30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Впровадження презентацій у навчально-виховний процес на уроках математики

Про матеріал

Відомий німецький математик Фелікс Клейн говорив: «Хай кожен математик працює в тому напрямі, до якого лежить його серце». Тому, розробляючи урок чи позакласний захід, я слідую голосу серця, щоб навчальний матеріал і прийоми навчально-виховної роботи були достатньо різноманітні, що сприяє підвищенню в учнів пізнавального інтересу. Щоб на уроці моїм учням було цікаво, а цікава та робота, яка вимагає напруги. Бо «найкраще, що може зробити Вчитель для Учня, полягає в тому, щоб шляхом ненастирливої допомоги підказати йому блискучу ідею. Хороші ідеї мають своїм джерелом минулий досвід і раніше придбані знання» (Д. Пойя, математик і методист).

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Впровадження презентацій у навчально-виховний процес на уроках математики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержук Анатолій Миклайович,

вчитель математики та інформатики

      Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

1. Вступ. Теоретична основа досвіду

 

Нам всім відомо, що людина сприймає інформацію з навколишнього світу за допомогою своїх органів чуття: зору, слуху, смаку, нюху, дотику. Ми все це «випробували» ще в ранньому дитинстві.

Психологи виділяють три основні типи засвоєння інформації:

 1.               Візуальний. Діти з візуальною пам'яттю краще засвоюють зорову інформацію: під час читання, проглядання картинок. До цього типу відноситься близько 65% людей.
 2.               Аудіальний. До цього типу відносяться люди переважно із слуховою пам'яттю – приблизно 30%. Вони краще засвоюють інформацію, коли чують її або обговорюють.
 3.               Кінестетичний. Діти з кінестетичною пам'яттю засвоюють інформацію за допомогою торкань і руху. До цього типу належить близько 5% людей.

 

 

Знання, які ми отримуємо, – це та ж інформація, отже, велику частину наших знань ми отримуємо за допомогою органів зору і слуху. І чим яскравіше і різноманітніше буде надання інформації (знань), тим ефективніше буде процес засвоєння цієї інформації. За даними Центру прикладних досліджень Вортоновської Школи (Wharton School) Університету штату Мінесота людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно.

В даний час повсюдної комп'ютеризації і приходу в освіту нових технологій, виникає настійна потреба у використанні мультимедійних засобів, у тому числі і в створенні електронних презентацій для використання їх на уроках.

Отже, ціль моєї роботи над проблемою використання інформаційних технологій (презентацій) в навчально-виховному процесі полягає в тому, щоб показати:

 •                      навіщо використовувати;
 •                      де, коли, як використовувати;
 •                      переваги використання.

 

2. Технологія досвіду

матемка комп’ютер тестування презентація

Останнім часом з'явилося багато мультимедійних продуктів, енциклопедичних і навчальних. Їх можна відшукати в Інтернеті, придбати в спеціалізованих магазинах та наукових закладах, які створюють програмні продукти (згідно наказу №903 від 02 грудня 2004 р. «Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»).

Але найдоступнішим і легко генерованим засобом є комп'ютерна презентація, яка створюється за допомогою програми Power Point (що є одним з компонентів програми Microsoft Office).

Мультимедіа-презентація – це програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, тривимірну графіку. Термін «мультимедіа» – можна перекласти з англійської мови як «багато середовищ» (від multi – багато і media – середовище).

Комп'ютерна презентація удосконалює та оптимізує працю вчителя, впорядковує і зберігає наочний матеріал, необхідний для конкретного заняття. Комп'ютерна презентація не зможе цілком замінити собою роботу вчителя з класною дошкою та спілкування з учнями. Але…

Презентація:

 •              значно спростить роботу щодо реалізації принципу наочності на уроках;
 •              дозволить здійснювати самостійну навчально-дослідницьку діяльність учнів, розвиваючи тим самим їх творчу активність;
 •              формує інформаційну компетенцію учнів;
 •              індивідуалізує навчальний процес за рахунок засвоєння навчального матеріалу в певному темпі, з використанням зручних способів засвоєння знань, що викликає в учнів позитивні емоції і формує позитивні навчальні мотиви;
 •              відкриє можливість свободи творчості вчителя.

 

 

3. Методика використання презентацій на різних етапах уроку

При перегляді на освітніх порталах уроків, які розробили  вчителі, все частіше зустрічається «урок+презентація». Презентація фактично дублює конспект уроку.

Наприклад, презентація №1, 2 (додається).

Чи доцільно використовувати такі презентації на уроці в повному обсязі? Я, думаю, що ні.  45 хвилин буде мало та й мети уроку не досягнеш. Дуже часто такі уроки проводять вчителі, які хочуть показати що вони вміють використовувати різні форми та методи роботи на уроці! Але як часто вони все це використовують??? В основному при атестації на відкритих уроках.

Можна зробити висновок що такі презентації нікому не потрібні.

 Але ні!

З будь-якої презентації вчитель може використати на уроці певну частину слайдів. При підготовці до уроку треба перш за все вирішити: чи треба використовувати презентацію на цьому уроці та на якому саме етапі, якої мети хочеш досягнути.

 Допоможе нам в цьому таблиця 1.

 

Таблиця 1.

Мінімізована таблиця 2 з використанням ІКТ на етапах уроку математики за А. Гіном «Прийоми педагогічної техніки»  також допоможе вчителю при розробці презентації.

 

Таблиця 2.

 

 

 

 

 

Приклади використання мультимедіа на етапах уроку математики за   А. Гіном «Прийоми педагогічної техніки»

 1. Початок уроку. Актуалізація опорних знань:
  1.        9 клас. Функція.

 

 1.        5 клас. Трикутники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Пояснення нового матеріалу:

Презентація №2

Слайд 5-9.

 1. Повторення матеріалу вивченого раніше:

Презентація №2

Слайд 10-13.

 Згадуємо властивості функцій за готовими графіками.  (Економія часу).

 1. Закріплення  матеріалу. Усні вправи:

Презентація №2

Слайд 14-15.

 1. Опитування-підсумок:

Презентація №2

Слайд 17-18.

 1. Рефлексія:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє подавати навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. В цьому випадку задіяні різні канали сприйняття учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки у фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять учнів.

Мета такого представлення навчальної інформації – формування у школярів цілісної системи образів. Подача матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Це стає можливим завдяки властивостям інтерактивності електронних навчальних додатків, які найкращим чином пристосовані для організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Крім того, за наявності принтера вони легко перетворюються на тверду копію.

Використання на уроках мультимедійних презентацій дозволяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам'яті, мислення, гуманізації змісту навчання і педагогічних взаємодій, реконструкції процесу навчання з позицій цілісності. Мультимедійні презентації доцільні на будь-якому етапі уроку.

Окрім дидактичних переваг, продукти інформаційних технологій мають переваги, пов'язані з тиражуванням і розповсюдженням. Створені один раз на магнітних носіях моделі, схеми, діаграми, слайди, відеокліпи, звукові фрагменти компактно зберігаються в цифровому вигляді. Вони не псуються, не займають багато місця, легко керуються в процесі демонстрації і при необхідності можуть бути модифіковані. Поширювані на магнітних носіях презентації дешевше і ефективніше друкарських. Вони без значних зусиль тиражуються і, отже, швидко стануть предметом обміну.

Мультимедійна система забезпечує:

 •              наочність матеріалу, зокрема, за рахунок звуку, кольору, руху;
 •              прискорення темпу уроку;
 •              свободу постійного експериментування з метою поліпшення методики викладання;
 •              послідовний характер навчання за рахунок планомірного накопичення наочної електронної допомоги, що дозволяє з легкістю у будь-який момент повернутися до вже знайомих, емоційно забарвлених образів пройденого матеріалу, які можуть бути набагато експресивнішими від усіх відомих опорних сигналів.

Презентація, таким чином, найбільш оптимально і ефективно відповідає триєдиній дидактичній меті уроку:

Навчальний аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.

Розвиваючий аспект: розвиток пізнавального інтересу в учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Сприяння формуванню ключових компетенцій, а також активізація творчої діяльності учнів.

Виховний аспект: виховання наукового світогляду; виховання уміння чітко організовувати самостійну і групову роботи; виховання почуття товариськості, взаємодопомоги.

Відомий німецький математик Фелікс Клейн говорив: «Хай кожен математик працює в тому напрямі, до якого лежить його серце». Тому, розробляючи урок чи позакласний захід, я слідую голосу серця, щоб навчальний матеріал і прийоми навчально-виховної роботи були достатньо різноманітні, що сприяє підвищенню в учнів пізнавального інтересу. Щоб на уроці моїм учням було цікаво, а цікава та робота, яка вимагає напруги. Бо «найкраще, що може зробити Вчитель для Учня, полягає в тому, щоб шляхом ненастирливої допомоги підказати йому блискучу ідею. Хороші ідеї мають своїм джерелом минулий досвід і раніше придбані знання» (Д. Пойя, математик і методист).

До результативності моєї діяльності я відношу:

 •              позитивну мотивацію на уроках із застосуванням презентацій;
 •              створення умов для отримання навчальної інформації з різних джерел (традиційних і новітніх);
 •              отримання комп'ютерної грамотності і оптимальне використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 •              уміння розробляти сучасні дидактичні матеріали і ефективно їх використовувати в навчальному процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інтерактивні технології на уроках математики: Навч. - метод. Посібник / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Основа». 2007 – 126с.

3. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика: Метод проектів. Комп’ютерні технології. Розвивальне навчання / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Тріада». 2007 – 171с.

4. Капіносов А.М. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики – Х.: Вид. група «Основа». 2006.–140с.

5. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. пос. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 192 с.

6. Щеглов Ю. В поиске эффективной презентации. http://www.nsu.ru/education

7.        Сержук А.М.  Розробки уроків з математики.

 5 клас. Узагальнюючий урок з теми: Звичайні дроби.

9 клас. Алгебра. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.  (Урок 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Епіграф до уроку: Без знання дробів ніхто не може визнавати, що знає математику. Цицерон

Номер слайду 2

Пригоди Віні-Пуха.

Номер слайду 3

З чого складається дріб? Що показує знаменник дробу? Що показує чисельник дробу? Які бувають звичайні дроби? Який дріб називається правильним? Чому дорівнює дріб, у якого чисельник і знаменник рівні? Як виділити цілу і дробову частину числа? Як мішане число перетворити в неправильний дріб?

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Допоможіть Віні – Пуху:

Номер слайду 6

Самоперевірка:

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Порівняйте числа ;

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Розв'язування задач 1) Чи правильно виконано перетворення?

Номер слайду 12

2) Перетворіть мішане число в неправильний дріб:

Номер слайду 13

Щось не хочеться сидіти Треба трохи відпочити (встати і вийти із-за парт) Руки вгору, руки вниз, На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки І зроби чотири кроки (марширувати на місці) Вище руки підніміть (підняти руки, прогнутись) І спокійно опустіть.

Номер слайду 14

Тестові завдання

Номер слайду 15

Відповідь

Номер слайду 16

Тестові завдання

Номер слайду 17

Відповідь

Номер слайду 18

Тестові завдання

Номер слайду 19

Відповідь

Номер слайду 20

Тестові завдання

Номер слайду 21

Відповідь

Номер слайду 22

Тестові завдання

Номер слайду 23

Відповідь

Номер слайду 24

Тестові завдання

Номер слайду 25

Відповідь

Номер слайду 26

Для привітання своїх друзів з Днем святого Валентина Віні-Пух придбав 17 листівок. На п’яти з них було зображено святого Валентина, на восьми – червоні серця, а на чотирьох – янголят. Яку частину всіх листівок складають листівки кожного виду? Задача

Номер слайду 27

На день народження Іа хотів приготувати тістечка «Напалеон» та «Зірочка». Причому на тістечка «Напалеон» він витратив на кг крему більше, ніж на тістечка «Зірочка». Скільки крему витрачено на всі тістечка, якщо на тістечка «Зірочка» пішло кг крему? Задача

Номер слайду 28

Прогулюючись парком, Віні нарахував 300 дерев. з них становлять дуби і берези. Решта дерев - хвойні. Скільки листяних і скільки хвойних дерев у парку? Задача

Номер слайду 29

Домашнє завдання Повторити §22-26; підготуватися до К.Р.; Виконати:№751(1,4,6) №729,

Номер слайду 30

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. К. Д. Ушинський

Номер слайду 2

Функції.

Номер слайду 3

Мета : повторити й систематизувати набуті учнями у 7 та 8 класах знання про означення, властивості числових функцій та приклади елементарних числових функцій і вигляд їхніх графіків.  Повторити та систематизувати вміння учнів знаходити значення функції, що відповідає даному значенню аргументу, за даною формулою, і навпаки, а також уміння розв'язувати задачі на знаходження області визначення, області значень функції, а також умінь працювати з готовим графіком функції; виробити оперативні вміння роботи з формулою y = f(x).

Номер слайду 4

Усно:1.   Знайдіть значення виразу:1) 3 – 2а при а = -3;            2) 2х - 5 при х = 3;3)  х +  у при x = 24, y = -16.2.   При яких значеннях змінної існує вираз:1) х + 9;          2)   + 9;      3)               ;  4)  ;              5)    + 9;     6)  ;        7)  ?           

Номер слайду 5

Функція — це залежність змінної у від змінної х, при якій кожному значенню х відповідає єдине значення у. Позначається: y = f(x), де х — аргумент (незалежна змінна); у — функція, значення функції (залежна змінна); f(x0) — значення функції в точці х0.

Номер слайду 6

У4

Номер слайду 7

Способи задання функції: Описово;Формулою;Таблиці;Графічно.

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Область визначення функції D(f) — це множина всіх значень, яких набуває аргумент. Як знайти область визначення функції y = f(x)1.  Якщо f(x) — многочлен, то D(f) = R.2. Якщо  ,  D(f) знаходимо з умови: Q(x)    0 (знаменник дробу не дорівнює 0).3.  Якщо   , то D(f) знаходимо з умови: R(x) ≥ 0.

Номер слайду 9

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Числовою функцією називають функцію, область визначення й область значень якої є числовими множинами. Графіком функції y = f(x) називають множину всіх точок координатної площини з координатами (х; f(x)), де х «пробігає» всю область визначення f(x) (a y — відповідне значення функції f у точці х).

Номер слайду 10

y = kx + b —лінійна функція

Номер слайду 11

у = x2

Номер слайду 12

 y = 

Номер слайду 13

у = 

Номер слайду 14

Функція задана формулою f (x) =  . 1) Що означають записи f (2) і f (-8)?2) Чому дорівнюють значення виразів f (2) і  f (-8) ?3) Яка область визначення функції?

Номер слайду 15

Який із даних графіків є графіком функції у= ?

Номер слайду 16

№ 7.1, 7.8 (1-5)Письмові вправи

Номер слайду 17

Контрольні запитання:1.   Через яку з даних точок проходить графік функції у = х2 + 2 ?А(-2; 0);    2) В(-2; -2);    3) С(-2; 6);    4) D(-2; 2).

Номер слайду 18

Контрольні запитання:2.   Областю визначення якої з наведених функцій є проміжок (9; ∞)?1) y =  ; 2) у = ;              3) у = ; 4) у =           

Номер слайду 19

Домашнє завдання: П.7 – опрацювати,№7.2, 7.9 – виконати.

zip
Додано
25 березня 2018
Переглядів
486
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку