ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ТРВЗ (ТРИЗ) У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Про матеріал
У статті відображено ідею використання технології розв’язання винахідницьких завдань у роботі вчителя української мови і літератури. Описана методика складання розповіді за картиною з використанням ТРВЗ вправ. Визначено можливості використання засобів комунікативних технологій необхідних для розвитку творчої діяльності.
Перегляд файлу

Журба Т. П.

Навчально-виховний комплекс №2

Покровської міської ради

вчитель української мови і літератури

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ТРВЗ (ТРИЗ) У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

 

Зважаючи на швидкоплинність

життя, ми не можемо дозволити

собі витратити час на завдання,

які не ведуть до нових результатів.

Л. Ландау

У формуванні світогляду учнів, зазначав К. Ушинський, навчання рідної мови має особливе значення.  Рідне слово є саме тим духовним одягом, у який повинне одягтися всяке знання, щоб стати справжньою власністю людської свідомості. Вивчення мови – це та площина, з якої починається пізнання світу свого народу, його духовності.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники. Отже, одним із завдань сучасного педагога є застосування у своїй роботі  нових підходів і методів навчання. Один із таких підходів, цікавий і творчий, є ТРИЗ - педагогіка.

ТРИЗ - педагогіка, як наукове і педагогічне направлення, сформувалось у кінці 80-х років. У її основу було покладена теорія розв’язання винахідницьких задач педагогічної школи Г. С. Альтшуллера.

Мета ТРИЗ - педагогіки – формування творчої особистості, підготовленої до розв’язання складних проблем у різних сферах діяльності.

ТРИЗ- педагогіка – педагогічний напрям, що розкриває суть, цілі, задачі процесу навчання й виховання, в основі якого лежить теорія розв’язання винахідницьких задач.

В основі ТРИЗ- педагогіки – методики і технології, що дозволяють оволодіти способами зняття психологічної інерції (курс РТУ – розвитку творчої уяви). Методи ТРИЗ - педагогіки нам вже відомі, а деякі з них ми вже застосовуємо на своїх уроках. Це :

1.«Круги Луллія»;

2. «Мозковий штурм»;

3. Синектика;

4. Морфологічний аналіз;

5. Метод фокальних об’єктів;

6. «Думай про інше»;

7. Емпатія;

8. «Добре – погано».

Методи розвитку творчої уяви  можна застосовувати під час творчих робіт, а саме написання творів за ілюстраціями, малюнками, картинами. Систему роботи ТРИЗ (ТРВЗ) з розвитку зв'язного мовлення, а саме щодо навчання складати усні (письмові) розповіді за картинами, не слід сприймати буквально. Це стосується передусім послідовності різних форм роботи, які кожен учитель може «наповнювати» різним змістом, виходячи з конкретних можливостей індивідуальних та вікових можливостей учнів, враховуючи програмні вимоги.

Запропонована методика ТРИЗ (ТРВЗ) розрахована навчити складати два типи розповідей за картиною: текст реалістичного характеру й текст фантастичного характеру.

Методика складання розповіді за картиною

Крок 1 Виділення об'єктів,зображених на картині

Мета: навчити дітей називати всі зображені об'єкти на картині; розвивати розумові дії дроблення, моделювання, групування.

Складання розповіді за картиною починається з виділення зображених на ній об'єктів:

• максимально детально з виділенням всіх об'єктів та їх деталей;

• детально з виділенням основних і другорядних об'єктів без деталізації;

• недетально з виділенням тільки основних об'єктів. 

Моделювання названих на картині об'єктів робиться за допомогою схем, кольорових позначок, букв, картинок тощо. Моделі об'єктів, виділених на картині, розташовують на дошці або на аркуші паперу так, щоб загальна композиція картини зберігалася.

Групування об'єктів відбувається за родовими або видовими ознаками: функціями, формою, кольором, місцезнаходженням, станом, відношенням до живої або неживої природи тощо.

Алгоритм розумових дій

1. Перерахувати об'єкти на картині (у тому числі їх частин).

2. Моделювання об'єктів.

3. Групування за певною ознакою.

4. Узагальнення перерахованих об'єктів.

Вправи «Підзорна труба», «Знайди друзів».

Мета: Назвати усі об’єкти на картині, згрупувати за певною ознакою, скласти схему картини.

Крок 2. Встановлення взаємозв'язків між об'єктами на картині

Мета: вправляти учнів в умінні встановлювати й пояснювати взаємозв'язки між об'єктами на фізичному, емоційному, генетичному ріннях.

Для складання обдуманої розповіді потрібно навчити встановлювати різні взаємозв'язки між об'єктами, які зображені на картині. З цією метою по черзі вибирають пари предметів (схематично зображених на моделі картини) і пояснюють їх можливі взаємодії на рівні:

• фізичного зв'язку (ростуть на..., літають над..., сховався під..);

• на рівні емоційною зв'язку (подобається - не подобається, піклується, не любить та ін.);

• на рівні родинного зв'язку (брат - сестра, мати - діти тощо).

 Вправа «Детективи»

Мета: встановити усі можливі взаємозв’язки між об’єктами, скласти короткі тексти-міркування.

Учні повинні розповісти про події, які сталися до зображеного на картині  та після. Обов’язково аргументуючи свою думку, наводячи переконливі докази.

Використання на різних уроках елементи ТРИЗ , починаєш помічати ,що учні стають активнішими,  перестають бояться неправильних відповідей, до роботи на уроці долучаються навіть слабкі, пасивні учні. У дітей розвивається   гнучкість, оригінальність мислення, з’являється барвистість уяви та фантазії.

  1.     Альтшуллер, Г. С., & Вёрткин, И. М. (1994). Как стать гением. Жизненная стратегия творческой личности. Минск: Беларусь.
  2.     Гин, А. А. (1996). О творческих учебных задачах. Педагогика + ТРИЗ: сб. ст. для учителей, воспитателей и менеджеров образования, (1), 20-25. Гомель: ИПП «Сож».
  3.     Ефремов, С. В. (2002). ТРИЗ для решения проблем обучения. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ. ИИЦ «ТРИЗ - инфо».
  4.     Яценко, А. В. (2011). Джерельце творчості. ТРВЗ. Харків: Ранок.


Анотація

У статті відображено ідею використання технології розв’язання винахідницьких завдань у роботі вчителя української мови і літератури. Описана методика складання розповіді за картиною з використанням ТРВЗ вправ. Визначено можливості використання засобів  комунікативних технологій  необхідних для розвитку творчої діяльності.


Рецензія

на опис авторської технології «Використання методики ТРВЗ у формуванні мовної компетентності учнів» вчителя української мови і літератури НВК №2 Покровської міської ради Журби Тетяни

У роботі  «Використання методики ТРВЗ у формуванні мовної компетентності учнів» розкривається важливість використання ТРВЗ - педагогіки у роботі вчителя – філолога. Автор акцентує увагу на тому, що ТРВЗ(ТРИЗ) – це одна з найбільш унікальних методик розвитку творчого мислення дітей. У ній існує багато методів роботи для активізації креативного мислення .

У статті автор пропонує розглянути використання різних форм роботи з ТРВЗ технологіями, які дають можливість активізувати пізнавальну діяльність учнів, зробити процес навчання цікавим і захопливим.

Використання розроблених вправ на різних етапах уроку дозволить зацікавити до виконання завдань навіть слабких і пасивних учнів, створити ситуацію успіху. Технологія дає можливість кожній дитині проявити свою індивідуальність та нестандартність мислення.

docx
Додано
17 лютого 2019
Переглядів
1062
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку