24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Виховна година на тему «Чи можна прожити без конфліктів?»

Про матеріал
Виховна година на тему «Чи можна прожити без конфліктів?» Мета: Навчальна: розширити і поглибити суть понять «суперечка», «конфлікт», «конфліктна ситуація»; учні повинні засвоїти правила попередження конфліктів; Розвивальна: розвиток умінь аналізувати конфліктні ситуації та вирішувати конфлікти; Виховна: виховати толерантність, звичку в учнів уважно ставитися до товаришів, вміння бачити хиби у своїй поведінці і виправляти їх. Форма проведення: година спілкування.
Перегляд файлу

Виховна година на тему «Чи можна прожити без конфліктів?»

Мета: 

Навчальна: розширити і поглибити суть понять «суперечка», «конфлікт», «конфліктна ситуація»; учні повинні засвоїти правила попередження конфліктів;

Розвивальна: розвиток умінь аналізувати конфліктні ситуації та вирішувати конфлікти;

Виховна: виховати толерантність, звичку в учнів уважно ставитися до товаришів, вміння бачити хиби у своїй поведінці і виправляти їх.

Форма проведення: година спілкування.

Хід проведення

І. Вступна частина (2-3хвилини)

Вступне слово вчителя: Один філософ сказав: „той, хто вміє впоратись с конфліктами шляхом їх визнання та регуляції, бере під свій контроль ритм історії…”

(Р.Дарендорф)

Тема нашого заняття  – «Чи можна прожити без конфліктів?»  Напевно ні, адже наше життя проходить поміж інших людей, яких ми намагаємось зрозуміти…  Вони існували, існують та будуть існувати як невід’ємна складова взаємовідносин людей. Звісно, конфлікти не прикрашають наше життя, але неможна сказати, що вони безглузді та безсумнівно шкідливі. Навпаки, конфлікти – нормальне явище нашого життя. Виникають вони через те, що вчинки, уявлення, почуття у кожного з нас різні, отже і трапляються між людьми зіткнення.

Візьмемо до прикладу навчальний заклад. Навчальний заклад – це простір, де щоденно зустрічаються сотні людей – дітей та дорослих. Час від часу між ними і виникає те, що називається конфліктом.

Вчитель: Шляхи виходу з конфліктів різноманітні: від кардинальних (до повного розриву стосунків), до дипломатичних (що потребує вміння, а, головне, бажання шукати і знаходити вихід із ситуації). І все ж, існують певні правила спілкування та вирішення конфліктів, дотримуючись яких можна без втрати почуття гідності вийти із складних суперечностей.

Отож, сьогодні ми познайомимося з сутністю конфлікту, причинами їх виникнення та визначимо шляхи його подолання. Інакше кажучи будемо вчитися виходити з конфліктних ситуацій як мудрі, виховані, інтелігентні люди.

ІІ. Основна частина. (35 хвилин)

 1. Етап. Словник конфлікту”

Вчитель: Що ж таке „конфлікт”?

Учні: Учні висловлюються , починаючи фразою „Конфлікт – це …”

• Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, цілей…

• Конфлікт – стан, який виникає, коли сторони мають несумісні прагнення.

• Конфлікт –  незгода між сторонами, коли кожна прагне зробити так, щоб було прийнято саме їх позицію.

сварка;

— протистояння двох людей;

— бійка;

— ворожнеча;

— боротьба.

Доповнення вчителя: Конфлікт – одне з найважливіших явищ в сучасному житті. Життя людини в суспільстві досить складне та сповнене протиріч, крім того всі ми різні, маємо різні наміри, інтереси, цілі та розуміння як саме треба досягати власних цілей. В процесі життя ми взаємодіємо, виходячи зі, знов таки різних, уявлень про те як треба взаємодіяти, тобто маємо зіткнення інтересів як окремих людей так і груп людей. Таким чином, ми вийшли на загальне визначення терміну «Конфлікт» – це зіткнення сторін, думок, сил, інтересів. Основою конфліктів є небажання поставити себе на місце іншої людини, подолавши свій егоцентризм…

 

2. Етап.  «Чому виникають конфлікти?»

Вчитель Чому, на вашу думку, виникають конфлікти? Що стає їх причиною?». 

Передбачувані відповіді:

Учні:

 люди по-різному дивляться на речі;

— стикаються особливості характерів;

— амбіції і емоції;

— нерозуміння, наприклад, між дорослими і дітьми, між чоловіками і жінками;

— тупість;

— злість.

пов’язані з бажаннями, прагненнями , потребами

• викликані відмінністю інтересів

• в основі лежить суперництво, нетерпимість, ворожість

• викликані невідповідністю вираження емоцій, невмінням спілкуватись

• через нестачу матеріальних ресурсів

• у зв’язку з розподілом влади

• з приводу найважливіших ідей та життєвих установок

 

3. Етап Завершити речення

Вчитель починає фразу, учні продовжують її.

 1. Найголовніше, щоб обидві сторони бажали... (вирішення конфлікту).
 2. Пробачення допоможе звільнитися від того негативу... (який накопичився в результаті конфлікту).
 3. Дайте можливість партнерові висловитися... (уважно його вислухайте).    
 4. Надайте співрозмовникові психологічну паузу... (для зняття емоційного напруження}.
 5. Визнавайте свої помилки до того, як співрозмовник почне вас... (критикувати).
 6. Не поспішайте-реагувати на чуже... (роздратування).
 7. Ідіть на всі можливі... (компроміси).
 8. Ніколи не завдавайте емоційної... (шкоди особистості).
 9. Створіть можливість гідного виходу з конфлікту, щоб «берегти... (час і здоров'я).
 10. Пам'ятайте, що безвихідних ситуацій... (не буває).

 

4 Етап Тестування

Запропонуйте учням тестування «Чи конфліктна ви особистість»

Додаток 1

 

5. Етап Шляхи виходу з конфліктів

 Назвіть шляхи виходу з конфліктів, їх вирішення.

Учні можуть назвати такі шляхи.

    Доброзичливість.

    Визначити причину конфлікту, намагаючись почути і правильно зрозуміти одне одного.

    Тактовність. Розмова по суті. Пошук компромісу.

    Здатність визнати свою помилку. .

    Дотримання чужого персонального простору.

    Правильний вибір ролі.

    Уміння слухати й чути одне одного.

    Справедливість.

 

Вчитель:

Вирішити конфлікти можна різними шляхами, наприклад: Психологи рекомендують «шість сходинок подолання конфлікту»:

1. Слід розпізнати конфлікт (для нього характерні певні психологічні та фізичні реакції – стрес, підвищення голосу, серцебиття, прискорене дихання, збліднення тощо).

2. Необхідно проаналізувати свої почуття, емоції. Якщо ми краще розберемося у своїх почуттях, зможемо зрозуміти і почуття інших, зуміємо поважно поставитись до інших учасників конфлікту.

3. Не допускати переходу на особистості в конфлікті.

4. Діяти за принципом «тут і тепер», тобто вирішувати проблеми, що безпосередньо стали причиною конфлікту, а не згадувати колишні події та образи.

5. Віднаходити такі ідеї, рішення, у яких обидва учасники конфлікту могли б одержати те, чого вони прагнуть . У багатьох конфліктах може здатися, що проблема не має взаємоприйнятного розв’язання. Але, визначаючи за допомогою мозкового штурму перелік рішень, можемо вирватися з кола звичних способів мислення і знайти неординарне, прийнятне для усіх рішення.

6. Останньою сходинкою на шляху до розв’язання конфлікту є спільний вивір рішення , яке б задовольнило обох учасників, і реалізація цього рішення.
Чи конфліктна Ви людина, або п'ять способів подолання конфліктів

Безперечно, у кожного в житті виникала конфліктна ситуація: в школі з однокласниками або вчителями, вдома з батьками, на вулиці з однолітками. Звісно, такі ситуації засмучують, і виникає бажання якнайшвидше їх вирішити. Для вирішення конфлікту люди зазвичай обирають п'ять стилів поведінки:

Стратегії поведінки в конфлікті
Компроміс виявляється у намаганні не загострювати ситуацію за рахунок взаємних поступок інтересами. Партнери не враховують глибинних потреб, а задовольняються зовнішньою стороною поведінки.

Девіз: Щоб кожен із нас щось виграв, кожен повинен щось програти.

Пристосовуючись, людина адаптується до ситуації, не відстоюючи своїх інтересів. Девіз: Щоб ти виграв, я повинен програти.

Уникання пов'язане з намаганням відсунути конфліктну ситуацію якомога далі, сподіваючись, що все вирішиться само собою. Девіз: Щоб не було конфлікту, краще я відступлю.

Конкуренція - активний, майже агресивний наступ, намагання вирішити конфлікт, ігноруючи інтереси інших осіб. Людина доводить свою думку, як єдину і правильну, ігноруючи міркування інших. Девіз: Щоб я переміг, ти повинен програти.

Співробітництво проявляється в прагненні разом підійти до ефективного вирішення ситуації з урахуванням інтересів, потреб обох сторін. Ця стратегія є найефективнішою для налагодження добрих стосунків, але вимагає багато часу. Девіз: Щоб я виграв, ти теж повинен виграти.

Найоптимальнішою є стратегія співробітництва. Однак, обираючи ту чи іншу поведінку в конфлікті, людина має зважати на умови, в яких він відбувається, обставини, що його викликали, індивідуальні особливості учасників конфлікту.

6 Етап. Анкетування

Запропонуйте учням таємне анкетування "Якщо в тебе бувають конфлікти з вчителями, то які причини цих конфліктів?

Додаток 2

 

ІІІ. Заключна частина заняття (2-3хвлини)

Побажайте один одному на прощання усього найкращого. Ми всі разом робимо одну справу. А раз у нас одна мета, то й працювати потрібно однією командою, не конфліктувати, а знаходити вихід з будь-якої ситуації. Прожити без конфліктів можна! У нас все вийде!

 

Класний керівник       Коржан Т.В.


Додаток 1

«Чи конфліктна ви особистість»

 

Інструкція. Вам пропонується відповісти на сім запитань. Кожне запитання має три варіанти відповідей. Виберіть те, котре більше всього вам підходить.

 

1. Уявіть, що у громадському транспорті починається суперечка на підвищених тонах. Ви:

 • уникаєте втручання;
 • можете встати на сторону потерпілого чи того, хто правий;
 • завжди втручаєтесь і відстоюєте свою точку зору.

2. На зборах (нараді тощо) критикуєте ви керівництво за допущені помилки:

 • ні;
 • так, але в залежності від вашого особистого ставлення до нього;
 • завжди критикуєте за помилки не тільки начальство, а й тих, хто його захищає.

3. Чи любите ви сперечатися зі своїми колегами, друзями:

 • тільки якщо вони не вразливі, і ці суперечки не псують ваших стосунків;
 • так, але тільки із принципових, важливих питань;
 • ви сперечаєтеся зі всіма і з будь-якого приводу.

4. Удома на обід подали недосолене блюдо. Ваші дії:

 • не помічаєте таку дрібницю;
 • мовчки візьмете сільничку;
 • не утримаєтесь від зауваження і, можливо, демонстративно відмовитесь від їжі.

5. На вулиці, у транспорті вам наступили на ногу. Ваша реакція:

 • збурено подивитесь на кривдника;
 • сухо зробите зауваження;
 • висловитесь, не соромлячись у вираженнях.

6. Хтось із близьких купив річ, що вам не сподобалась. Ви:

 • промовчите;
 • обмежитесь коротким тактовним коментарем;
 • улаштуєте скандал через порожню витрату грошей.

7. Не повезло в лотереї. Як ви сприймаєте це:

 • постараєтесь бути байдужим, але в душі дасте собі слово ніколи в ній більше не брати участь;
 • не приховаєте досаду, але поставитесь до того, що сталось, із гумором, пообіцяєте взяти реванш;
 • квиток без виграшу надовго зіпсує настрій.

 

Обробка результатів. Кожну відповідь «а» оцініть у 4 бали, «б» - 2 бали, «в» - 0 балів. Підрахуйте суму.

 

Інтерпретація результатів

Якщо ви набрали:

 

Від 20 до 28 балів - ви тактовні, не любите конфліктів, уникаєте критичних ситуацій. Коли ж вам доводиться вступати в суперечку, то ви враховуєте, як це відіб'ється на вашому становищі чи приятельських стосунках. Ви прагнете бути приємним для оточуючих.

Від 10 до 18 балів - про вас кажуть, що ви - конфліктна особа, але насправді ви конфліктуєте лише тоді, коли немає іншого виходу і всі засоби вичерпані. Ви наполегливо обстоюєте свою думку, незважаючи на те, як це відіб'ється на вашому становищі, при цьому не виходите за рамки конкретності. За все це вас поважають.

8 і менше балів - ви шукаєте привід для суперечок, велика частина яких зайві, дріб'язкові. Любите критикувати, але тільки тоді, коли це вигідно вам. Ви прагнете нав'язувати свою думку, навіть якщо не впевнені, що праві.

 


Додаток 2

 

Бланк

 відповідей на запитання

"Якщо в тебе бувають конфлікти з вчителями, то які причини цих конфліктів?

 

Питання

Так

Ні

1. Причини конфліктів з вчителями

Пропуск занять, запізнення

 

 

Моя поведінка в школі

 

 

Моя успішність

 

 

 

 

 

2. Ставлення до вчителів, до їхніх професійих дій

Несправедливо ставлять оцінки

 

 

Нецікаві, нудні уроки

 

 

Мені не подобаються деякі предмети

 

 

Незрозуміло пояснюють матеріал

 

 

Несучасні погляди вчителів

 

 

 

 

 

3. Поведінка учнів

Мій характер

 

 

Куріння і тому подібне

 

 

Мій зовнішній вигляд: зачіска, одяг та інше

 

 

Несправедливість до моїх друзів

 

 

Конфліктів майже не буває

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

doc
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
1464
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку