Урок з Основ здоров'я 9 клас "Сучасне уявлення про здоров'я"

Про матеріал
Мета: - ознайомити із сучасним уявленням про здоров’я; - формувати уявлення про холістичний підхід до здоров’я; - розвивати усвідомлення взаємозв’язку різних складових здоров’я; - виховувати активну позицію в навчальній діяльності та повсякденному житті. Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні й значні. Замінити їх не можна нічим М.Амосов
Перегляд файлу

1

 

9 клас

Урок

ТЕМА: СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я

Мета:

- ознайомити із сучасним уявленням про здоров’я;

 • формувати уявлення про холістичний підхід до здоров’я;
 • розвивати усвідомлення взаємозв’язку різних складових здоров’я;
 • виховувати активну позицію в навчальній діяльності та повсякденному житті.

Тип уроку: комбінований.

 

ХІД УРОКУ

Щоб бути здоровим,

потрібні власні зусилля,

постійні й значні.

Замінити їх не можна нічим

М.Амосов

 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. ПЕЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1.Фронтальне опитування.

1. Назвіть основні сфери життя людини

 (здоров'я, родина, друзі й оточуючі, освіта і навчання, відпочинок і розваги, робота і кар’єра, фінанси, самовдосконалення та духовність.).

2. Чи можна розділити життя людини на інші сфери, ніж запропоновано в тексті? Які? Чому так думаєте?

3. Чи вважаєте ви, що кожна із сфер життя однаково важлива для людини? Чому? Доведіть на прикладі?

4. Чи важливо , на вашу думку, для людини вміти планувати життя? Чому?

5. Назвіть основні етапи планування життя

(визначити мету; уявити бажаний результат; додержуватися життєвих принципів; усвідомити, що для вас найважливіше в житті, чого прагнете найбільше; пам’ятати про потреби; дбати про особистий розвиток; вірити у власні сили).

6. Чи важливо, на вашу думку, для людини сформулювати девіз власного життя? Відповідь обґрунтуйте.

7. Що таке «кредо»?

 (особисте переконання, основа світогляду людини)

 

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ.

 1. Мозковий штурм

Продовжіть вислів  «Для мене бути здоровим – це…»

 

 1. Поміркуй

Поясніть, як ви розумієте вислів: «У діалозі з життям важливим є не його питання, а наша відповідь».

 

ІV.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Притча «Насіння та плоди».

Одному юнакові наснилося, що він увійшов до великої крамниці. За прилавком стояв ангел.

-Що ви продаєте? – спитав юнак.

-Все, що бажаєте, - чемно відповів ангел.

Юнак почав перераховувати:

- Я хотів би покласти край усім війнам, хотів би справедливості для скривджених, терпимості та щедрості до чужинців, любові в родинах, праці для безробітних…і…

Ангел перервав його:

- Вибачте, пане, ви мене не зрозуміли. Ми не продаємо плодів, а тільки насіння…

Запитання:

 1. Як ви розумієте зміст цієї притчі?

Висновок: Людина повинна сама турбуватись і дбати про своє здоров’я, зміцнювати і розвивати його.

 

           V.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ.

 

VІ.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Поняття «Здоров'я»

Люди завжди докладали чимало зусиль, щоб зберегти та зміцнити здоров’я, пов’язуючи з ним благополуччя, щастя й успіх.

У XXI столітті розуміння значення здоров’я суттє­во змінюється з урахуванням існуючих у світі загроз і викликів, зростаючих вимог до якості здоров’я, техноло­гічних та фінансових засобів його забезпечення. Здоров’я розуміють як невід’ємне право людини.

Сучасна молодь зазнає інформаційного та культурного тиску, що не завжди є позитивним. Рекламні кампанії тютюнових та алко­гольних виробів, демонстрація фільмів про насильство — несприятливо впливають на формування світогляду підлітків та юнацтва.

Слід завжди пам’ятати, що здоров’я є однією з найважли­віших життєвих цінностей не тільки окремої людини, а й народу, держави. Проте ні держава, ні заклади охорони здоров’я не змо­жуть допомогти, якщо людина сама не налаштована бути здорового.

 

 1. Робота з термінами

Прочитайте н нижче визначення поняття «здоров’я».

Яке з них, на вашу думку, найбільш точний? Чому?

1. Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не ільки відсутність хвороб чи фізичних дефектів.

Всесвітня організація охорони здоров’я

 

2. Здоровя — це рівень резервних можливостей людини.

Учений М. Амосов

 

3. Здоровя  — це ресурс для повсякденного життя. Здоров'я є позитивним поняттям, яке охоплює соціальні та особисті ресурси, а також фізичні можливості людини.

Оттавська Хартія зі зміцнення здоров’я

 

4. Здоров’я  — це гармонія, внутрішньосистемний порядок, що забезпечує такий рівень енергетичного потенціалу, який дозволяє людині добре почуватися і оптимально виконувати біологічні та соціальні функції.

Учені Г. Апанасенко і Л. Попова

 

 1. Холістичний підхід до здоров'я

Тривалий час хворою вважали людину, яка мала певні відхилення від фізіологічної норми. Медики спрямовували зусилля на виправлення та­ких відхилень. Лікарі лікували тілесні та психічні хвороби, розглядаючи їх окремо одні від одних.

Згодом лікарі дійшли висновку, що тілесні та психічні хвороби повязані між собою. Так, тілесна хвороба може спричинити пригніче­ний психічний стан. Своєю чергою тривалий пригнічений чи збуджений психічний стан може призвести до тілесних хвороб, наприклад до інфарк­ту, інсульту, виразки тощо. Стало очевидним, що людина, її душа, і середовище, і спосіб життя – це єдине ціле.

Саме тому в основі сучасних заходів профілактики, методів зміцнення здоров’я та лікування хвороб — цілісний, або холістичний, підхід.

Холістичний підхід (від лат.holos — цілий, увесь) — це комплексний підхід до здоров’я як до цілісної системи, а не сукупності окремих складових із метою збільшення потенціалу здоров’я.

 

 1. Робота з підручником.

У підручнику на сторінці 17 проаналізуйте схему «Цілісність здоров’я». Установіть взаємозв’язок між складовими здоров’я.

Малюнок – «Цілісність здоров’я»

 

 1. Здоров’я населення

Свідомо піклуватися про своє здоров’я кожного дня — це велика праця кожної людини

Здоров’я населення — це сумарний показник особистого здоров’я усіх громадян конкретної людської спільноти: наприклад, населення міста, області, країни, професійної або вікової групи

Провідні фірми та державні установи заохочують своїх спів­робітників і співробітниць дотримуватися здорового способу жит­тя: відвідувати оздоровчі комплекси, своєчасно проходити медичні обстеження, відмовлятися від куріння тощо.

На державному рівні впроваджуються різноманітні заходи щодо запобігання хвороб, зниження захворюваності населення та заохо­чення до здорового способу життя; здійснюється вивчення й оціню­вання рівня здоров’я населення.

 

 1. Робота з підручником

Проаналізуйте діаграму на сторінці 19. Назвіть чинники, що впливають на здоров'я.

Малюнок – Чинники, що впливають на здоров'я

 

 1. Заповни таблицю.

Завдання: Заповніть таблицю «Позитивний та негативний вплив чинників здоров'я».

 

 

Таблиця - «Позитивний та негативний вплив чинників здоров'я».

Сфера впливу чинника

Позитивний

Негативний

Спадковість (20%)

 

 

Навколишнє середовище (20%)

 

 

Медицина (10%)

 

 

Спосіб життя (50%)

 

 

 

Приклад заповнення.

Сфера впливу чинника

Позитивний

Негативний

Спадковість (20%)

Здорова спадковість. Відсутність передумов захворювань

Спадкові захворювання та пору­ шення;

Спадкова схильність до за­хворювань

Навколишнє середовище (20%)

Задовільні побутові та виробни­чі умови.

Сприятливі кліматичні

та природні умови.

   Екологічно сприятливе середовище

Шкідливі побутові та виробничі умови.

 Несприятливі кліматичні та природні умови.

Порушене еколо­гічне середовище

Медицина (10%)

Контроль динаміки здоров’я населення.

Високий рівень                          про­філактичних заходів.

Вчасна та повноцінна медична допомога

Відсутність постійного медично­го контролю динаміки здоров’я.

Низький рівень первинної профі­лактики.  

Неякісне медичне обслуговування

Спосіб життя (50%)

Раціональне планування життє­діяльності. 

Оптимальна рухова активність.

Соціальний та                          пси­хологічний комфорт.

Повноцін­не та раціональне харчування.

Відсутність шкідливих звичок.

Культура здоров’я

Відсутність раціонального планування життєдіяльності.

Гіпо- чи гіпердинамія. 

Соціальний та психо­логічний дискомфорт.

Неправиль­не харчування.

Шкідливі звички.

Відсутність знань про культуру здоров’я.

 

 1. Робота з малюнком.

Розгляньте малюнок «Оберіть правильний шлях» та дайте відповіді на питання:

Малюнок – «Оберіть правильний шлях»

Запитання:

1. Як фізичне здоров’я залежить від ставлення людини до свого тіла?

2. Чи всі підлітки на малюнку дбають про своє здоров’я?

3. Спрогнозуйте, за якого вибору хлопець, що стоїть на роздоріж­жі, із великою вірогідністю досягне успіхів у житті? Чому?

 1. Робота з підручником.

У підручнику на сторінці 20 розгляньте та обговоріть схему «Навички, що сприяють здоров’ю» .

 1. Ситуаційне завдання.

У підручнику на сторінці 21 розгляньте фотоілюстрації (1-6) та спрогнозуйте, як може вплинути поведінка підлітків у наведених ситуаціях на загальний стан їхнього здоров'я? Чому так думаєте? Як діяли б ви?

Малюнок – Вплив поведінки підлітків на їх здоров’я

 1. Стани здоров’я: здоров’я, хвороба, перед хвороба.

Є суб’єктивні й об’єктивні показники здоров’я.

Сон, настрій, апетит, працездатність, стан шкіри та волосся, пам’ять — це суб’єктивні показники здоров’я.

Об’єктивні показники — це антропометричні виміри: зріст, маса тіла, тиск, пульс.

За суб’єктивними показниками можна дуже приблизно оці­нити стан здоров’я.

 Виділяють три стани: здоров’я, хворобу і, так званий, третій, проміжний стан -передхворобу.

Вважа­ється, що третій стан — «постачальник хвороб». Проте важ­ливо, що саме в цьому тані реально активізувати механізм

відновлення резервних можливостей організму та не допустити хвороби.

Малюнок – Стани здоров’я

 

VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Тема: Оцінка рівня здоров’я та аналіз способу життя

Завдання 1 «Оцінка рівня здоров’я за шкалами»

Оцініть за шкалами показників свій рівень здоров’я (на кожній шкалі ставте позначку подумки або накресліть шкали на аркуші і робіть позначки олівцем).

Якщо на шкалі ви зробили позначки ближче до «1», поговоріть із батьками про виявлену проблему. Обов’язково відкоригуйте свій режим дня, навантаження та збалансуйте харчування.

Повторіть оцінювання через тиждень та місяць. Сподіваємося, що оцінки будуть кращими.

 

Завдання 2

Перевірте здатність організму боротися з гіпоксією.

Оцініть функціональний стан дихальної системи, використавши дані проб Штанге й Генчі.

 1. Проба Штанге.

Якщо після глибокого вдиху ви затримали дихання на 60 с, це свідчить про хороший рівень здоров’я, а якщо витримали менше ніж 25с, треба поліпшувати рівень фізичного здоров’я.

 1. Проба Генчі.

Якщо після видиху ви затримали дихання на 40 с, це вказує на хороший рівень фізичного здоров’я, якщо ж витримали менше 15с, потрібно приділити здоров’ю особливу увагу.

3. Обговоріть план дій щодо поліпшення власного здоров’я.

 

Завдання 3

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ІХ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Вивчити параграф 3 с.17-21

Додаткове (за бажанням):

Скласти план формування та зміцнення складових здоров’я.

docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
3715
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку