Аналіз уроку "Дизайн і технології " 1 клас

Про матеріал
Урок : Дизайн та технології. Дата : 18.10.2018 р. Вчитель: Тесліцька Н.К. Тема уроку: Аплікація «Ракета» з трикутників. Мета заняття (навчальна , розвивальна і виховна): ознайомити учнів з технологією виготовлення аплікації; закріпити навички роботи з ножицями; клеєм; удосконалювати навички і прийоми різання по контуру; виховувати естетичний смак, відчуття прекрасного. Обладнання: кольровий папір, кольорові ілюстрації, клей ,ножиці. Мета відвідування: реалізація мети та завдань гуртка. Відповідність форм, методів та практичних завдань до структури заняття.
Перегляд файлу

Аналіз уроку

 

Урок : Дизайн та технології.

Дата  : 18.10.2018 р.

Вчитель: Тесліцька Н.К.

Тема уроку:   Аплікація  «Ракета» з трикутників.

 Мета  заняття (навчальна , розвивальна і виховна):  ознайомити учнів з технологією виготовлення аплікації; закріпити навички роботи з ножицями; клеєм; удосконалювати навички і прийоми різання по контуру; виховувати естетичний смак, відчуття прекрасного.

Обладнання:  кольровий папір, кольорові ілюстрації, клей ,ножиці.

 Мета відвідування: реалізація мети та завдань гуртка. Відповідність форм, методів та практичних завдань до структури заняття.

 

 

 

План  заняття

Аналіз відвіданого заняття

 

 

 1.Організація класу

 

 1.1.Привітання

1.2. Перевірка готовності до заняття.

1.3. Упорядкування робочих місць.

2. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

 2.1. Повідомлення теми, мети.

2.2.Розповідь вчителя.

 Фізкультхвилинка

3. Планування роботи.

3.1. Розглянути зразок аплікації.

3.2. Зіставити з шаблонами.

3.3. Дібрати папір.

3.4. Підготувати матеріали та інструменти.

3.5. Прикріпити деталі.

4. Практична робота.

4.1. Розповідь вчителя.

4.2. Інструктаж з ТБ.

4.3. Самостійна робота.

4.4.Аналіз виробів.

5. Підсумок уроку.

6. Прибирання робочого місця.

 

Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання для організації навчального процесу, використання наочних посібників і сучасних засобів навчання

 10

Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців

 10

Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звертання, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності

 10

Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття

 10

Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність

 10

Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті  

10 

Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, техніки, промисловості, мистецтва, екології, зв’язок із подіями сьогодення  

 10

Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на занятті

 

Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення  

 10

Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу. Наявність міжпредметних зв’язків  

 10

Прийоми заохочення й стимулювання гуртківців

 10

Знання керівником психологічних особливостей дітей

 10

Раціональне використання часу на занятті

 10

Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим матеріалом. Дослідницька робота

 9

Упровадження досягнень педагогічної науки, сучасних методів навчання і виховання, передового педагогічного досвіду

 9

Використання різноманітних методів навчання

 9

Орієнтація гуртківців на подання конкретної практичної допомоги закладу

 9

Додержання правил техніки безпеки. Проведення інструктажу

 10

Підбиття підсумків кожного етапу заняття

 9

Чіткість в організації початку й кінця заняття

 10

Рівень вирішення єдиної методичної проблеми закладу

 10

 

 

Висновки:

 

1. Мета і завдання уроку досягнуті:

-          Тесліцька Н.К. створила  оптимальний  клімат взаємовідносин;

-          проведена інтеграція навчання з наукою і виробництвом;

-          Н.К. протягом всього заняття працювала над розвитком  інтересу до сучасної техніки,  дослідницької роботи;

-          на занятті  прослідковувався  взаємозв’язок опорних знань, умінь, навичок .

2. Підготовка до уроку вчителя:

-         Тесліцька Н.К. показала  знання матеріалу;

-         якісно  підготовлена наочність, комп’ютерна презентація;

-          у вчителя наявний   конспект заняття;

-          Н.К. провела короткий виклад важких питань, визначень, понять на дошці.

3. Підготовка учнів до уроку:

-          у всіх учнів наявні необхідні  матеріали, інструменти ;    

-          наявні на партах інструкції з БЖ (ілюстрації).    

4. Початок уроку :

-         Н.К. радо зустрілась  з учнями;

-          залучила кожного учня до активної роботи на уроці;

-          вчитель  якісно провела  методичну роботу над темою уроку;

-          провела огляд основних моментів уроку.

5. Організація пізнавальної діяльності відбувалась через:

-          організацію самодіяльності учнів, розвиток інтересу до самостійної роботи над   темою;

-          оволодіння практичними навичками і уміннями;

-           розкриття особистості учнів;

-          уміння визначити основне в змісті.

6. Техніка викладу теоретичного матеріалу характеризувалась :

-          простотою і якістю мовлення педагога .

-          змістовністю, стислістю, яскравістю і емоційністю  викладу теоретичного матеріалу;

-          використання знань, спостережень, досвіду самостійної роботи дітей;

-          використання ТЗН, дидактичного матеріалу.

7. Творча направленість уроку була спрямована на:

-          залучення учнів до подолання труднощів в пошуках незвичайних варіантів, розвиток нестандартного, образного, логічного мислення;

-          використання різних способів підвищення інтересу до теоретичного матеріалу (словесних, наочних, практичних);

-          залучення дітей    до побудови висновків по даній темі;

-          застосування захоплюючих прийомів і  гри  (“хвилина спогадів”, “метод мандрів”, “фантазія всерйоз”, “продовження розповіді” і т.п.);

-          залучення учнів до пізнавальної і дослідницької діяльності.

8. Емоційні контакти визначались:

-          формуванням  емоційно-вольових рис учнів;

-          вихованням  працьовитості,  ініціативності, діловитості, майстерності;

-          знання сильних сторін характеру кожного учня і стимулювання розвитку цих сторін;

-          уміння помічати успіхи, недоліки, такт в роботі з дітьми;

-          методи заохочування учнів (“цікава думка”, “добре думав” і т.п.)

9. Узагальнення і закріплення теми, яка вивчається відбувалось через:

-          завдання для перевірки знань, умінь і навичок учнів;

-          підхід до аналізу і оцінки занять (робота з усіма учнями,   індивідуальна робота)

10. Завдання додому:

- не задавались.   

 ___________________________________________________________

 Результативність заняття:

  1. Вплив уроку на удосконалення якості знань, умінь і навичок  учнів, на культуру їх  праці.
  2. Мета та завдання уроку  реалізовані повністю.
  3.  Форми, методи та практичні завдання повністю відповідають  структурі уроку.
  4. Оцінка заняття: 10 б.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

  1.   Враховувати важливу роль бесіди в структурі уроку (протягом року).

 

 

 Ознайомлена:__________________Н.К.Тесліцька 

18.10.2018 р.

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
2889
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку