26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Математична вікторина «Змагання розумів»

Про матеріал
Формувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики; Поглибити здобуті на уроках знання , показати способи їх використання на практиці; Виховувати колективізм, відповідальність за виконану справу; Сприяти створенню атмосфери взаємоповаги між учнями.
Перегляд файлу

             Математична вікторина

               «Змагання розумів»            

                серед учнів 8-х класів.

 

MATH                     

                                                                                   вчитель Єгорова Т.М.

                                                                                   Миколаївська зош № 16   

 

Отримувати знання - хоробрість,

Примножувати їх - мудрість,

А вміти застосовувати - велике мистецтво

 

 

Ведучий 1. Оцінювання проводиться за 5-бальною шкалою. Перші бали наші найрозумніші отримають після того, як представлять себе.

Пропоную вам такі теми:

1. Трикутник.

2. Чотирикутник.

3. Рівняння.

4. Натуральні числа.

5. Графіки.

6. Дроби.

Ведучий 2. Ви повинні дати відповідь на 7 запитань. Кожна правильна відповідь додає вам один бал, неправильна – віднімає. На будь-якому етапі можна припинити відповідати на запитання. За всі правильні відповіді ви додатково отримаєте 3 бонуси.

(Учасники по черзі відповідають на запитання з вибраної теми.)

мышонок

 

Трикутник

1. Трикутник, у якого всі сторони рівні, називають …                      (рівностороннім)

2. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називають …                     (рівнобедреним)

3. Сума кутів трикутника дорівнює … (180º)

4. Трикутник, у якого один кут прямий, називають …                          (прямокутним)

5. Скільки ознак рівності трикутників ви вивчали?                                                (три)

6. Як у трикутнику називають відрізок, який сполучає вершину кута із серединою протилежної сторони?                                                                                         (медіана)

7. Чи існує трикутник із двома прямими кутами                                                        (ні)

Рисунок13

Чотирикутник

1. Чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні, називають …          (трапецією)

2. Сума кутів опуклого чотирикутника дорівнює …                                             (360º)

3. Чи можна стверджувати, що паралелограм це ромб?                                           ( ні)

4. У якому чотирикутнику діагоналі взаємно перпендикулярні та рівні?                                      ( у квадрата)

5. У яку  фігуру не можна вписати коло: у квадрат, ромб чи прямокутник?                    (у прямокутник)

6. Скільки може бути прямих кутів у чотирикутнику?                                  (1,2 або 4)

7. Чи завжди діагоналі прямокутника є бісектрисами  його кутів?                          (ні)

apes1

 

Рівняння

1. Як називають рівняння виду ах + b = 0?                                                        (лінійне)

2. Як знаходять корені повного квадратного рівняння? ( за формулою коренів; теоремою, оберненою до  теореми  Вієта; виділенням повного квадрата)

3. Чи має корені квадратне рівняння, якщо його дискримінант менший за нуль?

                                                                                                                                  (не має)

4. Як знайти невідоме зменшуване?                                (до різниці додати відємник)

5. Скільки коренів може мати квадратне рівняння?                            (не більше двох)

6. Скільки розвязків має рівняння 0х = 0?                                                          (безліч)

7. Що називають коренем рівняння? (значення невідомого, при якому рівняння перетворюється у правильну рівність)

Ins09

 

Натуральні числа

1. Які числа називають натуральними? (числа, які використовують під час лічби предметів)

2. Найменше натуральне число.                                                                                    (1)

3. Найбільше натуральне число.                                                                        (не існує)

4. Щоб помножити натуральне число на 10, 100, 1000 і т.д., потрібно …

      (до даного числа приписати стільки нулів, скільки їх має множник 10, 100 і т.д.)

5. Якою дією перевіряють дію віднімання?                                               (додаванням)

6. Які ви знаєте закони додавання натуральних чисел?      (переставний, сполучний)

7. Який клас іде після класу мільйонів?                                                         (мільярдів)

 

j0237831

 

Графіки

1. Що є графіком функції у = ах + b?                                                                   (пряма)

2. що є графіком функції у = ?                                                                       (гіпербола)

3. Що таке нулі функції?      (ті значення х, у яких значення функції дорівнює нулю)

4. Чи має вісь симетрії графік функції у = х2?                                                 (це вісь у)

5. Яку функцію називають зростаючою на даному проміжку?   (функцію f(х) називають зростаючою на даному проміжку, якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції)

6. Скільки точок перетину має графік функції у = х3 з віссю х? (одну, це початок координат)

7. Які є способи задання функції?    (табличний, аналітичний, графічний, описовий)

 

Рисунок122

 

Дроби

1. Які види дробів ви знаєте?                                                          (звичайні, десяткові)

2. Яку дію позначають рискою дробу?                                                              (ділення)

3. Що означає чисельник дробу?                            (скільки частин від цілого взятого)

4. Що означає знаменник дробу?                                           (на скільки поділене ціле)

5. Як називають число виду ?                                                                         (мішане)

6. Як додають звичайні дроби? (зводять до спільного знаменника й додають як дроби з однаковими знаменниками)

7. Що відокремлює кома в десятковому дробі?                 (цілу частину від дробової)

(Оголошення результатів першого конкурсу.)

Ведучий 1. Пропонуємо вам тему «Роль компютера у моєму житті». Ви повинні висловити свою точку зору чітко та зрозуміло. Для підготовки маєте 30 с.

Ведучий 2. Першим висловлює свою думку учасник, який набрав найбільше балів у першому конкурсі. (Учасники виступають по черзі залежно від набраних балів у порядку спадання.)

(Оголошуються результати другого конкурсу та загальна  кількість балів.)

Ведучий 1.

1. Стародавній учений Діофант, який жив у ІІІ ст. до н е. в м. Александрія, для позначення невідомого застосував скорочений запис слів. У якій країні жив Діофант?

2. У цій країні народився відомий математик Герон.

3. У цій країні було вперше складено вдалий календар, що був потрібний землеробам, які слідкували за відливами та припливами, а також за зіркою Сиріус. При її появі на небі починала розливатися найбільша річка країни.

4. Найбільша та найдовша річка контингенту протікає в цій країні.

5. У цій країні знаходяться величні споруди, які називають пірамідами.

Ведучий 2. Ішлося про Єгипет.

 (Оголошуються результати останнього конкурсу та загальна сума набраних балів.)

 Далі відбудеться дуель двох півфіналістів. Переможець і стане фіналістом

Запитання

1. Яке число потрібно поділити на 2, щоб одержати 4?                                              (8)

2. Чи існує просте число, що є парним?                                                       (Це число 2)

3.В одній сім’ї два батьки та два сини. Скільки в сім’ї чоловіків?                      (троє)

4. У сім’ї 5 синів і в кожного є сестра. Скільки у сімї дітей?                        (шестеро)

5. Катер за течією річки йшов зі швидкістю 21 км/год, проти течії – 15 км/ год. Яка швидкість течії?                                                                                                  (3 км/год)

6. Розгадати ребус:

                                       ТІ   100                                                                                (тісто)

7. Розгадати ребус:

                                        3   ТОН                                                                            (тритон)

8. Розгадати ребус:

                                        3  БУНА                                                                       (трибуна)

9. У прямокутному трикутнику з кутом 60º знайти другий  гострий кут.             (30º)

10. Чому дорівнює добуток чисел 24 · 25 · 4?                                                        (2400)

11. У якому класі вивчається теорема Піфагора?                                               (у 8-му)

12. Чи існує квадратний корінь із від’ємного числа?                                      (не існує)

13. Скільки прямих можна провести через одну точку?                                    (безліч)

14. Чи перетинаються паралельні прямі?                                         (не перетинаються)

15. Які кути утворюються при перетині двох прямих?     (вертикальні та міжні)

16. Що означає слово «геометрія»?          ( «гео» - земля, «метрео» - міряти)

17. Що означає розв’язати рівняння?  (знайти всі його корені або показати, що їх не існує)

18. Якою буквою латинського алфавіту позначають множину дійсних чисел?      (R)

19. Чому дорівнює корінь квадратний із числа 625?    (25)

20. Скільки буде, коли два помножимо на два й додамо два?    (шість)

 

Оголошення результатівCBIZ038

Вікторина :

1.Семеро чекали на восьмого 14 хвилин. Скільки хвилин чекав кожен окремо ? (14 хв.)

2.Як називається другий місяць літа? (липень)

З.Петро ліг спати о 9 годині вечора, а будильник навів на 10 годину ранку.

Скільки годин він проспав? (13 год.)

4.Яке каміння в морі? ( мокре)

5.Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів залишилося? (5 кутів)

б. Скільки пар ніг у коня? (дві)

7.Один чоловік купив трьох кіз за 3 гривні. Запитується по чому кожна коза пішла? (по дорозі)

8.Як можна одним мішком   пшениці, змоловши її, наповнити два таких самих мішки? ( вставити один в одний)

9.Найменше натуральне число(1)

10. Двоє пішли - три цвяхи знайшли, Слідом четверо підуть-

Чи багато цвяхів знайдуть? (жодного)

11.Що це може бути? Дві голови, дві руки, шість ніг, а в ходьбі тільки чотири? ( вершник на коні)

12.Два копачі викопують 2 метри канави за 2 години. Скільки копачів за 5 годин викопають 5 метрів канави? ( два)

13.У трьох трактористів є брат Сергій, а у Сергія немає братів. Чи може таке бути? ( трактористи жінки)

14.У кімнаті горіло 10 свічок. Шість з них погасили. Скільки свічок залишилося ? (шість)

15.Як збільшити число 66 у півтора ризи не виконуючи ніяких дій? ( перевернути)

16.На березі росло 20 груш. Подув сильний вітер, і 12 груш упало. Скільки залишилося? (жодної, на березі груші не ростуть)

 17.Під яким кущем заєць ховається від дощу? ( під мокрим)

 18.Куди іде кошеня, коли переходить дорогу? ( на інший бік вулиці)

19. На яке питання не можна відповісти « так «? ( « Ти спиш ? « )

20.Що в України на третьому місці, а у Франції на другому?  ( буква р)

 21.Скільки яєць можна з'їсти на голодний шлунок ? (одне)

 

 

 

 

docx
Додано
28 липня
Переглядів
41
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку