20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Уроки узагальнення в 5 класі "Лексичний експеримент"

Про матеріал

Посібник практичних завдань для 5-го класу складений на основі цікавих фактів із природознавства, математики в поєднанні з розділами мовознавства. Спрямований на роботу в групах із метою формування в учнів умінь спілкуватися «один–до–багатьох» (термін із STEM–навчання), розвитку колективної творчої роботи. Кожен лексичний експеримент складається із трьох варіантів (для трьох груп ), які містять форми роботи: власне лексичний експеримент (до визначення підібрати термін), « перевір себе» (продовжити речення), аналіз – спостереження (робота із текстом), «моделювання» (за допомогою різних матеріалів створити запропоновану модель, пов'язану з темою тексту), скарбничка знань «Знай і перевіряй» (довідка, до якої учні можуть звернутися у разі виникнення труднощів).

Перегляд файлу

 

 

 

Формування лексичної компетентності учнів на уроках української мови в системі принципів STEM-навчання

 

Лексичний експеримент. 5клас

 

 Ткаченко О. П., учитель української мови та літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Посібник практичних завдань для 5-го класу складений на основі цікавих фактів із природознавства, математики в поєднанні з розділами мовознавства. Спрямований на роботу в групах із метою формування в учнів умінь спілкуватися «один–до–багатьох» (термін із STEM–навчання), розвитку колективної творчої роботи. Кожен лексичний експеримент складається із трьох варіантів (для трьох груп ), які містять форми роботи: власне лексичний експеримент (до визначення підібрати термін), « перевір себе» (продовжити речення), аналіз – спостереження (робота із текстом), «моделювання» (за допомогою різних матеріалів створити запропоновану модель, пов’язану з темою тексту), скарбничка знань «Знай і перевіряй» (довідка, до якої учні можуть звернутися у разі виникнення труднощів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

Лексичний експеримент1                                                                                  3

Лексичний експеримент 2                                                                                 5

Лексичний експеримент 3                                                                                 7

Розділ. Лексикологія

Лексичний експеримент1                                                                                  9

Лексичний експеримент 2                                                          --------------- 11

Лексичний експеримент 3                                                                               13

Розділ. Будова слова

Лексичний експеримент1                                                                                15

Лексичний експеримент 2                                                                               17

Лексичний експеримент 3                                                                               19

Із розділів. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Лексичний експеримент1                                                                                21

Лексичний експеримент 2                                                                               23

Лексичний експеримент 3                                                                               25

Відомості із синтаксису й пунктуації

Лексичний експеримент1                                                                                27

Лексичний експеримент 2                                                                               29

Лексичний експеримент 3                                                                               31

 

 

 

 

 

 

 

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

Лексичний експеримент №1

Підібрати термін до визначення

1. Звук або кілька звуків, що вимовляються одним поштовхом видихуваного повітря----------------------------------------------------------------

2.Мови , що мають спільні ознаки у фонетичній, граматичній, лексичній будові завдяки спільному походженню-----------------------------------------------------

3. Смислово-граматичне обєднання двох або більше повнозначних слів----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Різновид даної мови, який використовується у якості засобу спілкування особами, пов’язаними тісною територіальною, соціальною або професійною спільністю-----------------------------------------------------------------------

5. Сукупність споріднених мов, яка поділяється на групи й підгрупи залежно від ступеня їхньої спорідненості--------------------------------------------------

6. Мови, що належать до однієї з найбільших і науково вивчених мовних сімей------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Я - чарівник, на жарти мастак,
Із діркою бублик – мій фірмовий знак.
Із бублика дірку я враз залишу,
Якщо я у множник себе запишу.
Я - чарівник, на жарти мастак,
Із діркою бублик – мій фірмовий знак.
Коли поділюсь я на інше число,
Не стане числа, так, немов не було ----------------------------------------------------------

8. Усе, що є в світі, я можу додати,
На втрати й прибутки я можу вказати.
Великі учені, митці, бізнесмени
Нічого робити не можуть без мене.
Завжди пам’ятай, намотавши на вус,-
Хрещатий мій знак називається …-----------------------------------------------------------

 9. В країні числовій
Ми – це зв’язкові.
Числа, знаки вибираємо,
Знаки ці за друзів маємо.
Разом з ними числам звично,
Творим світ математичний ------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Спільною ознакою всіх тіл є те, що вони складаються з…----------------

2. Вивчаючи природознавство, ми називаємо речовиною те, що входить до…-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Усе, що існує в природі, — ліси і гори, тварини і рослини, сама людина складається з…-------------------------------------------------------------------------------

Спостереження – аналіз

Прочитайте текст. Виділіть слова, які  внесли б до словника, що має назву  «Осінні етюди»

Ось і настала осінь. Пора, яку ще називають золотою.   Довкола усе змінюється. Осінь, мов художниця, розмалювала дерева в жовто-червоний колір. Листя поволі опадає на землю. Трава висохла, стала темно-зеленою, де-не-де коричневою. Птахи відлетіли в теплі краї, не чути їхнього голосного співу. Горобці злітаються на червону горобину та калину. Людям осінь принесла щедрий урожай. У садах і городах доспіли овочі і фрукти. Осінь можна назвати чарівницею.

Моделювання

Із кольорового паперу вирізати різні фігури, на яких записати слова з власне створеного словника «Осінні етюди», створити модель осені. Презентувати модель ---------------------------------------------------------------------------Скарбничка знань «Знай і перевіряй» Довідка: Мовлення.  Споріднені мови. Сім’я мов. Індоєвропейські мови. Нуль. Плюс. Знаки дій. Склад.

 

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

Лексичний експеримент №2

Підібрати термін до визначення

1. Мова в її конкретному виявленні як засіб спілкування: говоріння, процес здійснення мовної діяльності -------------------------------------------------------

2. Виділення певного складу у слові за допомогою сили звуку ---------------

3. Зміна звуків, що займають одне й те саме місце в морфемі-----------------

4. Система писемних знаків – літер, що зображають звукові елементи слова------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Повнозначні слова (або словосполучення), які виражають певні синтаксичні відношення і знаходяться між собою в певних синтаксичних зв’язках --------------------------------------------------------------------------------------------

6. Різновид мовлення, використовуваний переважно в усному спілкуванні окремою відносно стійкою соціальною групою ------------------------------------------

7. Пригляньтесь уважно! Я плюскоподібний,
Бо Плюс в математиці – братик мій рідний.
Всі речі у світі додати Плюс може,
А я всякі числа за мить ------------------------------------------------------------------------

8. Дія моя-протилежна Плюсу,
Маю я велич свою і красу.
Я знакову паличку маю чарівну
І звусь в математиці іменем -------------------------------------------------------------------

9. Знайте всі: без мене,
Хоч яка я і мала,
Не могло б на світ з’явитись
Ні єдиного числа --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Перевір себе

Продовжити речення

1. Кожний хімічний елемент має свою назву та письмове позначення, яке називається…-------------------------------------------------------------------------------------

2. Своєрідним «будівельним матеріалом» речовини є…------------------------

3. Атоми одного виду можуть входити до складу різних…---------------------

Спостереження – аналіз

 Прочитайте текст. Виділіть слова, які внесли б до словника, що має назву  «Осінній етюд»

Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Ось зелені листочки стали жовтими. А то й зовсім червоними. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крильми. Звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички, щоб люди себе знову змогли відчути помічниками пернатих друзів.

Моделювання

 Із кольорового паперу  вирізати  різні  фігури, на яких  записати слова з власне створеного словника « Осінній етюд», створити модель осені. Презентувати модель----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Скарбничка «Знай і перевіряй»

Довідка: Склад. Наголос.  Чергування.  Алфавіт. Знак множення. Мінус. Одиниці лічби. Члени речення. Жаргон.

 

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

Лексичний експеримент №3

Підібрати термін до визначення

1. Писемний або друкований графічний знак, що служить для передавання на письмі звука (фонеми) та його різновидів -----------------------------2. Розділ мовознавства, що встановлює відповідності між звуковим значенням букв (фонемами) та їх написанням---------------------------------------------------------

3. Система правил написання слів та їх значущих частин (морфем) ---------

4. Спосіб передавання звукового складу окремих слів чи цілого тексту в письмовій формі---------------------------------------------------------------------------------

5. Замінює іменник, прикметник, числівник , проте він неконкретний, хоча й питання його: ХТО? ЩО? ЯКИЙ? ЧИЙ? КОТРИЙ? СКІЛЬКИ?-------------

6. Розділ граматики, який вивчає способи поєднання слів у словосполучення і речення, а також поєднання простих речень у складні----------

7. Я створювати добуток вмію,
Майстер відомий зворотної дії.
Маленькі мої дві краплинки
За мить перетворять на частки-частинки,
У математиці я не простак!
Я дуже важливий і звать мене----------------------------------------------------------------

8. Ось мій центр, а я- навколо,
Називають мене----------------------------------------------------------------------------------

9. Зупиніться! Подивіться!
В мене грації по вінця.
Гляньте зверху, знизу, збоку – 
Всюди красень я нівроку.
Красень я небезталанний.
Мій талант багатогранний.
Гарний я? Кажіть скоріше!
Адже збоку вам видніше.
Знає кожен математик:
Мої грані – це квадрати.
А хто зможе здогадаться ,
Скільки ребер тут?----------------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Молекула — це найменша частина речовини, що має…---------------------

2. Кожна речовина має…---------------------------------------------------------------

3. Дифузією називають явище проникнення молекул однієї речовини у проміжки між молекулами іншої внаслідок їхнього…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спостереження – аналіз

Прочитайте текст. Виділіть слова, які  внесли б до словника, що має назву  «Осінній етюд»

У садах наливаються соком пізні яблука на щедрий врожай. На поля виходять щасливі трударі, вони радіють цій порі. По золотих деревах скачуть прудкі жовтогарячі білочки. Вони не мають часу сумувати: грибів, горішків вдосталь, щоб зробити зимові запаси.

Чарівниця осінь золотою палітрою навіює надію, бо потім знову настане весна.

Моделювання

Із кольорового паперу вирізати різні фігури, на яких записати слова з власне створеного словника « Осінній етюд», створити модель осені. Презентувати модель-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Скарбничка «Знай і перевіряй»

Довідка: Буква. Графіка. Орфографія. Транскрипція. Знак ділення. Коло. Куб. Сурядний. Синтаксис.
 

Розділ. Лексикологія

Лексичний експеримент № 1

Підібрати термін до визначення

1. Основна структурно-семантична одиниця мови, що служить для називання предметів і їх властивостей, явищ, відношень дійсності------------------

2. Закладений у слові зміст ------------------------------------------------------------

3. Слова, які є носіями тільки одного значення ---------------------------------

4. Здатність слова мати одночасно кілька значень -------------------------------

5. Не тільки порядок, але і трав'яниста лікарська рослина сімейства складноцвітих------------------------------------------------------------------------------------

6. Не тільки приналежність для соколиного полювання, але і частина кореня----------------------------------------------------------------------------------------------

7. Не тільки одиниця швидкості морських суден, але і ділянка стебла-------

Перевір себе

Продовжити речення

1.Дроби – це один із способів представлення…раціональних чисел у формі a / b, де a, b – цілі числа, a називається чисельником, а b –--------------------

2. Вдень ми бачимо над собою Сонце, а вночі….---------------------------------

3. Зорі утворюють на небі певні скупчення - … ----------------------------------

Спостереження – аналіз

Прочитайте цікаві факти про птахів. Випишіть їх назви ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кури сідають на сідала як тільки починає темніти бо в темряві вони погано бачать.

В середньому курка відкладає 250 яєць в рік.

Птахи переважно не співають знаходячись на землі.

Тільки птахи мають пір'я. Якщо якась тварина має пір'я- то це птах.

Найкрупніший зі всіх птахів — страус, найменша пташка — колібрі (довжина 5.5 сантиметра, вага 1.5 грам).

Колібрі може літати задом наперед і в сторону при цьому робить до 80 змахів крилами за секунду.

У сови пір'я адаптоване для безшумного польоту.

З усіх видів що вимерли — 90 відсотків птахи.

Моделювання

Із кольорового паперу вирізати різні фігури, створити модель улюбленого птаха. Презентувати модель ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Слово. Лексичне значення слова. Однозначні слова.  Багатозначність. Черга. Чохлик. Вузол. Знаменники дробу. Зорі й місяць. Сузір’я.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ. Лексикологія

Лексичний експеримент № 2

Підібрати термін до визначення

1. Лексичне значення, яке безпосередньо називає явища дійсності------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Це похідне, вторинне, неосновне значення, що виникло і функціонує у слові поруч з прямим значенням, безпосередньо спрямованим на предмети і явища дійсності----------------------------------------------------------------------------------

3. Один з основних тропів, який полягає в перенесенні ознак з одного предмета, явища на інший на основі подібності---------------------------------- -------

4. Слова та їх форми, що вимовляються чи пишуться однаково, а значення мають різне----------------------------------------------------------------------------------------

5.Не тільки початковий відділ шлунка корови, але і слід від листків на пагоні рослини-----------------------------------------------------------------------------------

6. Не тільки чорна оксамитова стрічка, яку жінки носили на шиї, але і газонні квітка жовто-оранжевого кольору-------------------------------------------------

7. Не тільки спортсмен, який займається боротьбою, але і отруйна трава сімейства жовтецевих, відома також під назвою ---------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1.Знаменник дробу не може дорівнювати…---------------------------------------

2. Сонце – найближча до Землі зоря, розташована від неї на відстані…------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Усі планети Сонячної планети рухаються…------------------------------------

Спостереження – аналіз

Прочитайте цікаві факти про птахів. Випишіть їх назви-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Птах їсть більше їжі порівняно зі своєю вагою, ніж, наприклад, людина чи кішка.

Сови не можуть рухати своїми очима в сторони, тільки повертаючи голову.

Око страуса в два рази більше його мозку і важить більше трьох кілограм.

Зозуля знищує яйця в чужих гніздах і замінює на свої.

Альбатрос може одночасно летіти і спати.

Переважно птахи сплять стоячи на лапках.

В Новій Зеландії проживає пташка що немає крил, це — ківі.

В більшості птахів кістки порожнинні і заповнені повітрям.

Маса пір'я птаха складає приблизно 10 відсотків від ваги його тіла.

Сокіл-сапсан є найшвидшою істотою на планеті. При нападі на жертву він розвиває швидкість до 320 кілометрів за годину.

Моделювання

Із кольорового паперу вирізати різні фігури, створити модель улюбленого птаха. Презентувати модель-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Пряме значення. Переносне значення. Метафора. Омоніми. Рубець. Оксамитка. Борець. Нуль. Сто п’ятдесят мільйонів кілометрів. Сонце.

 

 

Розділ. Лексикологія

Лексичний експеримент № 3

Підібрати термін до визначення

1. Слова, які однаково пишуться, але по-різному вимовляються і мають різне значення: мýзика (мистецтво) і музúка(музикант)---------------------------------

2. Слова, які однаково звучать, але мають різне написання: любов – Любов -------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Слова різних частин мови, які однаково звучать в окремих граматичних формах: мило (прислівник) і мило (іменник)----------------------------------------------

4. Схожі за формою споріднені та неспоріднені слова, що розрізняються своїм значенням: адрес – адреса ------------------------------------------------------------

Цікаві омоніми

За допомогою запропонованих підказок відгадайте назви об'єктів

5.Не тільки фахівець з підводних робіт, але і велика собака-рятувальник---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Не тільки коло вальсу або етап змагання, але й кавказький гірський козел------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Не тільки таємниця, але і речовина, що виробляється і виділяється залозистими клітинами-------------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Чотирикутник – плоска фігура, яка складається з… --------------------------

2. Планет, названа на честь давньоримської богині кохання і краси ---------

3.Вивчаючи Землю, людина створила її модель - … ---------------------------- 

Спостереження – аналіз

Прочитайте цікаві факти про птахів. Випишіть їх назви----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сокіл-сапсан є найшвидшою істотою на планеті. При нападі на жертву він розвиває швидкість до 320 кілометрів за годину.

Дзьоб пелікана може досягати до 45 сантиметрів в довжину, розмах крил 3 метри.

Папуга Ара з кличкою Чарлі прожив 104 роки. За деякою інформацією належав Вінстону Черчілю.

Стерв'ятники можуть літати годинами без жодного змаху крил.

Яструб має такий хороший зір, що бачить мишу з відстані кілометра.

Ворон та ворона це два різних види птахів, ворон має більші розміри за ворону.

Африканський страус розвиває швидкість до 70 кілометрів за годину. Правда він біжить а не летить.

Звичайні гуси та качки можуть витримати морози до -110 градусів, а таких на землі не буває.

Моделювання

Із кольорового паперу вирізати різні геометричні фігури, створити модель улюбленого птаха. Презентувати модель-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Омографи. Омофони. Омоформи. Пароніми.  Водолаз. Тур. Секрет. Чотири точки і чотири відрізки. Венера. Глобус. 

 

 

 

Розділ. Будова слова

Лексичний експеримент № 1

Підібрати  термін до визначення

1. Я житель підземний лісів і полів

І спільна частина споріднених слів---------------------------------------------------

2. Частина, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів та форм того самого слова------------------------------------------------------------

3. Незмінна частина основи------------------------------------------------------------Хоч за коренем позаду, в мене теж значна посада,

Я без зайвої розмови утворю новеньке слово--------------------------------------

5. Особа, яка створила літературний твір-------------------------------------------

Числові ребуси – приховані слова:

6. с 3 ж -------------------------------------------------------------------------------------

7. 3 мати -----------------------------------------------------------------------------------

8. с 3 бати----------------------------------------------------------------------------------

9. ві 3 на------------------------------------------------------------------------------------

10. 100 вп----------------------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Лінію, що розділяє небесну сферу на дві півкулі, назвали…----------------

2. Найближча до Сонця планета, названа на честь давньоримського  бога торгівлі… -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця,…---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Виділіть слова, які є елементами характеристики тварини

У слонів відмінна пам'ять.

 Мозок слонів - найбільший серед ссавців, його вага складає близько п’яти  кілограмів. Хоча заміряти інтелект у тварин дуже складно (це важко зробити і у людей), проте співвідношення маси мозку і тіла наближається до аналогічного показника в шимпанзе, що свідчить про високі розумові здібності. Принаймні, останні дослідження доводять відмінну пам'ять у цих гігантів.

 

Кольорові враження

За допомогою фарб на папері передати ставлення до улюбленої тварини. Роботу презентувати-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Корінь. Префікс. Закінчення. Суфікс. Автор. Стриж. Тримати. Стрибати Вітрина. Стовп. Небесний екватор. Меркурій. Рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ. Будова слова

Лексичний експеримент № 2

Підібрати термін до визначення

1. Спільна частина споріднених слів ------------------------------------------------

2. Я стану перед коренем, я ніби голова,

І залюбки утворюю нові й нові слова------------------------------------------------

3. Частина слова без закінчення-------------------------------------------------- 

4. Розповідь про життєвий шлях людини-----------------------------------------

Числові ребуси – приховані слова:

5. ак 3 са----------------------------------------------------------------------------- 

6. сви 100 к-------------------------------------------------------------------------- 

7. ли 100 к---------------------------------------------------------------------------

8. ті 100------------------------------------------------------------------------------ 

9. пі 2 л-------------------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Природні  супутники  планети – це тіла…---------------------------------------

2. Небесні тіла у Всесвіті під дією сил притягання об’єднуються в …-------

3. Рік тривалістю 366 днів…-----------------------------------------------------------

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Виділіть слова, які є елементами характеристики тварини

Унікальна кровоносна система у жирафи. Оскільки мозок жирафи підноситься над власним тілом на висоту 5 метрів, постає проблема кровопостачання мозку. Виявляється, аби доставити кров на таку висоту, у жирафа є серце, вдвічі сильніше, ніж, наприклад, у корів; специфічна будова вен запобігає різкому приливу крові при опусканні голови  вниз. А щоб кров не застоювалася в ногах, у жирафа шкіра на ногах незвичайно натягнута. Ось природа постаралася!

 

Кольорові враження

За допомогою фарб на папері передати ставлення до улюбленої тварини. Роботу презентувати --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Корінь. Префікс. Основа слова. Біографія. Актриса. Свисток. Листок. Тісто. Підвал. Сонячна система. Система. Високосний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ. Будова слова

Лексичний експеримент № 3

Підібрати  термін до визначення

1.Частина, яка стоїть після кореня і служить для творення словоформ або нових слів-----------------------------------------------------------------------------------------

2.Частина, що стоїть після кореня чи суфікса і виражає зв’язки між словами --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Слова я не утворюю, наприкінці стою,

І змінюватись дуже я, повірите, люблю! -------------------------------------------

4.Вигадливий поетичний опис предмета чи явища, яке потрібно відгадати; жанр усної народної творчості----------------------------------------------------------------

Числові ребуси – приховані слова

5. 7 я-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Е 100 нія---------------------------------------------------------------------------------

7. 100 ляр-----------------------------------------------------------------------------------

8. 40 а---------------------------------------------------------------------------------------

9. ш 3 х-------------------------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Давньогрецький бог, який символізував небо, …-----------------------------

2. Переважна кількість астероїдів знаходяться в кільці, що розташоване, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Сонце не тільки нагріває планети та їх супутники, а й …---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Виділіть слова, які є елементами характеристики тварини

Як птахи орієнтуються в польоті?

Я думаю, багатьом цікаво, як же птахам вдається без карт пролітати тисячі кілометрів і безпомилково потрапляти в призначений пункт. Виявляється, для орієнтації птахи використовують «вбудовані» матір'ю-природою сферомагніти, за допомогою яких вони орієнтуються по магнітних полях планети. Крім того голуби, наприклад, здатні запам'ятовувати прикметні особливості на землі, по яких і орієнтуються.

 

Кольорові враження

За допомогою фарб на папері передати ставлення до улюбленої тварини. Роботу презентувати----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Суфікс. Закінчення. Корінь. Загадка. Сім’я. Естонія. Столяр. Штрих. Уран. Навколо Сонця.

 

 

 

 

 

 

 

Із розділів. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Лексичний експеримент  № 1

Підібрати термін до визначення

1. Найменша неподільна одиниця мовлення --------------------------------------

2. Зміна звуків, що займають одне й те саме місце в морфемі -----------------

3. Система писемних знаків – літер--------------------------------------------------

4. Закладений у слові зміст-------------------------------------------------------------

5. Летіли галки і побачили палки.

Якщо на кожну палку сяде одна галка,

То для однієї галки не вистачить палки.

Якщо на кожну палку сяде по дві галки,

То одна з палок залишиться без галок.

Скільки було галок і скільки було палок? ---------------------------------------

6. Два автомобілі їхали по шосейній дорозі і проїхали 120 км. Скільки

кілометрів проїхав кожний автомобіль?--------------------------------------------

7. Двоє батьків і двоє синів поділили між собою порівну 30 грн., причому

кожен одержав по 10 грн. Як це могло трапитись?-------------------------------

8. Корінь — у слові «відгадай»,

Префікс — у слові «запитай»,

Суфікс — у слові «нічка»,

Закінчення — в «криничка».

Це слово… --------------------------------------------------------------------------------

9.  У цієї тварини дві праві ноги і дві ліві ноги, дві ноги спереду і

стільки ж ззаду. Скільки ніг у цієї тварини?---------------------------------------Перевір себе

Продовжити речення

1. Цим словом стародавні греки називали науку про будову і розвиток небесних тіл і Всесвіту …---------------------------------------------------------------------

2. Паралелі – лінії, що паралельні…-------------------------------------------------

3. Центральну частину земної кулі вчені назвали…------------------------------

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Випишіть слова, словосполучення, що символізують прихід весни------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Масляна - це веселе проведення зими, осяяне радісним чеканням близького тепла, весняного відновлення природи. Навіть млинці, неодмінний атрибут свята, мали ритуальне значення: круглі, рум'яні, гарячі, вони являли собою символ сонця. Проходили століття, мінялося життя, із прийняттям на Русі християнства з'явилися нові, церковні свята, але широка Масляна продовжувала жити. Її зустрічали і проводжали з тим же нестримним молодецтвом, що й у язичеські часи. Масляну в народі завжди любили і ласкаво називали «цукрові вуста», «чесна масляна», «перепілочка»,  «перебуха», «об'їдуха», «ясочка».

Моделювання

Виготовивши із додаткових матеріалів різні незвичайні фігури, створити уявний образ Масляної . Створити усну презентацію роботи.

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка. Звук. Чергування.  Алфавіт. Лексичне значення слова. Чотири  галки і три палки. Сто двадцять. Було три особи: батько, син і внук. Загадка. Чотири. Астрономія. Екватор. Ядро.

 

 

 

 

 

 

Із розділів. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Лексичний експеримент № 2

Підібрати термін до визначення

1. Розділ мовознавства, що встановлює відповідності між

звуковим значенням букв (фонемами) та їх написанням----------------------

2. Система правил написання слів та їх значущих частин (морфем)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Одиниця мови, що служить для називання предметів і їх

властивостей, явищ, відношень дійсності------------------------------------------

4. Який знак треба поставити між записаними цифрами 2 і 3, щоб мати

число більше за 2, але менше за 3?---------------------------------------------------

5. Один учень писав про себе: «…Пальців у мене двадцять п’ять на одній

руці, стільки ж на другій, на ногах десять…» Чому він такий потворний?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Швачка має кусок сукна 18 м і щодня відрізає по 3 м. На який

день вона відріже останній раз?-------------------------------------------------------

7. Корінь — у слові «написати»,

Префікс — у слові «заспівай»,

А закінчення та суфікс

В слові «казка» пошукай.

Це слово…---------------------------------------------------------------------------------

8. Одним помахом хвоста вона розбила золоте яєчко----------------------------

9.  У кого більше ніг: у п'яти восьминогів або у чотирьох кальмарів?-------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Освоєння космосу збагачує науку  новими знаннями про…----------------

2. Земна вісь – лінія, навколо якої обертається …--------------------------------

3. Ядро Землі покриває наступна оболонка…-------------------------------------

 

 

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Випишіть слова, словосполучення, що символізують прихід весни-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Є кілька пояснень появі назви свята "Масляна". За одним із тверджень в основі появи слова "масляна" лежить традиція випікання млинців і пов'язана з тим, що люди як могли, намагалися залучити милість сонечка, умовити його побільше гріти замерзлу землю. Крім того, у селах об'їжджали кілька разів село на конях, прикрашали колесо від воза і на тичині носили його по вулицях, водили хороводи. Вважалося, що подібні церемонії "умаслюють" сонце, роблять його добрішим. Звідси й назва - "Масляна".

Моделювання

Виготовивши із додаткових матеріалів різні незвичайні фігури, створити уявний образ Масляної. Створити усну презентацію роботи. 

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Графіка. Орфографія. Слово. Кома. Дві крапки. На п’ятий. Записка. Миша. Однаково. Земля. Мантія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із розділів. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Лексичний експеримент  № 3

Підібрати термін до визначення

1. Спосіб передавання звукового складу окремих слів чи цілого тексту

в письмовій формі---------------------------------------------------------------------

2. Писемний або друкований графічний знак, що служить

для передавання на письмі звука (фонеми) та його різновидів-----------------

3. У кошику лежать 5 яблук. Чи можна поділити їх порівну між 5-ма

товаришами так, щоб одне яблуко залишилося в кошику?---------------------

4. Півтори курки за півтора дня знесуть півтора яйця. Скільки

яєць знесуть

3 курки за 4 дні? -------------------------------------------------------------------------

5. Одне яйце варять протягом 4 хв. Тоді воно вважається звареним. За

скільки хвилин можна зварити 5 яєць? ------------------------------------------

6. Влучні та яскраві образні вислови-------------------------------------------------

7. Він у відомій казці втратив свій хвіст--------------------------------------------

8.  Чоботи зі шпорами, хвіст з візерунками-----------------------------------------

9.  Голос у цього птаха жахливо противний, зате хвіст найкрасивіший------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Слово « космос» прийшло до нас із Давньої Греції і в

перекладі означає…---------------------------------------------------------------------

2. Глобус оперізує лінія синього кольору -…------------------------------------

3. Земля в просторі рухається відповідно до…------------------------------------

Аналіз – спостереження

Прочитайте текст. Випишіть слова, словосполучення, що символізують прихід весни------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Назва свята Масляної виникла тому, що на цьому тижні за православним звичаєм м'ясо вже виключається з їжі, а молочні продукти ще можна вживати - от і печуть млинці. Саме тому Масляну називають Сирним тижнем. А якщо вірити легендам, то Масляна народилася на Півночі, батьком її був Мороз. Одного разу якийсь чоловік помітив її й попросив допомогти людям, зігріти та розвеселити їх. І Масляна прийшла, але не тендітною дівчинкою, що ховалася в лісі, а бабою з рум'яними щоками, не з посмішкою на вустах, а з реготом. Вона змусила людей забути про зиму, розігріла кров у їх жилах, схопила за руки і пустилася з ними танцювати до непритомності. От тому в давнину Масляна була веселим святом.

Моделювання

Виготовивши із додаткових матеріалів різні незвичайні фігури,

створити уявний образ Масляної . Створити усну  презентацію роботи.

Скарбничка знань «Знай і перевіряй» 

Довідка: Транскрипція. Буква.  Можна. Яблуко з кошиком. Вісім.

Чотири хвилини. Прислівя. Ослик. Півень. Павич.  Порядок.

Екватор. Дзига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості із синтаксису й пунктуації

Лексичний експеримент № 1

Підібрати термін до визначення

1. Частина мовознавства, що вивчає форми речень і словосполучень--------

2. Смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів (червоний ліхтарик, стояти вгорі, дивитися на екран)----------------------------------------------

3. Слово в словосполученні, від якого ставиться питання----------------------

4. Комунікативна одиниця для  передачі  інформації----------------------------

5. Речення закликають до дії, висловлюють наказ, побажання, вимогу

чи дозвіл: Вставай, хто живий, в кого думка повстала! (Леся Українка)------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Речення, в якому є кілька граматичних основ ----------------------------------

7. Другорядний член речення, який вказує на різні ознаки---------------------

8. Квітка, яку назвали на честь Гортензії Лепот,

відомої  обчислювальниці, що складала математичні таблиці?

Вона привезла цю квітку з Індії.

9. З 1995-го року в місті Тайбей на Тайвані мешканцям дозволили видалити у ліфтах одну цифр, бо вона звучить аналогічно до слова «смерть». Що це за цифра? -------------------------------------------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. На Місяць не можна висадитися без…------------------------------------------

2. Грунт – великий пухкий шар, який вкриває…---------------------------------

3. Організми живуть у різних середовищах:…-----------------------------------

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Випишіть слова, словосполучення, які характеризують збірку поезій Т.Шевченка-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Після одержання свободи Шевченко з завзяттям береться за вивчення наук та вступає до Петербурзької академії мистецтва. В цей час  за сприянням друзів Т.Г.Шевченко видає в світ свою першу книгу віршів під назвою «Кобзар». Вихід цього збірника став справжнім вибухом. Поезія Шевченка зачаровувала своєю виразністю, простотою, вона зароджувала натхнення та пробуджувала прагнення до волі, виховувала патріотизм та національну гідність.

І якщо людське суспільство було у захваті від талановитого митця, то для царського уряду Шевченко ніс небезпеку. Йому заборонили писати і малювати та на довгих десять років заслали у солдати.

Моделювання

Із поданих матеріалів (кольоровий папір, картон…) виготовити подарунок Кобзареві. Створити словесну презентацію виробу---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Синтаксис.  Словосполучення.  Головне. Речення. Спонукальні. Складне. Означення. Гортензія. Чотири. Скафандр. Земна поверхня. Повітряний, водний, грунтовий.

 

 

Відомості із синтаксису й пунктуації

Лексичний експеримент № 2

Підібрати  термін до визначення

1. Слово в словосполученні, яке відповідає на питання-------------------------

2. Словосполучення, що  утворюється поєднанням двох і більше  повнозначних слів-------------------------------------------------------------------------------

3. Синтаксична одиниця, що виражає певну думку, має інтонаційну завершеність і служить для спілкування---------------------------------------------------

4. Речення, що  потребують відповіді (Скажіть, котра година?)------------

5.Розповідні, питальні і спонукальні речення, але вимовлені з окличною інтонацією-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою----------------------------------------------------------------------------------------

7. Другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії-------------------------------------------------------------------------------

8. Англійська королева, прочитавши цю книгу,  так зацікавилась нею, що наказала принести їй всі книжки цього письменника, але була розчарована, тому що в інших книгах були математичні формули. Назвіть автора і книгу---------------------------------------------------------------------------------------------

9. Число, яке не можна написати римськими цифрами--------------------------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Місяць – друге після Сонця небесне…-------------------------------------------

2. До складу грунту входять…--------------------------------------------------------

3. Одні тварини пристосувалися до бігу, інші – до стрибків, треті – до…----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Випишіть слова, словосполучення, які характеризують потяг  до малювання малого Тараса---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дитинство юного Тараса пройшло у селах Моринці та Кирилівка. З дитинства у майбутнього письменника була велика жага до малювання. Свій малярський талант він залишав повсюди, де тільки було можна – і на стінах, і на дверях, і на воротах. Спочатку Тарас Шевченко для своїх малюнків використовував вугілля, потім крейду, а коли, навчаючись у школі, зміг придбати папір та олівець, то пристрасть до малювання ще більше зросла.

Моделювання

Із поданих матеріалів (кольоровий папір, картон…) виготовити подарунок Кобзареві. Створити словесну презентацію виробу---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Залежним. Просте. Речення. Питальні. Окличні. Присудок. Обставина. Льюіс Керролл «Аліса в країні чудес». Нуль. Неорганічні й органічні речовини. Політ.

 

Відомості із синтаксису й пунктуації

Лексичний експеримент № 3

Підібрати термін до визначення

1. Поєднанням трьох і більше повнозначних слів---------------------------------

2. Основна одиниця синтаксису---------------------------------------------------

3. Речення, що містять у собі певну інформацію, повідомляють про якийсь факт чи подію---------------------------------------------------------------------------

4. Розповідні, питальні і спонукальні речення зі звичною для них інтонацією-----------------------------------------------------------------------------------------

5.Речення, в якому є тільки одна граматична основа-----------------------------

6.Головний граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет (чи особу), про який говориться у реченні, і відповідає на питання хто? що?-------------------------------------------------------------------------------

7. Другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків -----------------------------------------------------------------------------

8. Шарль Перро, автор «Червоної Шапочки», написав казку про  любов математичних  приладів. Назвіть казку----------------------------------------------------- 

9. Одиниця виміру часу, яка триває близько однієї сотої долі секунди------

Перевір себе

Продовжити речення

1. Місяць не випромінює …-----------------------------------------------------------

2. Родючість грунту залежить від…--------------------------------------------------

3. Серед тварин водного середовища є істоти, які швидше нагадують…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Аналіз - спостереження

Прочитайте текст. Випишіть слова, словосполучення, які характеризують  малого Тараса------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі, поралася в хаті й надворі. Тарас дуже любив свою сестричку-няню, слухався її. Він був допитливий, вразливий, усім цікавився. Любив малий Тарас бавитися з дітворою, а ще більше слухати казки, пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, сяде відпочивати, згорнувши свої натруджені за день руки, а він до неї горнеться, просить казку розказати, пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді діда Івана Шевченка. 

Моделювання

Із поданих матеріалів (кольоровий папір, картон…) виготовити подарунок Кобзареві. Створити словесну презентацію виробу----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скарбничка знань «Знай і перевіряй»

Довідка: Складне. Речення. Розповідні. Неокличні. Просте. Підмет. Додаток.  Світло. Органічні речовини. Рослина. «Любов циркуля і лінійки». Мить 

 

.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Пiщемуха Тетяна
  Дякую за розробку,використала частину матеріалу для підготовки до уроку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Крупа Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Косюк Леся Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 березня 2018
Переглядів
2826
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку