1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Майстер -клас "Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури"

Про матеріал

Майстер-клас з реалізації аспектів проблемного навчання на уроках зарубіжної літератури на допомогу організаторам освітнього процесу підвищеного рівня складності для філологічно здібних та обдарованих учнів

Перегляд файлу

Школа педтехнології «Проблемне навчання»

Майстер-клас з досвіду роботи  вчителя-методиста Сидорової О.В щодо реалізації проблемних аспектів викладання курсу зарубіжної літератури

Мета: поглибити розуміння педагогами сутності  проблемного навчання як освітньої інновації, удосконалити практико -діяльнісні навички проблемного ситуативного моделювання, визначення проблемності досліджуваного літературного матеріалу, висунення гіпотези та пошуку аргументів щодо її підтвердження чи спростування, застосування прийомів розвитку критичного мислення у ході вирішення проблемної ситуації та реалізації творчого потенціалу учнів у зоні їх найближчого особистісного розвитку; удосконалити професійну компетентність учителя як фасилітатора проблемно-орієнтованого освітнього процесу.

 Забезпечення:

  • мультимедійне обладнання,
  • презентація з проблеми майстер-класу,
  •  виставка матеріалів узагальненого перспективного педагогічного досвіду;
  • фотовиставка
  • матеріали заходу на електронних та паперових носіях;

   Учасник  майстер-класу має вдосконалити знання та вміння щодо:

  • сутності проблемного навчання;
  • застосування технологічних аспектів реалізації проблемного підходу до викладання курсу зарубіжної літератури 

  План проведення  майстер-класу

І.   Практико-організаційний етап.

  1.  Актуалізація проблеми майстер-класу.

Кто Я?

Глазами чьими я смотрю на мир?
Друзей? Родных?
Зверей? Деревьев? Птиц?
Губами чьими я ловлю росу,
С упавшего листа на мостовую?
Руками чьими обнимаю мир,
Который так беспомощен, непрочен?
Я голос свой теряю в голосах
Лесов, полей, дождей, метели, ночи…

                                                Ника Турбина

- Чи готові ви до відповіді на філософське запитання юної поетеси?

 

  • Найбільша таємниця Всесвіту – життя, найбільша таємниця життя- людина. І література, яка за своєю суттю є людинознавством, стає засобом долання втаємниченості людського буття як краплини Всесвіту, дієвість застосування якого значною мірою визначається тим, наскільки заглибленим виявляється читач у коло порушуваних автором проблем , наскільки готовим виявляється до зустрічі з айсбергом художнього тексту, який лише частково  залишає на поверхні «крижини» проблематики змісту та потребує «глибокого занурення».

 Ключем відкриття глибинності поетики твору  має стати проблемне навчання.

 

  1. Ознайомлення з сутністю проблемного навчання у ході перегляду та обговорення презентації.

 

3.Виконання інтерактивної вправи на визначення рівня готовності вчителя до організації проблемно спрямованого освітнього процесу

На слайді презентації - зображення контуру кленового листка з прожилками.  Це - умовна діагностична модель , що дозволить виміряти рівень професійної компетентності та утруднень щодо реалізації проблемного підходу до викладання предмету. Кожна прожилка - шкала, на якій ви спочатку визначите та запишите вміння й компетентності,необхідні вчителю для проведення проблемного уроку. А потім за дванадцятибальною шкалою  оціните  рівень власної компетентності. Після з’єднання відміток на шкалах ламаною  лінією ви отримаєте «листок професійності», який своїм виглядом вже задаватиме проблему фахового зросту та удосконалення.

4.Інтерактивна вправа «Долонька»

 Обведіть  власну долоньку на аркушу паперу. На кожному «пальці» малюнку напишіть свої  найкращі професійні риси та людські якості.

5. Афішування результату.

 Таким чином ми познайомилися з Вами, «простягнули руки» на знак професійної товариськості та готові рука в руці  іти назустріч новому.

ІІ. Теоретико-практичний блок

 

1. Проблему може породжувати  вже сама назва твору. Наприклад, «Міщанин-шляхтич». При аналізі назви стає очевидним факт щодо орієнтації слова «міщанин» на тему комедії Мольєра , а слова «шляхтич»- на головну думку твору, яка полягає  у засудженні автором способу подолання головним героєм твору протиріччя між реальним та бажаним соціальним статусом, тобто винайденого Журденом способу вирішення життєвої проблеми.

 Важливо у процесі роботи з класом виокремити проблему, зробити її очевидною для учнів та обов’язково значущою  у якості складової їх досвіду.

 Завдання:

 Назвіть якомога більше творів зарубіжної літератури, що містять проблему у назві.

(«Человек в футляре», «Красное и чёрное», «Простак», «Идиот», «Преступление и наказание», «Старий та море», «Стариган з крилами»)

  Проблема може приховуватися у назві. Наприклад, «Запахи». Про що говорить назва, які асоціації породжує?

Завдання:

Доберіть асоціації до слова «запах» у значенні «аромат», а потім до слова «сморід» як одного із тлумачень значення ключового слова.

 Співвіднесення побудованих асоціативних ланцюжків виводить на визначення  проблемного поля роману Зюскінда «Парфюмер», що відомий під назвою «Запахи».

2.Моделювання проблемних ситуацій.

  Існує безліч прийомів побудови проблемної ситуації.

 Наприклад, при вивченні роману Стендаля «Червоне та чорне» учням пропонується побудова моделей особистостей Жульєна Сореля та пана де Реналя. У процесі виконання роботи передбачається визначення учнями ключових рис вдачі героїв. Наступний етап пов’язується з умовним накладанням моделей одну на одну, внаслідок чого  виокремлюється

проблемне протистояння героїв. Як варіант можливе дослідження процесу перетину життєвих орбіт героїв.

 Цікавим бачить проблемне прочитання кольорової символіки назви роману за умови включення учнів у процес заповнення таблиці:

Червоне

 Чорне

Жульєн

Сорель

 Учні  залучаються до пошуку відповіді на запитання стосовно кольорового розмежування імені та прізвища героя та доповнюють таблицю самостійно знайденими та оціненими фактами.

 Цікавою та результативною може бути робота з графічними схемами.

 Наприклад, при обговоренні сутності екзистенційних поглядів на життя,викладених Альбером Камю у «Міфі про Сізіфа»,у якості графічного вираження філософської моделі може бути використаний так званий «трикутник Сізіфа»:

 

 

 

 

 

Стрілки на моделі відображають траєкторію життєвого руху героя, який увиразнює собою ідею намарності людських прагнень . Усупереч усталеним поглядам на долю героя як на довічного мученика, який не може досягти бажаного результату, можна запропонувати учням знайти той відрізок життєвого шляху, на якому герой відчуває себе щасливим.

(Це відрізок сходження, адже герой, збагачений попереднім досвідом, долає життєвий підйом, перешкоди, виконує майже непосильну роботу та утверджується у власній спроможності до цього. У доланні й сходженні - сенс життя справжньої людини)

Соціоконструкція

Завдання: об’єднавшись у групи , перевірте « роботу» моделі, склавши відповідні трикутники  як символічне увиразнення життєвої траєкторії Грегора Замзи  ( Ф.Кафка« Перевтілення»), старого рибалки Сантьяго  (Е.Хемінгуей «Старий а море»)та Майстра (М.Булгаков «Майстер та Маргарита»).

Афішування результатів роботи.

  Проблемну ситуацію може задавати доцільно використаний учителем предмет. Зокрема при вивченні роману М.Булгакова «Майстер та Маргарита» групі учнів пропонується записати на тканині зеленого кольору ті ситуації в романі, які ілюструють перемогу добра. Результати роботи обговорюються  з акцентуванням уваги на тому, що добро торжествує навіть на сатанинському балу.І тоді учням пропонується здогадатися, чому саме ситуації добротворення фіксувалися на зеленій тканині. Учні звернуть увагу на те, що тканина асоціюється з хусткою, хустка – з гріхом Фріди , а гріх – з його прощенням, яке є визначеною Маргаритою платою за надану Воланду послугу. Тоді вчителеві доцільно запитати про вибір кольору «хустки» . Можливо, знайдеться учень, що пригадає зелену драдедамову хустку Соні Мармеладової ( Ф Достоєвський «Злочин та кара»),можливо, хтось пригадає хустинку, здійняту в руці Ненсі, яка заплатить життям за любов до чудовиська Сайкса та прихильність до Олівера Твіста (Ч.Діккенс «Пригоди Олівера Твіста»). Унаслідок проведеного компаративного аналізу визначиться висновок стосовного того, « що люди в принципі все ті ж самі, й милосердя інколи стукає до них у душі». Завершуючи роботу вчитель може запропонувати записати на зворотній стороні «хустки» найважливіші, безкорисливо добрі справи, які здійснили учні .

Бездоганно працює в аспекті реалізації проблемного підходу до викладання курсу літератури застосування ейдосконспектів, що є зоровим образом, малюнком, який супроводжується оціночним текстом, інтерпретацією  літературного матеріалу

C:\Users\Оксана\Desktop\P1040235.JPG

  Завдання : визначте рівень проблемності пропонованого фрагменту уроку за творчістю Поля Верлена  за умови сприйняття його з позиції учня та виконання пропонованих вчителем видів робіт.

Поль Верлен «Осіння пісня»

І.Поля Верлена називали «поет - осіннє серце». Щоб краще відчути його ритм, вслухайтесь у мелодію осені, зазирніть в її серце.

(перегляд відеоролика «Ф.Шопен.» Осінь)

2. Своїми враженнями поділіться в етюді «Осіннє серце», для роботи над яким пропоновано 2 варіанти початку :

 «Ось воно,таке трепетне й вразливе, зболено стискається в грудях, зіщулившись під осіннім вітровієм самотності й туги…»

 « На осонні душі, виплекане лагідним нежарким сонцем, воно знайшло свій оазис щастя, свій берег тихої любові…

 Воно знає присмак справжнього болю й радості, воно знає смак життя.»

 ІІ. Порівняйте своє сприйняття осені з авторським.

 Найбільш відповідною принципам поетики Верлена вважається  поезія «Осіння пісня»

Неголосні млосні пісні

Струн осінніх

Серце тобі топлять в журбі,

В голосіннях.

Блідну , коли

Чую з імли

Б’є годинник.

Линуть думки в давні роки

Мрій дитинних.

Вийду  на двір –

Вихровий вир

В полі млистім

Крутить, жене,

Носить мене

З жовклим листям.

1.Визначте прийоми «музичного звукопису» Поля Верлена .

2. Чому саме скрипці довірена пісня серця ліричного героя?

3. У чому бачите труднощі перекладу тексту вірша? Чи згодні з думкою В.Жуковського стосовного того, що перекладач у прозі - раб, а перекладач у поезії - суперник?

4. Попрацюйте з робочим підрядником, що містить переклад французьких слів ,та спробуйте запропонувати власний перекладний варіант вірша.

 

 Робочий підрядник  для перекладача

 Довгі ридання скрипок осінніх

 Ранять моє серце томлінням одноманітним.

 Аж задихаюсь і бліду, коли дзвонить годинник.

 Я згадую  колишні дні і плачу.

 І я виходжу на вітер лихий,

Що носить мене туди – сюди, неначе пожовклий лист.

5. Презентація  перекладів та обговорення результатів роботи .

6. Оцініть варіант перекладу, пропонований вчителем:

Скрипок осінніх

Ридання неспинні,

Одноманітні,тужливі, нестримні.

Розпачем серце

Безжалісно крають,

Топлять у тузі,

Розради не знають.

Увесь завмираю,

Холону від дзвону,

Блідну і подих тамую,

Як знову

Час одміряє годинника рух,

Розпочинає спогадів  круг…

Я у минуле думками лину,

Сльози тамую за тим, що неспинне…

Знову виходжу на вітер лихий,

Як листя опале, самітній, легкий.

Лину у безвість під вітряний спів,

Як  сірий птах з моїх стужених снів.

7. Чому даний текст не може вважатися перекладом поезії Поля Верлена?

ІІІ. Підведення підсумків роботи. Рефлексія.

  Осіннє листя , розпочавши наш професійний полілог щодо проблемного навчання,підсумує його, пролившись листопадовою зливою роздумів та вражень, отриманих у результаті нашої сумісної пізнавальної,дослідницької та творчої роботи. Напишіть свої  враження та поділіться професійними й особистісними здобутками, зазначивши їх на паперових моделях осіннього листя . спробуйте знайти колір, відповідний Вашому настрою.

 

docx
Додано
24 липня 2018
Переглядів
590
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку