Календарно-тематичне планування з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання

Про матеріал

Планування складено за програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами 2017)

Перегляд файлу

 

№ п/у

Дата

Примітка

Зміст навчального матеріалу

Соціо-

культурна змістова лінія (наскрізні змістові лінії)

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія

 1.  

 

 

ВСТУП

Українська мова – державна мова України

 

Види роботи.

Відповіді на питання за змістом прослуханих висловлень. Розкриття значення прослуханих та прочитаних прислів’їв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті людини, значення для громадян України державної мови.

Записування речень, висловлень.

 Мова – найбільша духовна цінність народу

Без мови нема народу.

Мова – найцінніший скарб народу”, «Чому треба берегти рідну мову»,  «Слово до слова – зложиться мова».

 1.  

 

 

 

Уявлення про спілкування і мовлення, види мовленнєвої діяльності

(аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання тексту.

 

 1.  

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ(7 год)

Частини мови. Основні відомості з морфології, способи розпізнавання частин мови.

Іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Змінювання іменників за числами.

Виразне читання текстів різних стилів з вивченими частинами мови.

Побудова словосполучень.

Доповнення речень визначеними частинами мови.

Складання речень за поданими словами.

Складання діалогів на задану тематику, використовуючи вивчені частини мови.

Краса та багатство рідного краю.

«З чого починається Батьківщина».

 1.  

 

 

Іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Змінювання іменників за числами.

Національна символіка України та Угорщини.

 1.  

 

 

 

Складання діалогів

Відомості про звичаї і традиції рідного краю;

 1.  

 

 

Прикметник. Роль прикметників у тексті. Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами і числами.

 

народні свята в Україні та Угорщині.

 1.  

 

 

Числівник. Роль числівників у мовленні.

 

«Не хлібом єдиним живе людина»

 1.  

 

 

 

Мовленнєвий етикет.

Ознайомлення з найважливішими вимогами до культури мовлення

(змістовність, доречність, точність, логічність, виразність, правильність, багатство, естетичність).

 «Чому я повинен знати свою історію»,

 1.  

 

 

Займенник. Особові займенники.

 

 

 1.  

 

 

Дієслово. Роль дієслів у текстах. Неозначена форма дієслова.

 

«Бабусина казка»

 1.  

 

 

Дієслово. Роль дієслів у текстах. Неозначена форма дієслова.

 

 

 1.  

 

 

 

Доповнення речень визначеними частинами мови. Складання речень за поданими словами.

 «Народна пісня – душа народу»,.

 1.  

 

 

Контрольне списування. Тренувальні вправи

 

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Повторення»

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

 

 

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні відомості про синтаксис і пунктуацію (17 год.)

 

Словосполучення

Головне та залежне слово у

словосполученні.

 

Види роботи.

Виразне читання речень, різних за метою висловлювання.

Складнання  словосполучень і речень, визначеного учителем типу.

Виділення словосполучень із речення.

Об’єднання словосполучень у речення, речень у текст.

Робота з деформованим текстом (тексти-пазли).

Рослини  в народній уяві; народні обереги.

 1.  

 

 

Словосполучення

Головне та залежне слово у

словосполученні.

 

 1.  

 

 

 

Текст

Тема і головна думка тексту.

Поділ тексту на абзаци; план готового тексту (простий).

Чари осінньої природи.

 1.  

 

 

Речення. Граматична основа речення.

 

Моє улюблене заняття.

 1.  

 

 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні і неокличні речення.

Розділові знаки в кінці речення.

 

 

 1.  

 

 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні і неокличні речення.

Розділові знаки в кінці речення.

 

Відомості про народне мистецтво.

 1.  

 

 

 

Усний переказ тексту розповідного характеру***.

«Краса врятує світ»

 1.  

 

 

 

Усний переказ тексту розповідного характеру***.

 1.  

 

 

Головні члени речення:

підмет і присудок.

Види роботи.

Виразне читання речень, різних за метою висловлювання.

Складнання  словосполучень і речень, визначеного учителем типу.

Виділення словосполучень із речення.

Об’єднання словосполучень у речення, речень у текст.

Робота з деформованим текстом (тексти-пазли).

 

 1.  

 

 

Головні члени речення:

підмет і присудок.

Народне мистецтво і моя родина.

 1.  

 

 

 

Поняття про розмовний, науковий і художній стилі мови; сфери вживання кожного з них.

 

 1.  

 

 

Другорядні члени речення:

додаток, означення, обставина.

Виразне читання поширених та непоширених речень.

Доповнення речень за поданим початком.

Поширення речень другорядними членами.

Побудова поширених та непоширених речень.

«Краса, яку творять мої земляки»

 1.  

 

 

Другорядні члени речення:

додаток, означення, обставина.

 

 1.  

 

 

Другорядні члени речення:

додаток, означення, обставина.

 

 1.  

 

 

Контрольне читання тексту. Тренувальні вправи

 

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Синтаксис і пунктуація»

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами.

Виразне читання речень з однорідними членами.

Поширення речень однорідними  членами.

Побудова речень з однорідними членами речення.

Переказування текстів пізнавального змісту.

Відповіді на питання до тексту.

Родинні фінанси.

 1.  

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами.

 

 

 1.  

 

 

Звертання

Розділові знаки при звертаннях 

Використання звертань  у розмовному і художньому стилях мовлення.

Виразне читання речень зі звертаннями.

Трансформування  речень без звертання на речення зі звертаннями.

Побудова речень зі звертаннями за зразком.

Переказування текстів пізнавального змісту.

Відповіді на питання до текстів.

 

 1.  

 

 

Складне речення

Загальне поняття. Розділові знаки у складному реченні.

 

З чого складається бюджет нашої родини?

 1.  

 

 

Складне речення

Загальне поняття. Розділові знаки у складному реченні.

 

 

 1.  

 

 

Пряма мова

Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора.

Виразне читання речень із прямою мовою.

Побудова елементарних речень із прямою мовою за зразком.

Правильне вживання розділових знаків у реченнях з прямою мовою.

 

 1.  

 

 

Діалог. Тире при діалозі.

Доповнення діалогу пропущеними репліками.

Як витрачає кошти наша родина?

 1.  

 

 

Контрольний диктант. Тренувальні вправи

 

 

 1.  

 

 

 

Складання діалогів***.  Правила спілкування.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Синтаксис і пунктуація»

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ (9 год.)

Лексичне значення слова.

Однозначні і багатозначні слова.

 

 

Аудіювання й читання тексту,у якому використано слова, вжиті у прямому та  переносному значенні, багатозначні слова.

Складання й розігрування діалогу з використанням синонімів, антонімів.

Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням  синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.)

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

Здобудеш освіту – побачиш більше світу.

 1.  

 

 

Вживання багатозначних слів у

прямому і переносному значеннях (загальне поняття).

 

 1.  

 

 

Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

«Книжка – маленьке віконце, та через нього увесь світ видно»

 1.  

 

 

Однозначні і багатозначні слова.

Вживання багатозначних слів у

прямому і переносному значеннях

 

 1.  

 

 

Групи слів за значенням:

Омоніми.

 

 1.  

 

 

Групи слів за значенням:

синоніми.

 

 1.  

 

 

Групи слів за значенням:

антоніми.

 

 1.  

 

 

 

Аудіювання  тексту.

Тренувальні вправи

 

 1.  

 

 

Фразеологізми. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологічний словник (оглядово).

Робота з тлумачним та фразеологічним словником. Добір відповідників до українській мові у рідній мові. Складання речень із запропонованими фразеологізмами.

«Знання – сила»,

 1.  

 

 

Фразеологізми. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологічний словник (оглядово).

 

 

 1.  

 

 

 

Типи мовлення. Особливості побудови опису.

 

 1.  

 

 

 

Докладний переказ тексту-опису предмета (письмово) ***.

 

 1.  

 

 

 

Контрольний переказ тексту-опису предмета

 

 1.  

 

 

Повторення вивченого у І семестрі.  Тренувальні вправи

 

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Лексикологія. фразеологія»

 

 

 1.  

 

 

Повторення вивченого у І семестрі.  Тренувальні вправи

 

 

Тематичне оцінювання

ІІ семестр

 1.  

 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ (25 год.)

Букви (літери). Алфавіт.

 

Виразне читання текстів із дотриманням правил орфоепії.

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

Упорядкування за абеткою імен однокласників, родичів,  героїв улюблених мультфільмів, назв вулиць, якими учні ходять тощо.

 

Родина, члени родини, їхні професії, улюблені заняття, історія мого роду.

 1.  

 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

 1.  

 

 

Вимова звуків, що позна­чаються буквами и, г, х, ґ, к .

 1.  

 

 

Голосні і приголосні звуки.

 1.  

 

 

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі

 1.  

 

 

Фонетична транскрипція

Традиційна повага до старших.

 1.  

 

 

 

Написання вітальних листівок***.

 

 1.  

 

 

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Позначення на письмі звуків [дж], [дз], [дз'].

Складання й розігрування діалогів із використанням  слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий,  вимова, запитання, завдання та ін.).

Колективне опрацювання текстів із словами, у наголошуванні яких трапляються помилки.

Родинні свята.

 1.  

 

 

Наголос Ознайомлення з орфоепічним словником.

Домашні обов’язки.

 1.  

 

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних звуків та позначення їх на письмі.

 

 1.  

 

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о]в коренях слів.

«Мої сімейні обов’язки»

 1.  

 

 

Ненаголошені голосні, що не

перевіряються наголосом

«Дозвілля  моєї сім’ї».

 1.  

 

 

 

Письмовий переказ художнього тексту з елементами опису .

«Є в кожної дитини матінка єдина»

 1.  

 

 

 

Контрольний письмовий переказ тексту

 

 1.  

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (оглядово).

Чергування [о] -[а], [е]- [і], [е]- [и]

Чергування [о], [е] з [і] .

Ознайомлення (практично) з основними випадками чергування голосних та приголосних звуків, уведення форм слова, у якому відбулося чергування у речення за зразком.

Новорічно-різдвяні традиції українців.

 1.  

 

 

Чергування[е] з [о] після ж, ч, ш, й.

 

 1.  

 

 

И, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика».

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

 

 

 

Читання вголос тексту науково-популярного стилю

Краса зимового лісу.

 

 1.  

 

 

 

Короткий твір-розповідь у художньому стилі (усно) ***.

Новорічно-різдвяні свята

 1.  

 

 

 

Короткий твір-розповідь у художньому стилі (усно) ***.

 1.  

 

 

Склад. Відкриті й закриті склади.

 

 

 1.  

 

 

Основні правила переносу.

 

 

 1.  

 

 

 

Стисле переказування змісту побаченого, почутого.

Краса зимового лісу.

 

 1.  

 

 

Вимова приголосних звуків

та позначення їх на письмі.

Уподібнення приголосних звуків.

 

 

 1.  

 

 

Спрощення в групах приголосних.

Складання смішинок, речень, підбір рим  тощо до слів, вимова яких складна для угорців.

 

 1.  

 

 

Основні випадки чергування приголосних: [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с'].

«Вірний приятель – то найбільший скарб»

 1.  

 

 

 

Складання твору-опису тваринки у художньому стилі***.

«Мій чотириногий друг», «Моя домашня тваринка»

 1.  

 

 

 

Складання твору-опису тваринки у художньому стилі***.

 1.  

 

 

Основні випадки чергування у-в, і – й.

Доповнення словосполучень прийменниками.

 

 1.  

 

 

Тренувальні вправи.

Контрольне аудіювання тексту художнього стилю***

Моя школа, мій клас.

 1.  

 

 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є.

Правильна вимова слів з буквами ь, і, я, ю, є, виконання артикуляційних вправ.

Виразне читання текстів.

Уведення слів із запропонованими орфограмами у словосполучення та речення.

Мої друзі і товариші.

 1.  

 

 

Правила вживання знака м’якшення.

 

 1.  

 

 

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

«Весна-красна вже прийшла…»

 

 1.  

 

 

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних

 та збігу однакових приголосних звуків.

Господарська діяльність людини навесні.

 

 1.  

 

 

Написання слів іншомовного походження

Складання речень із запропонованими словами іншомовного походження.

Весняні традиції.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Фонетика».

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

 

 

 

Поняття про офіційно-діловий стиль, сферу його застосування. Складання запрошення***.

«Шкільна родина»

 1.  

 

 

Будова слова.Словотвір (22 год.)

Основні відомості про будову слова і словотвір.

 

Риси характеру. Які риси характеру я хочу в собі виховати?

 1.  

 

 

Спільнокореневі слова і форми слова.

 

 

 1.  

 

 

 

Складання усного твору – розповіді за  поданою  ситуацією***.

Ким я хочу стати і чому?

 1.  

 

 

Основа слова і закінчення змінних слів.

Виразне читання речень із спільнокореневими словами.

Побудова речень із словами, різними за будовою.

Розрізнення форми одного й того ж слова та спільнокореневих слів (практично).

Розрізнення омонімічних значущих частин слова.

Визначення значення спільнокореневих слів за допомогою контексту

 

 1.  

 

 

Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова.

„Яку людину можна вважати щасливою?”

 1.                      

 

 

Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова.

 

 1.                      

 

 

Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова.

 

 1.                      

 

 

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

 

 1.                      

 

 

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

 

 1.                      

 

 

 

Написання  твору з елементами роздуму***

«Вірний приятель – то найбільший скарб»

 1.                      

 

 

 

Контрольний письмовий твір

 1.                      

 

 

Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова»

 

 

Тематичне оцінювання

 1.                      

 

 

Змінювання і творення слів

Основні способи словотворення в українській мові.

Утворення нових слів різними способами за зразком.

 

 1.                      

 

 

Префіксальний спосіб словотворення

 

 1.                      

 

 

Суфіксальний спосіб словотворення

 

 1.                      

 

 

Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення

«Велика родина»

 1.                      

 

 

Безсуфіксальний спосіб словотворення

 

 1.                      

 

 

Складання слів або основ, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 1.                      

 

 

Зміни приголосних при творенні іменників і прикметників із суфіксом -ин-.

 

 1.                      

 

 

 

Написання  твору-опису за малюнком***

«Хто любить людей, того й люди люблять».

 1.                      

 

 

Зміни приголосних при творенні прикметників на -ськ-(-зьк-, -цьк-) та іменників на-ство (-зтв-,         -цтв-).

Утворення нових слів за зразком за допомогою різних значущих частин слова.

 

 1.                      

 

 

Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом.

 

 1.                      

 

 

Творення і правопис складноскорочених слів

 

 1.                      

 

 

 

Поняття про публіцистичний стиль, сферу його вживання. Написання  замітки***.

Український народ серед інших народів Європи.

 1.                      

 

 

Контрольний диктант. Тренувальні вправи

 

Хороший сусід кращий за найближчого родича.

 1.                      

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 5 КЛАСІ

Лексикологія

 

 

 1.                      

 

 

Контрольна робота № 8 з теми «Словотвір»

 

 

 1.                      

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 5 КЛАСІ

Будова слова й орфографія

Написання речень і текстів з коментуванням і узагальненням упродовж року орфограм і пунктограм.

Читання текстів із дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

Неповторність і краса рідного краю.

«Красне літечко прийшло»

 1.                      

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 5 КЛАСІ

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Тематичне оцінювання

 

docx
Додано
22 вересня 2018
Переглядів
1241
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку