Відмінювання прикметників. Прикметники м’якої, твердої груп.

Про матеріал

Розробка уроку української мови у 6 класі

Тема. Відмінювання прикметників. Прикметники м'якої, твердої груп.

Мета: повторити прикметник, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди за значенням, ступені порівняння, пояснити відмінювання, поділ на групи; розвивати вміння правильно відмінювати прикметники, розбирати їх за будовою, передавати звукописом, використовувати в усному мовленні, удосконалювати вміння морфологічного розбору прикметника, виділення його у реченні, виховувати любов до батьківщини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань


Перегляд файлу

          Неля Паска,

вчитель української мови та літератури, спеціаліст

 

 

 

 

Урок української  мови

6 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінювання прикметників.

Прикметники м’якої, твердої  груп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Відмінювання прикметників. Прикметники м’якої, твердої  груп.

Мета: повторити прикметник, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди за значенням, ступені порівняння, пояснити відмінювання, поділ на групи; розвивати вміння правильно відмінювати прикметники, розбирати їх за будовою, передавати звукописом, використовувати в усному мовленні, удосконалювати вміння  морфологічного розбору прикметника, виділення його у реченні,  виховувати  любов до батьківщини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: підручник, схема-опора, роздатковий малеріал.

Хід уроку

Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.(В. Симоненко)

 

І.Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчання.

 1. Пояснення епіграфу уроку.
 • Прочитайте епіграф, записаний на дошці. Як ви його розумієте?
 • Про що, на вашу думку , піде мова на уроці?
 1. «Асоціативний кущ».

Які епітети вам спадають на думку, коли ви чуєте слово «Україна»? Давайте разом впишемо їх у «пелюстки» нашої квітки. До якої частини мови належать названі вами слова?

 

 

 

                                 Україна

 

 

 

 ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перехресне опитування «Я – тобі, ти – мені».

Орієнтовні запитання:

 • Яка частина мови називається прикметником?
 • Від чого залежить рід, число, відмінок прикметника?
 • Яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні?
 • Назвіть розряди прикметників за значенням.
 • Які прикметники належать до якісних? Відносних? Присвійних?
 • Які ступені порівняння утворюють якісні прикметники?
 • Які прикметники не утворюють ступенів порівняння?

IV. Повідомлення теми й завдань уроку

       Очікувані результати: (після уроку учні зможуть)
1.Ділити прикметники на тверду і м’яку групи.
2.Відмінювати прикметники твердої та м’якої груп.
3.Обгрунтовувати вибір написання літер у відмінкових закінченнях прикметників.
Найкращий показник того, що ми досягли результату – не допускати помилок під час відмінювання прикметників твердої і м’якої груп.

VІ. Опрацювання навчального матеріалу

 1. Слово вчителя
  Прикметники поділяються на групи залежно від кінцевого приголосного основи, що впливає на характер відмінкових закінчень, а особливо на їх написання. Порівняння показує, що у м’якій групі після м’якого кінцевого приголосного основи у називному і знахідному відмінках вживається закінчення –ій; є в орудному –ім. в інших відмінках виступають спільні закінчення для твердої та м’якої груп, а м’якість кінцевого приголосного основи позначається вживанням м’якого знака: високого, високому, синього, синьому.
  Тверда і м’яка групи прикметників жіночого роду мають однакову систему закінчень, причому закінчення –я; -ю у називному і знахідному відмінках м’якої групи відповідають закінченням –а, -у твердої групи.
  Більшість прикметників у сучасній українській мові належать до твердої групи, і невелика кількість належить до м’якої
 2. Дослідження-пошук. Опрацювання правил у підручнику(с. 200-201), складання схеми-опори

Схема-опора

    Тверда група             М'яка група             Окрема група

Основа на

*твердий пр.                         який приг.               *на -лиций

український   ранній                             білолиций

далекий           останній

    величезний                         дальній       

неблизький

найшанованіший

 • присвійні із –ів(-їв), -ин(-їн)
 • всі ступені п.
 • короткі ф.

                                                           Відмінювання

 1. Колективно заповнити таблицю закінчень прикметників твердої і м’якої груп. Зробити висновок про особливості відмінювання прикметників.

Відмінки

                                 Однина

          Множина

Чоловічий і середній  рід

       Жіночий рід

Тверда група

М’яка група

Тверда група

М’яка група

Тверда група

М’яка група

Називний

Родовий

Давальний

Знахідний

Орудний

Місцевий

 

 

 

 

 

 

 

IV. Виконання вправ на закріплення.

 1. Дослідження-пошук

  (Використовуючи явища морфології назвати «третє» зайве. Свій вибір аргументуйте)
 • синьому, пізньому, вечірній;
 • ранній, пізній, фантастичний;
 • найглухішою, найвищою, синього;
 • густо-синім, здивованим, сліпучо-білий;
 •  морозні, рівненькі, обережним;
 • Білими, дрімучим, голубими.
   
 1. Розподільний диктант.

Запишіть прикметники твердої і м’якої груп у дві колонки. За умови правильного виконання завдання з першої букви першої колонки та з третьої букви другої колонки ви зможете прочитати вираз, який відображає основну думку нашого уроку. За рідним краємі в небі сумно»)

Достатній, іноземний, вірний, надійний, внутрішній, зимній, енергійний,благородний, ранній, іншомовний, сторонній

 1. «Хвилинка афоризмів». Назвати прикметники, визначити морфологічні ознаки, пояснити розділові знаки в реченнях

Своя сторона не буває холодна.

Рідна землиця і уві сні сниться.

Кожному свій край солодкий.

І дим батьківщини солодкий.(Овідій)

Кожному мила своя сторона.

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. (В. Сосюра)

Свою Україну любіть, любіть її... во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. (Т. Шевченко)

Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. (Сенека)

Там   земля    мила,    де   мати    народила.

 1. Робота з картками.

Картка № 1

Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закінчення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю. Крив.., городн.., дорожн.., природн..,

 Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виділити закінчення.

Картка №2

Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закінчення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю. Самобутн.., порожн.., потужн.., безробітн..

 Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виділити закінчення.

Картка №3

Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закінчення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю. Дочірн.., завтрашн.., домашн.., коричнев…

 Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виділити закінчення.

 1. Коментоване письмо

 Записати словосполучення, уставляючи в закінчення прикметників букву и або і. Визначити відмінки. Виділити закінчення.

Невелик..й став, у чист..й воді, весел.. хлопці, на чуж..й землі, живодайн.. краплини, широк..й долині, велик..м співом, могутн..й дуб, на величним святі, задумлив..м поглядом, щаслив..й долі, народн.. гуляння, пінист..й воді.

 

 1. Дослідження-реконструювання.

Відновіть текст, вписавши відмінкові закінчення прикметників, вкажіть відмінок кожного з них.

Коли в … степи приходила … весна, по селах починали лаштуватися в … дорогу чумаки. Минали … дні перед виходом валок із сіл, і ось уже випливали … вози у … подорож.
Проводжали чумаків урочисто, усім селом. Співали пісень, виголошували напуття, а … у громаді чоловік благословляв їх перед … дорогою (М. Слабошпицький).
Довідка: величезний, ранній, останній, неблизький, нелегкий, український, далекий, найшановніший.

 •  Розподілити прикметники на групи за м’якістю.
 •  Розібрати за будовою прикметники величезний, найшановніший.

Виразно прочитайте текст. Визначте тему і основну думку.

 1. Творча робота.

Використовуючи подані словосполучення, складіть невелике висловлювання (4-5 речень) на тему «Рідна земля».

Найдорожча країна, вільний народ, багата земля, давні часи.

 

V. Підсумки уроку. Рефлексія

1.Підсумкове фронтальне опитування

 1. Чому прикметники поділяються на групи?
 2. Які належать до твердої?
 3. Які до м’якої?
 4. Присвійні прикметники відносяться до…
 5. Якісні у ступені порівняння належать…
 6. Короткі форми належать до…
 7. Які відмінюються однаково?
 8. Які мають особливості відмінювання?

 

2. «Мікрофон». Здійснення самоконтролю  роботи  за питаннями

– Що ви з’ясували?

– Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?

– Виконання яких завдань викликало труднощі?

– Що виявилося найважливішим?

– Над чим варто ще попрацювати?

– Чи справдилися очікування від уроку?

 

3. Взаємооцінювання навчальної діяльності

 

VI. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал.

Виконати вправу з підручника.

docx
Додано
17 вересня 2018
Переглядів
1590
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку