28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

«Забезпечення якісної освіти через вдосконалення професіоналізму вчителів та усвідомлене навчання учнів»

Про матеріал

Тема практикуму складається з трьох ключових понять:

 • «якісна освіта»
 • «професіоналізм учителя»
 • «усвідомлене навчання учнів»
Перегляд файлу

1

 

 

Практикум: «Забезпечення якісної освіти через вдосконалення  

                         професіоналізму вчителів та усвідомлене навчання учнів»

Слайд 1

 

З першого погляду тема, яку ми з вами зараз будемо розглядати – проста, зрозуміла і вже, нібито і не нова для нас.   Але якщо сприймати її не теоретично, а впроваджувати в управлінську практику, то виникає досить багато питань, постають проблеми, які необхідно швидко і професійно вирішувати. Спробуємо сьогодні підвищити свою управлінську свідомість за допомогою колективної думки, обміну досвідом і корисними порадами з питань забезпечення якісної освіти.

Слайд 2 

Марк Твен писав «Хто не бачить кінцевої мети, врешті-решт дуже здивується, що прийшов не туди….»  Ці слова стануть епіграфом до нашої з вами розмови….

Ми з вами проводимо практикум, тобто: ставимо проблемні питання, висуваємо гіпотезу, досліджуємо її, доводимо або спростовуємо, і знаходимо головну відповідь на поставлені  питання.

Слайд 3

Якщо дивитись на тему практикуму через призму епіграфу, то виникають питання: «Чому сьогодні всі так переймаються якістю освіти? Для чого потрібна якісна освіта?  Яка її кінцева мета?  Спробуйте дати відповідь на питання зараз, на початку нашої розмови

ВІДПОВІДІ УЧАСНИКІВ…………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Слайд 4 

 

Тема практикуму складається з трьох ключових понять:

 • «якісна освіта»
 • «професіоналізм учителя»
 • «усвідомлене навчання учнів»

 

Пропоную вам побудувати нашу роботу у формі запитань на основі ключових понять і пошуку відповідей на них.

Слайд 5

 

І БЛОК:     Що включає поняття «якісна освіта»?

ЦИТАТА ДО І БЛОКУ

«Освіта – найбільше із всіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно марна».

Р. Кіплінг

Слайд 6  

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, стрімкий, часом непослідовний, але… незворотний характер. Вони зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою інформатизацією та комп’ютеризацією, демократизацією суспільного життя. Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. Тому у сьогоденному світі від освіти вимагають найбільшої якості.   З якістю освіти пов’язують усі інші суспільні, економічні, культурні, політичні процеси.

 

Ми говоримо сьогодні про якісну освіту сучасності.   А кожен сучасний якісний товар має свій бренд. 

Слайд 7  (визначення, що таке «бренд»)  

Бренд створюється з деталей. Це обов'язково дуже позитивний образ, який говорить про високу якість та гарну репутацію свого власника.  Бренд — унікальна комбінація цінностей. Це - образ, імідж, репутація. 

 

Слайд 8 

Давайте спробуємо зараз відтворити бренд якісної освіти.

 

Як ви думаєте, що ж являє собою поняття «якісна освіта»?  

Відповіді заступників:

Слайд 9  

 1. Якісна освіта – це не тільки знання, але і вміння швидко і якісно розв’язати життєву проблему компетентно не засмучуючи оточуючих, тобто підготовка до самостійного вступу в життя.
 2. Якісна освіта – це профільне навчання в старшій школі, увага до здоров’я, комп’ютеризація ЗНЗ, підключення до мережі Інтернет, підтримка обдарованих і талановитий дітей.

 

 1. Якісна освіта визначається Державним стандартом освіти, тому людина, яка розвиває і удосконалює свої знання протягом всього життя, отримує якісну освіту.

 

 1. Якісна освіта сьогодні – це використання під час викладання шкільних предметів таких форм і методів, які збуджують творчість учнів, створюють атмосферу розкутості, емоційного піднесення, застосування позашкільних інтересів і захоплень дітей до навчального процесу.

Дякую за змістовні відповіді

 

При розгляді будь-якого життєвого і професійного питання у мене вмикається асоціативне мислення. Так і зараз: як історик за фахом і покликанням, якість освіти  я порівняла із давньогрецьким Парфеноном. 

Слайд 10 

Де, в цілому,  шедевр історико-культурного комплексу – це  сучасна освіта, а кожна окрема колона, - це складові, на яких «тримається» якість.

Слайд 11 Відео про Парфенон

Парфенон – це храм, це шедевр мистецтва, архітектури, духовності.  Це – досконалість і велич,  це краса і щоденна рутина, що панувала тут під час створення храму. Парфенон - це цілісна структура, в якій кожна окрема складова – самодостатня. Відчуйте античну велич, хай витвір досконалості надихне вас на творчість.

Слайд 12

Всі ваші визначення  якості освіти – правильні, та найбільш точним у концептуальному розумінні є таке визначення якості освіти…..

 

Якість освіти - це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості.

А якщо простіше – то це:

 • Умови здобуття освіти
 • Процес здобуття освіти
 • Результат здобуття освіти

Для подальшої співпраці я пропоную вам об’єднатись у 3 групи.   Спробуємо з вами з’ясувати,  що ж містить у собі кожна складова якості освіти, і як ми можемо відобразити її на нашому бренді.  За основу пропоную вам своє бачення – умовний Парфенон, як храм науки,  як досконалість, до якої прагнули в усі часи.

 

Кожна група, відповідаючи на поставлене питання, прикріплює елемент бренду «якості освіти» на коркову дошку.

Завдання 1 групи: з’ясувати умови, які впливають на якість освіти, зобразити його на нашому бренді;

Завдання 2 групи: з’ясувати, що включає в себе якісний процес навчання, узагальнити питання елементом на нашому бренді.

Завдання 3 групи: узагальнити, що є результатом якісної освіти.

Для роботи в групах вам відводиться 5 хвилин

Слайд 13 (під час роботи груп) музика і осінній пейзаж

 

Результати роботи груп:

 

Слайд 14 УМОВИ

Завдання 1 групи: Які умови впливають на розвиток  якісної освіти сучасності?

 • Стратегічні напрями реформування  освітньої  галузі. Що робить держава для підвищення якості освіти? (тут можна згадати всі реформи,  12-річний термін навчання, перехід на новий держстандарт, початкової школи, 1-7 класів, профільне навчання в 10-11 класах, обговорення Нового закону «Про освіту», ЗНО)
 • якісне управління навчально-виховним процесом (сучасний управлінський менеджмент, внутрішкільний контроль)
 • якісна науково-методична робота (інноваційні і традиційні форми роботи з педагогічним персоналом….)
 • якісне кадрове забезпечення (якісну освіту можуть дати тільки ті вчителі, які вміють змінюватись, іти в ногу з часом і розуміють зміст освіти  і передбачають результат)
 • якісне фінансово-господарське забезпечення; (фізичні умови: світло, тепло, комфорт; матеріально-технічне забезпечення…)
 • якісне психоматичне здоров'я учнів та вчителів (фізична, психічна, психологічна і соціальна здатність займатись певною справою)
 • якісне стимулювання педагогічної праці.(Згідно  з новим  проектом закону «Про освіту» матеріально багатші ті вчителі, які працюють найкраще і мають найкращі результати)

Пропонують свій елемент до бренду

Слайд 15 ПРОЦЕС

Завдання 2 групи: Що включає в себе якісний процес навчання?

 якість змісту освіти:  (Провідними стають не засвоєння формальних знань і навичок, а гуманність стосунків, свобода самовиявлення, культивація індивідуальності, творча самореалізація особистості)

 • урахування інтересів і потреб окремого учня та суспільства в цілому;
 • максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання;
 • виховання громадянина, формування системи цінностей та відношень, які відповідають багатонаціональному суспільству;
 • особистісно зорієнтований освітній процес, котрий враховує й розвиває індивідуальні здібності учнів, формує загальнонавчальні вміння та навички;
 • адаптація молоді до умов життя суспільства;
 • відкритість освіти, доступність знань та інформації для широких верств населення.

 

 • якість викладання  (професіоналізм учителя в усіх його проявах)

 

 • якість навчання (усвідомлене навчання учнів, бажання вчитися, позитивна мотивація учнів до навчання, впевненість учнів і батьків в завтрашнім дні)

 

Пропонують свій елемент до бренду

Слайд 16 РЕЗУЛЬТАТ

Завдання 3 групи:  що для вас є результатом якісної освіти?

 рівень навчальних досягнень учнів (дотримання критеріїв оцінювання, моніторинг рівня якості знань учнів  проведенням контрольних робіт, узагальнення результатів річного оцінювання, результати ЗНО, вступ у ВНЗ)

 • якість здоров'я (плачевна статистика стверджує, що в 1 клас ідуть 90% здорових дітей, і тільки 40% зорових залишається в 11 класі)

 

 • якість креативності і вихованості (школа покликана не тільки навчити, але мабуть, в більшій мірі – виховати, про це стверджує Концепція національно-патріотичного виховання, новий проект Закону про освіту).

 

Пропонують свій елемент до бренду

Слайд 17 

Ми з вами схематично відтворили бренд якісної освіти де вказали, що  результативність освіти залежить від об’єктивних і суб’єктивних умов,  і від сутності процесу навчання,  які в комплексі складають якісну освіту сучасності.

Після повного дослідження ключових складових «носіям»  якісної освіти, тобто вам, педагогам, вручається бренд «Якісна освіта». (Вручаються  бренди «Якісна освіта»).

З відчуттям того, що саме від нас в повній мірі залежить якість освіти – рухаємось далі…. 

 

Слайд 18

Отже перше ключове поняття нашого практикуму, а саме «якісна освіта» ми з вами успішно розглянули.

Переходимо до другого ключового поняття:

Слайд 19

 

ІІ БЛОК:     Що таке професіоналізм учителя? Які шляхи його вдосконалення?

ЦИТАТА ДО ІІ БЛОКУ

УЧИТЕЛЬ - людина, чиї знання і культура стають для дітей прикладом. Він - організатор освітнього середовища, вихователь, правознавець, дипломат, психолог, парламентер. Все залежить від учителя. Зуміє він побачити в дитині ту іскру Божу, якою кожен приходить в цей світ осяяний? Чи зможе не нашкодити, виправити помилки дитини і направити тим шляхом, на якому вона відбудеться як Особистість? Для цього треба вчитися. І вчитися не рік, не два і не три. Вчитися доведеться все життя. Вчитися разом зі школою.

 

 

Сьогодні у педагогічний словник проникло поняття «менеджмент» (від англ. Management – керівництво, управління). Що це за поняття? Як ви його розумієте?

Слайд 20

 

 Те, що робить вчитель все частіше у педагогіці починають називати «педагогічним менеджментом», а самого педагога –«менеджером» (виховання, навчання, розвиток росту потенціалу тощо).

Менеджмент вчителя – це вміння досягти поставлених завдань педагогічної діяльності, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки учнів. Цей термін вживається для визначення складної сукупності форм і методів управління навчальною діяльністю з метою формування стійких пізнавальних інтересів до знань і потреби в навчанні та самоосвіті.

 

 Слайд 21

Сучасний вчитель повинен мати сучасний позитивний  імідж.

 

Як ви думаєте, що включає в себе позитивний імідж?

(відповідь заступників)

 

Позитивний імідж – це професійні вимоги, які ставить суспільство до сучасного вчителя. Адже особистість дитини формується під впливом особистості учителя, іноді, навіть, несвідомим. Відповідно, професія накладає на людину певні обов’язки.

 

Слайд 22

 

 

Якщо ти думаєш на рік вперед – посади насіння,

Якщо ти думаєш на десятиріччя вперед – посади дерево,

Якщо ти думаєш на століття вперед – виховай людину!

 

Саме такий девіз життя повинен мати кожен сучасний, інноваційний вчитель, учитель – майстер.

 

Пропоную вам скласти модель учителя-майстра:

 

Слайд 23

 

На слайді висвітлюються тільки основні поняття:  професійність, особисті якості, творчі якості, компетентності. Завдання для присутніх наповнити змістом другу частину слайду, тобто розшифрувати  визначення

 

 

 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ: 

 • Знання предмета діяльності (учитель повинен вільно і гучно оперувати інформацією, бачити зв'язок в складній структурі доказів, уміти легко подавати учням знання і націлювати їх на оволодіння ними);
 • Любов до дітей (віра в потенційні можливості учнів);
 • Розумна вимогливість (дисциплінує учня);
 • Педагогічний такт (створення толерантних стосунків);
 • Педагогічне передбачення (уміння визначити можливі утруднення);

Особисті якості:

 • Високий рівень соціальної відповідальності;
 • Прагнення до самоосвіти (тісно пов’язане із зацікавленістю вчителя, натхнення до роботи, що, у свою чергу, підвищує емоційно-вольовий вплив педагога на учнів);
 • Духовна культура, справжня інтелігентність;
 • Гуманність, оптимізм, почуття гумору;
 • Критичність і самокритичність;
 • Креативність мислення

 

Творчі якості:

 

 • Інтелектуальна компетентність (наукові знання);
 • Психологічна компетентність;
 • Управлінська компетентність (базові вміння);
 • Мотиваційна компетентність;
 • Проективна компетентність;
 • Методична компетентність

 

Компетентності:

 

 • Креативність (здібність виробляти нові ідеї);
 • Інтуїція (виявлення суттєвості);
 • Дивергентність (здібність мати декілька підходів до рішення однієї проблеми);
 • Оригінальність (наявність творчої уяви до підходу);
 • Асоціативність (вміння проводити аналогію)

 

 

 

Імідж кожного вчителя індивідуальний, але разом з тим, містить загальні риси, що властиві його професії.  В моєму уявленні сучасний вчитель оповитий різними сферами, які допомагають йому бути вчителем-майстом.

 

Слайд 24

Особистісна сфера складається із власних позицій учителя в сферах інноваційного простору сучасного життя та рівнів розвитку особистісних характеристик у кожній сфері інновацій.

 

На ваш погляд, що включає в себе кожна сфера, яка оповила вчителя? Почнімо так:

В здоров’язберігаючій сфері – вчитель - це людина……… із сформованою культурою здоров’я і актуалізованою потребою у здоровому способі життя, який власним прикладом пропагандує здоровий спосіб життя в учнів і їх батьків, створюючи навколо себе здоров’єзберігаюче середовище. Вчитель – є справжнім володарем здоров’я фізичного, психічного, духовного, емоційного, соціального.

 • культурній сфері вчитель це людина із визначеними найважливішими в житті поняттями – життєвими  цінностями, встановленими нормами поведінки, яка здатна до прийняття великих досягнень всіх культур і розуміння всесвітньої культури.

 

 • науково-пізнавальній сфері - вчитель це людина, здатна до засвоєння наукових знань в різних галузях, з високим рівнем розвитку пізнавальної сфери, інтелектуальною активністю, прагненням до пізнання, самоосвіти, науковою ерудицією. Прагне до дослідницької діяльності сам і надихає до неї учнів.
 • художньо-естетичній сфері вчитель це людина, яка здатна сприймати красу оточуючого світу (в природі, мистецтві, людині), яка прагне до збільшення краси в світі.
 • гуманістичній сфері вчитель стверджує цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток, прояв своїх здібностей.
 • громадянсько-правовій сфері вчитель це людина, яка має розвинену громадянську самосвідомість, активну позицію, правову грамотність, почуття відповідальності за свої вчинки і дії

У інформаційній сфері вчитель це людина, яка усвідомлює роль інформації в суспільстві, володіє знаннями законів інформаційного середовища і новими інформаційними технологіями. Вміє адекватно відбирати та оцінювати інформацію; здатна до інформаційного спілкування і володіє комп'ютерною грамотністю.

 

 

Слайд 25  

Сфери діяльності в умовах інноваційного освітнього простору представлено наступними категоріями:

взаємини з учнями,

з партнерами (адміністрацією, колегами, батьками)

і ставленням до педагогічної справи (а також творчої та самоосвітньої діяльності).

 Саме такий вчитель конкурентоспроможний!

 

Слайд 26  

 

Для того, щоб конкурентоспроможність кожного вчителя була успішною, нам, як заступникам з навчально-виховної роботи, треба створювати методичні умови, проявляти  методичну майстерність і творчість.

 

Слайд 27 

 

Для підвищення професійності вчителя кадрова політика, методична робота  школи повинна бути спрямована на:

 • реалізацію основних напрямів модернізації системи освіти;
 • розвиток та удосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників;

 

 •                    оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

 

 • підвищення рефлексивної культури педагогічного колективу;

 

 •                    створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та управлінців;

 

 •                    формування потреби у творчій самоосвіті впродовж усієї професійної життєдіяльності;

 

 •                    розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії учнів і вчителів.

 

 

Пропоную вам назвати основні риси конкурентоспроможного вчителя за запропонованими літерами

Слайд 28 

 

К- креативність

О освіченість

 

Н нестандартність

 • – конкурентоспроможність

У уміння взяти на себе ініціативу

 

 • – реалізація задуманого

Е ентузіазм

Н новаторство

Т творчість

 

О об’єктивність

С самореалізація

П перфекціонізм

 

 • – рух вперед

О - оптимальність

М - майстерність

 

О оптимізм

Ж життєвий тонус

Н новизна

 

и інтелект, інновації, ініціативність

С саморозвиток

Т толерантність

Ь

 

Слайд 29 

 

Настав час поговорити про третю частину нашої теми: про усвідомлене навчання учнів.

 

Слайд 30 

 

 

ІІІ БЛОК:     Що таке усвідомлене навчання учнів? Як підвищити мотивацію учнів до навчання?

 

ЦИТАТА ДО ІІІ БЛОКУ

 

Мотивація визначає майже все. Від неї залежить, чи знайдете ви сили сісти за роботу, яку напругу будете здатні витримати, які тактики (трудомісткі чи ні) виберете, яка буде концентрація і, звісно, ваші результати.

 

 

Пропоную визначити, що може робити учитель, для того, щоб навчання учнів було усвідомленим і результативним.

Слайд 31

 

 Можна запропонувати певні шляхи формування мотивації школярів до навчання та підвищення їх навчальних досягнень

 

(на дошці силует дитини і магнітами прикріплювати окремі листки з написами):

 

1. Щоденна увага до кожного учня, визнання його особистості.

2. Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях і організація оперативної допомоги кожному учневі, що відстає у навчанні.

3. Формування мотивації навчання як необхідного стимулу бажання учня до навчання.

4. Перехід до інноваційних методів навчання, що дають можливість розкрити потенційні можливості кожного учня, повірити у власні сили.

5. Організація навчального процесу з визначенням трьох головних видів складності під час пояснення матеріалу, його закріплення і оцінювання.

6. У підготовці будь-якої теми навчальний матеріал поділяти на кілька блоків.

7. Вивчення умов, в яких виховується кожна дитина, враховування їх у навчальній діяльності.

8. Співпраця з батьками, спільне формування педагогічної культури сім’ї.

 

Слайд 32

 

Отже, справжній учитель, учитель-майстер, кожним своїм словом і дією має переконувати учнів у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. Кожен з нас має відповідати первозданному значенню слова педагог -  «дітоведення». Педагог це той, хто веде дітей за собою, хто дає їм мотивацію до знань, і бажання  вчитися. Тільки за цієї умови можна виховувати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої і радісної праці.

 

Пропоную вам найпоширенішу класифікацію мотивів.

 

Слайд 33 

 

На практиці мотиви навчання поєднують у групи за спрямованістю і змістом: соціальні (соціально-ціннісні), пізнавальні, професійно-ціннісні, естетичні, комунікаційні, статусно-позиційні, традиційно-історичні, утилітарно-практичні (меркантильні).

 

 

Усвідомлене навчання учнів – це шлях до позитивного результату всього навчально-виховного процесу, це дорога, якою йдуть діти, набуваючи життєвих компетентностей.

Слайд 34

 

Процес формування компетенцій охоплює всі ланки та види освіти: дошкільну, базову та повну середню, професійну й вищу, позашкільну, післядипломну та дистанційну з виходом на неперервну освіту, на здатність особистості навчатися протягом усього життя. Визначаються і суб'єкти діяльності в системі компетентнісно орієнтованого підходу. Передусім, це учень, батьки та державні структури, які як прямо, так і опосередковано, через державну освітню політику, впливають на становлення осо­бистості.  Спряють тому, що учні вчаться усвідомлено.

 

Я вважаю, що працюючи над нашою темою,  даючи відповіді на окремі питання, ми з вами дали відповідь на головне питання нашого практикуму: яка основна мета якісної освіти???

Слайд 35

 

Усі три складові розглянутої нами теми – забезпечують результат, забезпечують досягнення основної мети. Всі 11 років діти вчаться, а вчителі працюють заради простого звання, заради статусу людини, який ми звично чуємо щотравня і це звання – ВИПУСКНИК.

 Слайд 36

 

Слайд 37

 

Розбудовувати власну життєву стратегію, досягти життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXІ столітті. Тому саме цього ми маємо навчити наших учнів.  Діяти в межах сфер компетентності: ЛЮДИНА – УЧЕНЬ – ГРМАДЯНИН

Слайд 38

 

     Зміни в сутнісних характеристиках суспільства призвели до змін у його вимогах до особистості, її життєвої компетентності.  Необхідними є не лише готовність особистості до змін і участь у них, а також її здатність й упроваджувати зміни, управляти ними. 

Щоб бути гідною України ХХІ століття, освіта повинна бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток творчих здібностей учнів, формування у них загальнолюдської культури, гуманних способів розв’язання світових проблем.

Слайд 39

 • «якісна освіта»
 • «професіоналізм учителя»
 • «усвідомлене навчання учнів»

Усі три складові розглянутої нами теми – забезпечують результат. Конкурентоспроможного випускника, впевнену в собі і в своїх здібностях і прагненнях людину, яка володіє всіма необхідними компетентностями та європейськими цінностями.

 

 

Про ще один крок до статусу, який здобувають сьогоднішні одинадцятикласники, статусу випускник, ми з вами поговоримо на наступному засіданні нашого майстер-класу, тема якого звучатиме так

Слайд 40 

 

«Основні умови ДПА та ЗНО в 2016 році.  Проблеми та шляхи їх вирішення».

Слайд 41 

 

Тому, як завжди, пропоную вам питання для опрацювання:

Для групи № 1: Психолого-педагогічний супровід ДПА та ЗНО;

Для групи № 2: Методичний супровід ДПА та ЗНО;

Для групи № 3: Звіт про виконання заходів підвищення якості знань з предметів, які виносяться на ДПА та ЗНО.

 

Слайд 42 

 

На екрані  фото сьогоднішніх учнів 11 класу Бузовицького НВК,   навчального  закладу  в якому  я працюю.   Сьогоднішні учні – це завтрашні випускники,  це люди, які творитимуть наше майбутнє.  Серед них – мій син.  І я , як і кожна мама, як і кожен з вас, хочу, щоб моя дитина була успішною, конкурентоспроможною, компетентною.  

 

Так хочеться, щоб кожен з нас  міг з гордістю говорити про те, що наші навчальні заклади -  мають свої бренди якості освіти,

 

що кожен вчитель в нашому колективі - професіонал, конкурентоспроможний вчитель-майстер

 

і діти наші вчаться усвідомлено заради того, щоб бути успішними,  щоб бути гідним майбутнім для європейської держави  Україна.

 

Я свято вірю в те, що так воно є і буде!

 

Слайд 43

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. лосовська зоя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
10 січня 2019
Переглядів
1886
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку