23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Заняття 7. Тема. Види змагань із спортивного орієнтування. Практичне заняття. Підготовка до змагань (2 год).

Про матеріал

Матеріал можна використати при вивченні розділу з географії "План і карта", а також на заняттях усіх гуртків туристичного напряму в розділі "Топографія"

Перегляд файлу

Заняття 7. Тема. Види змагань із спортивного орієнтування. Практичне заняття. Підготовка до змагань (2 год).

Мета навчальна: ознайомити  вихованців  із  видами  змагань  зі  спортивного орієнтування та правилами оформлення дистанції змагань;

розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення; виховна: виховувати вміння  працювати в команді.

Обладнання:10 топознаків; топографічні диктанти, листки білого паперу,  кольорові олівці, карточки для гри на увагу.

 Тип заняття: Комбінований.

Дидактичний матеріал:

Хід заняття

 I.    Організаційний    момент

II.   Актуалізація    опорних    знань    і   вмінь   вихованців

«Топографічний диктант»

 

Пояснити, що зображено на умовних топографічних знаках

11

 

 

 

 

22

 

 

 

 

43

34

135

156

197

88

109

21

10. Пояснити напрями сторін горизонту

 

 

 

 

Відповіді: 1 - місто,   2 - залізнична станція, 3- криниця, стежка,  4 - залізничний міст через річку,   5-хвойний ліс, дорога лісова,

 6 - озеро, болото,    7 - кар’ер,   8 – ріка,  9 - одиноке  дерево.

10. З північної сторони вітки коротші і на стовбурі може бути лишайник

Гра «Назви  швидко і правильно»

 Тому,  хто відповість швидше і правильніше,  дається жетон. Питання задаються окремо кожній колонці.)

1. Кут між напрямком на північ і на заданий певний предмет місцевості називають ... (азимутом)

2. Які види масштабу ви знаєте ... (чисельний, іменований, лінійний)

3. На території України абсолютна висота земної поверхні відлічується щодо рівня ... (Балтійського моря)

4. Лінії, що з'єднують точки з однаковою висотою називають ... (горизонталями)

5. Цю зйомку плану з однієї точки земної поверхні називають ... (полярною)

6. Найдовша паралель - екватор. Довжина екватора землі ... км (40000)

7. Лінії, проведені через полюси Землі називаються ... (меридіанами)

8. За масштабом карти діляться на групи: (великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні).

9. Креслення, що зображує невелику ділянку Землі зверху, в зменшеному вигляді ... (план місцевості)

10. Число, яке показує, у скільки разів відстані зменшені при зображенні на карті або плані … (Масштаб)

Прийом «Художник».

 Якщо ви уважні і знаєте чітко сторони горизонту, ви зможете намалювати за цією інструкцію предмет. Назвіть його.

 Від точки А відкласти на схід- 1 клітинку, на північний схід -1, на північ -2, на захід- 2, на північ -1, на захід -9, на південь- 4, на південний схід -2, на захід 5, на південний схід- 2, на схід- 11, на північний схід- 2, на захід -5, на північний схід -2, від точки А на північ 2, на схід -1, на південь- 1, на захід -1.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Види змагань із спортивного орієнтування

1.  Орієнтування  за  вибором.  Спортсмен  повинен  за  визначений  час  відшукати максимальну кількість КП (кількість КП на місцевості більша, аніж можливо знайти за обумовлений час). Перевищення часу штрафується.

2.  Орієнтування в заданому напрямку. Спортсмен повинен пройти розташовані на місцевості і позначені на карті КП в заданій послідовності: КП-І, КП-2, КП-3 і т.д. при порушенні порядку проходження КП або пропуску хоча б одного з них результат не зараховується.

3.  Орієнтування по маркованій трасі. Учасник змагань повинен пройти дистанцію розмічену на місцевості і нанести на карту місцезнаходження всіх КП, встановлених на  трасі,  шляхом  проколу  карти  шпилькою  в  точці  розміщення  КП.  Прокол перекреслюється  навхрест  кольоровим  олівцем,  що  знаходиться  на  КП,  із  зворотної сторони карти.

4.  Естафета проводиться з усіх видів спортивного орієнтування.

Специфічні особливості змагань зі спортивного орієнтування:

-  тренування  і  змагання  можуть  відбуватися  на  свіжому  повітрі  майже  всюди (стадіон, парк, ліс) і практично круглий рік;

-  відсутність потреби у великих затратах на створення спортивних споруд;

-  необмежений  віковий  і  статевий  ценз  для  бажаючих  займатися  цим  видомспорту;

-  можливість вільного вибору темпу руху за своїми можливостями та здібностями;

-  дистанцію проходити індивідуально, парами і групами.

5. Орієнтування карти.

Щоб правильно орієнтуватись на місцевості по карті або схемі, слід орієнтувати карту (схему), тобто надати їй горизонтальне положення, при якому всі лінії на карті (схемі) були б паралельні лініям місцевості, а верхня (північна) сторона рамки її звернена на північ. При такому положенні карти або схеми всі напрямки, які спостерігаються з певної точки знаходження, повинні співпадати з напрямками на місцевості. Наприклад, загін знаходиться на прямолінійній ділянці шосейної дороги. У такому випадку можна орієнтувати карту в напрямку цієї лінії. Для цього необхідно повернути карту так, щоб напрямок зображення дороги на ній співпадав з напрямком дороги на місцевості. Крім того, й місцеві предмети, розташовані справа та зліва дороги, повинні співпадати з їх умовним розташуванням на карті. Так орієнтують карту по лініях і напрямках на місцевості.

6. Визначення на карті точки свого знаходження.

Точку знаходження на карті можна визначити за орієнтирами, місцевими предметами або характерним фоном та деталям рельєфу. У такому випадку потрібно лише точно та безпомилково розпізнати орієнтири та звірити їх з умовними позначками на карті.

Найбільш надійний спосіб визначення свого місцезнаходження – спосіб зворотного візування. Для цього необхідно визначити азимут на конкретний об’єкт, що позначений на карті: вершина пагорба, висока башта, кут лісу, перетин доріг тощо. Цей напрямок треба накреслити на карті, перетинаючи позначення об’єкту. Точка перетину ліній візування на два об’єкти, накреслених на карті, буде місцем знаходження.

7. Рух за картою.

Звичайно рух здійснюють по дорогах, але іноді й по стежках, по лісу, полю, тощо. При русі по дорогах необхідно добре вивчити маршрут-намітити орієнтири вздовж дороги та по її узбіччях, визначити та запам’ятати напрямок шляху відносно сторін світу, особливо уважно вивчити ділянки дороги в місцях поворотів, на розвилках, при виході з населених пунктів. Всі орієнтири, намічені на маршруті руху, слід позначити (підняти) на карті, виміряти та записати відстань між ними. При русі поза дорогами слід накреслити на карті або схемі намічений маршрут. Вибирати йогонеобхідно так, щоб кожен поворот шляху був чітко позначений на карті (схемі) яким-небудь добре помітним на місцевості орієнтиром. При відсутності таких орієнтирів необхідно підготувати дані для руху за магнітними азимутами. У цьому випадку необхідно частіше уточнювати точку свого знаходження.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Практичні вправи:

Вправа 1. Карта розрізається на шматочки (квадрати або трикутники). Кожен учасник отримує по комплекту фрагментів і по цілій карті. Необхідно зібрати карту з нарізаних шматочків, користуючись оригіналом. Переможець визначається за найменшим витраченому часу. Завдання ускладнюється за відсутності карти зразка і при зменшенні розмірів фрагментів ( збільшенні їх числа).

Вправа 2. Надписати назви топографічних знаків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки до теми  «Умовні топографічні знаки»

 

Завдання 1. Намалювати знак, як позначається на топографічній карті

Завдання 2. Намалювати знак, як позначається на топографічній карті

 

1

 

Струмок

 

 

1

 

Озеро

 

 

2

 

Будинок лісника

 

 

2

 

Грунтова дорога

 

 

  3

 

Мішаний ліс

 

 

  3

 

Листяний ліс

 

 

4

 

Чагарники

 

 

4

 

Болото

 

 

5

 

Впадина

 

 

5

 

Вирубка лісу

 

 

6

 

Яр

 

 

6

 

Млин

 

 

7

 

Криниця

 

 

7

 

Карєр

 

 

8

 

Вітряк

 

 

 

8

 

Струмок

 

Завдання 3. Намалювати знак, як позначається на топографічній карті

Завдання 4. Намалювати знак, як позначається на топографічній карті

 

1

 

Стежка, криниця

 

 

1

 

Школа

 

 

2

 

Річка

 

 

2

 

Шосе, лінія зв’язку

 

 

  3

 

Населений пункт

 

 

   3

 

Яр

 

 

4

 

Хвойний ліс

 

 

4

 

Рідкий ліс

 

 

5

 

Автомобільна дорога

 

 

5

 

Річка, напрям течії

 

 

6

 

Міст на річці

 

 

6

 

Польова дорога

 

 

7

 

Яр

 

 

7

 

Лінія електропередач

 

 

8

 

Рідкі чагарники

 

 

8

 

Вітряк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Змагання «Лабіринт»

«Лабіринт»- це вид орієнтування, в якому учасники за допомогою карти, або картки повинні пройти задану кількість КП, розташованих на спеціально створеній для цього місцевості. Результати учасників визначаються часом проходження дистанції. Місцевість вибирається чиста від об’єктів (спортивний зал, галявина, чистий ліс), або насичена мікрооб’єктами (окремі кущі, дерева, лавочки, природні або штучні огорожі, які заборонено долати).

Це - виглядає як мікроорієнтування на невеликому майданчику, насиченому штучними перешкодами та обєктами.  Дистанція складає від декількох десятків метрів з КП від 4 до 20 та більше і проходження займає від 10-20 секунд до 3-5 хвилин. На перший погляд це просте завдання, а насправді навіть досвідчені орієнтувальними попадають в незвичні ситуації.

Дистанція долається в заданому напрямку. Перемагає учасник з кращим часом та правильним проходженням. Відмітка робиться електронною карточкою (компостером, олівцем).

Плануються декілька дистанцій для різних груп та декілька варіантів для однієї (варіанти можуть бути як «дзеркальні» так і в зустрічних напрямках, що дає можливість старту одночасно 4 чоловік з абсолютно рівними дистанціям).

Переваги «лабіринта» перед іншими видами спортивного орієнтування

1. Карта (картка, схема) готовиться дуже просто, вона нескладна та об’єктивна. Всі об’єкти зрозумілі.

2. Результат залежить тільки від швидкості руху та швидкості мислення самого учасника.

3.Умови  на дистанції одинакові для всіх учасників незалежно від стартової хвилини.

4. Одночасно може стартувати декілька учасників.

5. Стартувати можна в любій формі.

6. Складність може задаватись різна, враховуючи вік та підготовленість спортсмена.

7. Учасник за бажанням  стартує багато разів на різних дистанціях та декількох варіантах.

8. Карту(картку) карточку для відмітки учасник отримує на старті та здає відразу на фініші.

9. Це видові змагання збирають багато глядачів, та робить його зрозумілим для всіх.

VPRAVA_2014_Labirint_1

10. Спортивний «лабіринт» досить безпечний вид.

11. Дуже важливо, що діти швидко та під наглядом тренера здобувають навики, необхідні в спортивному орієнтуванні (орієнтація карти,пошук КП, відмітка, читання дистанції та ситуації).

12. Варіантів, конфігурацій дистанцій та різновидностей умов може бути досить багато.

 Можна проводити змагання з однаковими параметрами (кількістю КП, перешкод, конфігурацій та розмірів) та умовами на однакових майданчиках (волейбольний або баскетбольний майданчики інші з однаковими розмірами, або огороджувати територію з однаковими  параметрами  та порівнювати результати учасників незалежно місця проведення.

«Лабіринт» використовується для підготовки юних орієнтувальників. Це робить цікавим тренувальний процес та вносить елементи гри. Він може виявитись дуже цікавим як атракціон на масових заходах. Вид може  бути включений в зльоти та змагання як цікавий вид програми. Можна проводити «лабіринт» у вигляді естафети. Це вид досить молодий та перспективний і знаходиться в стані розвитку, має велику сферу застосування. Карта (картка) в «лабіринті» дуже проста і дає змогу навіть маленьким дітям правильно орієнтуватись в ситуації і успішно проходити дистанцію. Для орієнтування в «лабіринті» не потрібен компас, так як видно всю дистанцію, старт-фініш з любого місця дистанції.

VPRAVA_2014_Labirint_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Підсумок заняття. Релаксація (3 хв).

http://uchni.com.ua/pars_docs/refs/2/1927/1927_html_m6bb70c4a.jpgПо центру аркуша намалюй ставок.
Праворуч вгорі намалюй сонечко.
Під сонечком, внизу аркуша намалюй будиночок.
Ліворуч від будиночка намалюй дві ялинки.
Якщо виконавець правильно виконав всі команди має вийти така картинка

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Радушинська Антоніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 грудня 2018
Переглядів
1469
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку