. Узагальнення вивченого з розділу « Словотвір.Орфографія »

Про матеріал

Перевірити рівень знань учнів з теми «Словотвір. Орфографія»; вміти застосовувати теоретичний матеріал на практиці, правильно писати слова на вивчені орфографічні правила; розвивати мовну культуру; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до слова, до рідної мови, пошану до класика поетичної творчості української літератури Т.Г.Шевченка.

Перегляд файлу

Тема.  Узагальнення вивченого з розділу  « Словотвір.                       Орфографія »

 Мета: перевірити рівень знань  учнів  з теми «Словотвір. Орфографія»; уміння застосовувати теоретичний матеріал на практиці, правильно писати слова на вивчені орфографічні правила; розвивати мовну культуру; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до слова, до рідної мови, пошану до класика поетичної творчості української літератури Т.Г.Шевченка.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

 Обладнання:  картки з індивідуальними завданнями, тестові завдання, фото репродукцій картин Т.Г.Шевченка,  уривки поезій Т.Г.Шевченка,  художні твори про Т.Г.Шевченка,  різні видання «Кобзаря», тлумачний словни.

Душу Тараса Шевченка і душу кожного

 українця не можна розділити.

О.Білецький

Хід уроку

 І. Організаційний момент

 Привітання вчителя.

 ІІ. Мотивація навчання учнів

Музичний супровід.

Урок починається піснею «Реве та стогне Дніпр широкий» (хор ім. Верьовки).

Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма.

ІІІ. Вступне слово вчителя

 У літературі кожного народу є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Скільки ніжності, співчуття, відданості випромінює його поезія. Тому не випадково його твори піднімаються до висот ідилій, стають шедеврами світового рівня.

 ІV. Оголошення теми та мети уроку

 Саме тому тему нашого уроку, уроку української мови, «Словотвір. Орфографія», ми будемо розглядати на матеріалі поетичних та художніх творів Т.Г.Шевченка, і епіграф обрали відповідний.

( Зачитую епіграф )  - Відкрийте зошити, запишіть число, тему уроку.

V. Актуалізація опорних знань

- Скажіть , що таке словотвір? Які способи  творення вам відомі?

 1. «Асоціативний ряд». А зараз прослухайте уривки з творів Т.Г.Шевченка, назвіть слова, у яких є орфограми, вивчені нами з теми «Словотвір. Орфографія».

 - Виразне читання учнями уривків з творів Шевченка.

 - Учень читає уривок з поезії «Думка».

Тече вода в синє море,

Та не витікає;

 Шука козак свою долю,

А долі немає.

  Пішов козак світ за очі;

 Грає синє море,

Грає серце козацькеє,

 А думка говорить:

 «Куди ти йдеш, не спитавшись?

На кого покинув Батька

, неньку старенькую, Молоду дівчину?

 На чужині не ті люди,

Тяжко з ними жити!

Ні з ким буде поплакати»

 Ні поговорити».

- Учень читає уривок з балади «Утоплена».

 Вітер в гаї не гуляє —

 Вночі спочиває,

 Прокинеться — тихесенько

В осоки питає:

«Хто се, хто се по сім боці Чеше косу?

Хто се?..»— тихесенько Спитає-повіє,

Та й задріма.

Давно колись те діялось

 У нас на Вкраїні.

 Серед села вдова жила

У новій хатині,

 Білолиця, кароока І станом висока,

 У жупані; кругом пані,

 І спереду, й збоку.

- Подивіться тепер на ці уривки  та назвіть орфограми, вивчені нами з теми «Словотвір. Орфографія», (уривки з творів «Думка», «Утоплена»).

Тече вода в синє море, Та не витікає; Шука козак свою долю, А долі немає. Пішов козак світ за очі; Грає синє море, Грає серце козацькеє, А думка говорить: Давно колись те діялось У нас на Вкраїні. Серед села вдова жила У новій хатині, Білолиця, кароока І станом висока, У жупані; кругом пані, І спереду, й збоку.

 - Які орфограми ми не назвали? 

- З усіма названими орфограмами та способами творення слів ми будемо працювати протягом уроку.

 VІ. Закріплення набутих умінь і знань

Ви отримуєте наступне завдання «Третє зайве», яке будемо виконувати за варіантами (Учні працюють самостійно а потім перевіряємо з поясненням)

Завдання для І варіанта

У кожній групі слів є одне, яке утворене суфіксальним способом. Випишіть його, позначте суфікс.

 1. Срібнокрилі, багатство, півсела.

2. Сивочолий , черкаський, медсестра.

3. Стінний, прикарпатський, буревісник.

4. Різнотрав’я, товариство, затишно.

 Завдання для ІІ варіанта

У кожній групі слів є одне, яке утворене префіксальним способом. Випишіть його, позначте префікс.

1. Моряк, водяник, превисокий. 2. Вінниччина, Київщина, приморський. 3. Закарпатський, рукопис, народна. 4. Буревій, прадід, солом’яний.

2. Випереджальне завдання (поки клас виконує вибіркову роботу, 1 учень біля дошки робить словотвірний аналіз слова з епіграфа).

Душу Тараса Шевченка і душу кожного українця не можна розділити.

Схема словотвірного розбору слова: 1. Визначити, лексичне значення слова. 2. Визначити твірне слово (із споріднених — найближче). 3. Виділити в ньому твірну основу. 4. З ’ясувати словотворчі засоби (афікси). 5. Визначити спосіб словотворення.

 - Перевірка вибіркової роботи.

- Чи правильно зробив учень?

- У всіх так, як у нього? Перевірте

 - Перевірка словотвірного розбору слова.

3. Колективне виконання словотвірного аналізу слова з речення.

 - Зверніть увагу на виставку книг, усі вони є в нашій бібліотеці. Я думаю, що одна з таких є й у вашій родині. Так ? (художні твори про Т.Г.Шевченка, різні видання «Кобзаря»)

- Виконайте словотвірний аналіз виділеного слова (усно).

 «Кобзар »- це книга, яку український народ поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

 - Робота з лексичним словником (з’ясувати значення слова духовний).

 4. Міні-опитування щодо схеми словотвірного розбору.( духовний)

5. Робота в парах.

- Візьміть конверти з картками. Серед усіх карток виберіть лише ті, на яких слова записані правильно. ВОЛЕЛЮБНИЙ ПІВ’ДЕРЕВА САМОВЧИТЕЛЬ АНТИ - КРІПАЦЬКИЙ АНТИКРІПАЦЬКИЙ СИНЄОКИЙ БУДИНОК - МУЗЕЙ ФІЛЬМОПЕРА ПІВ-УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ ФІЛЬМ-ОПЕРА ТЕЛЕ-ШОУ

6. Експрес-опитування.

 - Яким способом утворені ці слова? - На яку орфограму запропоновані вам слова? - Назвіть правила написання цих слів.

 7. Робота в групах

Тарас Григорович Шевченко відомий не тільки як поет, а й як художник (на дошці репродукція картин  Шевченка а звернуть увагу на картину  «Селянська родина»). Роздивіться картину Шевченка і складіть якомога більше словосполучень із орфограмами, які пов’язані з темою сьогоднішнього уроку (селянська хата,  українська родина, бідне селянство, батьківська радість, живопис, мистецтво, життєрадісний ...).

 - Чи всі орфограми ви згадали? Тоді перейдемо до наступного завдання.

 8. Самостійна робота. Редагування тексту (картка кожному учню). Вставте пропущені літери, розкрийте дужки. Назвіть орфограми

Т.Г. Шевченко – великий україн .. ий поет, (осново)положник нової україн .. ої літератури. Він залишив нащадкам неоціненну книгу народного життя. Народився Тарас Григорович 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черка .. ині в кріпа .. ій сім’ї. Коли Тарас підріс, батько віддав його в науку до дяка. Зовсім молодою померла його мати. В (одинадцяти)річному віці хлопець залишився круглим сиротою. Довелося самому заробляти на хліб. Він був і пастухом, і наймитом. Деякі поезіі Шевченка носили (авто)(біо)графічний характер. Вони навіяли спогади про далеке минуле, про гірке дитин .. о, про любов дитячих років. ( А. Токаренко )

 9. Тести (взаємоперевірка).

 Тестові завдання ( за варіантами ) І варіант

1. Знайти іменник з буквою щ, утворений від прикметника: а) Вінни...ина; в) Хмельни...на; б) Оде...ина; г) Туре...ина.    2. Знайти прикметник з суфіксом -цьк-: а) оде...ий; в) тка...ий; б) че...ий; г) білору...ий.     3. Знайти іменник з суфіксом -ств-: а) кріпа...о; в ) тка...о; б) товари...о; г) земля...о.    4. Знайти слово, яке пишеться з пів- з апострофом: а) (пів)Юрмали; в) (пів)яблука; б) (пів)Канева; г) (пів)вікна.    5. Знайти слово, у якому відбулося чергування приголосних: а) брат; в) хлібороб; б) Прага; г) студент.   6. Знайти слово, яке треба писати разом: а) (кіно)фестиваль; в) (хліб)сіль; б) (міні)підручник; г) (літак)розвідник.

 ІІ варіант

1. Знайти іменник з буквами чч, утворений від прикметника: а) Полтав...ина; в) Доне...ина; б) Черка...ина; г) Київ...ина.   2. Знайти прикметник з суфіксом -зьк-: а ) черка...ий; в ) пра...кий; б) виклада...ий; г) волнова...ий.

3. Знайти іменник з суфіксом -цтв-:  а) пта...о; в) член...о; б) селян...о; г ) коза...о.   4. Знайти слово, яке пишеться з пів- разом: а) (пів)ялинки; в) (пів)юрти; б) (пів)Києва; г) (пів)книги.    5. Знайти слово, у якому не відбулося чергування приголосних: а) парубок; в) молоко; б) дорога; г) зошит.   6. Знайти слово, яке треба писати через дефіс: а) (анти)кріпосницький; в) (авіа)квиток; б) (міні)твір; г) (мото)спорт. - Перевірка тестових завдань здійснюється за допомогою взаємоперевірки.

 VІІ. Підсумок уроку

  1. Рефлексія.

 Висловіть свої враження від уроку, продовживши речення:

- Я знаю … - Я зрозумів, що … - Я бажаю ...

 2. Оцінювання.

VІІІ. Домашнє завдання § 16 - § 21 (повторити) Підготуватися до контрольної роботи

ІХ. Заключне слово вчителя В історії кожного народу є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. На мою думку, ми теж маємо залишити гарний слід на землі, щоб через кілька сотень літ, і про нас хтось захотів сказати, що наша душа і душа українців – це неподільна єдність! Дякую за урок.

docx
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
856
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку