Заняття з економіки з теми «Методи прийняття управлінських рішень»

Про матеріал
Викладено методику проведення лекції з інтенсивним зворотним зв’язком із застосуванням дослідницьких методів та інтерактивних технологій навчання з теми «Методи прийняття управлінських рішень», спрямованої на здобуття учнями знань та формування вміння приймати управлінські рішення.
Перегляд файлу

ПЛАН ЗАНЯТТЯ                                                                

20.12.19                                                                                                Гр.4-ОП-482

 

ТЕМА: Методи прийняття управлінських рішень

 

Мета заняття:

методична: вдосконалення методики проведення лекції з інтенсивним зворотним зв’язком із застосуванням дослідницьких методів та інтерактивних технологій навчання: «мозковий штурм» та  «пошук інформації»;

 дидактична: формувати уміння аналізувати процеси управління на підприємстві, а також спонукати студентів до критичного мислення, до засвоєння теоретичних знань з метою формування системних економічних поглядів; участі в колективному обговоренні питань; розвивати здатність чітко і швидко мислити, коротко і ясно виражати свою думку; уміння самостійно поповнювати свої економічні знання; уміння приймати ефективні управлінські рішення, виявляти проблеми, досліджувати їх, знаходити можливі шляхи вирішення, оцінювати їх з позиції економічної вигоди, аргументувати свою точку зору;

вдосконалювати навчальний та виховний процес шляхом впровадження нестандартних методів навчання;

виховна: сприяти вихованню економічної свідомості студентів, готувати особистість до оптимального застосування  знань з управління у професійній діяльності в інтересах становлення держави, розвитку підприємства, виховувати образ економічно грамотної і активної людини.

Вид заняття: лекція з інтенсивним зворотнім зв’язком.

         Форми та методи проведення заняття:

-         ділова гра ( методи «мозковий штурм»,  «пошук інформації»);

-         метод пояснення з використанням слайдів, спроектованих на екран;

-         розв’язання контрольних питань;

-         фронтальна бесіда (бліц-опитування, експрес-опитування);

-         робота над поняттями;

-         виконання тестових завдань;

-         робота в групах;

-         дискусія;

-         розв’язання проблемного завдання;

-         складання таблиці та опорного конспекту;

-         презентація  дослідницької  доаудиторної  роботи студентів.

Міждисциплінарні зв'язки:

забезпечуючі:  основи управлінської діяльності, основи менеджменту, основи маркетингу;

забезпечувані: економіка, організація та планування виробництва, основи економічної теорії, основи правознавства, соціологія.

Методичне забезпечення та візуальний супровід заняття:

методична розробка заняття, дидактичні матеріали, методичне забезпечення творчої дослідницької роботи, тестові завдання, візуальне супроводження (відеофільм «Методи прийняття управлінських рішень»), презентація викладача, студентські презентації, лист оцінювання, мультимедійне забезпечення та обладнання.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ:

 

  1.          Актуалізація опорних знань.

Викладач пропонує студентам разом згадати матеріали попередніх тем.

 Для цього проводиться ділова гра «Місто ідей».

-         Бліц – опитування (студенти називають слова і розкривають сутність понять)

-         Експрес-опитування з пройденого раніше матеріалу.

-         Студенти відповідають на завдання тестів.

-         Складання порівняльної таблиці «Спільні та відмінні риси американської, японської та української системи управління»

2. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття. Мотивація вивчення теми. Постановка проблемного завдання.

-         Як Ви гадаєте прийняття рішень - це мистецтво чи наука?

3. План викладання нового матеріалу :

3.1. Неформальні (евристичні) методи прийняття рішень.

3.2 Колективні методи прийняття рішень:

- метод Дельфи;

- метод мозкового штурму;

  1. Кількісні методи прийняття рішень.
  2. Метод SWOT- аналізу

4.  3акріплення викладеного матеріалу.

4.1 Студенти відповідають на питання викладача :

1. В чому полягає сутність неформальних методів прийняття рішень?

 2. Назвати особливості колективних методів прийняття рішень.

4.2 Розв’язання проблемного питання.

5. Підведення підсумків заняття

Виставлення та коментар оцінок.

 

  1. Домашнє завдання.

Зробити особистісний SWOT- аналіз, підготувати доповідь «Особливості методів прийняття управлінських рішень»

 

docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
14 листопада 2023
Переглядів
94
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку