Календарне планування з української мови І,ІІ семестр для класів з російською мовою навчання.

Про матеріал
Українська мова 5 – 9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Програму підготували: Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В., Савченко О.В., Кононенко В. Л. (наказ МОН України № 84 від 20. 01. 2017)
Перегляд файлу

 

з/п

І семестр

Зміст програмного матеріалу

Кіль-кість годин

 

Дата

Скори-гована

дата

1.

Вступ.  Місце української мови серед інших слов’янських мов.

1

 

 

 

 

Повторення й узагальнення вивченого в шостому класі

 

2.

Розділові знаки в синтаксичних конструкціях.

1

 

 

3.

Найскладніші випадки правопису.

1

 

 

4.

РМ № 1. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Види і засоби зв’язку в тексті. Пуб­ліцистичний стиль мовлення.

 

1

 

 

 

5.

РМ № 2. Повторення вивченого про типи мовлення. Навчальне аудіювання.

1

 

 

 

Тема №1

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики. Дієприкметник.

 

 

 

 

6.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

7.

Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

1

 

 

8. 9.

 

Дієприкметниковий зворот. Виділення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).

 

2

 

 

10.

РМ № 3. Переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці.

1

 

 

11.

Дієприкметниковий зворот. Виділення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника). Тренувальні вправи

 

1

 

 

 

12.

Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами. Інтонація речень з дієприкметниковими зворотами. Синонімічність складних і простих речень з дієприкметниковими зво­ротами.

 

1

 

 

 

13.

Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (практич­но).

 

1

 

 

 

14.

Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (практич­но). Тренувальні вправи

 

1

 

 

 

15.

Правопис голосних і приголос­них у суфіксах дієприкметників.

1

 

 

16.

РМ № 4. Складання діалогу.

1

 

 

17.

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

1

 

 

18.

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. Тренувальні вправи

1

 

 

19.

Не з дієприкметниками.

1

 

 

20.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Вживання безособових дієслівних форм на -но, -то.

 

1

 

 

21.

Контрольна робота (тестування)

1

 

 

22.

Аналіз контрольної роботи

РМ № 5. Переклад з російської мови тексту, який містить описи процесів праці.

 

1

 

 

 

 

Тема № 2

Дієприслівник

 

 

 

23.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид дієприслівників.

 

1

 

 

 

24. 25.

РМ № 6-7. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису

2

 

 

26.

Не з дієприслівниками. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення (практично).

1

 

 

27. 28.

РМ № 8 Твір-опис процесу праці за власним спостереженням.

2

 

 

29.

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

 

1

 

 

 

30.

Дієприслівниковий зворот. Використання дієприслівникового звороту як засобу зв'язку речень у тексті; дотримання інтонації речень з дієприслівниковими зворотами

 

1

 

 

 

31.

РМ № 9. Складний план власного висловлювання (практично)

1

 

 

32.

Узагальнення і систематизація вивченого про дієприслівник

1

 

 

33.

Контрольний диктант

1

 

 

34.

Контрольна робота (тестування)

1

 

 

35.

Аналіз контрольної роботи

Навчальне читання мовчки

1

 

 

36.

РМ № 10 . Телеграма. СМС.

1

 

 

 

Прислівник 

 

 

 

37.

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

 

38.

ЗМ № 11 Ділові папери. Доручення. Розписка.

1

 

 

39.

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.. Тренувальні вправи

1

 

 

40.

Ступені порівняння прислівників.

1

 

 

 

II СЕМЕСТР

 

 

 

 

Тема № 3

 Прислівник

 

 

 

 

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Тренувальні вправи

 

1

 

 

 

РМ № 12. Допис дискусійного характеру в газету

1

 

 

 

Ступені порівняння прислівників. Правильний наголос у прислівниках. Використання прислівників як засобу зв'язку речень у тексті, а також для увиразнення мовлення.

 

1

 

 

 

Букви н та нн у прислівниках.

1

 

 

 

Букви н та нн у прислівниках. Тренувальні вправи

1

 

 

 

Не і ні з прислівниками.

1

 

 

 

Не і ні з прислівниками. Тренувальні вправи

1

 

 

 

И та і в кінці прислівників.

1

 

 

 

РМ № 13. Переказ-переклад (письмовий).

1

 

 

 

Дефіс у прислівниках.

1

 

 

 

Дефіс у прислівниках. Тренувальні вправи

1

 

 

 

Написання прислівників разом і окремо.

2

 

 

 

РМ № 14.  Навчальне аудіювання

1

 

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого про прислівник

1

 

 

 

Контрольна робота (тест)

1

 

 

 

 Аналіз контрольної роботи

РМ № 15 - 16. Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму.

2

 

 

 

Тема № 4

 Службові частини мови

 

 

 

 

ПРИЙМЕННИК

 

 

 

 

РМ № 17. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі - роздумі

1

 

 

 

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні. Правильне вживання прийменників з іменниками

1

 

 

 

Непохідні й похідні прийменники. Використання у мовленні прийменників-синонімів.

1

 

 

 

 

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

1

 

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого про прийменник

1

 

 

 

РМ № 18. Твір-оповідання за поданим сюжетом.

1

 

 

 

СПОЛУЧНИК

 

 

 

 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (практично).

1

 

 

 

Вживання сполучників у простому й складному реченнях. Використання сполучників для зв'язку речень у тексті. Використання сполучників-синонімів.

2

 

 

 

Написання сполучників разом і окремо. Узагальнення і систематизація вивченого про сполучник

1

 

 

 

РМ № 19. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

1

 

 

 

ЧАСТКА

 

 

 

 

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.

1

 

 

 

РМ № 20. Твір-опис зовнішності людини за картиною

1

 

 

 

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

1

 

 

 

РМ № 19. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю 

2

 

 

 

Не з різними частинами мови (узагальнення).  

1

 

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого про частку

1

 

 

 

ВИГУК

 

 

 

 

Вигук як особлива частина мови.

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

1

 

 

 

Контрольна робота ( тест)

1

 

 

 

Контрольний диктант.

РМ № 21. Усний переказ тексту публіцистичного стилю

1

 

 

 

РМ № 22. Твір – роздум дискусійного характеру

1

 

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого з морфології й орфографії

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення, граматичні ознаки, стилістична роль.

1

 

 

 

Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення, граматичні ознаки, стилістична роль.

1

 

 

 

Найскладніші випадки правопису

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
402
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку