20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Майстер-клас на тему "Я роблю так"

Про матеріал

Мета мого досвіду полягає у визначенні механізмів формування читача як компетентної, високодуховної, інтелектуальної, соціально активної, творчої особистості, що прагне досягти Краси і Гармонії, самовдосконалення, саморозвитку, прагне розкрити себе.

Перегляд файлу

Комунальний заклад

«Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

Великолепетиської районної ради

Херсонської області

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас

 на районному науково - практичному семінарі

вчителів зарубіжної літератури

на тему:

«Реалізація наскрізної змістової лінії Громадянська відповідальність при вивченні зарубіжної літератури шляхом

 використання інтерактивних форм роботи»

 

Я роблю так…

 

 

 О.А.Польська,

учитель української мови та літератури,

зарубіжної літератури

 

 

 

 

Доброго дня, шановні колеги!  

Вітаю вас на районному науково - практичному семінарі вчителів зарубіжної літератури. Сьогодні я хочу поділитись із вами знаннями, набутими в процесі своєї педагогічної діяльності.

За Державним стандартом повної загальної середньої освіти метою освітньої галузі “Мови і літератури” є «розвиток особистості учня, формування в нього гуманістичного світогляду, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій».

Завданнями освітньої галузі в школі є «формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти».

Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках зарубіжної літератури в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на розвиток соціальної активності особистості, формування відповідального члена громади та суспільства, національно свідомого, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, орієнтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку суспільства.

Розвиток соціальної та громадянської компетентності може відбуватися через навчання на трьох рівнях: засвоєння знань про громадянську відповідальність («навчання про»), розвиток розуміння і ставлення до громадянської відповідальності («навчання для розвитку розуміння та формування ціннісних ставлень»), а також через здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності («навчання через досвід»).

Чотири останні роки моя педагогічна робота присвячена проблемі «Розвиток соціальної активності особистості на уроках зарубіжної літератури шляхом створення «Ситуації успіху».

В основі технології «Створення ситуації успіху» лежить особистісно зорієнтоване навчання, тож реалізація даної проблеми є ефективною при  роботі з усіма категоріями учнів. Організація ситуації успіху розв’язує багато проблем щодо агресивності дитини, неслухняності, ізольованості в групі, лінощів, не бажання читати тощо. Тож вибір даної теми як основи своєї педагогічної діяльності вважаю надзвичайно важливим, враховуючи сучасну тенденцію до «очерствіння» та ізольованості серед підлітків.

Актуальність проблеми випливає із завдань сучасної освіти, серед яких одним із найважливіших є виховання гармонійно розвинутої особистості.

Мета мого досвіду полягає у визначенні механізмів формування читача як компетентної, високодуховної, інтелектуальної, соціально активної, творчої особистості, що прагне досягти Краси і Гармонії, самовдосконалення, саморозвитку, прагне розкрити себе.

Усі ми знаємо, що механізмом формування компетентної особистості на уроках зарубіжної літератури є комплекс послідовних етапів: цілепокладання → визначення очікуваних результатів → мотивація → ситуація успіху здобування знань → формування умінь та навичок → творче використання знань, умінь, навичок у життєвих ситуаціях → контроль сформованості компетентностей → саморозвиток, самоосвіта особистості.

Роль учителя  полягає  в  тому, що  він  повинен  створити  такі  умови, в  яких  учень зможе  мислити, а значить, і  творити. Сучасний  педагог  має  бути  на  уроці  і психологом, і  актором, і  режисером  одночасно.

Тому, ретельно  готуючись  до уроків, враховую  не  тільки  своєрідність  кожного  класного  колективу, але  й психологію, вікові  особливості, потенційні  можливості  кожного  учня, знаходжу  і  стараюсь  реалізувати  на  уроках  такі  методичні  прийоми, які дають  учням  відчуття  самостійності  і  творчої  участі  в  процесі  вивчення предмета.

На своїх уроках компоную вправи щодо «Створення ситуації успіху» та інтерактивного навчання.

Давайте пригадаємо відомі нам інтерактивні методи.

1. Популярний метод висування творчих ідей у процесі розв'язування проблеми, стимулює творче мислення. «Мозковий штурм»

2. Метод використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію з суспільної проблеми, що обговорюється. Метод має таку структуру та етапи: позиція, обґрунтування, приклад, висновки. «Займи позицію»

4. Метод дає можливість учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. «Навчаючи - учусь»

6. Метод надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. «Мікрофон»

7. Метод  передбачає самостійність учнів у постановці проблеми, розробці детального плану її дослідження та визначення кінцевого продукту, який можна побачити, осмислити, застосувати у практичній діяльності. «Проект»

8. Метод є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи дозволяє учням набути навичок співробітництва, оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати. «Робота в парах»

Дякую.

В умовах сучасних реформ освіти вчителю дуже швидко треба пристосуватися до змін, модернізуватися, тому складно визначити єдину думку щодо сучасного уроку. Напевно, це урок, який побудований з урахуванням вимог сучасної школи і відповідає завданням виховання юної особистості, вихованої в дусі культури миру, злагоди і творчої співпраці, має практичне спрямування.

Таких принципів притримуюсь і я у своїй роботі. 

Пропоную педагогічні прийоми на різних етапах уроку, які застосовую у викладанні зарубіжної літератури, і які, на мою думку, є найефективнішими.. Запрошую вас до співпраці. Сподіваюсь, що ви будете не тільки слухачами, а й активними учасниками.

Розпочну з організації класу. Переконалася, як почнеш урок, так він і пройде. З початку роботи створюємо робочий настрій, щоб учні відчули потребу сприймати інформацію швидко й із зацікавленістю. 

  Можна почати напівжартівливо,  знайомлячи учнів із планом уроку: «Спочатку ми помилуємося вашими глибокими знаннями під час опитування, потім потренуємо мозок — порозв'язуємо задачі, нарешті витягнемо зі схованки дещо цінне (повторення)...»

   Добрий настрій на роботу дає відповідна музична пауза.

  Запропонуйте учням на початку й у кінці уроку сигналізувати про свій емоційний стан за допомогою спеціальних піктограм.

Якщо «посмішок» у кінці уроку стало більше — урок вийшов!

Вправа «Долоньки»

Пропоную до вашої уваги вправу долоньки.

Простягніть, будь ласка, праву долоньку. На ній подаруйте свою творчість і старанність. Простягніть, будь ласка, ліву долоньку. На ній я дарую вам свою любов і повагу. А тепер обміняємося дарунками, доторкнімося долонькою до долоньки. Дякую.

Такі вправи сприяють позитивним міжособистісним стосункам, дають можливість кожній дитині заглибитись у свій внутрішній світ, а мені ефективно розпочати й провести урок.

На етапі актуалізації знань, щоб  допомогти учням поновити попередні знання, пробудити їхню цікавість, використовую літературні диктанти, кросворди, запитання для бесіди, крос сенси, вправа «Прес-конференція з автором», « Продовж речення», «Асоціативний кущ», «Літературний крос», метод «Так чи Ні», «Вибери зайве», рольова гра «Я - учитель», цитатна доріжка «Хто так сказав»

Прийом «Лови помилку» більш за все люблять учні. Пропоную «провокаційні» запитання, у яких уже є помилка.  

Використовую кроссенс на уроках.  Кроссенс  – асоціативна головоломка нового покоління. Слово «кроссенс» означає  «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд», яке в перекладі з англійської мови  означає  «перетин слів».

Цей вид головоломки винайшли зарубіжні педагоги в 2002 році. Ідея  належить письменнику, педагогу і математику Сергію Федіну і доктору педагогічних наук, філософу і художнику Володимиру Бусленко.  Ідея кроссенса проста, як і все геніальне. Це  асоціативний ланцюжок, що складається з дев'яти    картинок.

 

1    2    3

4    5    6

7    8    9

 

Зображення розташовують так, що кожна  картинка має зв'язок із попередньою і наступною,  а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок. Завдання того, хто розгадує кроссенс - знайти асоціативний  зв'язок  між сусідніми  картинками. Починати розгадувати кроссенс можна з будь-якої картинки, що розпізнається, але центральним є квадрат під номером 5. 

Оскільки основне значення кроссенса – це певна загадка, ребус, головоломка, то він є гарною формою  нетрадиційної перевірки знань із теми.  Застосування кроссенса на уроці різноманітне, його можна використати:

1.    при формулюванні  теми і мети уроку;

2.    при вивченні нового матеріалу, в якості постановки проблемної ситуації;

3.    при закріпленні і узагальненні вивченого матеріалу;

4.    при підведенні підсумку роботи на уроці, включити як  рефлексію.

Повністю урок можна побудувати в формі  кроссенса, тобто дев’ять  елементів кроссенса можуть представляти собою структуру уроку.

Кроссенс можна запропонувати учням як творче домашнє завдання.

Для вчителя крос сенс:

1.    це  спосіб поглибити розуміння вже вивченого шкільного поняття (явища, теми);

2.    це можливість показати неординарне практичне застосування знань і зв'язок вивченого з життям;

3.  це можливість встановити  міжпредметні зв’язки з іншими шкільними дисциплінами.

Робота з кроссенсом відображає глибину розуміння учнями  вивченої теми. Разом із тим кроссенс сприяє:

1.    розвиткові логічного, образного і асоціативного мислення, уяви;

2.    прояву нестандартного мислення і креативності;

3.    розвиває можливість самовираження.

Під час  розгадування кроссенса розвиваються комунікативні і регулятивні вміння; навички роботи з інформацією; підвищується допитливість і мотивація до вивчення  предмету.

Робота над формуванням компетентностей починається з визначення мети уроку (цілепокладання), що випливає із певної теми, і як наслідок — очікувані результати, тобто знання, уміння та навички, що їх учні опанують і застосують в конкретній ситуації. Важливим є вміння школярів самостійно визначати результати роботи на уроці. Для цього впроваджую прийом «Очікувані результати». Він дає змогу кожній дитині проаналізувати в кінці уроку, чи досягнув він поставленої мети, визначити над чим ще слід попрацювати. Головне — «підштовхнути» дітей до роздумів, самостійного пошуку відповідей і прийняття рішень. Лише за таких умов школярі будуть творцями уроку, а значить — і власного життя. 

Наприклад:

Тема: Світ дитинства. Елеанор Портер. «Полліанна». Роль Поліанни в житті жителів міста Белдінгсвіля.

Очікувані результати:

• розуміє важливість вияву ініціативи та відповідального ставлення в суспільному житті; що індивідуальні сильні сторони є значним потенціалом для спільноти;

• усвідомлює загальну природу відповідальності, яку мають поділяти всі стосовно суспільних проблем.

Складові громадянської компетентності, які можна розвивати за допомогою пропонованої вправи:

• відповідальність;

• навички участі;

• усвідомлення власної ідентичності;

• уміння працювати в групі.

Невід’ємною частиною уроку є мотивація це своєрідна психологічна пауза, яка допомагає учням усвідомити, що і навіщо вони будуть робити на уроці. Мотивація чітко пов'язана з темою уроку і психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання певних проблем. Готуючись до уроку, підбираю «Інтерактивні пазли», галерею ілюстрацій, репортаж інтерв’ю з однокласником по ілюстраціях, інсценізація початку твору, перегляд фільмів, наукових програм, відеоекскурсії, прослуховування аудіо записів - усе це з не тільки урізноманітнить початок уроку,  але й зробить його яскравими, цікавими та емоційними..

Буктрейлер.

  • Чи є ця тема актуальною, чому?

Тема уроку: Ідея радості життя й відкриття світу у  романі   Е. Портер        «Полліанна».

Нагадую учням, що незабаром ми відзначатимемо день, коли все навколо буде оповите найкращим людським почуттям.  Не зважаючи на те, що сьогодні відбувається у світі і у нас, в Україні, без цього почуття життя неможливе. Пропоную послухати запис. Цікаво, чи зрозумієте, про що пісня?

Аудіозапис «І will always love you».

-         Про яке свято йде мова? ( День святого Валентина)

-         Якими подарунками обмінюються  в ці дні?

Одразу проводжу гру на розвиток творчого мислення

« Дарую з любов’ю»

Учні передають один одному валентинку зі словами « Друже, вітаю тебе й хочу побажати …»

І тут же використовую прийом «Паралелі».

Розповідаю, що сьогодні на уроці не дарма прозвучала саме ця композиція. Адже цю пісню виконує американська співачка Вітні Хюстон – одна із найпопулярніших світових співачок. На жаль, вона померла молодою. 11 лютого 2018 року минуло шість років із дня її смерті. Проте вона залишила по собі чималий спадок прекрасних пісень про найкращі людські почуття. Пісня «І will always love you» («Я буду завжди любити тебе») стала своєрідним гімном закоханих. Американці завжди вміли виражати свої почуття. Саме цього вчить і Еліонор Портер – уже знайома їм американська письменниця, разом із своєю популярною героїнею. Тож на уроці ми будемо говорити про те, чого вчить нас руденька жвава дівчинка на ім’я … Полліанна.

Етап сприйняття та засвоєння нового матеріалу містить інформаційний блок з теми, запитання для аналізу тексту, проблемні завдання. Використовую принцип орієнтації на ідеал.

Вивчаючи біографію письменників чи поетів зарубіжної літератури, виховую у своїх учнів справедливість, завзятість, відданість своїй справі, чесність, принциповість. Орієнтую їх на ідеал.

Відповідно до вказаного принципу у своїй роботі використовую такі вправи: інтерв’ю, лист герою, портфоліо автора чи героя, ментальна карта, карта подорожі, метод «Пошук»,               заочна екскурсія, робота в групах (історики, мистецтвознавці), метод критичного мислення "Сократівський діалог", вправа «Портрет», метод «Шість капелюхів», знайди пару.

Пропоную до вашої уваги вправу «Карта подорожі».

Життєвий шлях письменника в уяві моїх учнів дуже часто асоціюється з річкою, яка бере свій початок із джерела, або з дорогою, яка починається там, де народився письменник. І одразу з’ясовуємо де, в якому мальовничому куточку світу народився письменник.

Дитинство в уяві моїх учнів викликають асоціації колиска, дитячі іграшки. З’ясовуємо, а яким було дитинство, які риси характеру були успадковані письменником, а які йому сформували його рідні, батьки.

Роки навчання  в уяві учнів викликають такі предмети: книга, зошит, ручка, глобус. Акцентуємо увагу на тому, що розширило його кругозір, що сприяло формуванню його світогляду.

З вершиною гори виникають асоціації найбільших досягнень письменника. Як правило, це видання творів, збірок, присвоєння нагород. І наголошуємо на тому, а що при цьому відчував письменник.

Не менш важливого значення в житті кожної людини має родина, у тому числі і видатної. І мимоволі на думку спадають слова: збудуй будинок, посади дерево, вирости дитину. До речі, саме моменти особистого життя найбільше викликають у дітей зацікавленість, і вони ставлять питання. У ході спільної роботи шукаємо відповіді на них. Учні наголошують, що найбільшою цінністю у родині є подружня вірність, а також любов до дітей.

Останні роки життя письменника або той спадок, який він залишив, асоціюються в уяві дітей із слідом, який залишає ця людина у житті. Як правило, це твори письменника. Я ж називаю ті книги, які рекомендую прочитати, і які вплинуть на їхнє виховання.

Дуже важливим на уроці є висновок – результат засвоєних знань, роботи на уроці.

Для підсумкового етапу пропоную творчі завдання, завдання проблемного та аналітичного характеру: «Ланцюжок радісних відкриттів», «Лист літературному героєві», сенкан, тестові завдання, літературний диктант..

Творчий підхід має бути присутнім і у формулюванні домашнього завдання, не обмежуючись лише літературознавчим аспектом.

Наприклад:

Після виходу  у світ книги про Полліанну , у Америці  були створені клуби Полліанни. Пропоную створити такий клуб і у нашому селі. Звичайно, у цій справі потрібна й ваша допомога – намалюйте запрошення для усіх бажаючих та напишіть  твір-мініатюру « Як би змінилося наше село, якби у ньому жила Полліанна?»

У 5 класі діти отримують завдання: удома створити сніжинку (витинанку) і підписати її порадами для Снігової королеви, як стати доброю або як зробити так, щоб тебе полюбили. У 6 класі після вивчення «Різдвяної пісні у прозі» Ч. Діккенса діти готують листівки-привітання для Скруджа із Різдвом.

Подача домашнього завдання може бути цікавою якщо влаштувати домашню пошту (домашнє завдання у конвертах і т. ін.), використати якусь формулу: мовні та літературні підрахунки.

Літературний фотоквест

Сфотографувати предмет, «вершину мрій» Остапа Бендера.

Сфотографувати предмет, атрибут поганої погоди, з яким ніколи не розлучалася Мері Поппінс.

Сфотографувати місце, де любила гуляти відома героїня повісті Чехова зі своєю собакою.

Сфотографувати дерево, символ свята, яке ненавидів Скрудж Магдак із повісті Діккенса «Різдвяна пісня у прозі».

Сфотографувати предмети за допомогою яких було врятовано життя Сью з повісті О.Генрі.

Сфотографувати героя найвідомішої повісті Дойля, який лякав всіх на болотах.

«Фантазуємо разом». Продовжить оповідання. Змініть кінець твору.

Я – репортер

Візьміть інтерв'ю у родичів чи знайомих на тему…

Напишіть репортаж.

Напишіть нарис або зробіть колаж.

На етапі рефлексії дуже часто практикую вправу «Нате і мої 5 копійок». Діти, вкидаючи до чарівної скриньки 5 копійок, мають змогу висловити свої думки про урок. Таку змогу сьогодні маєте і ви. Я прошу вас поділитись  враженнями про нашу зустріч. Та першою хочу вкинути я.

Шановні колеги! Ми повинні пам’ятати, що кожна дитина народжується, маючи в собі іскру Божу. І завдання педагога — зберегти цю іскринку, дати можливість розгорітись їй на повну силу. Адже ми живемо в час, коли життя стрімко змінюється й треба вміти швидко орієнтуватися в нових реаліях. А вчитель повинен зробити перший крок, подаючи приклад нестандартного підходу до навчального матеріалу.

Сьогодні ми з вами гарно попрацювали. Дякую за вашу активну роботу, співпрацю та підтримку.

 

 

1

 

docx
Додано
15 травня 2018
Переглядів
2255
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку