14 грудня о 18:00Вебінар: Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для учнів початкових класів (і не тільки)

Календарне планування для 3 класу

Про матеріал
Матеріал містить календарне планування для 3 класу.Планування включає в себе всі навчальні предмети ,які вивчаються в третьому класі
Перегляд файлу

    «Затверджую»

Директор школи _Яремчук М.А._______________  ПІБ

«_____» __________________  20_19___ року

«_____» __________________  20_20___ року

 

 

«Погоджено»

Заступник директора з навчально-виховної роботи

__Сердюк О.В.___________________            ПІБ

«_____» __________________  2019____ року

«_____» __________________  20_20___ року

 

 

Схвалено ШМО вчителів початкових класів

____________________ протокол № _____

 

Календарно-тематичне планування

І семестр

на 2019/2020 навчальний рік

для 3 класу

учителя  НВК ЗОШ 1-3ступенів-дитячий садок с.Мізяків Гуменчук Н.І.

 

 

Українська мова

Літературне читання

Математика

Природознавство

Образотворче мистецтво

 

Трудове навчання

Фізична культура

Основи здоров’я

 Я у світ

Інформатика

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

Розклад уроків

Понеділок

1. Літературне читання

2 Англійська мова

3. Математика

4. Українська мова

5. Музичне мистецтво

Вівторок

1. Природознавство

2. Математика

3. Українська мова

4. Фізична культура

5. Я у світі

Середа

1. Інформатика

2. Математика

3. Українська мова

4. Літературне читання

5.

Четвер

1. Основи здоров’я

2. Природознавство

3. Трудове навчання

4. Фізична культура

5.  Англійська мова

 

П’ятниця

1. Літературне читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Фізична культура

5. Образотворче мистецтво

 

Розклад дзвінків

1урок       9.10-9.50

2 урок     10.05 – 10.45

3 урок     11.00 – 11.40

4 урок     12.05 – 12.45

5 урок     13.10 – 13.50

 

 

 

 

 

Українська мова

4/3 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 1-4 класах з мови

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Читання*

1

Списування

1

1

1

1

1

1

1

Диктант

2

1

1

2

1

2

Перевірка мовних знань і

вмінь

1

2

1

2

1

2

Письмовий переказ

1

1

Діалог (усно або письмово)**

 

 

 

1

1

 

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість

Перевірок за семестр

2

4

5

5

5

5

6

*у 2-4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках літературного читання;

** форма перевірки діалогу (усно або письмово) – за вибором учителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова і мовлення (4год)

1

Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування 

 

 

2

Державна і рідна  мова

 

 

3

 

 

4

 

 

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях ,

 

Слова ввічливості,їхнє значення в різних ситуаціях.

 

 

 

 

                        ТЕКСТ (15год)

 5

Розширення уявлень про текст та його будову   

 

 

6

Уявлення про змістовий зв’язок між частинами тексту 

 

 

7

Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів

 

 

 

8

 

 

9

 Спостереження  художніх та науково-популярних текстів  

 

Спостереження ділових текстів

 

 

 

10

Урок розвитку зв’язного мовлення  Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі «

 

 

11

 

 

12

 

13

 Привітання,запрошення ,листи

 

 

Текс-опис

 

Текст-міркування. Текст есе

 

 

 

14

План тексту 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

17

Текст-розповідь. Текст-опис .  Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те лексичні повтори, близькі за значенням слова), вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях.

 

 

Урок зв’язного мовлення

 

Засоби змістовного зв’язку у реченнях

 

 

 

18

Контрольна робота №1. Письмовий переказ

 

 

19

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Текст-міркування. Складання текстів-описів, есе, художніх та науково-популярних.   Підсумок по темі

 

ТЕМА

Речення (15 год)

20

Закріплення й узагальнення вивченого про речення

 

 

21

Речення, різні за метою висловлювання  

 

 

 

22

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом 

 

 

23

 

 

 

24

 

25

Речення окличні та неокличні. Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу 

 

Інтонування речень в зв’язаних висловлюваннях

 

Використання різних видів речень у висловлюваннях

 

 

26

 

 

 

27

Звертання, розділові знаки при них. Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі – розділовими знаками.    

 

Використання звертань у формі кличного відмінка

 

 

28

 

29

 

30

Члени речення. Головні і другорядні члени речення.

 

Зв’язок слів у реченні 

 

Поняття про словосполучення.Головне і залежне слово у словосполученні

 

 

31

Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях.

 

 

 

32

 Урок розвитку мовлення

 

 

33

 

34

 Побудова речень. Поширення речень за запитаннями

  Підсумок по темі

 

Контрольна робота №2.Діалог

 

 

Слово. Значення слова (9 год)

35

Значення слів, пряме й переносне значення   

 

 

36

Слова, що мають кілька значень 

 

 

37

Урок розвитку зв’язного мовлення   Робота з деформованим текстом.  Упорядкування частин тексту з опорорю на ілюстративний матеріал 

 

 

38

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

 

 

 

39

Синоніми. Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті 

 

 

40-41

Антоніми. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами

 

 

42

Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики (діалектизмів, суржику, русизмів тощо)    Підсумок по темі

 

 

43

Контрольна робота №3. Перевірка мовних знань і вмінь

 

Тема

Будова слова (21 год)

45

Аналіз контрольної роботи. Поняття про закінчення. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні . Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями.

 •  

 

 

46

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

 

 

 

47

Урок розвитку зв’язного мовлення  Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом 

 

 

48

Корінь слова. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова 

 

 

49

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів  -

 

 

50

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с'] 

 

 

 

 

 

 

51

Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для написання слів із ненаголошеними [е], [и] ( ,   

 

 

 

 

 

 

52

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом 

 

 

 

53

Урок розвитку зв’язного мовлення Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

55

 . Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та в середині слів перед глухими  

 

Контрольна робота. Перевірка мовленєвих умінь і навичок

 

Тема

 

 

 

 

56

Префікс. Словотворча роль префіксів. З’ясування значень слів з різними префіксами  

 

 

 

57

Творення слів з найуживанішими префіксами. З’ясування значень слів з різними префіксами   

 

 

58

Префікси, співзвучні з прийменниками 

 

 

59

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами 

 

 

60

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня 

 

 

61

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з-, с-.

 

 

 

62

Контрольна робота  Списування

 

 

63

Аналіз контрольної роботи.    

 

 

 

Перенос слів з префіксами. Оголошення  . 

 

 

 64

Повторення вивченого матеріалу. Підсумок за семестр

 

Тема

Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум,   апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний,    велосипéд,  вóгнище, вокзал ,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти,  депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн,   коридóр, космонáвт, крини́ця,  минýлий, милосердний, очерет,  пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця,  сантимéтр, секýнда,  тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

Українська мова 3 клас

1.Мовленнєва змістова лінія.

 • Додали у зміст новий жанр есе без конкретних вимог щодо цього жанру.

2.Мовна змістова лінія.

 • Додали у тему «Текст» жанр есе з такими вимогами: спостерігає за основними ознаками жанру; розпізнає його серед інших текстів (розповідь, опис, міркування); бере участь у створенні есе під керівництвом учителя (усно).
 • Зняли теми: побудова тексту-міркування і складання текстів-інструкцій (ще не вивчена тема «Початкова форма дієслова»).
 • Речення. Зняли побудову речень за схемами, оскільки діти добре не усвідомлюють другорядних членів речення, залишивши: побудова речень. Поширення речень за запитаннями.
 • Будова слова. Зняли термін «форма слова», перенісши його у тему «Іменник (практичне ознайомлення з відмінками).
  У вимогах розширили «Аналіз будови слова»: добирає спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови та розбирає їх за будовою самостійно або з допомогою вчителя.
 • Частини мови. Прикметник. Зняли у змісті і у вимогах словосполучення «у сполученні з іменником» у фразі «змінювання прикметників за родами і числами».
 • У Словникові слова додали: гармонія, внесок, натомість вилучили: агроном, банкір, бетон, бібліотека, верблюд, грім, комп’ютер, метал, радіо, спасибі.
 • Вилучили з вимог письмо на дошці.

Літературне читання

3 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

 

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться

в 2-4 класах з літературного читання

Вид перевірки

2 клас

3 клас

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Навичка читання вголос (усно). Контрольні роботи № 4 і № 8

1

1

1

1

1

1

Навичка читання мовчки (письмово). Контрольні роботи № 2 і № 6

-

-

1

1

1

1

Аудіювання (письмово). Контрольні роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі    № 1, № 2, № 5, № 6

2

2

1

1

1

1

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота № 3

1

-

1

-

1

-

Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота № 7

1

-

1

-

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за

 семестр

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ  ЧИТАННЯ

119 год(І семестр – 3год на тиждень, ІІ семестр – 4 год на тиждень)

За підручником: Савченко О. Я. Літературне читання:Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2013 

Дата

Тема

Стор.

І семестр
Цікава книга природи

1.

 

Вступ до розділу «Цікава книга природи». На порозі чарівниця осінь. «Перший подих осені» (за А. Волковою)

5-6

 

2.

 

Листки тендітні та сумні летять, кружляючи крилато. К. Перелісна «Осінні танці».

7-8

 

3.

 

Осінь, ось вона, осінь!

 Л. Костенко «Вже брами літа замикає осінь» «Шипшина важко віддає плоди».(напам’ять),

9
 

Напам.

4

 

Де лісова гілка — там і білка.

М. Сингаївський «Осіння гра».

10-11

 

5

 

Ми кожну річку і горбок від лиха зберегти повинні. Г. Черінь. «Чи ми з природою єдині».

В.Сухомлинський «Соромно перед соловейком»

11-12

 

6

 

Позакласне читання №1.
У золото вбралася земля

23-33

«поз.чит.»

 3 клас

7

 

Природні стихії.

 Н. Забіла «Хто сильніший?»І.Сенченко «В осінній час сім погод у нас»

9-12, 16-17

«Я люблю читати»

8

 

Осінь, ось вона, осінь!

Ю.Старостенко «Осінній господар»

13

«Я люблю читати»

9

 

Осінні дари природи.

 О.Підсуха «Хвалилися гриби»

14-16

«Я люблю читати»

10

 

 • Контрольна робота №1. Аудіювання (письмово)

 

 

11

 

Аналіз контрольної роботи. Як же гарно, чудово, привітно, ніби в казці, в осінньому лісі.

 О. Донченко «Лісовою стежкою»

13-15

12

 

Позакласне читання №2.Книги, газети, журнали читай — розуму набирай. (Бібліотечний урок)

 

13

 

Тема 1

 

Образи природних явищ.

 «Листопад — ворота зими» За Алевтиною Волковою
Підсумок за розділом «Цікава книга природи»

15-16,

 

17

                                                                  Від слова – до книги

 

14

 

Вступ до розділу «Від слова — до книги».

 Мова-дивний скарб «Наша мова»(за А. Коваль)

18-21

15

 

«Наша мова» (за А. Коваль)(продовження)

 

21-22

16

 

 Мова барвиста, мова багата.Д. Білоус «Кожну літеру ціни» І. Січовик «Мова»

22-25
 

17.

 

Привчайтеся працювати зі словниками. О.Савченко«Привчайтеся працювати із словниками».

25-26

18.

 

Позакласне читання №3.

Книги – морська глибина

 

14-18

«поз.чит.»

 3 клас

19.

 

Мова — безцінний скарб.Д.Білоус «Дивне розмаїття». Нузет Умеров«Диктант».

26-28

 

20.

 

Мова барвиста, мова багата.

 Л.Мовчун «Як ростуть слова»

17-18

«Я люблю читати»

21.

 

Вступ до теми «Похвала книгам!». Як з’явилася книга. «Як з’явилася друкована книга» (за В. Дацкевичем) .

29-31

22.

 

Книги в Київській Русі.«Як жила книга за часів Київської Русі» (за О.Єфімовим)

32-33

23.

 

Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених»(за О. Єфімовим)

33-35

24.

 

Позакласне читання №4.Бібліотечний урокПрактичне ознайомлення із поняттям «прикнижкова анотація», «відомості про письменника»

19-24

«поз.чит.»

 3 клас

25.

 

Сонце — джерело світла, а книга — знань. Д.Павличко «Соняшник». Прислів’я. Цікаво знати!

36-37

26.

 

Книга дітей до себе манить. Л. Повх «У бібліотеці»

Будь допитливим. Олександра Савченко «Чи любиш ти читати журнали?»

38-39

39-41

27.

 

 • Контрольна робота №2. Навичка читання мовчки (письмово)

 

28

 

Аналіз контрольної роботи. Місто твоїх друзів

«Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою»

(за матеріалами Державної бібліотеки України для дітей)

42-44

29

Тема 2

 

Підсумковий урок за розділом «Від слова до книги» Бліц-турнір «Чи уважно ти читав

44-45

З чистого джерела народної творчості

Чарівні казки

30

 

Позакласне читання №5.
«Казка — це диво, сповнене краси»(українські чарівні казки)

50-51

«поз.чит.»

 3 клас

31

 

Вступ до розділу «З чистого джерела народної творчості».Народний герой.«Кирило Кожум’яка» (українська народна казка)

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

46-50

32

 

Дивовижні перетворення.«Кривенька качечка»(українська народна казка)

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

50-53

33

 

Матусин оберіг.«Золотий черевичок»(українська народна казка)

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

25-30

«Я люблю читати»

                                                                                 Народні пісні

34

 

 Народні пісні «Два півники»«Грицю,Грицю».(напамять).«Пісенька житнього віночка» (українські  дитячі пісеньки).

«Три товариші»(українська народна пісня).
 

 

54-56

Напам.

31

«Я люблю читати»

35

 

Народ скаже, як зав’яже. Прислівя. Скоромовки. Загадки.

Мирилки.(«Вишеньки» напам’ять)

Вікторина «Чи уважно ти читав?»

57-60

32 Напам.

«Я люблю читати»

36

 

Тема 3

 

Позакласне читання №6.

До джерел народної мудрості

44-51

«поз.чит.»

 3 клас

Літературні казки

37

 

Вступ до розділу «Літературні казки й п’єса-казка». Валентин Бичко «Казка-вигадка». Анатолій Дімаров «Для чого людині серце»

61-66

38.

 

Яка совість, така й честь.
Вадим Скомаровський«Чому в морі вода солона?»

67-71

39.

 

Позитивні та негативні персонажі.

Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів»

71-74

40.

 

Позитивні та негативні персонажі.

Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів» 

( Продовження роботи над текстом. Складання плану казки; переказ казки за планом)

74-77

41.

 

Там, де правда, ― гори-вогонь, де неправда,― спали-вогонь.
Олександр Зима «Закляття золота й вогню»

47-50

«Я люблю читати»

42.

 

Там, де правда, ― гори-вогонь, де неправда,― спаливогонь.Олександр Зима «Закляття золота й вогню» (Продовження роботи над текстом. Складання плану казки; переказ казки за планом)

51-54

«Я люблю читати»

43.

 

Позакласне читання №7.
Літературні казки.  Самостійний добір дитячої книжки за темою,рекомендованою вчителем

52-65

«поз.чит.»

 3 клас

44.

 

Пригоди музичних інструментів.Ю.Ярмиш «Музична історія»

 • Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

55-57

«Я люблю читати»

45.

 

Незабудко, допоможи хутко!
І.Калинець «Про що розповіли незабудки»(Складання плану казки; переказ казки за планом)

 • Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

58-60

«Я люблю читати»

46.

 

Несмійся з другого, щоб тобі не було того.Всеволод Нестайко «Суд у цирку»«Чи уважно ти читав?»

 • Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

77-82

47.

 

Позакласне читання №8.
Зима. Колядування. Щедрування.

66-74

«Поз.чит»

48.

Тема 4

 

Підсумковий урок

66-74

«Поз.чит»

ІІ семестр

№ уроку

Дата

П’єса -казка.      Байки

сторінки

49.

 

Поняття «п’єса-казка», «діалог»,  «монолог»

. Олександр Олесь«Бабусина пригода»

83-90

50.

 

 Не гостри зубів на чуже. Олександр Олесь «Бабусина пригода» (продовження)

83-90

51.

 

 Ми в театрі. Наталя Забіла «У дитячому театрі»

90-91

52.

 

Вступ до розділу «Байки». Що таке байка,і хто такий байкар?  Життєвий і творчий шлях Л.Глібова

Леонід  Глібов«Лебідь, Щука і Рак»(напам’ять)Л.Глібов«Коник-стрибунець»

93-94

95-96

Напам.

53.

 

 • Контрольна робота №5. Аудіювання (письмово)

 

54.

 

Аналіз контрольної роботи. Не смійся з другого, щоб тобі не було того. Леонід Глібов«Чиж та Голуб»

Підсумок по темі.

97-98

 

 

55.

Тема 5

 

Позакласне читання №9.Наталя Забіла (казки)

108-122

«Поз.ч»

Світ дитинства у поезії і прозі

56.

 

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Життя і творчість Лесі Українки. «Як дитиною, бувало…»,«Мамо, іде вже зима…»

99-102

 

 

57.

 

Серцем розуміти картини природи

Життя і творчість Олександра  Олеся. «Згадую: так я в дитинстві любив …», «Серед краси»

102-103

58.

 

Життєвий і творчий шлях Д.Павличка. Сила уяви.

Дмитро Павличко «Мрія!»,«Гном»

104-105

59.

 

Грицько Бойко-майстер веселого  цеху.

Життєвий і творчий шлях  Грицька Бойка. «Як невдаха виступав», «Сашко». Веселинки, скоромовки. «Чому Тимко подряпаний».

106-107
116

«Я люблю читати»

60.

 

Особпивий і неповторний світ віршів Анатолія Качана. Життєвий і творчий шлях А.Качана. Анатолій Качан «Дівчинка і море». «Біля тихого Дунаю»

108-110

61.

 

Життєвий і творчий шлях С.Жупанина. Степан Жупанин«Оленчині вишивки» (напам’ять). «Сім вітрів».

110-112

62.

 

Поетичні твори. В.Марсюк «Удвох із песиком»,

О.Сенатович «Дівчинка малює сонце» 

147-148

«Я люблю читати»

63.

 

Позакласне читання №10

Школа добрих вчинків

128-135

«Поз.ч.»

64.

 

Підсумок  за темою «Поетичні твори».

Чи уважно ти читав?

113
 

65.

 

Вступ до теми «Прозові твори».

Людина красна не словами, а добрими ділами.

Василь Сухомлинський«Красиві слова і красиве діло».

114-115

66.

 

Приятеля легше знайти,ніж зберегти

Василь Сухомлинський«Кінь утік».

115-116
 

67

 

В. Сухомлинський «Ой, як же я берегтиму тебе!».

 «Як Сергійко навчився жаліти»

101-103

«Я люблю читати»

68.

 

Перемога над собою. М. Слабошпицький «Хата, де жили страхи»

105-110

«Я люблю читати»

69

 

Відчути іншого. А. Григорук «Гра в шахи»

Відповідальність. П.Бабанський «Обіцянка»

110-112

113-115

«Я люблю читати»

70.

 

Смішне і повчальне – поряд.
О.Буцень «Наше відкриття»

117-120

71.

 

Позакласне читання №11.Хочеш бути щасливим, не будь лінивим

123-127

«Поз.ч.»

72.

 

 • Контрольна робота №6. Навичка читання мовчки (письмово)

 

73.

 

Аналіз контрольної роботи. Життєвий і творчий шлях Я.Стельмаха. Літні пригоди. Я.Стельмах«Ловись ,рибко!»

121-125

74.

 

Літні пригоди. Я.Стельмах «Ловись ,рибко!»  (продовження)

125-128

75.

Тема 6

 

 

Узагальнення та систематизація знань за розділом

Світ дитинства у поезії і прозі

 

«Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»

76.

 

Вступ до розділу .

Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...»

Дитинство Тараса Шевченка.  Антін Лотоцький «Малий Тарас чумакує»

130-133

77.

 

Тяжко-важко в світі жити сироті без роду.

Оксана Іваненко«Тарас у наймах» .

134-135

78.

 

Оксана Іваненко «Чабан».(уривок з книги «Тарасові шляхи»)

85-87

«Я люблю читати»

79.

 

Позакласне читання №12
Тарас Шевченко ― великий співець України.

90-98

«Поз.ч.»

80.

 

Шевченкове слово. Тарас Шевченко«Село! І серце одпочине...» ,«І досі сниться: під горою»

135-137

81.

 

Пейзажна лірика .  Т Шевченко. «Тече вода із-за гаю»(напам’ять)

137-138

Напам.

82.

 

Головна думка . В.Сухомлинський «Сонце заходить».

Перевір свої досягнення.

138-140

 

Із скарбниці казкарів світу

83.

 

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу».

Життєвий і творчий шлях братів  Грімм

Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).Напамять уривок

142-146

 

 

Напам.

84

 

Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (Поділ тексту на частини. Стислий переказ)

142-146

85.

 

Весела дерев’яна лялька ,  яку знає весь світ.
Карло Коллоді«Пригоди Піноккіо»

147-152

86

 

Пригоди дерев’яного чоловічка
Карло  Коллоді «Пригоди Піноккіо».

Порівняння казок  Коллоді та О.Толстого

147-152

87.

 

Позакласне читання №13.Із скарбниці казкарів світу

136-143

«Поз.ч.»

88.

 

Чудеса поруч.

Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»

152-157

89.

 

Шарль Перро «Кіт у чоботях»(скорочено)

61-66

«Я люблю читати»

90.

 

 • Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово)

 

 

91

 

Аналіз контрольної роботи. Божена Нємцова «У царя Трояна цапині вуха»

Едуард Успенський «Дядя Федір»

 

67-69,69-72

«Я люблю читати»

92.

Тема 7

 

 

Узагальнення  знань за розділом  «Із скарбниці казкарів світу»

 

 

Прийди, весно, з радістю!

93

 

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!», «Благослови, мати, весну зустрічати» (за  Василем Скуратівським)

160-161

94

 

Позакласне читання №14.
Весну-красну зустрічаймо!

 

95.

 

 Казка живої природи. Тамара Коломієць «Березень».

162

96.

 

Перший весняний місяць.

Щебетала пташечка(укр. народна пісня) Іван Франко «Надійшла весна прекрасна..» Г.Чубач «Роса».

117, 125

«Я люблю читати»
 

97.

 

Несуть птахи весну.

Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять».

Д.Павличко «Птиця»

163-164
121

«Я люблю читати»

98.

 

Прокинулись луки, ліси і поля.

Валентина  Ткаченко «Квітень»

Стародавні назви місяця квітня

165

99.

 

Андрій М’ястківський «Розмова з одудом»

Леся Українка «Уже весняне сонце припікає»

166

100.

 

Життєвий і творчий шлях М.Сингаївського

Микола Сингаївський «Вийшов травень з лісу»), «На врожай».

167-169

 

 

101.

 

М.Сингаївський «Волошкове поле». «Я люблю свою синицю»

118-119

«Я люблю читати»

102.

 

Позакласне читання №15.

Візьму перо і спробую

144-151

«Поз.ч.»

103.

 

Про одне по-різному «Їжачкова райдуга». Д.Павличко «Дядько Дощ».

 • Контрольна робота №8. Навичка читання вголос (усно)

120

«Я люблю читати»

104.

 

 • Контрольна робота №8. Навичка читання вголос (усно)

Краса  землі і праці. За Юрієм Смоличем «Квітує земля
 

123

«Я люблю читати»

105.

 

В.Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав».

 • Контрольна робота №8. Навичка читання вголос (усно)

126-127

«Я люблю читати»

106.

 

Марія  Познанська «Співай, соловейку!»
 

169

107.

 

Як співає соловейко? (за Борисом Комаром). Любов Забашта «Дивосвіт, дивосвіт...»

170

108

 

Узагальнення та систематизація знань за розділом «Прийди, весно, з радістю!». Вікторина « Чи уважно ти читав?»

170-171

109

 

Позакласне читання №16Сторінками улюблених книг

152-156

«Поз.ч.»

 

Візьму перо і спробую...

110

 

 

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую».

 Анатолій Костецький «Імена». «Дивна звичка»

172-175

111.

 

Чи легко стати поетом
Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

175-179

112.

 

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я». Андрій М’ястківський «Біла хмарка, біла».

180
 

113.

 

Умій у звичайному побачити незвичайне

Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся  Мовчун «Загадки-добавлянки». Наталія Хаткіна «Веселі римки».

182-183

114.

 

В.Сухомлинський «Сергійкова квітка»

 

183-185

115

 

Сила уяви. Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?» Сила уяви. Марфа Тимченко.

185-186

116.

 

Народження краси.Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую...»В.Сухомлинський «Що таке школа під голубим небом?»В.Сухомлинський «Флейта і вітер»

А. Григорук «Сопілонька з калиноньки, ясенове денце»

140, 144-146
«Я люблю читати»

117.

 

Позакласне читання №17.Літо красне зустрічаймо!
Що читати  влітку?
 

153-155

«Я люблю читати»

118.

 

Пригадай і поміркуй…
Узагальнення та систематизація знань за рік

 

119.

Тема 8

 

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

Перелік авторів, які визначені у колі читання, має рекомендований характер і може бути змінений учителем із урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи наавторську концепцію підручника (оновлена Програма 2016)

 

Напамять уривок казки «Шипшинка» (4 абзац)

 І сталося так, як казала жаба: королева народила дівчинку, та таку вже гарну, що король нетямився з радощів і справив пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, щоб вони були прихильні до дитини.ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАТЕМАТИКА

4 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3кл. загальноосвіт. навч.

закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

 

4

3

4

3

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

1

 

1

 

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

1

Загальна кількість перевірок за семестр

1

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уроку

Тема уроку

 

Дата

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

 1.  

Нумерація чисел у межах 100.Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

с.4 №12,13

 

 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.

с.5 №21,22

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач за коротким записом.

с.7 №32,33

 

 1.  

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням.

с.8 №40,41

 

 1.  

Ознайомлення з поняттям рівняння. Розв'язок (корінь) рівняння. Розв'язування задачі за планом.

С.9 №50,51

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі.

С.11

№58,59

 

 1.  

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

С.12 №68,69

 

 1.  

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника.

С.14 №78,79

 

 1.  

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка.

С.15 №87,88

 

 1.  

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.  Розв’язування задач двома способами.

С.16 №97,98

 

 1.  

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач.

С.17

№106,107

 

 1.  

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії.

С.19

№115,116

 

 

 1.  

Табель-календар. Століття. Розв’язування задач.

С.20 №121,122

 

 1.  

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.

С.21 №130,131

 

 1.  

Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

С.22 №137,138

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

С.24 №146,147

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач.

С.25  №154,155

 

Таблиці множення і ділення (продовження)

 1.  

Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня.

С.26 №163,164

 

 1.  

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

С.27 №172,173

 

 1.  

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість.

С.28 №179,180

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

С.29

№187,188

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

С.30

№197,198

 

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

С.31

№205,206

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.

С.32

№214,215

 

 1.  

Складання виразів та знаходження їх значень. Розв’язування задач

С.33

№223,224

 

 1.  

Розв’язування задач на кратне порівняння.

С.34

№231,232

 

 1.  

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розширеня задача на зведення до одиниці.

С.34

№238,239

 

 

 1.  

Розв’язування виразів і задач.

С.35

№246,247

 

 1.  

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника.

С.36

№255,256

 

 1.  

Контрольна робота

С.53

№8,11,12

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей

С.37

№262,263

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)..

С.38

№271,272

 

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів. Види трикутників.

С.40

№279,280

 

 1.  

Розв’язування складених задач. Складання і розв'язування рівнянь.

С.41

№287,288

 

 1.  

Аналіз конрольної роботи. Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними.

С.42

№295,296

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Розв'язування задач.

С.43

№303,304

 

 1.  

Розв'язування задач на дві і три дії.

С.44

№312,313

 

 1.  

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами. Розв’язування виразів та задач.

С.45

№320,321 С.46

№328,329

 

 1.  

Переставний закон множення.

С.47

№336,337

 

 1.  

Сполучний закон множення.

С.49

№345,346

 

 1.  

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.

С.46

№364,365

 

 1.  

Ділення на 1. Діленнярівних чисел.

С.51

№328,329

 

 1.  

Ділення 0. Неможливістьділення на 0.

С.52

№372,373

 

 

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел.

 1.  

Лічильна одиниця – сотня.  Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

С.57

№384,385

 

 1.  

Контрольна робота

С.73

№1-10

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.

С.59

№395,396

 

 1.  

Лічба сотнями. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

С.60

№403,404

 

 

 1.  

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею.

С.62

№413,414

 

 1.  

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.

С.63

№422,423

 

 1.  

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задач на три дії.

С.64

№432,433

 

 1.  

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

С.66

№442,443

 

 1.  

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Кресленні і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії.

С.68

№452,453

 

 1.  

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

С.70

№463,464

 

 1.  

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси. Задачі з буквеними даними.

С.72

№471,472

 

Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання

 

 

16.12

 1.  

Контрольна робота

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею. 

С.75

№481,482

 

 1.  

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.76

№490,491

 

59

 

60

Додавання виду 520+340. Розширена задача на зведення до одиниці..

Узагальнення.Підсумок за семестр

С.77

№499,500

 

 

С.79

№508,509

 

 

 

 

 

Природознавство

2 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Гільберг, Т. Г. Природознавство : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 160 с.

 

І семестр

з/п

Тема уроку

Примітка

Дата

ВОДА (8год)

 1.  

Вода в природі.

маєуявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинніречовини; роль води у природі та їїзначення для людини; називає три стани води, температуру плавленняльоду та кипіння води; розумієзначенняіснування води у трьох станах для життя на Землі; обмеженістьзапасівпрісної води на нашійпланеті; досліджуєвластивості води та рідин; застосовує на практицізнання про розчинні та нерозчинніречовини, властивості води та рідин; дотримується правил економноговикористанняпрісної води

 

 1.  

Властивості рідин на прикладі води.

Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин.

 

 1.  

Температура плавлення льоду та кипіння води.

 

 1.  

Значення трьох станів води для життя на Землі.

 

 1.  

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.

Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті

 

 1.  

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

 

 1.  

Як людина використовує властивості води? Охорона водойм.

 

 1.  

Контрольна роботапо темі «Вода»

 

ПОВІТРЯ (7 год)

 1.  

Газоподібні речовини.

маєуявлення про склад і властивостіповітря; джерелазабрудненняповітря; причини виникненнявітру; знає про властивістьповітря та газоподібнихречовинрозширюватися за нагрівання; розумієзначенняповітря для життя; важливістьвивченнявластивостейповітря для практичних потреб людини; досліджуєвластивостіповітря;застосовує на практицізнання про склад і властивостіповітря, йогоохорону

 

 1.  

Повітря як суміш речовин, його склад та властивості.

Практична робота. Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

 

 1.  

Розширення газів за нагрівання.

 

 1.  

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру.

 

 1.  

Як людина використовує властивості повітря? Охорона повітря.

 

 1.  

Навчальний проект: «Звідки береться пил?»

 

 1.  

Перевірка знань з теми: «Повітря».

 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ (8 год)

 1.  

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина.

має уявлення про гірські породи та корисні копалини; про раціональне та ощадливе використання корисних копалин; роль живих організмів в утворенні ґрунту; наводить приклади твердих, рідких та газоподібних корисних копалин; класифікує корисні копалини за видами; називає найпоширеніші корисні копалини рідного краю та їхні властивості; наводить приклади використання корисних копалин людиною; тварин, які живуть у ґрунті; розуміє значення ґрунту для життя рослин і тварин; пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту; досліджує наявність повітря і води у ґрунті; пояснює, чому не можна спалювати стерню; застосовує на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості.

 

 1.  

Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні).

Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.

 

 1.  

Різноманітність корисних копалин тавикористанняїхлюдиною. Значення корисних копалин для людини.

 

 1.  

Ґрунт. Склад ґрунту.

Практична робота. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

 

 1.  

Родючість – основна властивість ґрунту.

 

 1.  

Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту.

 

 1.  

Значення і охорона ґрунтів.

 

 1.  

Навчальний проект:Який дар природи для людстванайцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, кориснікопалини)? Підсумок з теми

 

ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ (7 год)

 1.  

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта) та їхнє використання людиною.

має уявлення про вичерпні та невичерпні джерела енергії; називає паливні корисні копалини; побутові прилади, які споживають енергію; пояснює взаємозв’язки у живій та неживій природі на прикладі походження деяких паливних корисних копалин; використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною (на прикладах); виготовляє модель теплиці; спостерігає за проростанням насіння у теплиці; застосовує знання для догляду за рослинами у теплиці; встановлює умови, необхідні для розвитку рослин; застосовує правила безпечної поведінки з електроприладами; економного використання води, тепла, електроенергії у побуті

 

 1.  

Паливні корисні копалини (газ, торф) та їхнє використання людиною.

 

 1.  

Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та їхнє використання людиною.

 

 1.  

Побутові прилади, які споживають енергію.

 

 1.  

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

 

 1.  

Контрольна робота з тем: «Корисні копалини. Ґрунти», «Енергія у нашому житті»

 

 1.  

Екскурсія. «Тепло у твоєму домі (шкільна котельня)»

 

 1.  

Інтелектуальна «Найрозумніший». Підсумок за семестр

 

 

 

Природознавство - 3 клас

Розвантажити зміст навчального матеріалу.

Враховано частково. Розділ „Вода”: вилучені теми „Вплив Сонця на природу”, „Світовий океан, його частини”; розділ „Повітря”: вилучені теми „Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею”, „Вплив вітру на природу Землі”;розділ „Гірські породи. Ґрунти” -“Корисні копалини. Ґрунти”; розділ „Живі організми та середовища їх існування”: вилучені теми „Походження свійських тварин від диких”, „Гриби їстівні та отруйні”.

В зміст навчального матеріалу розділів ввести тематику екологічного спрямування.

Враховано частково. У розділ „Вода”: додана тема „Як людина використовує властивості води?”, пропонується навчальний проект „Добра справа для природи”; у розділ „Повітря”: додана тема „Як людина використовує повітря?”; пропонуються навчальні проекти „Звідки береться пил?”; „Ми гноми – економи (як зберегти тепло і світло у нашому домі”; „Який дар природи для людства найцінніший?” (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини).

Вилучити розділ „Сонце – джерело енергії на Землі”.

Тема „Сонце – джерело енергії на Землі” замінена на „Енергія в нашому житті”. Зміст навчального матеріалу розділу скориговано відповідно до вікових особливостей дітей.

Вилучити тему „Гірські породи”.

Враховано частково. Назва розділу змінена з „Гірські породи. Ґрунти” на „Корисні копалини. Ґрунти (акцент – на корисні копалини як різновид гірських порід).

Збільшити кількість годин на тему „Корисні копалини”.

Враховано. Тема „Паливні корисні копалини” додана у розділ „Енергія в нашому житті”.

З теми „Повітря” вилучити терміни „теплопровідність” і „пружність повітря”.

Враховано. Терміни вилучені.

Тема „Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею” не відповідає віковим особливостям дітей.

Враховано. Залишено: „Розширення повітря за нагрівання”.

Змінити тему „Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід”.

Враховано частково. Пропонується тема „Хто живе в ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту”.

Змінити назву і зміст розділу „Сонце джерело енергії на Землі” (не відповідає віковим особливостям молодших школярів).

Враховано. Здійснено структурне вдосконалення з метою дотримання логіки викладу матеріалу. Змінено назву розділу. Зміст навчального матеріалу скоректовано відповідно до вимог Державного стандарту та віковим особливостям учнів.

У розділі „Людина та її організм” вивчати нервову систему людини.

Враховано.

Збільшити кількість годин на вивчення теми „Людина та її організм”. Доповнити розділ практичними завданнями з питань гігієни, здорового способу життя, запобігання виникнення різних захворювань.

Враховано. Знята сітка годин на вивчення розділу. Вчитель самостійно визначає кількість годин на вивчення певних тем. Розвантажено зміст програми, вивільнений час вчитель може використовувати на практичні завдання, дослідження, проекти.

Збільшити кількість екскурсій, розширити тематику.

Враховано. Кількість екскурсій збільшено за рахунок розвантаження змісту навчального матеріалу. Тематику учитель визначає самостійно, відповідно до змісту навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей, або обирає із запропонованих у 

 

Я у світі

1 год на тиждень

Програма. Оновленінавчальніпрограми для початковоїшколизатверджені наказом Міністерстваосвіти і науки України «Про затвердженнязмін до навчальнихпрограм для 1-4-х класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник. Я у світі. 3 клас : підр. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 160 с. : іл.

І семестр

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Я - Людина (6 год)

1

Я – частина природи і суспільства (с. 5-8)

 

 

2

Моє зовнішнє «Я»

 

 

3

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність (приналежність)

 

 

4

Обговорення можливостей досягнення успіху

 

 

5

Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання, праця

Практична робота. Складання правил успішного навчання

 

 

6

Самостійність та відповідальність

Практична робота. Планування свого робочого дня

 

 

Я та інші (9 год)

7

Сім’я. Склад сім’ї (с. 35-37)

 

 

8

Мої основні права та обов’язки в сім’ї. Родинні стосунки (с. 35-47)

Практична робота. Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї

 

 

9

Школа. Традиції рідної школи (с. 48-52)

 

 

10

Школа. Традиції рідної школи (с. 53-55)

Навчальний проект. «Історія та традиції моєї школи»

 

 

11

Права і обов’язки учня/учениці. Стосунки з однокласниками

Рольові ігри. Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі, під час екскурсії, походу і т. і.

 

 

12

Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу

Соціальна акція. «Діти – дітям» (до міжнародного дня інвалідів)

 

 

13

Ми – споживачі

Рольова гра. «Супермаркет» або «Рекламна агенція»

 

 

14

Ми – споживачі

Практична робота. Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру тощо

 

 

15

Людські чесноти (с.77-91)

Навчальний проект. «Людина має творити добро»

Підсумок за семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

1 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової  школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження з мін до навчальних програм для 1-4-х класів загально освітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник. Трач, С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. Резніченко. – Тернопіль. : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 128 с.

І семестр

з/п

Тема уроку

Примітка

Дата

У майстерняхграфіка та живописця (8 год)

1

“В гостях у художників”. Відеомандрівка до майстерні художника-графіка. Матеріали, інструменти та обладнання.

Тематичнезавдання: «Королівствографіки».

милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами): -до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах графіки та живопису; розпізнає: -графічні та живописні твори; має елементарне уявлення: -про спосіб передачі руху в пейзажі; -споріднені кольори, кольорові контрасти та нюанси; -про особливості роботи акварельними фарбами в техніці“по-мокрому”; знає та називає: -головні виражальні засоби графіки та живопису; -основні матеріали та інструменти художника- графіка та живописця; розуміє та використовує на практиці: - колір у графічних творах; - колірне вирішення у живописних творах; -графічні та живописні матеріали й інструменти для створення практичного завдання; -як передавати рух у природі (вітер, хвилі) графічними засобами; -як користуватися палітрою; -як утворювати відповідно до задуму відтінки кольорів шляхом змішування фарб; -як передавати глибину простору шляхом загороджування об’єктів другого плану об’єктами першого плану; -як раціонально організовувати робоче місце та прибирати його; дотримується: -правил техніки безпеки при створенні творів графіки та живопису

 

2

Вибірзасобіввиразностіграфіки для передаванняформи та характеру поверхнізображуванихоб’єктів та предметів.

Тематичнезавдання:“Які бувають дерева?” (радісне, сумне, сердите, хворе, старе і т.п.).

 

3

Елементарнепоняття про динамічнукомпозицію. Передаванняруху в природіграфічнимизасобами. Значеннякольору у графічнихтворах.

Тематичнезавдання:“Вітер з гаєм розмовляє”.

 

4

Мандрівка до майстерні художника-живописця. Матеріали, інструменти та обладнання. Актуалізація знань з основ кольорознавства (основні та похідні кольори, кольоровий спектр).

Тематичнезавдання:Дарунки осені”.

 

5

Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові контрасти.

Тематичнезавдання:Розбурхане море”.

 

6

Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Кольорові відтінки.

Тематичнезавдання:“Осінь золотиста барвами горить”.

 

7

Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами.

Тематичнезавдання:“Вечір на сопілці грає”.

 

8

Технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Акварель по-мокрому.Виконання швидких колірних замальовок асоціативного характеру.

Тематичнезавдання:“Дощовий день”.

 

У майстернях скульптора, архітектора і  народних майстрів (8 год)

9

Мандрівка до майстерні художника-скульптора.Матеріали, інструменти та обладнання.

Передача основної форми будови тварин у простих позах.

Практична робота. “Африканські звірі”.

милується та виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до: -краси творів скульптури та архітектури; -рукотворної краси предметів побуту; розпізнає: -твори скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва; знає та називає: -види скульптури (кругла та рельєф), декоративно-прикладного мистецтва (художня кераміка, вишивка, ткацтво, художня обробка металу та дерева, художній розпис, писанкарство); -основні види гончарного посуду (глечик, куманець, горщик, миска); розуміє та пояснює: -виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми у скульптурі; -значення орнаментальних композицій у декоративно-прикладному мистецтві; має елементарне уявлення про: -творчість скульптора, архітектора, народних майстрів; уміє: -ліпити різними способами, досягаючи кінцевої мети; -передавати у практичній роботі основні форми будови тіла тварин, спостерігаючи за їх розміром; -узгоджувати декоративне оздоблення з формою предмета; -раціонально організовувати робоче місце.

 

10

Виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури зображуваної поверхні.

Практична робота.“Запишався наш павич”,

 

11

Робоче місце архітектора.Матеріали, інструменти та обладнання художника-архітектора.

Практична робота.“Смарагдове місто”,

 

12

Порівнянняформ, розмірів, пропорцій споруд. Створення різних за формою та характером будівель.

Практична робота.“Гарна хатка”.

 

13

Робоче місце народних майстрів. Матеріали, інструменти та обладнання. Основні види декоративно-прикладного мистецтва.

Практична робота. Ескіз вишивки для рушника.

 

14

Гончарство в Україні

Основні види гончарного посуду, різноманітність форм. Узгодженість декору з формою.

Практична робота.“Найкращий виріб гончара” (глечик).

 

15

Практична робота.“Новорічнийсувенір”. Узагальнення знань.

 

Трудове навчання

1 год на тиждень

Програма. Оновленінавчальніпрограми для початковоїшколизатверджені наказом Міністерстваосвіти і науки України «Про затвердженнязмін до навчальнихпрограм для 1-4-х класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник. Трудове навчання: підручник для 3-го кл. загальноосвітн. навчальних закладів / І. М. Веремійчик, В. П. Тименко. – К.: Генеза, 2013. – 104 с.: іл.

І семестр

з/п

Тема уроку

Примітка

Дата

Мозаїка (2 год)

1

Мозаїка. Торцювання (контурне). Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання.

добирає інструменти та пристосування необхідні для виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання; – пояснює сутність контурного торцювання під час виготовлення мозаїки; – знає основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки; – володіє навичками виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання

добирає інструменти та пристосування необхідні для виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання; – пояснює сутність контурного торцювання під час виготовлення мозаїки; – знає основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки; – володіє навичками виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання

 

2

Мозаїка. Торцювання (мозаїчне). Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Виготовлення мозаїки технікою торцювання.

 

Квілінг (2 год)

3

Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів технікою квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота.Виготовлення виробів технікою квілінг.

має загальні уявлення про виготовлення аплікацій технікою квілінг; – розкриває загальні відомості про техніку квілінг; – добирає матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробів техніко. квілінг; – знає основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою «квілінг»; – володіє навичками виготовлення виробів технікою «квілінг»

 

4

Квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота.Виготовлення виробів технікою квілінг.

 

Комбінування природних і пластичних матеріалів (2 год)

5

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення виробів з природних та пластичних матеріалів. «Два півники горох молотили…»

 

має загальні уявлення про комбінування природних і пластичних матеріалів у виробах; –добирає матеріали, інструменти, пристосування необхідні для виготовлення виробів з природних та пластичних матеріалів; – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів; – вміє виготовляти вироби з природних та пластичних матеріалів

 

6

Комбінування природних і пластичних матеріалів Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення виробів з природних та пластичних матеріалів. «Міні скульптури з природних матеріалів»

 

Орігамі (3 год)

7

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою орігамі«Краб».

має загальні уявлення про виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі; – називає інструменти і пристосування для роботи в техніці орігамі; – вміє створювати об’ємні вироби технікою орігамі

 

8

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою орігамі«Технічні конструкції»

 

9

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою орігамі«Білий птах».

 

Витинанка (2 год)

10

Витинанка. Загальні відомості протехніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки.

Практична робота.Витинанка і аплікація «Янголи».

має загальні уявлення про техніку виготовлення витинанок; – добирає інструменти та пристосування необхідні для виготовлення витинанок; – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів технікою витинанки; - володіє прийомами роботи інструментом; – вміє виготовляти вироби технікою витинанки; – володіє навичками виготовлення витинанок; - дотримується безпечних прийомів праці під час виготовлення виробів технікою витинанки

 

11

Витинанка. Загальні відомості протехніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки.

Практична робота.Витинанка «Килимок».

 

Робота з пластичними матеріалами (2 год)

12

Властивості пластичних матеріалів (пластилін, полімерна глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми. Рельєф.

Практична робота.«Колобок».

має загальні уявлення про вироби об’ємної форми; – пояснює, що таке рельєф і барельєф; –добирає матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробів з пластичних матеріалів; – розкриває послідовність виготовлення об’ємних виробів з пластичних матеріалів; – вміє виготовляти з пластичних матеріалів барельєфні форми; – володіє навичками виготовлення

 

13

Барельєф. Об’ємна фігура. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Послідовність виготовлення об’ємних виробів з пластичних матеріалів.

Практична робота. «Рибка в акваріумі».

 

 

Аплікація з тканини (3 год)

14

Види та властивості тканин. Використання тканин. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Безпечні прийоми праці.

Практична робота.Дослідження властивостей ниток і тканин.

має загальні уявлення про види, властивості та використання тканин; –добирає матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення аплікацій з використанням тканини; – розкриває особливості різання тканини та її з’єднання з папером; – вміє виготовляти аплікації з використанням тканини

 

15

Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Безпечні прийоми праці.

Практична робота.Аплікація «Коник»

 

16

Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з картоном. Безпечні прийоми праці.

Практична робота.«Рибка»

 

 

 

 

Основи здоров’я

1 год на тиждень

Програма. Оновленінавчальніпрограми для початковоїшколизатверджені наказом Міністерстваосвіти і науки України «Про затвердженнязмін до навчальнихпрограм для 1-4-х класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. Основи здоров'я : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. – К. : Алатон, 2012. – 136 с

І семестр

 

з/п

Тема уроку

Стор.

Дата

Здоров’я людини (3 год)

1

Показникиздоров'я і розвиткудитини. Практична робота:Вимірювання пульсу.

3-11

 

2

Чинники, що  впливають на здоров’я.

12-15

 

3

   Здоровий спосіб життя. Корисні звички. Практична робота:Складання правил здорового способу життя.

16-21

 

Фізична складова здоров'я  (7 год)

4

Природніритми і здоров’я. Працездатністьлюдини. Освітлення на робочомумісці, йогозначення для зору і формуванняпостави. Практична робота: Вправи для підвищенняпрацездатності.

22-27

 

5

Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом.

28-31

 

6

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям.

32-35

 

7

Корисні і шкідливі мікроорганізми. Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, щопередаютьсяконтактним і повітряно-крапельним шляхом. Практична робота:Моделювання поведінки під час епідемії грипу.

36-41

 

8

Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування.

42-45

 

9-10

Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях. Практична робота: Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням.

46-50

 

Соціальна складова здоров'я (5 год у І семестрі)

11

Взаємодія з іншими людьми. Дружний клас. Практична робота:

Обговорення літературних джерел про сутність і значення взаємодії: української народної казки: «Ріпка» і байки Л. Глібова: «Лебідь, Щука і Рак».

51-55

 

12

Родинні стосунки. Взаємодопомога членів родини. Практична  робота:Як зробити приємність

56-59

 

13

Що таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям. іншому. Практична робота:  Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров'ям.

60-63

 

14

Ефективне спілкування. Уміння слухати. Практична робота: Як попросити про послугу чи допомогу.

64-67

 

15

Запобігання конфліктам і роз’язання їх.

Практична робота :Моделювання ситуацій попередження конфліктів з однолітками та мирного розв’язання конфліктів, які виникли

 

 

16

Виконання проекту: «Прагнемо бути здоровими!» (за рахунок резервних годин).Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура

3 год на тиждень

 

Програма. Оновленінавчальніпрограми для початковоїшколизатверджені наказом Міністерстваосвіти і науки України «Про затвердженнязмін до навчальнихпрограм для 1-4-х класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів» від 05.08.2016 № 948.

105 годин

(3 години на тиждень)

 

п/п

Тема уроку

Дата

Теоретико-методичні знання

1

 

Відродження сучасних Олімпійських ігор. Символи, ри­туали і церемонії Олімпійських ігор. Організаційні впра­ви, загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри

 

2

 

Руховий режим молодшого школяра та його вплив на формування правильної постави. Фізичні навантажен­ня та реакція на них серцевих скорочень. Дихання під час виконання фізичних вправ. Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри

 

3

 

Основні правила загартування. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури та під час само­стійних занять фізичними вправами. Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Організаційні вправи, загальнороз­вивальні вправи. Рухливі ігри

 

Способи рухливої діяльності

Школа культури рухів з елементами гімнастики

4

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). Рухлива гра «Клас, струнко!»

 

5

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг). Рухлива гра «Клас, струнко!»

 

6

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). Рухлива гра «Клас, струнко!»

 

7

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправ. Положен­ня тіла у просторі: упори (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). Рухлива гра «Вгадай, чий голос?»

 

8

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі на стегнах). Рухлива гра «Вгадай, чий голос? »

 

9

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі на стегнах). Рухлива гра «Вгадай, чий голос? »

 

10

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: упори (згинання і розгинання рук в упорі лежачи). Рухлива гра «Світлофор»

 

11

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: упори (перехід із упору при­сівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і на­впаки). Рухлива гра «Світлофор»

 

12

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправ. Поло­ження тіла у просторі: упори (перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і навпаки). Рухлива гра «Світлофор»

 

13

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: упори (перехід із упору при­сівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і на­впаки). Рухлива гра «Подоляночка»

 

14

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: виси (підтягування у висі лежа­чи). Рухлива гра «Подоляночка»

 

15

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: виси (підтягування у висі лежа­чи). Рухлива гра «Подоляночка»

 

16

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Положення тіла у просторі: виси (підтягування у висі (хлоп­ці), у висі лежачи (дівчата). Рухлива гра «Подоляночка»

 

17

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: перекид назад в упор стоячи на колі­нах, в упор присівши. Рухлива гра «Мак»

 

18

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: перекид назад в упор стоячи на колі­нах, в упор присівши. Рухлива гра «Мак»

 

19

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: два перекиди вперед злитно. Рухлива гра «Мак»              

 

20

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: два перекиди вперед злитно. Рухлива гра «Мак»

 

21

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: два перекиди вперед злитно. Рухлива гра «Мак» 

 

22

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: «міст» із положення лежачи. Рухлива гра «Дрова»

 

23

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: «міст» із положення лежачи. Рухлива гра «Дрова»

 

24

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Еле­менти акробатики: «міст» із положення лежачи. Рухлива гра «Дрова»

 

Школа пересувань

25

 

Правила безпеки під час занять із застосуванням пере­сувань. Організаційні вправи, загальнорозвивальні впра­ви. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. «Човниковий біг» 4х9м. Рухлива гра «Гуси-лебеді»

 

26

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. «Човниковий біг» 4х9 м. Рухлива гра «Гуси-лебеді»

 

27

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. «Човниковий біг» 4х9 м. Рухлива гра «Гуси-лебеді»

 

28

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до 30 м. Рухлива гра «Квач»

 

29

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до 30 м. Рухлива гра «Квач»

 

З0

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до 30 м. Рухлива гра «Квач»

 

31

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Чергування ходьби та бігу до 1 100 м. Рухлива гра «Команда швидконогих»

 

32

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Чергування ходьби та бігу до 1100 м. Рухлива гра «Команда швидконогих»

 

33

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Чергування ходьби та бігу до 1 100 м. Рухлива гра «Команда швидконогих»

 

34

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Рівномірний біг до 900 м. Рухлива гра «Білі ведмеді»

 

35

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Рівномірний біг до 900 м. Рухливі ігри

 

36

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Рівномірний біг до 900 м. Рухлива гра «Білі ведмеді»

 

37

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: кро­ки з притупуванням. Рухлива гра «Білі ведмеді»

 

38

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: кро­ки з притупуванням. Рухлива гра «Горішки»

 

39

 

Організовуючі вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: кроки з притупуванням, «вірьовочка». Рухлива гра «Горішки»

 

40

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різно­види ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: «вірьовоч­ка», «вихилясник», «припадання». Рухлива гра «Горішки»

 

41

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: найпростіші комбінації з елементів українського танцю. Рухлива гра «Горішки»

 

42

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: найпростіші комбінації з елементів українського танцю. Рухлива гра «Повінь»

 

43

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Танцювальні кроки: рит­мічні завдання. Рухлива гра «Повінь»

 

44

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по похилій гімнастичній лаві однойменним та різнойменними спо­собами. Рухлива гра «Повінь»

 

45

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами. Рух­лива гра «Повінь»

 

46

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами. Рух­лива гра «Повінь». Підсумковий урок

 

47

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра «Гуси- лебеді»

 

48

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Перелізання через пере­шкоди, висотою до 100 см. Рухлива гра «Гуси-лебеді»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

1 год на тиждень

 (до підручника М.М. Корнієнко)

 

№ з/п

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

Повторення, узагальнення навчального матеріалу за 2 клас

 1.                

 

Правила поведінки в комп’ютерному класі. Дії з об’єктами Робочого столу. Основні відомості про інформатику та комп’ютери.

 

 1.                

 

Команди та їх виконавці, алгоритми. Графічний редактор Paint.

 

Інформаційні процеси і комп’ютер

 1.                

 

Способи подання повідомлень. Носії повідомлень.

 

 1.                

 

Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.

 

 1.                

 

Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера.

 

 1.                

 

Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.

 

Файли та папки. Вікна операції над віками

 1.                

 

Поняття файлу. Імена файлів.

 

 1.                

 

Поняття папки. Вкладені папки. Перегляд вмісту папки.

 

 1.                

 

Основні об’єкт вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами.

 

 1.           

 

Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.

 

Пошук даних в Інтернеті

 1.           

 

Поняття про комп’ютерну мережу. Види комп’ютерних мереж.

 

 1.           

 

Поняття про Інтернет. Служба WWW.

 

 1.           

 

Поняття веб-сторінки, її адреси. Ознайомлення із програмою-браузером.

 

 1.           

 

Гіперпосилання

 

 1.           

 

Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті.

 

 1.           

 

Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті.

 

Робота з презентаціями

 1.           

 

Презентації та слайди.

 

 1.           

 

Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації та її  запуск на перегляд.

 

 1.           

 

Створення слайдів. Властивості слайдів. Робота із слайдами.

 

 1.           

 

Текстові об’єкти на слайдах. Створення та редагування текстових об’єктів.

 

 1.           

 

Графічні об’єкти слайдів. Вставлення зображень. Операції над об’єктами слайда.

 

 1.           

 

Форматування  текстових та графічних об’єктів слайду.

 

 1.           

 

Створення та збереження простих презентацій.

 

Алгоритми та виконавці

 1.           

 

Алгоритми і виконавці

 

 1.           

 

Середовище виконання алгоритмів. Робота в середовищі виконання алгоритмів.

 

 1.           

 

Способи подання алгоритмів. Словесний спосіб подання алгоритмів.

 

 1.           

 

Мови програмування і середовище програмування Скретч. Робота в середовищі Скретч.

 

 1.           

 

Складання алгоритмів для виконання.

 

Створення проектів

 1.           

 

Поняття навчального проекту

 

 1.           

 

Етапи виконання навчального проекту. Пошук та впорядкування матеріалів проекту.

 

 1.           

 

 Етапи виконання навчального проекту. Підготовка до захисту проекту.

 

 1.           

 

Правила презентації проекту. Презентація та оцінювання навчального проекту.

 

Повторення та систематизація навчального матеріалу

 1.           

 

Повторення та систематизація навчального матеріалу з тем «Файли та папки» і «Пошук даних в Інтернеті»

 

 1.           

 

Повторення та систематизація навчального матеріалуз тем «Робота з презентаціями» і «Алгоритми і виконавці»

 

 1.           

 

Повторення та систематизація навчального матеріалу з теми «Інформаційні процеси». Підсумковий урок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

Тема

уроку

Ключові

знання

та навички

Орієнтовний

матеріал для

сприймання

Орієнтовний

Матеріал для співу

(за вибором)

 

1.

 

Кличе, зве

Дзвіночок нас

Поняття «звуки», «мотиви», «фрази», «речення», «музична форма», «Шумить, співає, грає»

 

Пісні про  школу

«Поспішай до школи»,

муз. В.Лепешка

сл. В.Зінченка

 

2.

 

Казка про трьох китів

Поняття «жанри музики», «пісня», «мелодія», «танцювальна музика», «марш», «реприза»

 

Д. Кабалевський.

«Три кити»

«Кашалотик»,

муз. Р.Паулса,

сл. І.Резника

 

 

3.

 

Запрошує

Пісенний Кит

 

 

Куплетна форма

 

Ф.Шуберт.«У путь»,

«Форель»

«Як складається пісенька?»

муз. О.Антоняка,

сл. А.Орел

 

4.

 

Творці та виконавці пісні

 

 

Поняття соліст, ансамбль, дует, тріо, квартет, бас, альт, тенор, сопрано

Українська народна пісня «Діду мій, дударику» в обр. М.Леонтовича. Українські народні пісні у виконанні різних голосів (попурі)

 

«Пісенька горобчика»

муз. З.Компанійця,

сл. П. Синявського

 

5.

 

Країна співучих мелодій

 

Основні види пісень.

Пісня без слів. Вокаліз

 

Ф.Мендельсон.

«Пісня без слів»

Ф.Шуберт «Вечірня серенада»

«Любитель-рибалка»,

муз. М. Старока-домського,

сл. А. Барто

 

 

6.

 

Мелодія – основа пісні

 

Поняття мелодія, вокаліз

 

Е.Гріг. «Ранок»

 

 

«Осінь»,

муз. О.Зозулі,

сл. К.Перелісної

 

7

 

Мелодія – основа пісні

 

Поняття мелодія, вокаліз

П.Чайковський.

«Осіння пісня», Е.Гріг. «Ранок»

 

 

8

 

Підсумковий урок

 

«Десять завдань для перевірки знань»

Слухання музичних творів за вибором учителя та учнів

Виконання по співок та пісень за вибором, музично-дидактичні ігри

 

9.

Головна пісня держави

 

Гімн,

державний гімн

«Державний гімн України», муз. М.Вербицького, сл. П.Чубинського

«Україна», муз. М.Ведмедері,

сл. Н.Іванюк

 

10

Пісні рідного краю

 

Поняття « Пастораль»

В.Косенко.

«Пасторальна»,

«Барви рідної землі»,

муз. О.Золотника

сл. О.Вратарьова

 

11

 

Найперша пісня

 

Поняття «колискова» Легато.

В.Косенко

«Колискова», Л.Ревуцький «Колискова»

«Ой ходить сон», українська народна пісня.

 «Колискова школі»,

муз. і сл. О.Лобової

 

12

 

Пісні народної слави

 

Поняття

«дума», «бандура», «кобза»

М.Лисенко. «Дума кобзаря» з опери «Тарас Бульба»,

 

 

«Їхав козак за Дунай»,

Українська народна пісня

 

13

 

Пісні народної слави

 

Поняття

«дума», «бандура», «кобза»

М. Різоль. Варіації на тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай», Л.Бетховен варіації на тему «Їхав козак за Дунай»

 

«Їхав козак за Дунай»,

Українська народна пісня

 

14

Коли пісня жартує

 

Жартівливі пісні, частівки

 

Р.Щедрін.

«Пустотливі частівки»

«Грицю, Грицю, до роботи», українська народна жартівлива пісня

 

15

 

Пісенний календар

 

Календарно-обрядові пісні. Колядки й щедрівки

 

Українські народні колядки та щедрівки

«Ой, щедрівко», муз. І.Островського, сл. В.Кленца. «Вітаємо з Різдвом», муз. С.Ткачука, сл. Л.Вахняк

 

16

 

Підсумковий урок

 

Десять завдань для перевірки знань

Слухання музичний творів за вибором учителя та учнів

Виконання по співок та пісень за вибором, музично-дидактичні ігри

 

Другий семестр. Запрошують танець і марш

(19 год)

 

17.

 

Як крокує музика

 

Поняття «пульс»,

«метр»

 

П.Чайковський.

«Вальс сніжинок»,

«Марш» із балету

«Лускунчик», «Марш деревяних солдатиків»

 

«Чому ведмідь взимку спить», муз. Л.Кніпера,

сл. О.Коваленкова

 

18

Країна загад-кових ритмів

 

Танець, танцювальна музика. Поняття про музичний розмір

 

Е.Гріг.

«Танець ельфів»,

«Похід гномів», українська народна пісня «Танок»

«Танок», українська народна пісня.

«Чобітки мої червоні», муз. і сл. А.Житкевича

 

19

Танцю-вальні ритми України

Поняття аркан, коломийка, козачок, симфонія,

Е.Гріг «Похід гномів», українські народні танці аркан, коломийка,

 

«Гарний танець гопачок»,

муз. О.Зозулі,

сл. В. Ярмуша

 

20

 

Царство Народних танців

 

Танцювальна музика різних народів.

Лезгинка, полька

М. Мусоргський.

«Гопак» (з опери «Сорочинський ярмарок»).

«Метелиця», україн-ський народний танець

 

О.Зощуля «А метелиця»,

«Гарний танець гопачок»,

муз. О.Зозулі,

сл. В. Ярмуша

 

21

 

Царство Народних танців

 

Танцювальна музика різних народів.

Лезгинка, полька

М. Мусоргський.

«Гопак» , М.Глинка.

«Лезгинка» (з опери «Руслан і Людми-ла»). «Полька», чеський народний танець

 

 «Полька», чеська народна пісня

 

22

 

Царство Бальних Танців

Бальні танці. Менует, вальс, мазурка, полонез. Загальне уявлення про латиноамериканські танці

Ф.Шопен. «Полонез», Мазурка№5, Й.С.Бах «Менует», Й.Штраус Вальс «Весняні голоси»

 

«Зозуля»,

польська народна пісня

 

23

 

Чарівний світ балету

 

Балет.

 

П.Чайковський.

«Танець маленьких лебедів» (з балету «Лебедине озеро»),

«Вальс квітів» (з балету «Лускунчик»).

 

«У кожного свій музичний інструмент», естонська народна пісня

 

24

 

Танець плюс пісня

 

Пісня-танець.

Камаринська,

Бариня, бульба

П.Чайковський.

«Камаринська» (з «Дитячого альбому»). Російська бариня та білоруська бульба

 

«Подоляночка»,

Українська народна пісня

«У кожного свій музичний інструмент», естонська народна пісня

 

25.

 

Танцю-вальний карнавал

 

Танцювальна музика

 

Російський народний танець «Бариня», Ф.Шопен «Полонез», Й.Штраус Вальс «Весняні голоси», С.Рахманінов «Італійська полька», М.Глінка «Лезгинка», М.Мусоргський Гопак

 

«Матусю рідненька»,

муз. В.Гребенюка

сл. Л. Височин

 

26.

 

Музичний калейдос-коп

Виконання комплексу

«Десять завдань для перевірки знань»

Слухання музичних творів за вибором учителя та учнів

Виконання по співок та пісень за вибором, музично-дидактичні ігри

 

27

 

Країна

Чітких

Кроків

 

Марш. Маршова музика.

Пунктирний ритм

 

Ф.Шопен «Полонез»

«Раз, два, три, чотири», українська народна лічилка.

«Пісня про барабанщика»,

муз. Р. Рустамова

сл.В.Товаркова

 

28

 

Музика

мужніх людей

 

Виникнення маршу. Марш як основний жанр воєнної музики.

Пісня-марш

Ф.Шуберт.

«Воєнний марш»

С.Чарнецький.

«Ой у лузі червона калина».

 

«Гей, розвивайся, дуб зелененький», українська народна пісня