Заняття " З історії залізниць"

Про матеріал
Заняття для студентів, які навчаються за спеціальністю «Технічне обслуговування,ремонт та експлуатація тягового рухомого складу».Буде цікаве і учням старших класів .
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

З ІСТОРІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ

 з дисципліни: Іноземна мова         

спеціальність:5.07010501 «Технічне обслуговування,ремонт 

та експлуатація тягового рухомого складу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Іноземна мова».            

Підготувала Савицька Ю.В.- викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст I        категорії » Маріупольського механіко-металургійного коледжу

 

 

 

 

 

 

 

 

 Викладено методику проведення практичного заняття,спрямованого на  практикування лексичних одиниць за темою “З історії залізниць”  та узагальнення правил творення  неозначених часів «The Active Voice» та «The Passive Voice», ознайомлення з історією виникнення залізниці та закріплення  матеріалу за допомогою текстів, завдань та обговорень.

 

 

 

 

 

 

 

Для викладачів іноземної мови вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової (предметної) комісії             

 іноземних мов                                                                                                             

 

 

                                            План заняття

 

 

Група:                                                                                                Дата  

 

Предмет:  «Іноземна мова»                                                                                   

 

Тема: «З історії залізниць»  /  «From the History of Railways»

                                                                                                                                 Мета заняття:

 

 -методична: продемонструвати різні форми роботи на занятті.

 

  -дидактична: систематизувати та узагальнити знання за граматичною темою     «The Active Voice» та  «The Passive Voice», а також практикувати вживання лексики за темою «From the History of Railways»; навчити застосовувати набуті знання на практиці; сприяти  формуванню розуміння мовлення.    

 

-розвивальна: розвивати навички говоріння,читання,письма та аудіювання іноземною мовою; творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його; запам'ятовувати і відтворювати інформацію;поклибити знання студентів про  історію виникнення залізниць.                                                                          

 

-виховна: формувати у студентів самостійність,активність,творчу ініціативність;вміння працювати в колективі.

 

Вид заняття: практичне                                                                                           

 

Тип заняття: комбіноване                                                                                           

 

 Форми та методи проведення заняття: фронтальне, усне опитування; читання та усний переклад тексту; ” Some Facts about Modern Ukrainian Railways” -випереджальне, творче завдання; аудіювання; бесіда за презентацією; виконання вправ на закріплення лексичних одиниць та граматичних структур неозначених часів «The Active Voice» та  «The Passive Voice»;письмовий переклад українською.

 

Міждисциплінарні зв'язки:                                                                                       

 

Забезпечувані- історія.                                                                                                

 

Забезпечувальні- іноземна мова за професійним спрямуванням, історія                                                                                                

 

Технічні засоби навчання: проектор, екран, ноутбук, дошка. 

 

Методичне забезпечення: підручник: Рибенок В.В.,Чистик М.Я.,Гордіна С.С. Англійська мова. Практичний курс.Частина I.-Донецьк,2003-53с. Презентація  на тему: «Some Facts about Modern Ukrainian Railways»(додаток А). Текст для аудіювання «Sapsan» (додаток  B), таблиця (додаток С).

 

Література:                                                                                                                   

 

обов'язкова:   Рибенок В.В.,Чистик М.Я.,Гордіна С.С. Англійська    мова.Практичний курс.Частина I.-Донецьк,2003-53с. 

 

додаткова: Погарська Т.В. Англійська мова 11 клас. Плани конспектів уроків. Харків: Веста:  Видавництво «Ранок», 2001.-168с.                                                                                                                                              

 

Інформаційні ресурси: 

 

http://uz.gov.ua/en/

http://wn.com/ukrainian_railways

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ukrzaliznytsia 

 

 

 

                                                     Хід заняття 

 

 

           1.Організаційна частина заняття.                                                                   

 

1.1 Підготовка аудиторії до заняття (тема заняття записана на дошці, на робочих столах- роздатковий матеріал до заняття та підручник).                                                                                        

1.2.   Привітання. Greeting.                                                                                         

         Teacher: Good morning, students! I'm happy to greet you at our English lesson. I was looking forward to meeting you today and what about you?

Students: So we were.                                                                 

1.3 Перевірка присутності студентів на занятті. Доповідь чергового.

 

          2.Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.                                  

 

2.1.Повідомлення теми та мети заняття.

      Teacher: Today we go on working on the topic “From the History of Railways”. We are to practice in reading, translating, listening and speaking.       

    T: Are we going to work hard today?

    S: Of course, we are.

    T: OK, let's start then.

 

2.2 Актуалізація опорних знань. Введення в іншомовну атмосферу.

Мовна розминка. Активізація знайомих лексичних одиниць. Фронтальне опитування. Teacher: I'll tell you the word in Ukrainian or in English and you'll try to translate it.

 

Teacher: залізниця               Student: a railway

               двигун                                an engine

                локомотив                          a locomotive

               транспорт                            transport

               транспортувати                  to transport

               рейка                                    a rail

               вантаж                                 freight

              a traveller                              пасажир

               a fast train                            швидкий поїзд

               a railroad                              залізниця

              means of travel                     спосіб пересування

               to carry freight                     перевозити вантаж

               a steam engine                     паровий двигун

 

Гра ‘Try to guess”    Teacher: Now try to guess what it is.

Teacher: It is made up of a locomotive, rail cars, and a crew; it moves on the railway.

Student: It’s a train.

Teacher: It is made up of rails and ties; the train goes down the______

                                                         Student: It is a track.

Teacher: The name for a person who travels by the train.  Student: It’s a passenger.

Teacher: The part of a train that carries people.   Student: It’s a rail car.

Teacher: The part of a train where the engineer sits.  Student: It’s a locomotive.

Teacher: Another word for goods; trains carry this.  Student: It’s freight.

 

 1.  Усне опитування студентів. Перевірка знань студентів за пройденим матеріалом за темою “From the History of Railways”.

        Teacher: You have already learnt some facts from the history of railways. So let’s try to remember them. I’m going to ask you questions and you’ll answer them. Let’s start!

  T:  What is the purpose of the railways?

  T: What can you tell about the early railways?

  T: Who demonstrated the first working model of a steam engine?

  T: What can you tell about Stephenson’s invention?

 

 

 

                                 3.Основна частина заняття.

 3.1. Мотивація.

       Т: Today we are going to continue our conversation about railways to know more about them. You should understand that the early railways were different from what is in use today. Of course, you should attentively follow the developments in railways, but you shouldn’t forget the history of railways.                                   

 

3.2. Перевірка домашнього завдання.

         T: Now let’s check up your homework( ex.7 p.8)

         T: While Misha is preparing to show his presentation to us, we are checking the exercise.

3.3. Випереджальне, творче завдання. Презентація « Some Facts about Modern Ukrainian Railways».(Додаток А)

      1) Слова для запамятовування:

A state-owned company, to employ, a government, to cut down, to prolong, a shift

      2)Перегляд презентації.

      3)Етап перевірки розуміння презентації. Відповіді на запитання.

                       S: Ukrainian Railway is a state-owned company, isn’t it?

                             S: Yes, it is.

                       S: What is the Ukrainian government planning?

                            S: It is planning to privatize the railway.

                       S: Does the railroad staff work under contracts? S: Yes, it does.

                       S: Is it difficult to be a train operator?

 

 1.   Етап читання та перекладу тексту «From the History of Railways»(Part 2) ex.1 p.9

           T: Now we are going to find out more facts from the history of railways.

 1. Eтап підготовки до читання. Pre-reading  exercise.( Прочитати та записати слова для запам’ятовування)
 2. Етап читання тексту та переклад.T: Let’s read and translate the text.
 3. Етап виконання після текстових вправ. (ex.4 p.10)
 4. Етап розуміння тексту за питаннями.

     T: What else can you tell about Stephenson’s inventions?

     T: Why did people in Russia have doubts about the possibility of using steam engines?                                  

 

 1.   Узагальнення знань студентів граматичних структур.The Active Voice.           Неозначені часи.

         T: At the previous lesson we learned much information about the Simple Tenses of the Active Voice. So, let’s practice. I am going to tell you sentences in Ukrainian and you will translate them.

 

 1.   Узагальнення знань студентів граматичних структур.The Passive Voice.      Неозначені часи.

          T: I’d like to summarize your knowledge about the Passive Voice.

    Ex. The first steam locomotive was built by the Cherepanovs.

          T: What do we use the Passive Voice for?

           T: How is the Passive Voice formed?( студенти відповідають українською мовою)

Роз’яснення викладачем як формуються неозначені часи.The Passive Voice.

 

 1.       Етап закріплення розуміння The Passive Voice. Виконання вправ ex.1,2p.11

3.8.  Listening(якщо буде час). Текст для аудіювання “Sapsan”( Додаток В)

 1.     Слова для запам’ятовування :

   To launch, to manufacture, to reduce, capacity, to feature,

 

2)Етап слухання тексту.

  3)Етап перевірки розуміння тексту. Заповнення таблиці.(Додаток С)

 

4.Заключна частина заняття.

 

4.1. Підбиття підсумків заняття. Виставлення та коментар оцінок.

4.2. Домашнє завдання: вивчити нові лексичні одиниці за темою, ex.3 p.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток   А

 

                          Презентація “ Some Facts about  Modern Ukrainian Railways

                           (Виконав студент групи)

 

 1. Ukrainian railway is a state-owned company which employs 375,000    people.

 

 1. The government is planning to privatize the railways.

 

 1. This year the government wants to cut down 45,000 workers.

 

 1. Most of the railroad staff works under 3 to 5 year long contracts.

 

 1. They never know if the contract will be prolonged or not.

 

 1. Recently the distance driven by the train operator has changed from 150-200 km to 400-500 km per shift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

“Sapsan”

 

           Sapsan”  is the first high-speed train on the Russian railways launched in December 2009. The train is manufactured by Siemens and is adapted to the Russian climatic conditions.

         Sapsan was first launched on the route between Moscow and St. Petersburg reducing journey time to just 3 hours and 45 minutes. Following the success of the project Sapsans are being introduced on other routes in Russia. Train speed can reach up to 250 kmh, passenger capacity - 538 people. Each carriage features two large information panels displaying the carriage number, air temperature and current speed.  All seats have an adjustable backrest, individual lighting, a folding table and footrest. Business class passengers are served with hot meal, tea, coffee, soft or alcoholic drinks and are offered fresh newspapers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток С

                                                                                   Name ______________________

 

 

 

 

Sapsan

Country

 

Manufactured

 

Max speed

 

Passenger capacity

 

Route

 

Journey time

 

 

 

doc
Додано
2 травня
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку