Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Про матеріал

Мета уроку: сформувати знання про явище відбивання світла, закони відбивання світла, про особливості відбивання світла в плоскому дзеркалі.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, чому ми бачимо тіла, які не є джерелами світла; давати означення кута падіння та кута відбивання; формулювати закон відбивання світла; розуміти зміст оборотності світлових променів; називати загальні характеристики зображень у плоских дзеркалах; розуміти, чим зумовлені дзеркальне та розсіяне відбивання світла.

Перегляд файлу

1

 

Урок 22 Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Мета уроку: сформувати знання про явище відбивання світла, закони відбивання світла, про особливості відбивання світла в плоскому дзеркалі.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, чому ми бачимо тіла, які не є джерелами світла; давати означення кута падіння та кута відбивання; формулювати закон відбивання світла; розуміти зміст оборотності світлових променів; називати загальні характеристики зображень у плоских дзеркалах; розуміти, чим зумовлені дзеркальне та розсіяне відбивання світла.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник, оптична шайба, дзеркало.

 

Компетентності, які формуються на уроці

Компетентність

Шляхи формування

Соціальна

 1. Вибір учителем завдань, які передбачають для учнів самостійний пошук їх розв’язання.
 2. Використання самооцінки та взаємооцінки.
 3. Надання учням можливості виявлення ініціативи.
 4.  

Полікультурна

 1. Використання інформації з історії фізичних відкриттів
 2. Характеристика значення фізичних явищ у повсякденному житті.

Комунікативна

 1. Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.
 2. Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.
 3. Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної навчальної діяльності
 4. Забезпечення толерантного спілкування.

Інформаційна

 

1.Використання  малюнків, таблиць, схем, опорних конспектів як результату роботи учнів з інформацією

Самоосвіти і саморозвитку

1. Використання завдань, які передбачають пояснення учнями певних питань.

 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розминка: «Розсипані слова»

На дошці написано слова «ФОРМУЛА» «ЗНАННЯ  ТА МИСЛЕННЯ» «УСПІХУ»«НАЙГОЛОВНІША» «ЦЕ»

С них необхідно скласти фразу, яка є гаслом уроку

«Найголовніша формула успіху – знання і мислення» Теодор Рузвельт.

Учитель бажає учням  завжди бути успішними як у навчанні, так і у житті , а основа цього – знання і уміння мислити.

 

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Експрес-тест

1. Види джерел світла:

1) природне і яскраве;

2) природне і штучне.

2. До оптичних приладів належать:

1) книжка, олівець, фізика;

2) телескоп, фари, мікроскоп.

3. Лінія, уздовж якої поширюється світло, це:

1) промінь;

2) пряма.

4. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється:

1) прямолінійно;

2) криволінійно.

5. Область простору, до якої не потрапляє світло від джерела, називають:

1) півтінь;

2) повна тінь.

6. Фізична величина, яка чисельно дорівнює світловому потоку, що падає на одиницю освітленої поверхні, називається:

1) силою світла;

2) освітленістю.

7. Одиницею сили світла є:

1) кандела;

2) люмен.

8. Якщо в повітрі є часточки пилу й туману, то освітленість:

1) зменшується;

2) збільшується.

9. Існуванням сонячних і місячних затемнені пояснюють:

1) закон прямолінійного поширення світла;

2) закон збереження енергії.

10. До природних джерел світла належать:

1) свічка, лампочка;

2) Сонце, зорі.

ІІІ.  Мотивація, повідомлення теми, мети й завдань уроку

Учитель доводить тему уроку: «Відбивання світла. Закони відбивання світла» та план її вивчення, який записано на дошці.

Учням пропонується самостійно визначити мету уроку.

Учитель пропонує учням подумки поставити ВЛАСНУ мету!

 Кінцевий підсумок ціле покладання підводить учитель

Історична довідка

“Запальні дзеркала” Архімеда

Легенда про «запалювальні дзеркала» Архімеда полонила істориків протягом століть.

Марк Клавдій Марцелл, римський полководець, у 212 році до н. е.. осадив м. Сіракузи з суші і моря. 60 важких кораблів підійшли до міських стін, лучники почали обсипати захисників смертоносними снарядами, абуло малоефективно. Але це Але місто допомагав обороняти Архімед

Він  зробив «промінь смерті», що складався з безлічі дзеркал, які підпалювали кораблі. І ворожий флот відступив. 

За це мешканці Сіракуз були йому вдячні на багато більше ніж за обчислення об’єму витісненої рідини та значення числа «пі» разом узяті

 

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Закони відбивання світла

Результат пошуку зображень за запитом "фонарик светит"У разі відсутності джерела світла неможливо нічого побачити. Якщо ж джерело світла є, ми бачимо не тільки саме джерело, а й предмети, які відбивають світло, що йде від джерела.

 

Для встановлення законів відбивання світла скористаємося оптичною шайбою.

СО – падаючий промінь (напрямок пучка світла, який падає)

ОК – відбитий промінь (напрямок відбитого пучка світла)

ОВ – перпендикуляр до поверхні дзеркала, проведений із точки падіння О

Кут α – кут падіння (утворений падаючим променем і перпендикуляром)

Кут β – кут відбивання (утворений відбитим променем і перпендикуляром)

 

Вимірявши кути α і β, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо пересувати джерело світла краєм диска, кут падіння світлового пучка змінюватиметься і відповідно змінюватиметься кут відбивання, причому щоразу кути падіння і відбивання світла будуть рівними.

Закони відбивання світла:

1. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

2. Кут відбивання дорівнює куту падіння: α = β

 

3. Дзеркальне і розсіяне відбивання світла

Проблемне питання

• Чому в дзеркалі можна побачити своє зображення, а на папері ні?

Залежно від якості поверхні розрізняють дзеркальне та розсіяне (дифузне) відбиття.

Відбиття світла

 

Дзеркальне відбиття                           Розсіяне (дифузне) відбиття

Дзеркальне відбиття – це відбиття світла від гладких поверхонь

Розсіяне (дифузне) відбиття – це відбиття світла від шорстких поверхонь ( промені розсіюються в різні боки)

 

 

 

Дзеркальне відбивання світла – це відбивання світла від гладенької поверхні

 

Розсіяне (дифузне) відбивання світла – це відбивання світла від нерівної, шорсткої поверхні

 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Розвязування задач

 

 1. Кут падіння світлового променя дорівнює 450. Чому дорівнює кут його відбивання ? (450 )
 2. Кут відбивання світлового променя дорівнює 500. Чому дорівнює кут його падіння? (500)
 3. Кут між падаючим променем і поверхнею, яка відбиває, дорівнює 300.

     Чому дорівнює кут відбивання променя? (600)

 1. Кут між падаючим і відбитим променем 700. Чому дорівнює кут падіння  світового променя? (350)
 2. 2/3 частини кута між падаючим і відбитим променем дорівнює 600. Чому дорівнює кут падіння світового променя? (450 )

 

3. Перенесіть рисунки до зошита, для кожного випадку побудуйте падаючий (або відбитий) промінь. Позначте кути падіння й відбивання.

                                      

Відповіді:

                    

4. Кут падіння променя дорівнює 25°. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променями?

Дано:

Розв’язання

За 2-м законом відбивання світла:

 

 

 

Відповідь:

 

 

5. Кут між падаючим і відбитим променями становить 70°. Під яким кутом до дзеркала падає світло?

Дано:

Розв’язання

 

 За 2-м законом відбивання світла:

 

 

 

Відповідь:

 

 

6. Кіт сидить перед плоским дзеркалом, розміщеним вертикально, на відстані 20 см. Чому дорівнює відстань між котом та його зображенням?

Дано:

Розв’язання

S – кіт, S1 – уявне зображення кота.

 

В плоскому дзеркалі предмет і його зображення симетричні:

 

 

Відповідь:

 

 

 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивне експрес - опитування . Метод «ТАК - НІ»

 

 1. Промінь, який задає напрям пучка світла, що падає, називають падаючим (ТАК)
 2. Кут падіння - це кут, утворений поверхнею і падаючим променем (НІ)
 3. Кут відбивання - це кут між відбитим променем та перпендикуляром до поверхні відбиття, поставленим в точку падіння променя (ТАК)
 4. Світловий промінь необоротний(НІ)
 5.  Падаючий промінь, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбиття, поставлений в точку падіння,  НЕ лежать в одній площині (НІ)
 6. Кут падіння світла дорівнює куту відбивання (ТАК)
 7. Відбивання від гладкої поверхні називають розсіяним (НІ)
 8. Відбивання від шорсткої поверхні називають дзеркальним (НІ)

 

Ігровий прийом «Я хочу похвалити себе за …»

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати § 11, Вправа № 11 (1-4)

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
7 листопада 2018
Переглядів
15601
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку