Календарно-тематичне планування "Математика 6клас" ((4+0,5 годин на тиждень, всього 157 години)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено згідно з навчальною програмою, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804. Додано 0,5 годин з варіативної складової (4+0,5 годин на тиждень, всього 157 години)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування

Складено згідно з навчальною програмою, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

  Математика 6 клас

(4+0,5 годин на тиждень, всього 157 години)

 

№ п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

І семестр (72 години)

Повторення

 1.  

Повторення матеріалу, вивченого в 5 класі. Звичайні дроби

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

 

 1.  

Відсотки

 

 

 1.  

Середнє значення величини

 

 

 1.  

Діагностична контрольна робота №1

 

 

ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ  ЧИСЕЛ  

 1.  

Дільники  і кратні натурального числа. Прості числа та складені числа

 

 

 1.  

Дільники та кратні натурального числа. Прості числа та складені числа

 

 

 1.  

Ознаки подільності  на 2, 5 та 10

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 3  та 9

 

 

 1.  

Розкладання чисел на прості множники

 

 

 1.  

Найбільший спільний дільник

 

 

 1.  

Найбільший спільний дільник. Самостійна робота

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Подільність натуральних чисел»

 

 

 1.  

Контрольна робота №2 «Подільність натуральних чисел»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок з теми «Подільність натуральних чисел»

 

 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

 Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

 1.  

 Основна властивість дробу

 

 

 1.  

Скорочення звичайних дробів

 

 

 1.  

Скорочення звичайних дробів

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник (НСЗ) кількох дробів

 

 

 1.  

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника

 

 

 1.  

Порівняння звичайних  дробів

 

 

 1.  

Порівняння звичайних  дробів. Самостійна робота

 

 

 1.  

Додавання дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Додавання дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота

 

 

 1.  

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів»

 

 

 1.  

Контрольна робота №3 «Порівняння, додавання і  віднімання дробів»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів»

 

 

 Множення і ділення звичайних дробів

 1.  

Множення звичайних дробів

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа . Задачі на множення дробів

 

 

 1.  

Задачі на множення дробів. Самостійна робота

 

 

 

Взаємно обернені числа та їх властивості.

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 1.  

Знаходження числа за  його дробом

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом . Самостійна робота

 

 

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові

 

 

 1.  

Нескінченні періодичні десяткові дроби

 

 

 1.  

Десяткові наближення звичайного дробу

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Множення та ділення звичайних дробів»

 

 

 1.  

 Контрольна робота №4 «Множення і ділення звичайних дробів»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Множення та ділення звичайних дробів»

 

 

 ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

Відношення. Масштаб

 1.  

 Відношення та його властивості

 

 

 1.  

Пропорція та її  властивості

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь на основні властивості пропорції

 

 

 1.  

Пряма та обернена пропорційні залежності

 

 

 1.  

Пряма та обернена пропорційні залежності

 

 

 1.  

Пряма та обернена пропорційні залежності Самостійна робота

 

 

 1.  

Поділ числа в поданому відношенні .

 

 

 1.  

Масштаб

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел.  Відсоткові розрахунки

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»

 

 

 1.  

Контрольна робота №5 «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»

 

 

Коло. Круг. Діаграми

 1.  

 Коло. Довжина кола. Число

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола. Число

 

 

 1.  

Круг. Площа круга

 

 

 1.  

Круг. Площа круга

 

 

 1.  

Коло. Круг

 

 

 1.  

Круговий сектор

 

 

 1.  

Круговий сектор.  Самостійна робота  

 

 

 1.  

Стовпчасті і кругові діаграми

 

 

 1.  

Стовпчасті і кругові діаграми

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Коло. Круг. Діаграми»

 

 

 1.  

Контрольна робота №6 « Коло. Круг. Діаграми»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Коло. Круг. Діаграми»

 

 

ІІ семестр (85 годин)

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Раціональні числа. Координатна пряма

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Число 0

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 1.  

Протилежні числа

 

 

 1.  

Модуль  числа

 

 

 1.  

Модуль числа. Самостійна робота

 

 

 1.  

Цілі числа. Раціональні числа

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Раціональні числа. Координатний промінь»

 

 

 1.  

Контрольна робота №7 «Раціональні числа. Координатна пряма»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Раціональні числа. Координатна пряма»

 

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 1.  

 Додавання від’ємних чисел 

 

 

 1.  

Додавання від’ємних чисел 

 

 

 1.  

Додавання чисел з різними знаками

 

 

 1.  

Додавання чисел з різними знаками

 

 

 1.  

Додавання чисел з різними знаками Самостійна робота

 

 

 1.  

Властивості додавання раціональних чисел

 

 

 1.  

Властивості додавання раціональних чисел

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Додавання та віднімання раціональних чисел»

 

 

 1.  

Контрольна робота №8 « Додавання та віднімання раціональних чисел»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Додавання та віднімання раціональних чисел»

 

 

Множення і ділення раціональних чисел

 1.                  

Множення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Множення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Множення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Властивості множення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Властивості множення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Множення раціональних чисел. Самостійна робота

 

 

 1.                  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.                  

Ділення раціональних чисел. Самостійна робота

 

 

 1.                  

Множення та ділення раціональних чисел»

 

 

 1.                  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Множення та ділення раціональних чисел»

 

 

 1.                  

Контрольна робота №9 «Множення та ділення раціональних чисел»

 

 

 

 1.                  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Множення та ділення раціональних чисел»

 

 

 Рівняння. Розв'язування рівнянь

 1.                  

 Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.                  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.                  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.                  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.                  

Розкриття дужок

 

 

 1.                  

Розкриття дужок

 

 

 1.                  

Розкриття дужок

 

 

 1.                  

Розкриття дужок. Самостійна робота

 

 

 1.                  

Рівняння. Основні властивості рівняння

 

 

 1.                  

Рівняння. Основні властивості рівняння

 

 

 1.                  

Рівняння. Основні властивості рівняння

 

 

 1.                  

Рівняння. Основні властивості рівняння

 

 

 1.                  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.                  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.                  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота

 

 

 1.                  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Вирази і рівняння»

 

 

 1.                  

Контрольна робота №10  «Вирази і рівняння»

 

 

 

 1.                  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Вирази і рівняння»

 

 

 Перпендикулярні і паралельні прямі

 1.                  

 Перпендикулярні прямі. Властивості  перпендикулярних прямих.

 

 

 1.                  

Перпендикулярні прямі, їх побудова

 

 

 1.                  

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

 

 

 1.                  

Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих.

 

 

 1.                  

Координатна площина

 

 

 1.                  

Координатна площина

 

 

 1.                  

Координатна площина. Самостійна робота

 

 

 1.                  

Приклади графіків залежності між величинами.

 

 

 1.                  

Приклади графіків залежності між величинами.

 

 

 1.                  

Приклади графіків залежності між величинами.

 

 

 1.                  

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Координатна площина. Графіки залежності між величинами»

 

 

 1.                  

Контрольна робота №11«Координатна площина. Графіки залежності між величинами.»

 

 

 1.                  

Корекція знань, умінь та навичок по темі «Координатна площина. Графіки залежності між величинами»

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу 

 1.                  

 Подільність чисел

 

 

 1.                  

Звичайні дроби

 

 

 1.                  

Арифметичні дії зі звичайними дробами

 

 

 1.                  

Відношення і пропорції. Коло. Круг

 

 

 1.                  

Раціональні числа. Координатна пряма . Додатні і від’ємні числа

 

 

 1.                  

Арифметичні дії з раціональними числами

 

 

 1.                  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.                  

Розкриття дужок

 

 

 1.                  

Рівняння. Основні властивості рівнянь

 

 

 1.                  

Координатна площина. Графіки залежності величин

 

 

 1.                  

Підсумкова контрольна робота №12

 

 

 1.                  

Аналіз підсумкової контрольної роботи

 

 

 1.                  

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
17 вересня
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку