17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Збірка задач для 1-4 класу "Цікава математика"

Про матеріал

Дана збірка містить задачі, які можна використовувати під час проведення уроку, щоб викликати інтерес в учнів 1 – 4 класу до математики. А зацікавленість – перший крок для кращого розуміння. Мета цього посібника – навчити дітей мислити, застосовувати програмний матеріал для розв'язання нестандартних задач.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

І. Вступ  ………………………………………………………………………   2

1.1. Теоретичні обґрунтування проблеми формування життєвих

компетенцій молодших школярів на уроках математики  ………………..   3

 

ІІ. Зміст посібника

2.1. Задачі краєзнавчого змісту  …………………………………………….   5

2.2. Доцільні задачі на уроках математики  ………………………………..   9

2.3. Задачі з природничим сюжетом  ……………………………………..        14

2.4. Валеологічні задачі  …………………………………………………….      17

2.5. Задачі на основі народних та літературних казок  ……………………     21

2.6. Задачі – жарти  ………………………………………………………….      24

2.7. Цікаві факти «Чи знаєте ви що…»  ……………………………………      27

 

ІІІ. Висновок

3.1. Конспект уроку математики у 4 класі…………………………………      29

3.2. Список використаних джерел ………………………………………...       33

3.3. Анкетні дані  …………………………………………………………….    34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ramochky.narod.ru/mal/Ramochky.narod.ru32.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні обґрунтування проблеми формування

життєвих компетенцій молодших школярів на уроках математики

 

Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість, здатна знаходити правильні рішення у конкретних  життєвих ситуаціях. Тому актуальним завданням є реалізація компетентнісного підходу в навчанні. Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього та духовного середовища для розвитку особистості, формування її життєвої компетентності.

Елементи життєвої компетентності (знання, уміння і навички, життєвий досвід, фізичний потенціал, задатки та здібності, риси характеру, креативність та інтелект, духовність особистості) дозволяють дитині вирішувати конкретні завдання та розв'язувати проблеми, які ставить перед нею життя. Життєву компетентність, як особистісну властивість людини, можна розвивати та вдосконалювати.

Відомо, що діти від природи допитливі і повні бажання вчитися.  Але для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі здібності необхідне розумне керівництво вчителя. Нерідко ми спостерігаємо, як наші учні, успішно навчаючись в початковій школі, починають «падати», відставати в середній та старшій школі. Чому це відбувається? Це – недостатній розвиток уміння працювати самостійно, уміння розв’язувати задачі творчо, знаходити раціональні шляхи їх вирішення.

Завданням учителя в процесі навчання стає заохочення активності вихованця, допомога йому в пізнанні самого себе, формування мотивації постійного самовдосконалення.

  З метою розвитку логічного мислення кожного учня вчителю необхідно на кожний урок підбирати пізнавальні завдання.  Це дасть можливість сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів і забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих. Безумовно, треба використовувати різні інтерактивні технології навчання, але всі новації повинні працювати на кінцевий результат.

 Задачі – багатющий матеріал, який сприяє розвитку логічного мислення і дослідницьких навиків, формує життєву компетентність. Я упевнена,  ніщо не розвиває логічне мислення так, як текстові задачі в початковій школі.

 Постановка додаткових питань до задач пізнавального характеру не тільки допомагає дітям в розв’язанні, але і підсилює практичний зміст задач, сприяє виробленню уміння застосовувати одержані знання в житті, на практиці. Крім того, така робота підвищує ефективність самого процесу навчання розв’язання задач.

 

 Звичайно, вчитель повинен на кожен урок приготувати своїм вихованцям що-небудь неординарне, цікаве, «примусити» дітей розмірковувати, і якщо не вдалося знайти правильне рішення в класі, дати можливість подумати удома.

А зараз я вам пропоную озброїтись творчістю і використати задачі цього посібника у  своїй практиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ramochky.narod.ru/mal/Ramochky.narod.ru33.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ознайомлення дітей з рідним краєм у початковій школі охоплює цілу систему різноманітної краєзнавчої роботи. Краєзнавство – це вивчення учнями на уроках та позаурочний час природи, соціально-економічного і культурного розвитку краю: шкільного мікрорайону, села, області, країни. Досвід переконує, що краєзнавство є не тільки засобом визначення і пізнання своєї місцевості, а й невіддільною складовою навчально-виховного процесу. Необхідно, щоб навчання дітей із самого початку було побудоване на тому ґрунті, на якому зростає дитина, щоб воно було міцно пов’язане з тими враженнями, що їх заклали в душу дитини рідні сім’я, село, край.

         Широкі можливості для такої роботи відкривають уроки математики, на яких я пропоную учням задачі, складені на основі краєзнавчого матеріалу. Це дає змогу школярам не лише оволодівати практичними навичками, арифметичними діями, а й знайомитися з історією своєї країни, області, села, досягненнями науки і культури. Задачі я складаю відповідно до чинної програми  з математики. Їх можна використовувати на уроках для пояснення, закріплення вивченого матеріалу, для контролю знань, як додаткові завдання для учнів.

 

 1. Загальна площа України складає 603 700 км2, що складає 57/100 території Європи. Яка територія Європи?

 

 1. Площа земної поверхні складає 13 720 400 км2. Площа України складає 44/100 цієї території. Яка площа України?

 

 1. Площа України складає 603 700 км2. Степи займають 2/5 цієї площі. Яку площу займають степи України?

 

 1. Територія Рівненської області складає 20 100 км2, а Львівської  -     21 800 км2. Наскільки площа Рівненської області менша, ніж площа Львівської?

 

 1.  У Рівненській області 10 міст, а в Харківській – 50. У скільки разів більше міст в Харківській області, ніж у Рівненській?

 

 1. У Львові 600 000 жителів, в Одесі на 300 000 жителів більше, ніж у Львові, а у Рівному на 700 000 жителів менше, ніж в Одесі. Скільки людей проживає у Рівному?

 

 1. Найбільшим за площею озером в Україні є озеро Ялпуг в Одеській області. Його довжина – 39 км, ширина – 5 км. Знайдіть площу озера.

 

 1. В Україні проживає 44 016 186 осіб, з них 31 509 899 – міське населення. Скільки українців проживають у сільській місцевості?

 

 1.  В Україні 458 міст, а селищ на 426 більше. Скільки селищ в Україні?

 

 1.  Найвища точка Кримських гір – гора Роман – Кош, висота якої –

           1545 м. Висота гори Говерли, що в Карпатах – 2061 м. Яка гора вища і 

           на скільки метрів?

 

 1. Україна має кордон з Білорусією – 1044 км, із Польщею – 542 км, з Угорщиною – довжиною 135 км, зі Словаччиною – 98 км, з Молдовою – 1202 км та з Румунією – 608 км. Яка загальна довжина кордону України з іншими державами?

 

 1.  Довжина Дніпра – 2201 км. По території України Дніпро протікає 981 км. Яка довжина Дніпра на території інших держав?

 

 1. У Дніпропетровській області 51 селище міського типу, а в Рівненській – 17. У скільки разів менше селищ міського типу в Рівненській області, ніж у Дніпропетровській? На скільки селищ міського типу більше у Дніпропетровській області, ніж у Рівненській?

 

 1.  Територія Харківської області складає 31 400 км2, а Полтавської – 28 800 км2. Наскільки менша територія Полтавської області, ніж Харківської?

 

 1. У Донецькій області 51 місто, у Луганській - на 12 міст менше, ніж у Донецькій, а в Рівненській у 9 разів менше, ніж у Донецькій і Луганській областях разом. Скільки міст у Рівненській області?

 

 1.  У Дніпропетровську 1 100 000 жителів, а в Одесі - 900 000. На скільки жителів менше у Одесі, ніж у Дніпропетровській?

 

 1.  У Рівненській області 16 районів, а міст на 6 менше, ніж районів. Скільки міст у Рівненській області?

 

 1.  Найстаріший заповідник України Асканія Нова у Херсонській області заснований у 1875 році. Через 115 років був створений заповідник Медобори у Тернопільській області. У якому році було створено заповідник Медобори?

 

 1.  Київський метрополітен було відкрито у листопаді 1960 року. Яку ювілейну дату відзначив Київський метрополітен у листопаді 2010 року?

 

 1. У 2001 році у Києві було 2 611 300 мешканців. На 1 листопада 2014 року в місті мешкало 2 846 900 осіб. На скільки мешканців стало в столиці більше у 2914 році ніж, ніж у 2001?

 

 

 

 1.  У 1954 році в Рівному було 50 000 мешканців, а в 2014 році – 250 000 мешканців. У скільки разів збільшилась кількість мешканців міста за 60 років? На скільки менше їх було в 1954 році, ніж у 2014?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ramochky.narod.ru/mal/Ramochky.narod.ru31.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Відстань від Миколаєва до Києва 603 км, а від Києва до Рівного — 318 км. Яке з названих міст розташоване далі від Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 2. Відстань від Сімферополя до Києва 875 км, а від Києва до Чернівців — 493 км. Яке з двох названих міст розташоване ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 3. Відстань від Львова до Києва 537 км, а від Києва до Харкова — 478 км. Яке з названих міст знаходиться далі від Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 4. Відстань від Чернівів до Києва 493 км, а від Києва до Кіровограда — 317 км. Яке з двох названих міст розташоване ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 5. Відстань від Харкова до Києва 478 км, а від Києва до Херсона — 665 км. Яке з двох названих міст знаходиться далі від Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 6. Відстань від Полтави до Києва 337 км, а від Києва до Запоріжжя — 510 км. Яке з двох названих міст знаходиться ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

3адача 7. Відстань від Ужгорода до Києва 775 км, а від Києва до Чернігова — 140 км. Яке з двох названих міст розташоване далі від Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 8. Відстань від Вінниці до Києва 256 км, а від Києва до Івано-Франківська — 575 км. Яке з двох названих міст знаходиться ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 9. Відстань від Черкас до Києва 185 км, а від Киева до Луцька — 388 км. Яке з названих міст розташоване далі від Киева i на скільки кілометрів?

 

Задача 10. Відстань від м. Сум до Києва 332 км, а від Киева до Донецька — 674 км. Яке з названих міст знаходиться ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 11. Відстань від Чернігова до Києва 140 км, а від Києва до Луцька — 388 км. Яке з названих міст розташоване далі від Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 12. Відстань від Луганська до Києва 811 км, а від Києва до Дніпропетровська — 413 км. Яке з названих міст знаходиться ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 13. Відстань від Одеси до Киева 489 км, а від Києва до Житомира 131 км. Яке з названих міст знаходиться ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 14. Відстань від Тернополя до Києва 431 км, а від Києва до Хмельницького — 317 км. Яке з названих міст знаходиться ближче до Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 15. Відстань від Запоріжжя до Києва 510 км, а від Києва до Одеси — 489 км. Яке з названих міст розташоване далі від Києва i на скільки кілометрів?

 

Задача 16. Найбільшою річкою України є Дніпро. Його довжина за межами України дорівнює 1220 км, а на території України — 981 км. Яка загальна довжина Дніпра?

 

Задача 17. Загальна протяжність кордонів України близько 6500 км, по морю — 1050 км. Скільки кілометрів кордонів України припадае на сушу?

 

Задача 18. Довжина Дніпра на території України — 981 км, а довжина Дунаю, що припадає на Україну, на 810 км менша від довжини Дніпра. Скільки кілометрів Дунаю припадає на Україну?

 

Задача 19. Найстаріший в Україні зоопарк відкрився у Харкові в 1878 році, а в Києві — на 30 років пізніше. В якому році було відкрито зоопарк у Києві? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 20. Першу в Україні аптеку було відкрито у Львові в 1445 році, а перша в Україні велика лікарня була побудована через 355 років у Кременчуці. В якому році було побудовано першу велику лікарню в Україні? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 21. Перший метрополітен в Україні збудовано в Києві. Будівництво його розпочалося в 1949 році, а першу дільницю від станції "Вокзальна" до станції "Дніпро" введено в дію через 11 років. В якому році було введено в дію першу дільницю метрополітену? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 22. Перший великий морський порт в Україні було збудовано в Xepcoнi у 1778 poцi, через 6 років — у Севастополі, а в Одесі — на 10 poків пізніше, нiж у Севастополі. У яких роках були споруджені порти в Ceвacтoпoлi та в Одесі? Скільки poків минуло шсля відкриття морського порту в Одесі до наших днiв?

 

Задача 23. Перший електричний трамвай було пущено в Kиєві у 1892 році, через 2 роки — у Львові, а в Дніпропетровську — на 5 років пізніше, ніж у Львовi. В яких роках з'явилися перші трамваї у Львовi та Дніпропетровську? Скільки poкiв минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 24. Перший фунікулер було споруджено в Одесі в 1901 році, а в Києві — на 4 роки пізніше. В якому році було споруджено фунікулер у Києві? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 25. Перший телефонний зв'язок в Україні встановлено 1893 року в Одесі, а першу міжміську телефонну лінію в Україні між Одесою та Миколаєвом було встановлено через 11 років. Перша телефонна станція в Україні стала до ладу в Києві на 7 років раніше, ніж міжміська телефонна лінія. В якому році було встановлено першу міжміську телефонну лінію в Україні між Одесою та Миколаєвом? Коли стала до ладу перша телефонна станція в Україні та скільки poкiв минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 26. Перший в Україні телецентр було засновано в Києві в 1951 році, а кольорові передачі почалися лише через 9 років. У якому році почалися в Україні кольорові передачі? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 27. Перша в Україні середня школа відкрилася у 1559 році в Дубецьку (в західній частині Руського воєводства), а перший ліцей — через 258 років в Одесі. В якому році було відкрито перший ліцей в Україні? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 28. Львівський університет (найстаршшй в Україні) було засновано в 1661 році, а Київський — через 173 роки. В якому році було засновано Киівський університет? Скільки років минуло з того часу до наших днів?

 

Задача 29. Перша середня школа в Україні відкрилася в 1559 році, перший ліцей — через 258 років, а перший університет — на 156 років раніше, ніж перший ліцей. В яких роках були відкриті перший ліцей та перший університет в Україні? Скільки років минуло після відкриття першого університету в Україні до наших днів?

 

Задача 30. Львівський університет було засновано в 1661 році. В якому році відзначалося ювілейне свято — 300-річчя з дня його заснування? Скільки років минуло від 300-річного ювілею Львівського університету до наших днів? В якому році Львівський університет святкував свое 350-річчя?

 

Задача 31. Перший в Україні друкований буквар був виданий Іваном Федоровим у Львові в 1574 році. В якому році відзначалося свято 400-річчя Букваря? В якому році відзначатиметься його 450-річний ювілей?

 

Задача 32. Найстаріший в Україні театр було збудовано в Харкові у 1789 році. В Одесі перший театр було збудовано через 21 рік, а в Києві — на 4 роки раніше, ніж в Одесі. В яких роках збудовано перші  театри в Oдeci та Kиєві? Скільки років минуло після відкриття першого театру в Киеві до наших днів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листочек для надписи с цветами 10.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Із одного гектара соняшника бджоли збирають 40кг меду, а з 1га гречки – на 30кг меду більше. Скільки кілограмів меду збирають бджоли з 1 га гречки?

 

 1. За рік курка з’їдає 36кг зерна, гуска -  на 12кг більше, ніж курка, а качка – на 14кг більше, ніж гуска. Скільки зерна з’їдає курка, гуска і качка разом?

 

 1. Довжина дзьоба у лелеки  - 19см, а в чаплі – на 6см менше. Який завдовжки дзьоб у чаплі?

 

 1. Щоб полити одне молоде деревце яблуні, треба принести 12 відер води, тато приніс 6 відер, дідусь – 3. Скільки відер води залишилось принести?

 

 1. Для лісових мешканців поклали 29кг солі-лизунця. 15кг солі злизали лосі, 8кг – косулі, а решту солі – інші мешканці лісу. Скільки кілограмів солі злизали не лосі? Не косулі? Не лосі і не косулі?

 

 1. Білка – летяга одним стрибком долає відстань 60м. Скільки разів потрібно стрибнути звичайній білці, щоб подолати таку відстань, якщо довжина її стрибка 15м?

 

 1. Лось чує нюхом мисливця на відстані 500 м, а на слух – удвічі далі. На якій відстані лось чує мисливця вухом мисливця?

 

 1.  Комар робить крилами 1000 змахів за секунду, це в 5 разів більше, ніж бджола. Скільки змахів крилами за секунду робить бджола?

 

 1.  Орли насиджують яйця 45 днів, а вигодовують пташенят на 20 днів довше. Скільки днів орли вигодовують пташенят?

 

 

 1. Маса новонародженого слоненяти 130 кг, він на 1870 кг легший за дитинча синього кита. Яку масу має новонароджений синій кит?

 

 1.  Бурундук запасає на зиму до 6 кг зерна, приносячи його в нору в защічних мішечках. За один раз бурундук приносить 10 г зерна. Скільки кілометрів повинен подолати бурундук, якщо відстань від нірки до поля 2 км?

 

 1.  У густому лісі за 30 років ялина виростає на 23 дм, а на узліссі за цей самий час – на 10 м. На скільки вища ялина на узліссі, ніж у гущавині? Поміркуйте, чому в гущавині ялина росте повільніше?
 2.  У теплих країнах росте дерево, плоди якого схожі на  гарбузи, а смаком нагадують картоплю. Одне дерево може прогодувати протягом року трьох чоловік. У селищі живе 75 чоловік. Скільки хлібних дерев потрібно селищу на рік?

 

 1.  Індійський слон важить 5 тонн, а африканський 8 тонн. Скільки тонн важать два індійських слони і один африканський?

 

 1. Щоб вчасно помітити пожежу, у тайзі будують пожежні вишки висотою 30 м. З однієї вишки можна оглянути 10000 га лісу. У лісі збудували 10 вишок. Яка площа лісу?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ramochky.narod.ru/mal/Ramochky.narod.ru17.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лікар Пілюлькін дав хворому Незнайкові 10 таблеток, щоб той приймав їх двічі на день. Через три дні з’ясувалось, що у хворого залишилося 5 таблеток. Чи виконував Незнайко поради лікаря?

 

http://mir-skazok.net/wp-content/uploads/2013/02/16342199-210x300.jpg2. Пес Шарик вмивається двічі на день по 3 хвилини. Кіт матрос кін вмивається на день 5 разів по 2 хвилини. Хто з них і на скільки хвилин більше приймає водні процедури?

 

3.Дядя Федір випиває за тиждень 1л молока. Пес Шарик  - стільки ж. А кіт Матроскін випиває у 2 рази більше, ніж обидва вони разом. Скільки всього літрів молока  випиває за тиждень ця весела компанія?

 

5. Черепаха приймає повітряні ванни 20 хвилин на день, а Левеня – двічі на день по 5 хвилин. Хто з них і в скільки разів довше приймає повітряні ванни?

 

6. Крокодил Гена чистить зуби двічі на день по 3 хвилини і полоще рот після прийому їжі тричі на день по одній хвилині. Скільки хвилин на день Гена витрачає на догляд за зубами?

 

7. Чебурашка мріє стати хоча б трохи вище. Тому тричі на день він підтягується на турніку по 10 разів. Скільки разів на день Чебурашка підтягується?

 

8. Змій Горинич миє кожну голову по 7 хвилин. Скільки хвилин  він витрачає на миття трьох голів?

 

 

9. Вінні-Пух захопився спортом. Тепер він 4 рази на тиждень ходить в спортивну секцію і займається там по 2 години. Скільки всього годин на тиждень Вінні-Пух займається спортом?

 

10. Лікар Айболить дав чотирьом мавпочкам по 2 вітамінки і трьом бегемотикам по 4 вітамінки. Скільки вітамінок було у лікаря?

 

11. За одну хвилину Мальвіна встигає зробити 5  вправ для красивої постави . Скільки вправ вона зробить за 5 хвилин?

 

12. Щоб сподобатися Мальвіні П’єро став займатися спортом. Тепер він бігає в парку двічі на день по 10 хвилин, 15 хвилин робить ранкову  зарядку та 3 рази по 5 хвилин робить вправи для красивої постави. Скільки всього хвилин на день П’єро займається спортом?

 

13. Дерев’яні футболісти та м’які іграшки грали у футбол. В першому таймі деревяні футболісти забили 5 мячів, а мякі іграшки – в 2 рази більше. В другому таймі деревяні футболісти забили 4 мячі, а мякі іграшки – в 2 рази менше. Яка команда виграла? На скільки мячів вона забила більше, ніж команда суперників?             

 

14. Після того, як Шапокляк стала робити самомасаж тіла кожного дня по 6 хвилин, вона перестала відчувати втому. Скільки часу на тиждень Шапокляк витрачає на самомасаж?

 

15. У Карлсона у шести кишенях по 2 яблука. Половину він віддав Малюку. Скільки яблук залишилося у Карлсона?

 

16. Кожного ранку П’ятачок приймає душ 3 хвилини, Вінні-Пух витрачає на це в 6 разів більше часу, а Іа-Іа миється під душем стільки часу, скільки П’ятачок та Вінні-Пух разом. На скільки хвилин довше приймає душ Іа-Іа, ніж П’ятачок?

 

17. Для поліпшення роботи серця листоноша Пєчкін зїдає щоденно по 5 волоських горіхів. Скільки горіхів йому треба на тиждень?

 

18. 7 гномів по 2 кущі смородини, а Білосніжка посадила 3 кущі. Скільки всього кущів смородини вони посадили?

 

19. Скільки часу мам купала своїх трьох синків-восьминіжок, якщо один купався 7 хвилин, другий – вдвічі довше, а третій так любить митися, що він купався аж 2 рази по 10 хвилин?

 

20. Батько-Восьминіг перед сном миє кожну ногу по 4 хвилини. Скільки часу він миє всі ноги?

 

21. Страшила може віджатися від підлоги 2 рази, Еллі – на 6 разів більше, а Дроворуб – в 2 рази більше, ніж Еллі. На скільки разів більше віджимається Дроворуб, ніж Страшила?                            

 

22. Під час ранкової зарядки кожного дня Вовк пробігає 2 круги по стадіону, а Заєць – на 6 кругів більше. На скільки кругів більше пробігає за тиждень Заєць, ніж Вовк за той же час?

 

23. Щоденно Ніф-Ніф, Наф-Наф та Нуф-Нуф для поліпшення зору з’їдають по 3 морквини. Скільки морквин вони зїдають за день втрьох?

24. Незнайко почув від лікаря Пілюлькіна, що за одну хвилину серце людини перекачує 6 л крові. Допоможи Незнайкові дізнатися, скільки літрів крові перекачує серце людини за 9 хвилин?

 

25. В червні Дюймовочка зібрала 9 кг лікарських рослин, у липні – в 2 рази більше, а в серпні – на 3 кг більше, ніж у липні. Скільки всього кілограмів лікарських рослин зібрала Дюймовчка?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mir-skazok.net/wp-content/uploads/2013/02/2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-188x300.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. До теремка прибули звірі: Ведмідь-набрід, Кабан-іклан, Вовчик-братик, Лисичка-сестричка, Зайчик-побігайчик, Жабка-квакушка, Мишка-шкряботушка. Чи вистачить для всіх звірів 10 кімнат?

 

 1. Бабуся спекла 8 Колобків. Скільки Колобків залишилося в бабусі і дідуся, якщо Зайчик, Вовчик, Ведмедик і Лисичка візьмуть собі по Колобку?

 

 1. Скільки Цап та Баран побили всього вовків, якщо троє висіло на дереві, а двоє лежало під кущем?

 

 1. Півник із двох колосків спік 10 пирогів. Скільки пирогів не  дістанеться Мишенятам, якщо Півник знайде 4 колоски?

 

 1. За один день Лисичка-сестричка тричі обдурила Вовчика, двічі – бабусю, один раз бідного Зайчика. Скільки всього за один день довелося схитрувати Лисичці?

 

 1. У день Пан Коцький з’їв 3кг рибки. Скільки рибки зловить йому Лисичка-кума за три дні?

 

 1. Солом’яний бичок заробив у Вовка і лисички 2 кролики, 8 гусей і 6 качок. Скільки птиці заробив Солом’яний бичок для дідуся і бабусі?

 

 1. Лисичка для Журавля приготувала 14 страв, 8 – він уже скоштував. Скільки страв Журавлю ще залишилось скуштувати?

 

 1. На царство напало 18 Змій. Скільки днів доведеться битися Кирилу Кожум’яці, щоб подужати їх, якщо за день він вбиває по 3 Змія?

 

 1.  До Баби Яги на День народження прибули гості: 5 Кощіїв Безсмертних, 3 Змія Горинича і 4 подружки Бабусі Ягусі. Скільки всього гостей сиділо за столом?

 

 1.  Коваль зробив для Котигорошка 20 булав, 7 він уже поламав. Скільки булав ще не випробував Котигорошко? 
 2.  Ходить гарбуз по городу та й питає свого роду: «Чи достигли на городі всі родичі гарбузові?»

 а) Обізвалась бараболя: «Під моїм кущем 6 великих картоплин і 4 маленьких. Скільки всього картоплин під моїм кущем достигли?»

б) Обізвалася квасоля: «У мене було 8 стручків. 2 стручки уже достигли і їх зірвали. Скільки стручків залишилось на стеблі достигати?»

в)   Обізвались буряки, гарбузові свояки: «Червоних буряків 6 рядків, а білих буряків 3 рядки. Скільки всього буряків достигає на городі?»

г) Обізвалася капуста: «На грядці 9 капустин. Одну капустину вирізали. Скільки залишилось капустин на грядці?» 

 

 1. Червона Шапочка несла бабусі 3 пиріжки з капустою і 2 пиріжки з

 сиром. Скільки всього пиріжків несла бабусі Червона Шапочка?

 

 1. Місяць спостерігав, як збирала падчерка сухі гілки в лісі. Вона взяла

      6 великих гілок, а маленьких – на 2 більше. Скільки маленьких гілок

      зібрала дівчина?

 

 1.  Шукаючи проліски, дівчинка побачила біля багаття братів-місяців. Якщо хмиз кидав у багаття найстарший місяць – вилітало 10 іскрин, а якщо наймолодший, то на 3 менше. Скільки іскрин вилітало з багаття, якщо хмиз кидав наймолодший з братів-місяців?

 

 1. Серце Кая заморозили 9 холодних льодяних слів Снігової Королеви. Щоб розморозити хлопчика, Герді треба було сказати теплих ніжних слів на 3 менше, ніж холодних слів сказала Снігова Королева. Скільки слів сказала Герда, щоб розморозити серце Кая?

 

 1.  Крокодилу Гені і Чебурашці треба було перенести 10 цеглин. Гена може нести 3 цеглини, а Чебурашка 1 цеглину. Скільки цеглин перенесуть Чебурашка і Гена за 1 раз?

 

 1.  У  Кролика було 7 баночок меду. До нього в гості прийшов Віні-Пух і з’їв 3 баночки меду. Скільки баночок меду залишилось у Кролика?

 

 1.  Кіт у чоботях спіймав для Короля 5 кроликів і 2 куріпки. Скільки всього подарунків зробив Кіт Королю?

 

 1.  Подарувала бабуся Жені чарівну квітку. Женя порахувала спочатку червону, синю, жовту і зелену пелюстки, а потім ще 3 пелюстки. Скільки пелюсток у квітки?

 

 

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.com.ua/images/1%285%29%282%29.jpg     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачі – жарти – це цікаві ігрові задачі з математичним змістом. Їх не розв’язують як звичайні задачі, використовуючи ту чи іншу арифметичну дію. Для їх розв’язання потрібно виявити винахідливість, кмітливість, розуміння гумору.

Вони спонукають дітей міркувати, мислити, знаходити відповідь, використовуючи отримані знання та  різні випадки із життя.

      Задачі – жарти можна використовувати на початку навчання, щоб залучати дітей до змістовної цікавої діяльності. Також можна використовувати  у проведенні математичного дозвілля.

 

 1. Ти і я, та ми з тобою. Скільки нас усього? (Двоє)

 

 1. Якщо курка стоїть на одній нозі, то вона має масу 2кг. Яка маса курки, якщо вона стоятиме на двох ногах? (2кг)

 

 1. Три брати мають по одній сестрі. Скільки всього дітей в матері? (4)

 

 1. У морі плавало 9 пароплавів, 2 пароплави причалили до пристані. Скільки пароплавів у морі? (9)

 

 1. У кімнаті 4 кути. У кожному куті сидить кішка. Напроти кожної кішки – 3 кішки. Скільки котів у кімнаті? (4)

 

 1. Тварина має 2 праві ноги, 2 ліві ноги, 2 ноги попереду, 2 ноги позаду. Скільки ніг має тварина? (4)

 

 1. Скільки лап у двох ведмедиків? (8)

 

 1. У вазі 3 тюльпани і 7 нарцисів. Скільки тюльпанів у вазі? (3)

 

 1. Йшли троє поросят. Один попереду двох, один між двома, а один позаду двох. Як йшли поросята? (Один за одним)

 

 1. Бабуся в’язала онукам шарфи і рукавиці. Усього вона зв’язала 3 шарфи і 6 рукавиць. Скільки онуків у бабусі? (3)

 

 1. Скільки горіхів у порожньому стакані? (Ніскільки)

 

 1.  4 мишки гризли скоринку сиру. Підкралася кішка і схопила 1 мишку. Скільки мишок продовжувало гризти скоринку сиру? (Ніскільки, всі миші порозбігалися)
 2. Один ослик ніс 10кг цукру, а другий ослик ніс 10кг вати. У кого вантаж важчий? (Вантаж однаковий)

 

 1. На столі лежало 4 яблука, одне розрізали навпіл. Скільки яблук на столі? (4)

 

 1. Росте 4 берези. На кожній березі по 4 гілки. На кожній гілці є 4 яблука. Скільки усього яблук? (Ніскільки. На березі яблука не ростуть)

 

 1. Брат з’їв 4 сливи, а сестра – 3. Скільки слив з’їла їхня бабуся? (Ніскільки)

 

 1. Чотири хлопчики вирушили з міста в село, а назустріч їм – троє дівчаток. Скільки дітей ішло з міста в село? (4)

 

 1. Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби? (можна)

 

 1. Сестра старша за брата на 5 років. На скільки років вона буде старшою від нього через 6 років? (5)

 

 1. Палиця має два кінці. Скільки всього кінців у двох з половиною палиць? (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитяча колекція. Українські народні казки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи знаєте ви, що Шарль Перро, автор «Червоної Шапочки», написав казку «Любов циркуля і лінійки»?

Чи знаєте ви, що Наполеон Бонапарт писав математичні роботи і один геометричний факт називається «Задача Наполеона»? 

Чи знаєте ви, що одна з кривих ліній називається «Локон Аньєзі» на честь першої у світі жінки-професора математики Марії Гаетани Аньєзі?

Чи знаєте ви, що квітку гортензію назвали на честь Гортензії Лепот, відомої обчислювальниці, що складала математичні таблиці? Вона привезла цю квітку з Індії. 

Чи знаєте ви, що великий російський поет М. Ю. Лермонтов цікавився математикою і міг до пізньої ночі розв’язувати яку-небудь математичну задачу? 

 Чи знаєте ви, що Піфагор був переможцем з кулачного бою на 58-х Олімпійських іграх, які проходили в 548 році до н. е., а потім перемагав ще на декількох Олімпіадах?

 Чи знаєте ви, що знаменитий Фалес був спортивним уболівальником і помер на трибуні олімпійського стадіону під час бою Піфагора?

 Чи знаєте ви, що в 1940 році було надруковано книгу, в якій є 370 різних способів доведення теореми Піфагора, а серед них є доведення, яке запропонував президент США Гарфілд? 

Чи знаєте ви, що англійська королева, прочитавши книгу Льюїса Керрола «Аліса в Країні див», так зацікавилась нею, що наказала принести їй всі книжки цього письменника, але була розчарована, тому що в інших книгах були математичні формули?

 Чи знаєте ви, що аристократи-театрали просили французького короля нагородити Рене Декарта, який першим запропонував метод нумерації крісел по рядах і місцях? Але король відповів: «Так, те, що винайшов Декарт, — чудово і гідно нагороди, але дати її філософу?! Ні, це вже занадто!».

 Чи знаєте ви, що теорему Піфагора називали «ослячим мостом»? Учнів, що запам’ятовували теорему без розуміння, називали віслюками, оскільки вони не могли перейти через міст — теорему Піфагора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные фоны PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Розв’язування  задач та вправ. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Мета. Систематизувати й поглибити знання учнів шляхом  розв’язування  задач, що потребують використання залежностей між величинами;

розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів;

виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію

Тип уроку. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок

Обладнання: мультимедійні засоби (презентація задач),  карта світу, тварини-іграшки із завданнями

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Мотивація навчальної діяльності

- Кажуть, розум ні за які гроші не купиш. Але ви повинні здобувати знання. Бо, як відомо, знати й уміти – за плечима не носити, але це дозволить вам «оволодіти» всіма багатствами світу, створеними людьми впродовж тисячоліть…

- Урок починається з оголошення: «Сьогодні перед уроком до нас завітав листоноша і приніс  листа з «Лісової школи». Такі школи є у всіх куточках Землі і звірі періодично спілкуються між собою. Звірятка, які до нас звернулися, були учасниками й переможцями міжнародного конкурсу «Кенгуру – 2014». Вони дізналися, що ви, учні  четвертого класу, добре навчаєтеся, і запропонували вам пройти перший відбірковий тур «Кенгуру – 2015» і перевірити свої знання. В листі – запропоновані завдання.

3. Актуалізація опорних знань

а) Завдання для опитування

- Покажіть звірятам, що ви дійсно володієте теоретичним матеріалом.

Дайте відповідь на запитання:

компоненти дії додавання;

як знайти невідомий доданок?

переставна властивість додавання;

компоненти дії віднімання;

як знайти невідоме зменшуване? від’ємник?

компоненти дії множення;

як знайти невідомий множник?

переставна властивість множення;

компоненти дії ділення;

як знайти невідоме ділене? дільник?

 

б) Усні обчислення

1ц : 2    1т : 5   3кг : 6

1грн. 20к. : 20к.  1т : 5ц

 

в) Обчислити вирази

27 · 397 + 27 · 603 =                                           (27000)

4 · 126 · 25 =                                                       ( 12600)

88 · 56 + 12 · 56 =                                               (5600)

4. Розвиток математичних знань

 Розв’язування задач

- Ми добре попрацювали усно, а тепер перейдемо до задач, що нам підготували «звірята». Проглянемо, хто ж нам прислав задачі?

Перша задача від панди.

Задача 1. ( Перед розв’язуванням цієї задачі повторюємо правило знаходження периметра. Задачу розв’язуємо самостійно)

http://ramochky.narod.ru/mal/Ramochky.narod.ru17.jpgПанда всілась на бамбук і, хоча не має рук, листя лапками зриває, вітаміни споживає. Ось задумала вона обгородити свій город, що має форму прямокутника. Ширина городу 60 м, а довжина – у 2 рази більша. Яка довжина огорожі? (360 м)

Задача 2. Слон з’їдає за день 200 кг рослинної їжі. Визначити тижневу норму харчування слона. (1400кг)

Задача 3. Два кенгуру змагаються зі стрибків. Довжина стрибка першого кенгуру 8 м, другого – 7 м. Їм треба подолати відстань 280 м.  Кому і на скільки треба зробити більше стрибків?  280 : 7 – 280 : 8 = 5

5. Фізкультхвилинка (виконання загальнорозвивальних вправ від Кенгуру)

 

6. Далі розв’язуватимемо задачі від Левеняти

Задача 4. (Диференційований підхід до розв’язування задачі. Сильніші учні розв’язують самостійно, слабші – за допомогою вчителя)

Дві щуки почали пливти по річці Случ назустріч одна одній. Через певний період часу перша пропливла 800 м, а друга на 160 м менше. Відстань між ними стала 150 м. Якою була відстань між щуками на початку руху?  800+(800 -160)+150=1590(м) 

http://pernatidruzi.org.ua/pictures/lastmisksv/hol_m.jpgЗадача 5. Дві ластівки летять в одному

 напрямку. Швидкість першої 74 км/ год,

другої70 км/ год. Якою буде відстань між

ними через 3 години? (74 – 70) . 3= 12(км)

 

 

 

 

 

 

Lightmatter Alaskan brownbear.jpgЗадача 6. (Робота в групах)

 Маса дикого кабана, бурого ведмедя і лося разом дорівнює 1т200кг. Маса дикого кабана і бурого ведмедя – 550кг, а маса ведмедя і лося 950кг. Яка маса кожної тварини?

 

 

 

 1. 1200 – 550 = 650 (кг) – маса лося;
 2. 1200 – 950 = 250 (кг) – маса кабана;
 3. 1200 – 650 – 250 = 300 (кг) – маса ведмедя

 

 


7. Домашнє завдання

Розв’язати задачі, які ми не розглянули на уроці.

 

     6. Підсумок уроку

Ви добре справилися з поставленими задачами, тому всіх бажаючих запрошує конкурс «Кенгуру – 2015». Але для успіху треба ще добре попрацювати.

Оцінювання учнів

На завершення уроку проведемо «бліцтурнір». Для гри необхідні «планшети» – білі аркуші паперу у файлі, маркери або фломастери. На кожну відповідь відводиться 10 с. Перевірка правильності кожної відповіді здійснюється одразу.

Питання для гри

1.Накреслити: гострий кут; тупий кут; прямий кут

2. Накреслити: рівносторонній трикутник

3. Накреслити квадрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Богданович М. В. Методика розв’язування задач у початкових класах. - К., - 1984.

 

2. Гісь О. Планета міркувань.- Львів. – 2002

 

3. Кухар В. М. Цікава математика у 4 класі. – К.: Радянська школа, 1989

 

4. Московченко В. М. Пропедевтика розв’язування задач.// ж. «Початкова школа».- 1996. - №3

 

5. Пойманова З. Весела математика.// г. «Початкова освіта».- 2010. - №37

 

6. Стеценко І. Задачі про геометричні фігури. //г. «Початкова освіта».- 2006. - №39

 

7. Черватюк О. Г. Елементи цікавої математики на уроках математики. – К.: Радянська школа, 1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
8913
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку