Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 9 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 9 класу на 2018-2019 н.р. Розрахунок - 2 години на тиждень. На 2 семестри. По дві колонки для дати та номеру уроку.

Перегляд файлу

      Українська література  

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9-А КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

 

Програма: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім "Освіта" 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017 № 804).

 

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

   контрольного класного твору;

   виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4

 

2

2

4

 

2

2

Уроки розвитку мовлення

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

1

1

Література рідного краю

(ЛРК)

2

2

Уроки виразного читання

(ВЧ)

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

І СЕМЕСТР

 

Дата

Зміст уроку

Примітки

1

 

 

 

Тема №1. Вступ.

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

 

2

 

 

 

Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні. Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько».

ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.

напам’ять 1 баладу або пісню (на вибір

3

 

 

 

Родинно-побутові пісні. Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка. «Ой під вишнею, під черешнею…»

 

4

 

 

 

«Ой на горі вогонь горить». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).

 ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.

 

5

 

 

 

Українське весілля. «Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай мене» - (на вибір).

 

6

 

 

 

Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. ТЛ: балада.

 

7

 

 

 

ВЧ №1. Виразне читання напам’ять українських народних балад.

ВЧ №1

8

 

 

 

Контрольна робота №1  за темою «Вступ. Усна народна творчість» (тестові завдання).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №1

9

 

 

 

Тема №2. Давня українська література.

Українська середньовічна література ХІ – ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

 

10

 

 

 

Перекладна література. Біблія – видатна пам’ятка світового письменства. Загальний огляд змісту, час і місце створення. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

 

11

 

 

 

Легенди з Біблії «Про Вавилонську вежу», «Про Мойсея». Притча про блудного сина.

ТЛ: притча (повторення й поглиблення).

 

12

 

 

 

Пам’ятки оригінальнальної література княжої Русі -України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ», Києво-Печерський патерик (оглядово).

 ТЛ: літописи.

 

13

 

 

 

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.

ТЛ: ліро-епіка.

 

14

 

 

 

Контрольна робота №2 за темою «Давня українська література» (розлогі відповіді на запитання).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №2

15

 

 

 

Тема №3. Давня українська література.

 

 Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово).

ТЛ: Ренесанс і Бароко.

 

16

 

 

 

Історико-мемуарна проза. Козацькі літописи, загальна характеристика, їх автори (Самовидця, Г.Граб’янки, С.Величка). “Історія Русів”. Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

 

17

 

 

 

ЛРК №1. Відродження письменниками Одещини давніх жанрів української літератури. барокові традиції у містерії О. Різникова «Бран». Втілення актуальних проблем сучасності у давньому жанрі містерії. СР.

 

ЛРК №1

18

 

 

 

Драматургія. «Владимир» Ф. Прокоповича – зразок шкільної драми. Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

 ТЛ: шкільна драма, вертеп.

 

19

 

 

 

Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай». ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

 

20

 

 

 

ЛРК №2. «Книга «Літос» Г. Могильницької – блискучий взірець полемічної прози ХХІ ст.» (Є.Сверстюк). Дотримання в книзі особливостей полемічного жанру.

ЛРК№2

21

 

 

 

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Сад божественних пісень»: «Всякому місту – звичай і права», «De libertate».

напам’ять

22

 

 

 

Г. Сковорода. Повчальний характер і художні особливості притч зб. «Байки харківські»: «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк». Філософські трактати, афоризми.

ТЛ: афоризм.

 

23

 

 

 

Контрольна робота №3. Контрольний письмовий твір-роздум за творчістю Г. Сковороди. («Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця» (Г. Сковорода), «Оспівування природи, свободи і людського щастя у поезії Г. Сковороди», «Уславлення високих моральних якостей трудового народу і осудження жадоби до багатства, кар’єризму, паразитизму у байках Г. Сковороди»).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №3

24

 

 

 

Тема №4. Нова українська література: творчість І. Котляревського.

 

Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія.

 

25

 

 

 

Творчість Івана Котляревського – новий етап у розвитку національного само-усвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди».

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск.

 

26

 

 

 

І. Котляревський. «Енеїда» (скорочено). Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. ТЛ: алюзія.

 

27

 

 

 

І. Котляревський. «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.

РМ №1. Усний переказ епізоду бурлескно-травестійної поеми І. Котляревського «Енеїда».

РМ №1

28

 

 

 

І. Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка»  - перший твір нової української драматургії.

 

29

 

 

 

І. Котляревський. «Наталка Полтавка».  Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

 

30

 

 

 

РМ №2. Складання цитатних характеристик головних героїв з творів І. Котляревського (п).

РМ №2

31

 

 

 

Контрольна робота №4. Контрольний письмовий твір-роздум за творчістю І.Котляревського. («Національний колорит у поемі І.Котляревського «Енеїда», «Душевна краса дівчини-селянки Наталки Полтавки в однойменній п’єсі І.Котляревського»).

КР №4

32

 

 

 

ПЧ №1. М.Старицький. «Остання ніч».

ПЧ №1

 

ЗОШИТ
ТЕМАТИЧНА
І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

ІІ СЕМЕСТР

 

33

 

 

 

Тема №5. Нова українська література: творчість Г. Квітки-Основ’я-ненка. Література українського романтизму, творчість М. Гоголя.

 Григорій Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

 

34

 

 

 

Г. Квітка-Основяненко. «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.

ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм.

 

35

 

 

 

Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся». Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.

РМ №3. Складання анкети головного героя твору Г. Квітки-Основ’яненка. «Маруся» (п).

РМ №3

36

 

 

 

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

 

37

 

 

 

Євген Гребінка. Вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ: романтизм, романс.

 

38

 

 

 

М.В.Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його  творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

 

39

 

 

 

Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба»  (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору.

 

40

 

 

 

М.В.Гоголь «Тарас Бульба». Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя.

 

41

 

 

 

Контрольна робота №5 за темою «Нова українська література: творчість Г.Квітки-Основ’яненка. Література українського романтизму, творчість М.Гоголя» (тестові завдання).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №5

42

 

 

 

Тема №6. Творчість Тараса Шевченка.

 

 

Т.Г.Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Вісь неперервності історичного часу («До Основяненка»).

ТЛ: послання.

43

 

 

 

Т.Г.Шевченко. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Думи мої…»).

 

44

 

 

 

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).

 

45

 

 

 

Т.Г.Шевченко. Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» («У всякого своя доля…») і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

напам’ять

фрагмент (на вибір)

 

46

 

 

 

Т.Г.Шевченко «Сон» Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

 

47

 

 

 

Контрольна робота №6 за темою «Творчість Тараса Шевченка» (розгорнуті відповіді на запитання).

 

ТЕМАТИЧНА

 

48

 

 

 

Тема №7. Творчість Тараса Шевченка (продовження)

 

 

Т.Г.Шевченко. Поема «Кавказ» - відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику

49

 

 

 

Т.Г.Шевченко «Кавказ». Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

 

50

 

 

 

Т.Г.Шевченко. Послання “І мертвим , і живим, і ненародженим землякам моїм...” Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму, бичування комплексу меншовартості

напам’ять

фрагмент (на вибір)

 

51

 

 

 

Т.Г.Шевченко  “І мертвим , і живим, і ненародженим землякам моїм...” Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

 

52

 

 

 

Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»).

 

53

 

 

 

Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»).

 

54

 

 

 

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

55

 

 

 

Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, , жанр ліричної медитації.

напам’ять

 

56

 

 

 

Світова велич українського поета Тараса Шевченка. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном

 

57

 

 

 

Тарас Шевченко і Біблія. Цикл «Давидові псалми». «Ісаїя. Глава 35». Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти.

ТЛ: псалом, гімн.

 

58

 

 

 

РМ №4. Захист учнівського проекту «Світова велич українського поета Тараса Шевченка» (у).

РМ №4

59

 

 

 

ЛРК №3. Одеська Шевченкіана. Осмислення у творчості письменників Одещини ролі Т.Г.Шевченка у пробудженні національної самосвідомості народу, неперебутньої цінності й актуальності його творів.

ЛРК №3

60

 

 

 

Контрольна робота №7. Контрольний письмовий твір-роздум за творчістю Т.Шевченка. («Образ матері в творчості Т.Шевченка», «Мій улюблений твір Кобзаря», «…Я так люблю Мою Україну убогу…» (Т. Шевченко)»).

 

ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

Тема №8. Творчість П. Куліша, Марка Вовчка.

 

Пантелеймон Куліш письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. Романтичний світогляд.

 

62

 

 

 

П. Куліш. «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету.

 ТЛ: роман, історичний роман.

 

63

 

 

 

ВЧ №2. Виразне читання роману П. Куліша «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення  і руїнництва.

ВЧ №2

64

 

 

 

П. Куліш. «Чорна рада». Образи і символи твору.

 

65

 

 

 

Марко Вовчок. Життя і творчість. «Народні оповідання». Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка».

ТЛ: реалізм.

 

66

 

 

 

Марко Вовчок. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки.

 

67

 

 

 

ПЧ №2. Марко Вовчок. «Отець Андрій».

ПЧ №2

68

 

 

 

Контрольна робота №8. Контрольний письмовий твір-роздум за творчістю П.Куліша та Марка Вовчка.

КР №8

69

 

 

 

ЛРК №4. Тема голодомору 1932-1933 рр. в творах письменників Одещини.

ЛРК №4

70

 

 

 

Урок-підсумок. Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року. Презентація творів для вивчення в 10-му кл.

 

ЗОШИТ
ТЕМАТИЧНА
ІІ СЕМЕСТР
СКОРИГОВАНО
РІЧНА

 

 

 

 

Звірено з програмою,

вказаною в плануванні :       _______________

1

 

 

doc
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
1260
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку