5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Завдання для контролю знань за темою «Основи приватного права України»

Про матеріал

Завдання для контролю знань за темою «Основи приватного права України» для учнів 10 класу складаються з двох варіантів, в кожному з яких по 12 запитань (у тому числі - робота з поняттями, складання схем та таблиць і юридичні задачі), що дають можливість перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу та сформованість предметних компетентностей учнів

Перегляд файлу

Контрольна робота №4

за темою «Основи приватного права України»

 

Прізвище, ім’я ____________________________________ Дата __________

 

Варіант І

1. Правоздатність фізичної особи виникає:

а) з моменту зачаття;                                 б) з моменту отримання паспорту;

в) з моменту досягнення 18 років;           г) з моменту народження;

д) з моменту досягнення 14 років.

 

2. До спадкоємців першої черги за законом належать:

а) дід та баба померлого;                б) двоюрідні брати та сестри померлого;

в) діти, чоловік (дружина) та батьки померлого;

г) тітка та дядько померлого;         д) рідні брати та сестри померлого.

 

3. Колективний договір — це:

а) угода, що укладається власником підприємства або уповноваженою ним особою, з однієї сторони, і працівником — з другої;

б) угода, що укладається між власниками підприємств або організацій;

в) угода, що укладається роботодавцем, з однієї сторони, і трудовим колективом найманих працівників, який уповноважив профспілковий комітет на проведення колективних переговорів і укладення договору, — з другої;

г) угода, що укладається між роботодавцем і профспілковим органом.

 

4. Тривалість робочого часу для працівників віком від  16 до18 років встановлюється:

а) 18 годин на тиждень;                    б) 24 години на тиждень; 

в) 36 годин на тиждень;                    г) 40 годин на тиждень;

д) 41 година на тиждень.

 

5. Недійсним є шлюб:

а) між особами різної національності;         

б) між особами різної раси;

в) між особами різних громадянств;

г) між особами, які є родичами по прямій лінії споріднення;

д) між особами різного віросповідання.

 

6. Який шлюбний вік встановлений законодавством України?

а) 17 р. для жінок і 18 р. для чоловіків; б) 18 р. для жінок і 18 р. для чоловіків;

в) 21 рік для жінок та чоловіків;            г) 18 років для жінок і 17 для чоловіків;

д) не встановлений.

7. Якого поняття стосується таке визначення: «Це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею»?

а) суспільні відносини;                                      б) аграрні відносини;     

в) сільськогосподарські відносини;                 г) земельні відносини;

д) фермерські відносини.

 

8. Які способи реалізації права на житло передбачає чинне законодавство?

а) одержання житла;                            б) укладання цивільно-правових угод;

в) шляхом індивідуального будівництва;   г) шляхом оренди майна;

д) усе перераховане.

 

9. Порівняйте поняття.

Нормальна тривалість робочого часу – скорочений робочий час.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Розв’яжіть юридичну задачу:

Після кількох років спільного проживання подружжя вирішило припинити шлюб. За цей час в них народилося двоє дітей — хлопчик (2,5 року) та дівчинка (1,5 року). Подружжя має квартиру (вона належала жінці ще до шлюбу), дачу (отримана чоловіком рік тому у спадщину), автомобіль (подарований на весілля). У жінки є коштовності, частина яких була подарована їй на день народження, а частина придбана подружжям за останній рік спільного проживання, а також велика бібліотека, яку вони спільно збирали. Яким чином має діяти подружжя?

 

11. Заповніть таблицю

Форми права власності в Україні

Форма права власності

Суб’єкт права власності

Об’єкт права власності

 

 

 

 

12. Дайте розгорнуту відповідь:

Чим відрізняється цивільно-правова відповідальність від інших видів юридичної відповідальності?


Контрольна робота №4

за темою «Основи приватного права України»

 

Прізвище, ім’я ____________________________________ Дата __________

 

Варіант І

1. Дієздатність фізичної особи — це:

а) здатність мати цивільні права та обов'язки;

б) здатність нести адміністративну відповідальність;

в) здатність вступати у шлюб; 

г) здатність своїми діями набувати цивільних прав та обов'язків;

д) здатність мати цивільні права.

 

2. До спадкоємців другої черги закон відносить:

а) двоюрідних братів та сестер спадкодавця;

б) рідних братів та сестер померлого;

в) діда та бабу померлого як з боку матері, так і з боку батька;

г) осіб, перелічених у пунктах а) та в);

д) осіб, перелічених у пунктах б) та в).

 

3. Угода, яка містить правові норми щодо оплати праці, інших соціальних та трудових прав працівників, має назву:

а) колективний договір;             б) індивідуальний трудовий договір;

в) контракт;                 г) преамбула;                      д) умова.

 

4. Нічним вважається час:

а) з 8 год. вечора до 8 год. ранку;            б) з 8 год. вечора до 6 год. ранку;

в) з 10 год. вечора до 8 год. ранку;          г) з 10 год. вечора до 6 год. ранку;

д) з 11 год. вечора до 8 год. ранку.

 

5. Шлюбом за Сімейним кодексом України є:

а) посвідчений відповідним релігійним органом факт вінчання чоловіка та жінки;

б) проживання двох осіб однієї статі разом;

в) сімейний союз чоловіка і жінки;

г) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану;

д) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в державному органі реєстрації актів громадського стану.

 

6. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею:

а) 14 років;    б) 16 років;    в) 18 років;    г) 21 року;    д) 24 років.

7. Тимчасове оплатне володіння та користування земельною ділянкою, підставою якого є договір, має назву:

а) постійного землекористування;               б) орендне землекористування;

в) концесійне землекористування;               г) лізингове користування;

д) ліцензійне користування.

 

8. Приватизація житла є:

а) безвідплатним актом;                               б) оплатним актом;

в) адміністративно-процесуальною дією;  г) господарсько-правовою дією;

д) перераховане в пунктах а), б).

 

9. Порівняйте поняття.

Щорічна основна відпустка – додаткові відпустки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Розв’яжіть юридичну задачу:

Громадянин Шило помер не залишивши заповіту. Його спадщина складається з автомобіля, дачі, внесків в «Ощадбанк» та домашніх речей. Склад сім’ї: дружина (51 рік), дочка (12 років), що проживали разом з померлим, та син 19 років, який жив окремо зі своєю дружиною. Як розподілятиметься спадщина?

 

11. Складіть порівняльну таблицю «Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність».

Критерії порівняння

Цивільна правоздатність

Цивільна дієздатність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Дайте розгорнуту відповідь:

Чим відрізняється цивільно-правова відповідальність від інших видів юридичної відповідальності?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 27
Оцінки та відгуки
 1. Біляєв Антон
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коваль Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Дячук Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Томас Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Іващенко Олександра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Сітко Петро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Крижевский Денис
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Вахницька Софія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Голяєв Нікіта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Laptiev Artem
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Tarasov Makar
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Паламарчук Настя
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Гордєєв Артем
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Котова Натали
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Semenyk Diana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. бабущак Юля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Абрамова Ліза
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Рачинський Денис
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Малишева Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Крсек Алла Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Степашенко Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Малишева Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Полюга Михаил
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Степова Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Гордійчук Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 26. Щиголь Ольга Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 27. Полюга Наталія Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 24 відгука
doc
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
1569
Оцінка розробки
5.0 (27 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку