Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

Про матеріал
Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему. Мета: : повторити відомості про публіцистичний стиль мовлення, особливості побудови твору-роздуму, ознайомитися з вимогами до творів цього типу; розвивати вміння підпорядковувати висловлювання темі та меті спілкування; удосконалювати навички редагувати власний текст.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

РМ. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

Номер слайду 2

Мета уроку2повторити відомості про публіцистичний стиль мовлення, особливості побудови твору-роздуму, ознайомитися з вимогами до творів цього типу; розвивати вміння     підпорядковувати висловлювання темі та меті спілкування; удосконалювати навички редагувати власний текст;  розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що   хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, виховувати   почуття патріотизму та людської гідності.

Номер слайду 3

Людина виховується для свободи.                                                                                                                                                                     Гегель. Епіграф до уроку3

Номер слайду 4

4«Мозковий штурм».— Які типи мовлення вам відомі?  — Які стилі мовлення ви знаєте?— У якій галузі використовується той чи інший стиль мовлення?— У якому стилі краще писати на суспільну тему?

Номер слайду 5

Сьогодні ми спробуємо себе в ролі журналістів і напишемо твір на тему, яка має суспільне значення.•​До суспільно-політичних тем належать такі, що стосуються життя нашого суспільства та політики, держави.•​Найоперативніше ми одержуємо інформацію про суспільно-політичні події у нашій країні і за кордоном з газет, журналів, радіо- і телепередач, з Інтернету. Це  основні джерела для творів на суспільно-політичну тему. Епіграфом до уроку є слова  німецького  філософа Гегеля:  «Людина виховується для свободи» .             -​Як ви розумієте цей вислів? -​Що, на вашу думку, означає слово «свобода»?-​Чи є тотожними лексичне значення слів «свобода» і «воля»?-​Чи вільна людина у сучасному суспільстві?5

Номер слайду 6

Бесіда -​Поміркуйте і висловіть власні припущення щодо сенсу життя. У чому, на вашу думку, полягає смисл життя?-​Які питання турбують сучасне суспільство?-​Чого прагне сучасна молодь від суспільства?-​Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні?  Чи є ви вільними людьми? -​Який тип мовлення ви використовували під час відповіді на запитання? Чому?-​Пригадайте особливості та структуру написання твору-роздуму.6

Номер слайду 7

Особливості твору на суспільно-політичну тему.1.  Робота над твором-роздумом на суспільно-політичну тему передбачає з'ясування проблем, що стосуються життя і політики нашої держави.2.  Композиція тексту-роздуму має такі обов'язкові компоненти, як теза (основна думка), докази (аргументи), приклади із суспільного життя, висновок . Теза, як правило, міститься на початку висловлювання, проте іноді перед нею ще буває невеликий вступ.3.  Характерним для творів-роздумів є вживання вставних слів (на мою думку, по-моєму, наприклад, скажімо) і речень (Я вважаю,що …; Я думаю, що …), що служать засобами зв'язку між реченнями та абзацами. Крім того, для творів-роздумів на суспільно-політичні теми характерне активне вживання суспільної лексики.4.  Змістовність і переконливість складеного твору-роздуму залежить від уміння дібрати, осмислити найцікавішу інформацію з газет, журналів, радіо- і телепередач й інтерпретувати її відповідно до обраної теми твору.7

Номер слайду 8

Робота з пам’яткою.«Найпоширеніші недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні» 1.   Невідповідність змісту теми.2.   Вихід змісту за межі теми.3.   Неповний виклад.4.   Непослідовність викладу.5.   Відсутність смислового зв’язку між частинами твору.6.   Незавершеність міркувань.7.   Невідповідність композиції твору обраному типу мовлення.8

Номер слайду 9

«Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі»1. Продумати тему твору та його зміст.2. Опрацювати необхідну літературу.3. Визначити основну думку твору.4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина, висновок).5. Самостійно скласти план висловлювання.6. Вибрати стиль викладу.7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.8. Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.9. Викладення матеріалу обов’язково потрібно ілюструвати прикладами.10. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.9

Номер слайду 10

Оберіть одну тему на вибір, складіть усний твір. "Маю честь бути українцем""Молодь у політичному русі""Чи можливий сучасний світ без війни?"  10 Домашнє завдання

Номер слайду 11

Дякую за увагу!Успіхів ☀️Presentation Title11

pptx
Додано
29 січня
Переглядів
3369
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку