Календарне планування з української мови для 8 класу для шкіл з російською мовою навчання на І семестр 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарне планування української мови у 8 класі (за програмою з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання, 2017 р., автори – Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк та ін.) (70 год, 2 год на тиждень)

Перегляд файлу

Календарне планування української мови у  8 класі

(за програмою з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання, 2017 р.,  автори – Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк  та ін.)

(70 год, 2 год на тиждень)

Мовленнєва змістова лінія – 16 год.

 

І семестр

ІІ  семестр

Перевірка мовної теми

2

 

2

 

Письмо (переказ)

1

 

1

 

Письмо ( твір)

1

 

1

 

Диктант

1

 

1

 

Читання мовчки

1

 

-

 

Аудіювання

-

 

1

 

Говоріння  (індивідуально)

усний переказ, діалог

усний твір і

читання вголос

І СЕМЕСТР

з/п

Дата

 

Зміст програмового матеріалу

Соціокультурна змістова лінія

Приміт ки

1

Б 04.09

ВГ 05.09

Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Україна сучасна

 

2

07.09

Повторення. Частини мови, їх значення та граматичні ознаки.

 

 

3

Б 11.09

ВГ 12.09

Найскладніші випадки правопису частин мови.

 

 

4

14.09

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова (практично). Головне й залежне слово в словосполученні.

 

Історичні віхи життя українського народу

 

5

Б 18.09

ВГ 19.09

Практичне засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова (у тому числі словосполучень, що різняться в українській і російській мовах). Використання у мовленні синонімічних словосполучень.

 

 

6

21.09

РМ №1. Поглиблення знань про мовлення (усне і писемне), спілкування, текст, стилі і  типи мовлення. Смислові зв’язки в тексті. Основна й уточнювальна інформація. Синтаксичні засоби зв’язку. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму публіцистичного стилю (назва).

Одвічні духовні цінності

 

7

Б 25.09

ВГ 26.09

Речення. Види речень за метою висловлювання, за інтонацією, за будовою; розділові знаки в них (повторення).

Видатні українці

 

8

28.09

Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

РМ № 2. Створення есе «Шануй себе, шануватимуть і люди тебе».

Одвічні моральні цінності

 

9

Б 02.10

ВГ 03.10

Логічний наголос і порядок слів як засіб підвищення точності й виразності мовлення. Дотримання інтонації спонукальних і окличних речень, що передає різні емоційні відтінки значення. Риторичні запитання, виклад за допомогою запитань і відповідей як засіб увиразнення мовлення.

 

 

 

Освіта

 

10

05.10

Просте речення. Двоскладне речення Головні і другорядні члени. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета, його практичне застосування в текстах різних стилів.

 

 

11

Б 09.10

ВГ 10.10

РМ №4. Говоріння. Контрольний усний діалог

 

 

12

12.10

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом.

 

Література

 

13

Б 16.10

ВГ 17.10

Простий і складений присудок. Єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв’язку речень у тексті. Дотримання правильної інтонації у реченнях без зв’язки.

 

 

Мистецтво

 

14

19.10

Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і присудком.

Будівництво

 

15

Б 23.10

ВГ 24.10

РМ №3. Особливості побудови опису місцевості, пам’яток історії і культури. Усний опис місцевості або пам’ятки історії і культури України.

 

Архітектура

 

16

26.11

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення).

Живопис

 

17

Б 06.11

ВГ 07.11

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки.

Скульптура

 

18

09.11

Види обставин (за значенням). Обставини часу як засіб зв’язку речень в описових і розповідних текстах.

Світ людини

 

19

Б 13.11

ВГ 14.11

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

Зовнішня і внутрішня краса людини

 

20

16.11

Контрольна робота №1.  «Повторення. Словосполучення й речення. Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення» (тестові завдання).

 

 

21

Б 20.11

ВГ 21.11

РМ №5. Контрольний письмовий твір-опис пам’яток історії і культури України на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом).

Архітектура

 

22

23.11

Односкладне речення. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка: означено-особові, неозначено- особові.

Шлях до гармонійної особистості

 

23

Б 27.11

ВГ 28.11

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка: узагальнено-особові; безособові і підмета – називні.

Взаємини між юнаком та дівчиною

 

24

30.11

РМ №6. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

 

Архітектура. Будівництво.

 

25

Б 04.12

ВГ 05.12

РМ №7. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

 

 

26

07.12

Види односкладних речень, правильна їх побудова (практичне закріплення), вживання для відтворення внутрішнього стану людини і стану природи. Правильне вживання безособових речень. Речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми

Дівоча гідність

 

27

Б 11.12

ВГ 12.12

Контрольний диктант за І семестр.

 

 

28

14.12

Використання в описі називних речень для позначення місця і часу дії. Переклад з російської мови речень однієї тематики.

Чоловіча честь

 

29

Б 18.12

ВГ 19.12

Контрольна робота №2 за темою «Односкладне речення» (тестові завдання).

Читання мовчки

 

 

30

21.12

Аналіз контрольної роботи

 

 

31

ВГ 26.12

Повторення вивченого

 

 

32

28.12

Узагальнення та систематизація вивченого у І семестрі.

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
1832
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку