2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Конспект відкритого уроку з української мови в 10 класі «Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними»

Про матеріал
Мета моя: систематизувати й узагальнити знання про правопис слів із ненаголошеними голосними, здобуті учнями в середніх класах; удосконалювати орфоепічні навички, вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки в писемному мовленні, розвивати фонематичний слух,пам’ять, культуру усного і писемного мовлення; виховувати в учнів повагу до особистості, шану до рідної мови, прищеплювати відчуття краси слова як основи естетичного зростання.
Перегляд файлу

 

 

 

Конспект відкритого уроку

з української мови в 10 класі                      «Складні випадки правопису слів

із

ненаголошеними голосними»

 

 

 

 

 

                                                   Підготувала вчитель

            української мови та літератури

             Вовчищовицького НВК

                                                      Полюга Олександра Іванівна

 

 

                                                                2019 р.

 

 

                 « Як парость виноградної лози,

                 плекайте мову…»

Тема. Складні випадки правопису слів із ненаголошеними         голосними.

Мета: систематизувати й узагальнити знання про правопис слів із ненаголошеними голосними, здобуті учнями в середніх класах;               удосконалювати  орфоепічні навички, вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки в писемному мовленні, розвивати фонематичний слух,пам’ять, культуру усного і писемного мовлення; виховувати в учнів повагу до особистості, шану до рідної мови, прищеплювати відчуття краси слова як основи естетичного зростання.

Тип уроку: урок систематизації знань, формування практичних умінь і навичок.

Цілі уроку.

Учні знатимуть:

відомості про голосні і приголосні звуки;

правопис ненаголошених голосних;

складні випадки правопису ненаголошених голосних;

орфоепічні норми;

способи перевірки правопису ненаголошених голосних.

 

Учні вмітимуть:

 

визначати орфограму «ненаголошений голосний»;

знаходити складні випадки правопису ненаголошених голосних в авторських текстах;

помічати недоліки усного і писемного мовлення та виправляти їх;

формулювати цілі й завдання уроку;

працювати колективно, у групах;

робити висновки й узагальнення щодо спільної роботи з теми.

Методи, прийоми і форми роботи: активне та інтерактивне навчання (робота з інтерактивною дошкою, діалог «учитель – учень», ЗХД, «Мікрофон», робота у групах, «Незакінчене речення», «Спіймай помилку», робота з таблицями, творче конструювання).

Обладнання: комп’ютер, інтерактивна дошка, презентація, дидактичний матеріал.

 

                                      Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

Актуалізація суб’єктивного досвіду.Виразно прочитайте поезію М.Рильського «Мова». Висловіть своє розуміння порушеної у вірші теми. Прокоментуйте сучасний стан мови в Україні.

 

Треба доглядати наш сад.

Вольтер

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур'ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

 

Прислухайтесь, як океан співає ─

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

 

У нього кожне слово ─ це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

 

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

 

Забезпечення емоційної готовності до уроку (побажання гарного настрою та успішної роботи на уроці).

ІІ. Цілевизначення.

Що очікуєте від сьогоднішнього уроку?

Які завдання ставите перед собою?

Методом «Незакінчених речень» та за допомогою «Мікрофона» учні доповнюють цілі:

На уроці хочу дізнатися про…

Мені цікаво було б з’ясувати…

Хочу навчитися правильно визначати…

Хочу поглибити знання з…

Не сподіваюсь відкрити для себе нічого нового, оскільки…

Маю намір поліпшити знання, досягнути успіху…

 

 

Обговорення в групах та озвучення відповідей. Робота протягом уроку з таблицею «ЗХД»:

          Що знаємо?

Про що хочемо дізнатися?

Про що дізналися?

 

 

 

 

ІІІ.Опрацювання навчального матеріалу.

Бесіда.

Що вивчає фонетика?

Що ви знаєте про звуки української мови?

Який розділ мовознавства вивчає норми вимови, властивої літературній мові?

Назвіть голосні звуки. Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

Як вимовляються голосні ненаголошені?

Мовний експеримент

Запишіть слова фонетичною транскрипцією

І гр.  Пшениця, тихенько;

ІІ гр. кожух, височенний;

ІІІ гр. широчінь, вербичка.

Прочитайте слова в уповільненому темпі, а потім у пришвидшеному. Чи змінився ступінь наближення [ е] до[ и] та[ и] до[ е]?

Чи є у поданих словах орфограма «ненаголошений голосний»?

Які ви знаєте способи перевірки ненаголошених голосних?

 

 

 

Робота з опорною таблицею

Способи перевірки ненаголошених голосних

 

1. Щоб перевірити правиль­ність написання слів, по­трібно змінити наголос, щоб ненаголошеннй голосний став наголошеним

Сестра - сестри, великий - велетень, тихенький - ти­ша, голубка - голуб, розум­ний - розум

2. Е пишеться, якщо ненаголошеннй голосний випадає

Справедливий - правда, віте­рець - вітру, травень - травня

3. Е пишеться у сполученнях -ере-, -еле-; о у сполучен­нях -оро-, -оло-

Смерека, береза, берег, ше­лест, боротьба, волосок

4. Е пишеться в суфіксах -ен(я)-, -ен-, -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -тель, -ер-

Козеня, доручений, рученька, семеро, маленький, вузесень­кий, вихователь, стежечка, скоєний

5. Е пишеться в закінченнях дієслів

 І дієвідміни

Кажеш, їдеш, пишеш, чи­таєш, колеш

6. И пишеться в закінченнях дієслів II дієвідміни

Креслиш, дзвениш, гримиш, чистиш, сушиш

7. И пишеться в суфіксах -ив -, -ик-, -ин-, -ищ-, -ичок-, -ичк-, -ист-

Печиво, вінчик, панщина, зга­рище, кошичок, вуличка, зворушливий

8. И пишеться в низці слів у групах звуків -ри-, -ли- між

приголосними у відкритих складах

Бриніти, гриміти, дрижати, плигати, поливати

9. В інших випадках пе­ревірка за словником

Кишеня, пиріг, пшениця, чем­піон, керувати, легенда, чека­ти, леміш, марево, маєво, але видиво, куриво

 

 

Робота у групах. До кожного з дев’яти правил дібрати власні приклади, пояснити правопис ненаголошених голосних.

 

♦ Записати речення, вставити пропущені букви. Прокоментувати вибір орфограм.

1-ша група.

Для нас рідна мова не тільки дорога спадщ..на, яка об'єднує в собі народну мудрість, виробл..ну д..сятками й сотнями поколінь. Це наша гордість, бо все, що створ..но нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури (А.Матвієнко).

2-га група.

Найпр..красніший витвір пр..роди, найвищий ступінь у її розв..тку це Людина з її розумом, волею, здатністю до творчості. Людина, яка не люб.ть мови рідної мат..рі, якій нічого не промовляє рідне слово, це людина без ро­ду й плем..ні (В.Сухомлинський).

3-тя група.

Мова є найг..ніальнішим наслідком мат..ріальної і ду­ховної діяльності багатьох поколінь, а кожне створ..не слово це символ сформованої ідеї, витвор..ної у в..ли­ких зусиллях людини проникнути у світ природи, у саму себе (Г. Нудьга).

Міні-диктант.

Мова одне з чудес, за допомогою якого люди пере­дають найтонші відтінки думок і почуттів. Вона віддзер­калює душу народу, його історію. Збагнути таємницю мови, прочитати історію слів, а звідси предметів та явищ може тільки той, хто знає мову.

Глибокі знання рідної мови, досконале володіння нею одна з важливих ознак високої культури й освіченості лю­дини.

 

 

Музична хвилинка

Пісня « Рідна мова»

Рідна мово, диво барвінкове,

Що плекав Тарас на чужині.

Скільки в ній наснаги і любові,

Як зростила ти таких синів!

 

Багатьом дороги перетято,

Євшан-зілля груди зігріва,

Українську заспіваймо, браття,
Рідна мово, ти жива,жива.

 

Озовіться материнським словом,

Волелюбні внуки Кобзаря.

Хай квітує диво барвінкове

І ніколи в душах не згора.

 

Завдання. Виписати слова з ненаголошеними голосними.

Ігр. – з 1 строфи;   ІІгр. – з 2 строфи;   ІІІ гр. – з 3 строфи.

 Пояснювальний диктант.

1. Мовна культура це живодайний корінь культури розумової, високої, справжньої інтелектуальності (В.Сухомлинський).2. Плекання висо­кої культури мови це свідчення нашої любові і прив'язаності до рідного слова, поваги до свого народу (З довідн.).  3.Яке то щастя мати мову, якою створено «Кобзар»! Оту святу, многовікову наш найдорожчий Божий дар! (В.Квітневий).

 

 Робота з підручником. Вправа 48.Перепишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть слова, написання яких слід перевірити за словником

Вправа з ключем.

Запишіть слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е;

2) з ненаголошеним и.

Ет..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап…льсин, т..жневий, доб..реться.

Ключ.Підкресліть першу букву у кожному слові – прочитаєте назву одного з віршів І.Франка.

Робота у групах.

Міні-тест

І.З’ясуйте, який спосіб слід застосувати для перевірки вживання ненаголошених голосних у поданих словах

тижд..нь, рів..нь (1група)

п..нал, т..атр (2 група)

р..зумний, зам..рзати (3 група)

ІІ. Запишіть три слова, в яких у ненаголошеній позиції пишеться

буква е.

ІІІ.З’ясуйте, в якому рядку в усіх словах на місці пропущеної літери потрібно писати и.

1.С..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія,ц..ферблат.

2.Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но, в..кінг.

3.Р..нг, к..ргиз, ж..раф, к..лограм, ц..клон.

4.Ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут.

Рефлексивно-оціночний етап.

Що з’ясували ви на сьогоднішньому уроці?

Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?

Якою темою об’єднаний мовний матеріал?

Виконання яких завдань викликало труднощі?

Над чим варто ще попрацювати?

Чи справдилися очікування від уроку?

Домашнє завдання.Опрацювати правила (с.45), виконати вправу 49 (письмово).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Bilko Tetiana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
656
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку