Узагальнення і систематизація знань за темою: "Рельєф, тектонічна та геоглогічна будова, мінерально-сировинні ресурси України"

Про матеріал

Розробка уроку дасть можливість визначити рівень знань, вмінь та навичок, що здобули учні в процесі вивчення розділу, провести їх корекцію, підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Перегляд файлу

УРОК 18

Дата:

Тема: Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь учнів «Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України»

Мета: визначити рівень знань, вмінь та навичок, що здобули учні в процесі вивчення розділу, провести їх корекцію, підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: перевірки та корекції знань, умінь та навичок.

Обладнання: фізична карта України, карти тектонічної, геологічної будови та корисних копалин України.

ХІД УРОКУ:

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ТА КОРЕКЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестовий контроль з тем: «Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси »

І варіант

I рівень (6 х 0,5 бала = 3 бала).

Виберіть тільки одну правильну відповідь

1. Територія  України  розташована  на  ...  платформах:

а) 1;                                             б) 2;                                        в) 3;                                           г) 4.

2. Територія  Херсонської  області  складена  породами:

а) докембрійського періоду;                                   б) палеогенового періоду;

в) неогенового періоду;                                           г) четвертинного (антропогенного) періоду.

3. Площа  рівнин  в  Україні  становить  ...  %

а) 70;                                б) 20;                          в) 90;                             г) 95;                           д) 5.

4. Найбільш  давньою  тектонічною  структурою  України  є:

а) Дніпровсько-Донецька западина;                      б) Український щит                                              в) Причорноморська западина.

5. Вища  точка  рівнинної  території   України  знаходиться  на:

а) Донецькому кряжі;            в) Хотинський височині;

б) Приазовський височині;            г) Подільській височині.

6. Більш  висока  частина  України  це:

а) правобережна;                б) лівобережна;                    в) північна;                              г) південна.

II рівень (3 x 1 бал = 3 бала).

Виберіть  декілька  правильних  відповідей.

1.      До   платформенних   структур   відносяться:                                                          

     а) плити; б) щити;    в) складчатості; г) платформи.

2. Зараз  активно  експлуатується  та  в  перспективі  будуть  активно  розвиватися райони  видобутку  нафти  та  газу:

а) Карпатський;                б)Дніпровсько-Донецький;                                  в) Причорноморській.

3. Вставте  пропущені  слова в речення: Найвища  точка  України  розташована  в … горах.

    Ії  назва…,  висота  становить… м.  Вершини  цих  гір  називаються… . Ці  гори

     складаються  з  ...  хребтів.

III рівень (2 х 1,5 бала = 3 бала).

1. Встановіть  відповідність  між  корисними  копалинами  та  місцем  їх  видобутку:

1. Калійна сіль                                А) Сиваське;

Б) Стебниківське;

2. Кам’яна сіль В) Слов’ янське;

Г) Калуш-Голинське;

Д) Роменське.

2. Встановіть  відповідність  між  походженням  та  формами  рельєфу:

1. Водно-ерозійні А) воронки; Е) печери;

Б) яри; Ж) поди.

2. Суфозійні В) шахти;

Г) балки;

3. Карстові Д) степові блюдця;

IV рівень (1 Х 3  бала = 3 бала).

  1. Дайте  оцінку  забезпеченості  України  кожною  групою  корисних  копалин.
  2. Чому  антропогенні  форми  рельєфу  більш  поширені  на  сході  України?
  3. Доведіть, що  акумуляція  і  денудація  є  протилежними,  але  взаємопов’язаними  

    процесами.

  

Тестовий контроль з тем: «Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. 

                  Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси »

ІІ варіант

 I рівень (6 х 0,5 бала = 3 бала).

Виберіть  тільки  одну  правильну  відповідь.
1. На  території  України  є… складчасті  споруди:

    а) 1;                                       б) 2;                      в) 3;                                  г) 4.

2. Щит це ...

 а) складчаста споруда;          б) вихід кристалічного фундаменту на поверхню;

 в) кристалічний  фундамент  перекритий  товстим  шаром  осадових  порід.

3. В  якій  частині  Україні  поширені   найдавніші  гірські  породи :

а) західній;                            б) східній;                            в) південній;                г) центральній.

4. Площа  гір  в  Україні  становить  ...  %

а) 70;                  б) 20;                                   в) 90;   г) 95;                      д) 5.

5. Найвища  точка  України   розташована:

а) у Кримських горах;         б) в Українських Карпатах;                     в) на Хотинській височині.

6. Більш  низька  частина  України  це ...

а) правобережна;               б) лівобережна;                       в) північна;                             г) південна.

II рівень (3 x 1 бал = 3 бала).

Виберіть  декілька  правильних  відповідей.

1. Територія  України  знаходиться  на  території  платформ:

а) Карпатської;                    б) Східно-Європейської;       в) Герцинської;

г) Західно-Європейської;                                                д) Кримської.

2. До  кам’яновугільних  басейнів  України  належать

а) Донецький; б) Дніпровський;                                в) Львівсько-Волинський.

3. Вставте  пропущені  слова  в  речення:

Кримські  гори  розташовані  у частині  України,  їх  найвища  точка ...                                  Вона  має  висоту ... м.    Вершини гір називаються…        Гори складаються з…хребтів.

III рівень (2 х 1,5 бала = 3 бала).

1.  Встановіть  відповідність  між  корисними  копалинами  та  басейнами  їх  видобутку:

А) Криворізький;

1. Залізна руда Б) Керченський;

 В) Велико-Токмацький;

2. Марганцева руда Г) Кременчуцький;
(манган)                                                           Д) Нікопольський;

Е) Білозерський.

2. Встановіть  відповідність  між  походженням  та  формами  рельєфу:

1. Водно-льодовикові а) коси; є) пляжі.

б) ози;

2. Еолові в) цирки;

г) пісчані пагорби;

3. Морські акумулятивні д) кари;

IV рівень (1 х 3 бала = 3 бала).

  1. Чому  землетруси  в  Україні   відбуваються  тільки  в  західній  і  південній  частині?   Відповідь  обґрунтуйте.

2.Чому  металеві  корисні  копалини  більш  поширені  в  центральній  частині  України?

3.Чи  згодні  ви  з  твердженням,  що  існує  тісний  взаємозв'язок  між  тектонічною  будовою  земної  кори  і  рельєфом?  Відповідь  обґрунтуйте.

 

 

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням зробити оцінку власних знань та ви­значити рівень власної готовності щодо написання тематичної конт­рольної роботи.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал підручника. Підготуватися до тематичного оцінювання.

 

docx
Додано
18 листопада 2018
Переглядів
1268
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку