Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Гімнастика Урок фізкультури у 7 класі.

Про матеріал

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення гімнастики; навчити скла­дати акробатичні комбінації з вивчених вправ; повторити вивчені вправи на рівновагу; активізувати пізнавальний інтерес до уроків фізичної культури; сприяти розвитку спритності, коорди­нації рухів, гнучкості, швидкісно-силових якостей; виховувати вміння працювати і допомагати один одному.

Інвентар: гімнастичні мати, лави, столи, канат, обручі, гімнастичні па­лиці.

Місце проведення: спортивний зал

Перегляд файлу

Гімнастика

Урок фізкультури у 7 класі.

 

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення гімнастики; навчити скла­дати акробатичні комбінації з вивчених вправ; повторити вивчені вправи на рівновагу; активізувати пізнавальний інтерес до уроків фізичної культури; сприяти розвитку спритності, коорди­нації рухів, гнучкості, швидкісно-силових якостей; виховувати вміння працювати і допомагати один одному.

Інвентар: гімнастичні мати, лави, столи, канат, обручі, гімнастичні па­лиці.

Місце проведення: спортивний зал

Хід уроку

 

з/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

І. Підготовча частина (13 хв)

1

Шикування в шеренгу, рапорт, привітання, повідомлення теми та завдань уроку

1 хв.

Активізувати увагу дітей

2

Бесіда

Учитель. На сьогоднішньому занятті ми з вами зануримося у світ вальтіжировки. На першому уроці гімнастики мені хотілося б ознайомити вас з історією її виникнення. Попередником гімнастики в XVI—XVII ст. була вальтіжировка (гімнастика і стрибки на столі та коні, лазіння по жердині й стіні, рівновага на канаті та деревах). Ви, мабуть, бачили багато кінофільмів, де артисти на площах організовували гімнастичні (акробатичні) виступи, пересуваючись у фургонах з одного місця на інше й заробляючи таким чином собі на хліб («Три толстяка» «Поцелуй медведя», «Тагма, дань крови», «Тайна заброшенного омута»). Нелегко давалися ці виступи, до них потрібно було старанно готуватися, бо не було ні страховки, ні рятувального матеріалу. Тож сьогодні й ми з вами станемо артистами. Ось тільки для цього маємо:

 ознайомитися з правилами поведінки та технікою безпеки на уроці;

 зробити розминку

2 хв.

Вправи виконувати за командою вчителя, на снарядах виконувати вправи по черзі, доповісти вчителю про готовність до виконання вправи, складні вправи виконувати з підстраховуванням вчителя

3

ЧСС за 10с

30 с

Перевірити готовність учнів до виконання вправ

4

Стройові вправи:

 «Праворуч!»;

 «Ліворуч!»

30 с

Чітко виконувати команди, руки вздовж тулуба

5

Ходьба:

 звичайним кроком;

 на носках, п'ятах, зовнішньому та внутрішньому боці стопи;

 звичайним кроком;

1 хв

Стежити за поставою, руки на поясі.

Дистанція між учнями один крок

6

Біг:

 звичайний;

 на носках;

 стрибками ноги нарізно, ноги схресно;

 з виносом прямих ніг уперед;

30 с

Темп повільний

7

Ходьба звичайним кроком

30 с

Виконувати вправи на відновлення дихання

8

Перешикування в русі у колони по п'ять

30 с

Дистанція між учнями два кроки

9

Загальнорозвивальні вправи на гімнастичній лаві

 

 

 

 

 

1. В.п. — o.с., стоячи перед гімнастичною лавою.
1—2 — крок на лаву правою ногою, ліву підставити;
3—4 — ліву ногу на підлогу, праву підставити.

2. Те саме з лівої ноги.

3. В.п. — o.с.

1 — праву ногу на лаву; 2 — ліву на лаву; 3 — праву ногу на

підлогу; 4 — ліву на підлогу.

4. Те саме з лівої ноги.

5. В.п. те саме.

1 — крок правою ногою на лаву; 2 — мах лівою ногою, зігнутою

в коліні; 3 — ліву ногу на підлогу; 4 — праву ногу на підлогу.

6. Те саме з лівої ноги, мах правою.

7. В.п. — o.с.

1 — крок на лаву правою ногою; 2 — крок на лаву лівою ногою;

3—6 — нахили тулуба вперед, руками торкатися лави; 7 — ліву

ногу на підлогу; 8 — праву на підлогу.

8. Те саме з лівої ноги.

9. В.п. випад правою ногою на гімнастичну лаву, руки на поясі. 1—4 — напівприсід.

10. Те саме, випад лівою.

11. В.п. лежачи на підлозі на животі, стопи під лавою, руки

за головою, зігнуті в ліктях.

Піднімання тулуба вгору.

12. В.п. — ноги нарізно.

1 — крок правою ногою на лаву; 2 — крок лівою ногою на лаву;

3 — крок лівою ногою на підлогу; 4 — крок правою ногою на підлогу; 5 — стрибок в o.e.; 6 — стрибок, ноги нарізно;

7 — стрибок, ноги в o.e.; 8 — стрибок, ноги нарізно.

13. Те саме з лівої ноги.

14. В.п. — o.с.

1—4 — крокування на місті

6 хв

 

 

 

 

 

 

4 рази

 

 

 

 

 

4 рази

4 рази

 

 

 

4 рази

4 рази

 

 

 

 

4 рази

2—4 рази

 

 

 

 

 

2—4 рази

4 рази

 

 

 

4 рази

10 разів

 

 

 

4 рази

 

 

 

 

 

 

 

 

4 рази

4—6 разів

Усі вправи виконуються стоячи перед гімнастичною лавою. Руки зігнуті в ліктях, спина пряма.

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюємо трикутник.

 

 

 

Спина пряма, мах виконувати

вільно.

 

 

Ноги не згинати.

 

 

 

 

 

 

 

Нога зігнута в коліні. Прогнути тулуб назад.

 

 

Прогнутися в спині, лікті в

сторони.

Стежити за поставою. Стрибки

невисокі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлювати дихання

10

ЧСС за 10 с

30 с

ЧСС не має перевищувати 70—85 уд. / хв.

II. Основна частина (27 хв)

1

Розподіл на три групи.

Учитель. Щоб підготуватися до виступів перед глядачами, потрібно мати снаряди: канати (2 шт.), столи (4 шт.), гімнастичні мати (6 шт.)

1 хв

1-ша група — учні з високим і достатнім рівнем фізичної підготовки, 2-га — із середнім та низьким, 3-тя — учні зі спеціальної медичної групи. Діти організовано виносять столи і канати

2

Робота у групах

Учитель. 1-ша група учнів виконуватиме акробатичні вправи на столі з елементами, а потім ми підготуємо виступ; 2-га група уявляє, що канат висить на площі на висоті 3—4 м, і виконує вправи; учні 3-ї групи мають вивчити комплекс вправ на поставу (12 вправ) і покажуть нам їх на наступному уроці

Завдання

1-ша група:

 рівновага на лівій (правій) нозі;

 міст із положення лежачи;

  стійка на лопатках;

 напівшпагат, руки в сторони.

2-га група:

 ходьба, руки в сторони;

 поворот махом лівою або правою ногою;

 підскоки з лівої ноги на праву, з правої на ліву;

 рівновага на лівій і правій нозі, руки в сторони;

 напівшпагат.

3-тя група готує загальнорозвивальні вправи (12 вправ), які запобігають порушенням постави (додаток)

10 хв

Учитель організовує підстраховку. Канат лежить на підлозі. Намагатися не сходити з каната, утримувати рівновагу. Вправи виконувати по черзі. Кожна вправа має початок (o.с., руки в сторони) і кінець (o.с., крок убік, руки в сторони). Через 5 хв учні 1-ї та 2-ї груп міняються місцями.

Учитель пояснює учням незрозумілі вправи

3

Складання акробатичних комбінацій

Учитель: Щоб скласти акробатичну комбінацію, потрібно поставити вправи у таку послідовність, щоб виконання однієї підводило до виконання наступної і т.д. Наприклад:

В.п. — вузька стійка ноги нарізно. Хвиля правою рукою вперед-убік, напівприсід — хвиля лівою рукою, напівприсід — рівновага на правій (лівій) нозі, руки в сторони (хлопці — вперед) — перекид уперед в упор присівши — перекатом назад, стійка на лопатках — перекат через плече у напівшпагат (для хлопців в упор лежачи) — упор лежачи — стрибком упор присівши — піднятися в o.с. — крок убік, руки в сторони.

Таку комбінацію можна придумати і для виступів на шкільних концертах, домашніх капусниках, для змагань з гімнастики у школі. А чи можна її виконати на столі? (Відповіді учнів.) Раніше також придумували дуже складні комбінації й виступали з ними на площах

3 хв

Учитель розповідає і показує комбінацію вправ на гімнастичному маті.

Комбінація вправ, вивчених у 4-му класі

4

Перешикування в одну шеренгу

30 с

 

5

Виконання комбінації на гімнастичних матах

5 хв

Шестеро учнів виконують комбінацію, потім друга шестірка і т.д. Дотримуватися послідовності виконання

6

Естафети

Учитель. Гімнастичні вправи виконували і під час розваг. Зараз ми з вами візьмемо участь у гімнастичних естафетах.

Естафета «Колобок»

Перший учасник виконує перекид уперед, піднімає обруч і котить його рукою до фішки, оббігає її і повертається до гімнастичного мата, кладе обруч, виконує перекид назад і передає естафету наступному учасникові

2 хв

Клас об'єднується у шість команд.

Перемагає команда, яка першою і без помилок закінчить виконання вправи

 

Естафета «Найспритніший»

Направляючий з обручем стоїть біля фішки, обруч

на підлозі. Перший учасник виконує перекид назад, заходить

на гімнастичну лаву, робить приставні кроки ліворуч і праворуч, пересуваючись до кінця лави, потім біжить до направляючого, пролазить в обруч і передає естафету направляючому. Направляючий біжить по прямій і передає

естафету другому гравцеві, який повторює вправу і передає

естафету першому гравцеві й т.д.

2хв

Біля мата учні ставлять гімнастичну лаву. Перемагає команда, яка першою і без помилок закінчить естафету

 

Естафета «Вужик»

Перший учасник пролазить під гімнастичною лавою, оббігає її і передає естафету (якщо гравець не може пролізти під лавою, він протягує себе на руках, лежачи на лаві)

2хв

Перемагає команда, яка першою і без помилок закінчить естафету

7

ЧСС за 10 с

30 с

 

 

 стійка на лопатках;

 напівшпагат, руки в сторони. 2-га група:

 ходьба, руки в сторони;

 поворот махом лівою або правою ногою;

 підскоки з лівої ноги на праву, з правої на ліву;

 рівновага на лівій і правій нозі, руки в сторони;

 напівшпагат.

3-тя група готує загальнорозвивальні вправи (12 вправ), які запобігають порушенням постави (додаток)

 

Учитель пояснює учням незрозумілі вправи

3

Складання акробатичних комбінацій

Учитель. Щоб скласти акробатичну комбінацію, потрібно поставити вправи у таку послідовність, щоб виконання однієї підводило до виконання наступної і т.д. Наприклад:

В.п. вузька стійка ноги нарізно. Хвиля правою рукою вперед-убік, напівприсід — хвиля лівою рукою, напівприсід — рівновага на правій (лівій) нозі, руки в сторони (хлопці — вперед) — перекид уперед в упор присівши — перекатом назад, стійка на лопатках — перекат через плече у напівшпагат (для хлопців в упор лежачи) — упор лежачи — стрибком упор присівши — піднятися в o.e. — крок убік, руки в сторони.

Таку комбінацію можна придумати і для виступів на шкільних концертах, домашніх капусниках, для змагань з гімнастики у школі. А чи можна її виконати на столі? (Відповіді учнів.) Раніше також придумували дуже складні комбінації й виступали з ними на площах

3 хв

Учитель розповідає і показує комбінацію вправ на гімнастичному маті.

Комбінація вправ, вивчених у 4-му класі

4

Перешикування в одну шеренгу

30 с

 

5

Виконання комбінації на гімнастичних матах

5 хв

Шестеро учнів виконують комбінацію, потім друга шестірка і т.д. Дотримуватися послідовності виконання

6

Естафети

Учитель. Гімнастичні вправи виконували і під час розваг. Зараз ми з вами візьмемо участь у гімнастичних естафетах. Естафета «Колобок»

Перший учасник виконує перекид уперед, піднімає обруч і котить його рукою до фішки, оббігає її і повертається до гімнастичного мата, кладе обруч, виконує перекид назад і передає естафету наступному учасникові

2 хв

Клас об'єднується у шість команд.

Перемагає команда, яка першою і без помилок закінчить виконання вправи

Естафета «Найспритніший»

Направляючий з обручем стоїть біля фішки, обруч на підлозі. Перший учасник виконує перекид назад, заходить на гімнастичну лаву, робить приставні кроки ліворуч і праворуч, пересуваючись до кінця лави, потім біжить до направляючого, пролазить в обруч і передає естафету направляючому. Направляючий біжить по прямій і передає естафету другому гравцеві, який повторює вправу і передає естафету першому гравцеві й т.д.

2хв

Біля мата учні ставлять гімнастичну лаву. Перемагає команда, яка першою і без помилок закінчить естафету

Естафета «Вужик»

Перший учасник пролазить під гімнастичною лавою, оббігає її і передає естафету (якщо гравець не може пролізти під лавою, він протягує себе на руках, лежачи на лаві)

2хв

Перемагає команда, яка першою і без помилок закінчить естафету

7

ЧСС за 10 с

30 с

 

ІІІ. Заключна частина (5 хв.)

1

Вправи на відновлення

Золота рибка

1. В.п. лежачи на підлозі, руки за головою, ноги прямі,
стопи під прямим кутом до тулуба, пальці ніг тягнуться до
обличчя. П'яти і стегно із зусиллям притиснути до підлоги.

1 правою п'ятою потягнутися вниз, руки в протилежний бік;

2 в.п.; 3—4 — те саме лівою п'ятою.

Після виконання вправи усім тулубом притиснутися до підлоги (потилиця, плечі, таз, гомілки, п'яти). У цьому положенні почати коливання стоп і потилиці ліворуч-праворуч.

2. В.п. лежачи на підлозі.

1 — руки і ноги підняти вгору так, щоб стопи утримувалися паралельно до підлоги. У цьому положенні почати коливання (трясти ними); 2 — в.п.

3. В.п. лежачи на підлозі, кисті рук і стопи зімкнути, коліна
розвести в сторони.

1 — 10 разів натиснути на обидві зімкнуті долоні; 2—10 разів підняти руки вгору, долоні зімкнуті; 3 — рухати зімкнуті долоні та стопи одночасно вперед-назад (як гармошка); 4 — заплющити очі, залишатися у спокої 15—20 с

2 хв

 

5—6 разів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30 с

 

 

Руки і ноги витягнути на всю довжину. Темп повільний. Тулуб нерухомий.

Ця вправа дає змогу запобігти порушенням постави внаслідок навантажень на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа ефективно відновлює дихання

2

ЧСС за 10с

30 с

Визначити ступінь відновлення

3

Підбиття підсумків уроку

2хв

Відзначити найкращих учнів, дати поради найслабшим. Назвати команду-переможця в естафетах

4

Домашнє завдання

30 с

Придумати акробатичну комбінацію з таких елементів: перекид вперед, рівновага, міст, стійка на лопатках. Для учнів спеціальної медичної групи — повторити комплекс вправ, вивчений на уроці

 

 

 

Додаток Комплекс коригувальної гімнастики

1. В.п. лежачи на підлозі, руки вздовж тулуба, у руках палиця. Палиця вгору вдих, мах уперед, палиця вниз, перекид правою ногою в упор верхи на палиці видих, перекид правою у в.п., стопи на себе, руки вго­ру вдих, в.п. видих (6—8 разів).

2. Те саме лівою ногою.

3. В.п. те саме. Палиця вгору вдих, палиця вниз, сісти, руки вперед видих (3—4 рази).

4. В.п. те саме. Руки вгору вдих, руки в сторони долонями до підлоги, стопи зігнуті всерединупотягнутися. Ноги вгору до 90°, в.п. видих (6—8 разів).

5. В.п. те саме. Руки вгору вдих, опускаючи руки, сісти, нахилитися вперед (диви­тися вперед) видих, в.п. (2—3 рази).

6. В.п. лежачи на животі, руки вгору. Руки в сторони вдих, в.п. ви­дих (3—4 рази).

7. В.п. те саме. Руки в сторони, відвести прямі ноги назад («ластівка»), повернутися у в.п., голову не опускати (3—4 рази).

8. В.п. упор стоячи на колінах. Відвести ліву ногу назад вдих, в.п. видих (5—6 разів).

9. В.п. лежачи на спині. Руки вгору, потягнутися вдих, сісти, руки вперед видих, руки на­зад в упор вдих, в.п. видих (пере­буваючи в упорі, звести лопатки, про­гнутися) (3—4 рази).

10. В.п. лежачи на спині. Руки в сторони долонями вниз, сто­пи зігнути всередину, напружити м'язи поперекової ділянки хребта, впираю­чись у кисті та палицю, злегка прогну­тися в грудній ділянці, в.п. (5—6 разів).

11. В.п. лежачи на животі, руки вгору. Прогнутися, в.п. (6—7 разів).

12. В.п.—o.e. Руки вперед, у сторони вдих, при­сісти, розводячи коліна в сторони, видих. Спина пряма (6—7 разів).

13. В.п. лежачи на животі. Ліву ногу підняти, праву відвести

вбік, подивитися на ліву кисть вдих, потягнутися, в.п. видих.

14. В.п. лежачи на животі, руки вгору. Потягнутися вдих, руки дугами назад, вздовж тулуба видих, руки дугами вперед, вгору вдих, в.п. видих (виконувати повільно, живіт від підлоги не відривати) (6—8 разів).

15. В.п лежачи на животі, кисті під підборіддям. Ноги трохи підняти над підлогою, розвести в сторони дихання повіль­не (7—8 разів)


 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
737
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку