2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування з української мови. 8 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української мови, 8 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки тренувальних вправ.

Перегляд файлу

Українська мова. 8 клас

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

Вступ (1 год)

«Мова —  втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» (М. Рильський).

 

1

Мова — найважливіший засіб спілку­вання, пізнання та впливу. Питання до теми.

Складання роздуму про важливість ґрунтовного знання державної мови та майстерного володіння мовленням.

Обговорення важливостіз нання іноземних мов у житті сучасної молоді.

Записування й коментування висловлень відомих людей, прислів’їв про мову як засіб спілкування, пізнання та впливу.

Колективне складання плану (складного) розповіді про Вікіпедію як унікальний міжнародний інтернет-проект енциклопедії, що твориться 250-ма мовами світу.

Складання тексту-роздуму в публіцистичному стилі «Вікіпедія: простір необмежених можливостей і прихованих обмежень».

 

 

2

Зв’язне мовлення №  1.Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри ітипи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті.

 

 

Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація (2 год)

«Мова —  втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» (М. Рильський).

 

3

Лексикологія. Фразеологія.

Аудіювання тексту, що містить слова різних груп: за значенням (синоніми, антоніми), запоходженням(власне українські і запозичені, зокрема іншомовного походження), активну і пасивну лексику (застарілі слова та неологізми), за вживанням (загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова і терміни).

Складання висловлення про значення словників у здобутті освіти з використанням застарілих слів і неологізмів.

Складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками.

Складання роздуму «Чому більшість неологізмів у мові — слова іншомовного походження».

 

 

4

Морфологія й орфографія. Основні правила правопису(за вибором    вчителя).

Читання мовчки і вголос текстів, що містять фразеологізми, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Складання розповіді з елементами роздуму «Яким я уявляю своє майбутнє» з використанням фразеологізмів (наприклад: докласти сил, показати себе на ділі; виросли крила і под.).

Складання тексту, епіграфом до якого є слова «Національна фразеологія — душа кожної мови» (І.Огієнко).

Редагування речень, що містять  неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми.

 

 

 

 

 

Синтаксис. Пунктуація.Словосполучення і речення (6 год).

Архітектурна традиція на теренах України.

 

5

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

 

6

Тренувальні вправи.

Складання висловлення «Покрова — козацьке свято» з використанням запропонованих вчителем словосполучень (наприклад: цікавість до минулого, гідність народу, козацька слава, збирати інформацію, цифрове покоління патріотів).

 

 

7

Зв’язне мовлення № 2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Конспект прочитанного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

 

 

8

Речення. Речення прості і складні (повторення), двоскладні й односкладні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

 

 

9

Тренувальні вправи.

Складання проекту статті до Вікіпедії «Українські козаки: історія і сучасність» із використанням  простих і складних, двоскладних й односкладних речень.

Редагування словосполучень, речень, текстів, у яких допущено граматичні помилки.

Аудіювання тексту, що містить опис пам’ятки історії й культури.

 

10

Зв’язне мовлення № 3. Особливості будови опису пам’ятки історії і культури. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі.

 

 

11

Контрольний   диктант № 1.

 

 

12

Контрольна робота № 1. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення (тестування).

 

 

13

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Зв’язне мовлення № 4. Складання і розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів  відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури.

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просте речення. Двоскладне речення (11год)

Найвизначніші архітектурні споруди в Україні.

 

14

Повторення вивченого про речення: просте речення; двоскладне речення; речення поширені і непоширені; підмет і присудок; означення, додаток і обставина як другорядні члени речення.

Складання висловлення-роздуму на актуальну тему з використанням простих двоскладних речень.

Виразне читання речень різних видів з акцентуванням уваги на виділенні слів логічним наголосом для передавання змістових та емоційних відтінків значення.

 

 

 

15

Зв’язне мовлення № 5. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності.

 

 

16

Головні і другорядні члени речення.Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.

 

 

17

Тренувальні вправи.

Складання тексту листа-запрошення на відкриття шкільного краєзнавчого музею (меморіальної дошки, пам’ятника історичній особі) з уживанням речень із простими та складними підметами.

 

 

18

Зв’язне мовлення № 6. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний  складений присудки), що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­мустилі.

 

 

19

Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

 

20

Тренувальні вправи.

Виконання проекту «Українське козацьке бароко в пам’ятках історії та культури».Створення висловлення про відомого науковця-дослідника (педагога, митця), що містить речення, граматичні основи яких включають  іменний складений присудок (наприклад: став першим, вважається першовідкривачем, був працьовитий).

 

 

21

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

 

 

22

Тренувальні вправи.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки (в узгодженні головних членів речення та ін).

 

 

23

24

Зв’язне мовлення №  7-8. Контрольний докладний письмовий переказ  розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і культури в публіцистичному стилі(за простим або складним планом) з використанням прикладок.

 

 

25

Види обставин (за значенням), способи вираження їх.

Порівняльний зворот.  Виділення порівняльних зворотів комами.

 

 

26

Тренувальні вправи.

 

 

27

28

Зв’язне мовлення № 9-10. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії і культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів «Володимирський собор – перлина українського  церквобудування».

 

 

29

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Просте речення. Двоскладне речення». Тренувальні вправи.

 

 

30

Контрольна робота № 2. Просте речення. Двоскладне речення(тестування).

 

 

31

Аналіз  контрольних робіт. Питання до теми.

Зв’язне мовлення № 11. Аналіз письмових робіт.

Тематична

Усний переказ   Діалог

 

 

Односкладні прості речення. Неповні речення (7 год)

Любов до природи.

 

32

Односкладне речення. Односкладне речення як частина складного речення. Односкладні прості  речення з головним членом у формі присудка і підмета (називні).

 

 

33

Тренувальні вправи.

Аудіювання поетичних текстів, щоденникових записів та уривків із листування відомих людей, аналіз ролі односкладних і неповних речень у них.  Формулювання висновків про значення односкладних речень у мовленні.

Аудіювання текстів, які містять прямо виражену спонукальну інформацію.Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах.

 

 

34

Означено-особові та неозначено- особові односкладні речення. Узагальнено-особові та безособові речення.

 

 

35

Тренувальні вправи.

Добір для постерів-мотиваторів актуальних девізів (цитат), виражених означено-особовими реченнями.

Складання інструкції для учнів початкових класів «Як у мережі Інтернет розшукати потрібну інформацію» з використанням неозначено-особових речень.

Складання та розігрування діалогу дискусійного характеру в розмовному стилі з використанням прислів’їв — узагальнено-особових речень.

 

 

 

 

 

36

 

 

 

Зв’язне мовлення № 12. Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначен­ня місця «Моя вулиця».

Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з  використанням неповних речень та односкладних речень.

 

 

37

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 

 

38

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогів  (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного і небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (з використанням  односкладних і неповних речень).

 

 

39

Узагальнення  і систематизація вивченого з теми

«Односкладні прості речення. Неповні речення».Тренувальні вправи.

 

 

 

 

Речення з однорідними членами (6 год)

Екологічний стан природи в Україні. Охорона довкілля.

40

Повторення: просте ускладнене речення; однорідні члени речення.

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами речення.

 

 

41

Тренувальні вправи.

Читання мовчки текстів різних стилів, що містять однорідні члени речення. З’ясуванняз начення однорідних членів речення в мовленні.

Створення відгуку про розміщену в мережі Інтернет віртуальну екскурсію до музею або історичної місцевості (з використанням речень, ускладених однорідними членами речення).

 

 

42

43

Зв’язне мовлення № 13-14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) із використанням  речень, ускладнених однорідними  членами речення «Моє село».

 

 

44

Речення з кількома рядами однорідних членів.  Однорідні і неоднорідні означення.

 

 

45

Тренувальні вправи.

Складання тексту для розміщення на шкільному веб-сайті про корисні для школярів лінгвістичні онлайн-словники (з використанням речень, ускладнених однорідними  членами).

Складання переліку необхідних для вашої родини закупівель (продуктів харчування, промислових товарів тощо) на поточний місяць із використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

 

 

46

47

Зв’язне мовлення № 15-16. Контрольний  стислий  письмовий переказ  розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

 

48

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Речення з однорідними членами». Тренувальні вправи.

Створення висловлення-роздуму «Кого з літературних героїв я маю за зразок» з використанням речень, ускладнених однорідними членами.

 

49

Контрольна робота № 3.Односкладні прості речення. Неповні речення. Речення з однорідними членами (тестування).

 

 

50

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Зв’язне мовлення № 17. Аналіз письмового твору і переказу.

Тематична

 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями) (6 год)

Роль народних традицій, вірувань, релігії, християнської моралі, свят, міфології, фольклорної творчості, художньої літератури у формуванні світогляду українців.

 

51

Повторення вивченого:  звертання,  вставні слова.

Звертання непоширені і поширені.  Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні.

 

 

52

Тренувальні вправи.

Аудіювання аудіозаписів уривків з виступів відомих ораторів (у публіцистичному стилі), з літературних творів (у художньому стилі), з побутових розмов (у розмовному стилі), в яких ужито звертання. Формулювання висновків стосовно ролі звертань у мовленні, зокрема значення риторичних звертань. Виразне читання речень, що містять звертання.

 

 

53

Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при  вставних словах.

 

 

54

Тренувальні вправи.

Створення висловлення розповідного характеру з елементами роздуму «Техніка в моєму житті» з використанням самостійно дібраних вставних слів.

 

 

55

Узагальнення і систематизація вивченого  з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)».

Тренувальні вправи.

Виконання проекту «Роль і значення звертань у творах українського фольклору».

 

 

56

Контрольний диктант № 2.

 

 

57

Аналіз  контрольних  робіт.  Питання до теми.

Зв’язне мовлення № 18.Інтерв’ю в  публіцистичному стилі.

 

 

 

Речення з відокремленими членами (8 год)

Шляхи самопізнання і життєтворчості

 

58

Поняття про відокремлення. Відокремлені друго­рядні члени речення. Відокремлені  уточнювальні  члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

 

 

59

Тренувальні вправи.

Читання мовчки і вголос тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами. Формулювання висновків щодо ролі відокремлених членів речення в мовленні.

 

 

60

Відокремлені означення. Відокремлені прикладки.

 

 

61

Тренувальні вправи.

Створення висловлення-роздуму «Кого із сучасників я вважаю успішною людиною» з використанням  відокремлених означень .

Створення висловлення про улюблені українцями рослини з використанням уточнювальних прикладок додаванням до народних назв наукових (наприклад: нагідки —календула; татарське зілля —аїр, петрові батоги — цикорій звичайний; смерека — ялина європейська).

 

 

62

63

Зв’язне мовлення № 19-20. Контрольний  письмовий  твір-опис пам’ятки  і  сторії  і культури на основі особистих спостережень  і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин) «Монумент загиблим воїнам».

 

 

64

Відокремлені  додатки та обставини.

 

 

65

Тренувальнівправи.

Складання  допису дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку — Інтернет?» з використанням  відокремлених обставин.

 

 

66

Узагальнення  і систематизація  вивченого з теми  «Речення з відокремленими членами». Тренувальні вправи.

Створення  висловлення «Родина — це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям» із використанням речень, ускладнених відокремленими  уточнювальними прикладками зі словами на ім’я, на прізвище.

 

 

67

Контрольна  робота № 4. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).  Речення  з відокремленими  членами (тестування).

 

 

68

Аналіз  контрольних   робіт.

Зв’язне мовлення № 21.  Аналіз  письмового  твору.

 

 

 

 

Повторення в кінці року відомостей про просте  речення (2 год)

«Ми є. Були. І  будем ми. Й Вітчизна наша з нами» (І.Багряний)

 

69

Повторення  вивченого: словосполучення;  речення, його  види.

Редагування  словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 

70

Повторення  вивченого:  головні та другорядні члени речення; розділові знаки у простому ускладненому  реченні.

Написання речень (текстів) з поясненням  правопису слів та вживання розділових знаків.

Тематична

Усний твір      Читання вголос

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2027
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку