передхвороба

Унаслідок впливу різних негативних чинників в ор­ганізмі знижується імунітет, накопичуються токсичні речовини, може порушитися обмін речовин.

Організм може реагувати на порушення життєдіяльності                   захис­ними реакціями, наприклад виникає головний біль, знижується апетит, може порушитися сон чи підвищи­тися температура.

Людина швидко втомлюється, дра­тівлива, показники частоти пульсу й артеріального тис­ку можуть відхилятися від норми, підвищується ризик виникнення захворювання.

Фактично передхвороба — це початок хвороби, але жодного симптому хвороби ще немає.

Реакція організму насамперед виявляється у зміні загального стану, самопочуття і працездатності, а не в захворюванні.

Такий період може тривати до­сить довго.

У людини знижується імунітет, як наслі­док, вона може захворіти.

У стані передхвороби перебу­вають люди, які харчуються незбалансовано, постійне зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, маюті шкідливі звички

 

Хвороба

Порушення нормальної життєдіяльності організму.

Па­тологічний процес, що виявляється певними симптомами (ознаками).

Хвора людина втрачає активність і праце­здатність, у неї погане самопочуття.

Буває, хворі змушені на певний час обмежити спілкування з оточуючими (зо­крема, якщо хвороба інфекційна), трапляється, потребу­ють тривалої чи навіть постійної допомоги оточуючих              (на­приклад, при травмах чи інвалідності) тощо.

Наявність у людини хронічних хвороб знижує імунітет, погіршує всі показники загального стану здоровя.

Такі люди можуть часто хворіти

 

 

Запам’ятайте! Хоч би яким був стан здоровя, про нього потрібно дбати повсякчас, адже здоровя — необхідна умова і невідємна характеристика життя.

 

 

 

Континуум здоров’я

 

Робота в групах

Об’єднайтесь у три групи і дайте відповіді на запитання:

Група­1:­ Як люди дбають про своє здоров’я? Чому вони це роблять?

Група­2:­ Як люди шкодять своєму здоров’ю? Чому вони це роблять?

Група­3:­ Якими є коротко- і довгострокові наслідки того, що люди не дбають про своє здоров’я?

 

Важливість здорового способу життя

Здоров’я багато в чому залежить від біологічних і соціальних чинників, під впливом яких росте і розвивається людина. Проте водночас рівень вашого здоров’я найбільше залежить від того, як ви піклуєтеся про нього, бережете й зміцнюєте його. На здоровя вплива­ють ваші звички і поведінка, тобто ваш спосіб життя.

Спосіб життя людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнен­ня здоровя, називають здоровим способом життя (ЗСЖ).

 

Робота з підручником

За допомогою схеми, що у підручнику на сторінці назвіть яких правил потрібно додержуватися, щоб спосіб життя був здоровим. Замалюйте схему у зошит.

 

 

 

Основні правила ЗСЖ

 

Про здоровий спосіб життя

Зусилля лікарів, учителів, близьких дорослих не гарантують нам здоровя. Ніхто не в змозі за нас зробити зарядку, упорядкувати роботу та відпочинок, відмовитися від небезпечної пропозиції.

Щоб зберегти і зміцнити здоров’я, кожен має докласти зусиль. Щоб бути здоровими, по­трібно насамперед прагнути бути здоровими. Потрібно вміти мотивувати себе додержуватися здорового способу життя.

Людина хоче бути здоровою, коли хворіє. Якщо ж людина здорова, може вести спосіб життя, який не сприяє зміцненню здоров’я. Так, дехто зловживає жирною чи солоною їжею, солодощами, не додержу­ється розпорядку дня, веде малорухливий спосіб життя... І навіть хизуєть­ся тим, що не додержується ЗСЖ. Людина не відчуває ознак хворобливого стану, тому вважає, що почувається добре. Однак наслідки такої поведін­ки рано чи пізно можуть зашкодити здоров’ю:

- через незбалансоване харчування можна захворіти, наприклад на діабет, ожи­ріння чи хвороби органів травлення;

- малорухливий спосіб життя може призвести до хвороб хребта або серцево-судинної системи;

- порушення розпорядка дня, може знизити працездатність, по­рушити сон, викликати дратівливість.

Люди можуть певний час не усві­домлювати, що підвищення серцебиття чи артеріального тиску, напади головного болю — це сигнали організму, що слід змінити спосіб життя. Здоров’я поступово погіршується, людина може захворіти, а деякі хвороби можуть стати хронічними. Тоді знадобиться багато зусиль, щоб повернути гарне самопочуття та відновити працездатність.

 

Ті, хто додержуються правил ЗСЖ, навпаки:

- мають високу працездат­ність;

- мають  гарне самопочуття;

- мають бадьорий настрій;

- підтримують нормальну масу тіла;

- поводяться впевнено;

- рідше хворіють;

- швидше пристосовуються до мінливих умов природ­ного і соціального середовища;

- у них зазвичай сильна воля;

- оптимістично дивляться на жит­тя;

- здатні задовольнити свої потреби й реалізувати здібності, досягти мети.

Запам’ятайте! Варто займатися профілактикою хвороб, а не їх лікуванням, а відтак зміцнювати здоров’я і додержуватися здорового способу життя.

 

Чинники підтримання мотивації до здорового способу життя

Чинники підтримання мотивації до здорового способу життя

 

 

Поради ЗСЖ

Плануючи додержуватися здоро­вого способу життя, скористайтеся цими наступними порадами:

Якщо ваша ціль зміцнити мязи, сформулюйте кілька конкретних кро­ків для досягнення цієї мети. Наприклад, протягом місяця вставати раніше, щоб робити силові вправи з гантелями. При цьому заплануйте, що кожен раз збільшуватимете навантаження і час, відведений для вправ. Знайдіть ровесників-однодумців, з якими можете записатися до спортивної секції. У групі завжди легше підтримувати мотивацію, досягати позитивних результатів.

Якщо ваша метанормальна маса тіла і гарний вигляд, проаналі­зуйте власні звички. У вашому плані напевно будуть пункти: лягати спа­ти вчасно, харчуватися збалансовано, виконувати фізичні вправи регу­лярно тощо. Кожен крок такого плану слід виконувати систематично, обов'язково зазначивши термін його виконання.

Запам’ятайте!

1. Зміцнити м'язи або досягти нормальної маси тіла за тиждень — нереально.

2. Ставте перед собою реальні цілі: те, до чого праг­нете насправді і чого можна досягти в найближчому майбутньому.

3. Хва­літь себе за систематичність, аналізуйте кожну причину, що завадила ви­конанню плану, виправляйте себе. Через два-три місяці проаналізуйте результат.

4. За потреби скоригуйте план — рухайтеся далі.

5. Не втрачайте віри в успіх і робіть усе із задоволенням.

6. Додержуйтеся правил здорового способу життя протягом усього життя.

 

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Вправа «Асоціації»

Підберіть слово до слова «Здоров’я».

 

Колективне обговорення

Запитання до класу

1. Наведіть приклади феноменальності життя з власного досвіду.

(народження і розвиток людини, …….).

2. Що, крім здоров’я, ви віднесли б до атрибутів людського життя? Поясніть свою думку.

(Освіта, культура, …...)

 

Робота в групах

За допомогою підручника дайте відповіді на питання:

Група 1: В чому суть життя?

Група 2: В чому феномен життя?

Група 3: В чому сенс життя?

 

Ситуаційні завдання

Якими можуть бути короткострокові й довгострокові наслідки поведінки під­літків у кожній з наведених ситуацій? Що порадите підліткам?

Вправа «Лист

Напишіть лист до себе в майбутнє, даючи відповідь на такі питання:

1.Який я зараз?

2.Яким я бачу себе через 10 років?

3.Як я цього досягну?

 

Відкритий мікрофон

Обговоріть твердження відомого українського вченого-медика Миколи Амосова: «Добути і зберегти своє здоров'я може тільки сама людина».

 

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Оцініть стан власного здоровя:

1. Визначте, якими є:

- загальне самопочуття;

- сон;

- апетит;

- працездатність;

- ру­хова активність,;

- настрій;

- бажання вчитися.

За кожну відповідь:

- «добре» по­ставте 4 бали;

- «задовільно» — 3 бали;

- «погано» — 2 бали.

Памятайте, що оцінка всіх показників субєктивна.

Ключ: Якщо загальна сума балів:

- 26 і вище — ваше здоровя дуже гарне;

- від 22 до 25 — гарне;

- від 18 до 21 — задовільне;

- від 14 до 17 — погане.

2. Проаналізуйте результати разом з дорослими. Зробіть висновок чи можна вважати ваш спосіб життя здоровим, на що потрібно звернути увагу, щоб зберегти і зміцнити здоровя.

 

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Висновок: Життя вважають феноменом, тому що це — виняткове, унікальне, не­звичайне явище, яке важко пояснити. Здоровя — атрибут життя, його основна характеристика.

Щоб вчасно вжити профілактичних заходів про­ти захворювань, потрібно розрізняти ознаки здоров'я і хвороби, а також проміжного між ними стану — передхвороби.

Усвідомити, що на здоров'я насамперед впливає спосіб життя людини. Щоб зберегти й зміцнити здоров'я, потрібно вміти оцінювати власний стан здоров'я та додержува­тися здорового способу життя.

 

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

1. Вивчити параграф 1 с.5-10.

2. За допомогою аккети у додатку 1 (сторінка 155) провести самооцінку власного здоров’я.

Додаткове (необов’язкове, за бажанням):

           1. Створення соціальної реклами «Дотримання здорового способу життя — позиція лідера».

           2. Розробка буклету «Збереження здоров’я людства — особиста справа кожного з нас».

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Гупало Тетяна Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ільїна Олена Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Підіпригора Олена
  дякую за насичений матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Скрібець Ольга Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Дейнека Наталія Омелянівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Серьогіна Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
9987
Оцінка розробки
4.8 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку