9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Майстер-клас«Нетрадиційні методи роботи учнів на уроках»

Про матеріал

Опис майстер-класу

«Нетрадиційні методи роботи учнів на уроках»

(з досвіду роботи вчителя початкових класів Князєвої Н.І.)

Мета: Ознайомлення вчителів з нетрадиційними методами навчання(з досвіду робіт)
завдання:
• розширити поняття про нетрадиційні методи навчання ;
• показати нетрадиційні методи у своїй практичній роботі.
Обладнання: презентація, роздатковий матеріал, роботи учнів.
Очікувані результати:
• колеги будуть більше знати про нетрадиційні методи навчання;
• вміти здійснювати відбір найбільш прийнятних методів для формування навичок в учнів з предмета.

1.Виступ

В своїй практиці ,використовуючи нетрадиційні методи та прийоми , я відзначаю наступні переваги:

• збільшується інтелектуальний потенціал учнів, розширюється їх словниковий запас;
• спільна робота сприяє кращому розумінню важкого, інформаційно насиченого тексту;
• загострюється допитливість, спостережливість;
• розвиває активне слухання;
• учні стають більш сприйнятливі до досвіду інших дітей: вчаться слухати один одного;

 • Формуються такі комунікативні уміння у учнів:
  - Вміння слухати і розуміти інших;
  - Вміння будувати мовне висловлювання у відповідності з поставленими завданнями;
  - Вміння оформляти свої думки в усній формі;
  Особистісні:
  - Вчаться виявляти своє ставлення до героїв, висловлювати свої емоції;
  - Вчаться оцінювати вчинки відповідно до певною ситуацією.
 • Привітання. Вправа «Знайомство».

Психологічний настрій

- Прошу відповісти на моє вітання після тієї фрази, яке порахуєте зверненням саме до вас.

 • Здрастуйте, ті хто готовий творчо працювати!
  Здрастуйте ті, хто вміє мріяти ...
  Здрастуйте ті, хто мріє політати!
  Здрастуйте ті, хто на зимові свята добре відпочив!
  Здрастуйте ті, хто любить свою роботу і дітей!
  Здрастуйте ті, хто любить солодке!
 • Пропоную взяти зі столу один вподобаний десерт( картки-малюнки з будь-яким десертом), вивчити його форму, колір, смак, фактуру.
  - У своїх картках складіть список прикметників, які характеризують обраний десерт. (Колеги самостійно створюють список прикметників) 1 хв.
  - Тепер обведіть 1 слово зі списку, який найкраще характеризує ваш характер. І поясніть, чому саме це слово так точно описує ваш характер.
  (Зачитуються роботи і даються пояснення) 2 хв.
 • - Ви критично поставилися до вибору того слова, яке характеризує вас? Звичайно. Ось і дітей необхідно навчити ставитися критично до тієї інформації, яку вони отримують(На уроці). Осмислювати її, «переварювати», знаходити додаткову інформацію, перевіряти джерела і тільки потім робити висновки.
 • На своєму майстер-класі я хотіла б представити Вашій увазі «Використання нетрадиційних методів роботи учнів на уроках в початкових класах» (і не тільки в початкових класах, і ще акцентувати на прийомах и методах, які дають розвиток критичного мислення.) Я хочу поділитися своїми наробками, деякими результатами, висновками по цьому питанню.

2. Теоретична частина.

 • Я для себе виділила три основних етапи уроку і назвала їх так: етап виклику, етап осмислення і етап рефлексії.
  1 етап - «Виклик» (створення мотиву до навчання)
  Дитина ставить перед собою питання «Що я знаю?» Щодо цієї проблеми. Робота з питаннями може проходити в 2 етапи: «я сам», «ми разом» (парна або групова робота). На стадії виклику у дитини має сформуватися уявлення, чого ж він не знає «Що хочу дізнатися?».
 • 2 етап - «Осмислення» (реалізація осмислення)
  На даній стадії дитина під керівництвом учителя і за допомогою своїх товаришів відповість на питання, які сам поставив перед собою на першій стадії (що хочу знати) Це, як правило, найтриваліший етап уроку, який передбачає отримання нових знань, їх осмислення, співвіднесення з наявними. Мета даного етапу - спонукати дитину до висловлювань, дати поштовх до аналізу своїх знань, підтримати інтерес учнів до інформації і домогтися її розуміння. При цьому важливо, щоб діти обмінювалися думками, говорили, адже це збагачує їх словниковий запас, виробляє гнучкість мислення.

3 етап - «Рефлексія» (міркування). Роздуми і узагальнення того, «що дізнався» дитина на уроці з даної проблеми. Тому я пропоную будувати урок за схемою виклик - осмислення - рефлексія і пропоную набір прийомів і методів. Даний етап сприяє цілісному осмисленню теми, виробленню власного ставлення до досліджуваного матеріалу, виявленню тем і проблем для подальшої роботи, а також аналізу самого процесу вивчення матеріалу. Учні можуть самостійно робити висновки, призводять порівняння, аналіз, співвідносять нові знання з наявними. На цьому етапі може бути складений опорні схеми, алгоритм якихось дій, конспект в зошиті учня.

 • Пропоную навести приклади деяких методів, приймів із своєї практики

Перший етап роботи стадія виклику - «створення мотиву до навчання». На цій стадії використовую такі прийоми:
«Чи вірите Ви, що ...?»,
«Проблемне питання»
«Загадка»
«Знаю-хочу»,
"Мозковий штурм"
«Авторський стілець»
«Кошик» ідей, понять, імен "
«Дерево пророкувань»(передбачення)
«Переплутані логічні ланцюжки»
«Вірні і невірні твердження»

 • Серед запропонованих є методи, з якими ви знайомі або використовуєте в роботі, а більш детально зупинимось на таких як
 • «Чи вірите Ви, що ...?» «Кошик» ідей, понять, імен "
 • Другий етап - «осмислення» - змістовна, в ході якої і відбувається безпосередня робота учня з інформацією, причому робота, спрямована, осмислена. На цьому етапі я використовую такі прийоми як:
  «Читання з позначками» - цей метод продемонструю вам,
  «Читання із зупинками»,
  «Товсті і тонкі питання» - цей метод продемонструю вам,
  «Обмін завданням»
 • «Ромашка Блума» - цей метод продемонструю
 • «Відгадай питання»
 • Третій етап - «рефлексія», на етапі рефлексії можна використовувати такі методи і прийоми:
  «Метод 6 капелюхів»,
  «Авторський стілець»
  Складання маркувальної таблиці (Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався)
  «П'ятихвилинне есе»(сенкан)
  «Товсті» і «тонкі» питання
  «Переплутані логічні ланцюжки»
  «Ромашка питань або ромашка Блума»
 • «Кубування»

3. Практична частина майстер-класу


Я вас коротко познайомила з деякими прийомами і методами, використовувані на уроках, а тепер приступимо до практичної частини, під час якої спробуємо попрацювати з деякими прийомами і методами. Прошу Вас попрацювати творчо, проявити свою активність, не соромитися висловлювати свою думку. Сподіваюся, що Ви мені допоможете в проведенні заняття, за що наперед вам вдячна.

 • Пропоную продемонструвати практичну частину на уроці читання. Тому що саме цей предмет формує навички читання, які використовуються на всіх уроках.
 • Урок українського читання
 • Психологічний настрій «Глечик щастя»

 • Шановні колеги, підніміть руки вгору, образно уявіть, що ви тримаєте над головою величезний глечик, цей глечик наповнений щастям, добром, позитивом, гарним настроєм, а зараз вилийте його на себе. Зберіться з думками, налаштуйтеся на хороший і плідний урок

Стадія «Виклик»

 • «Кошик понять», (на дошці портрет В.Сухомлинського, умовний значок кошика з питанням).
  - Які асоціації виникають, дивлячись на портрет цієї людини?( варіант можливих відповідей -«Будемо читати його розповідь, твір»)
  Прийом «Мозковий штурм» по картинці з твору(слайд)
  - Подивіться на картинку. Що зображено?( на картинці- подушка, дитина)
  - Визначте тему оповідання. (вислухати всі відповіді)
 • -«Шифрувальник»- а тепер прочитайте назву оповідання
  - Чому автор міг так назвати свій твір «Ледача подушка»?
  - Про що може бути розповідь з такою назвою?
  - Що може статися в оповіданні з такою назвою?
  - Чи можна за назвою визначити, чи буде він жартівливий, серйозний, повчальний? (припущення учасників колег)

Прийом «Чи вірите, що ..»


- Припустімо, про що може піти мова у творі. Я пропоную вам кілька тверджень, а ви якщо згодні ставите «+«, якщо ні, то »-«. (Робота в групах за картками можна індивідуально)
• Чи вірите, що дія відбувається на подвір'ї .
• Чи вірите, що мова буде йти тільки про дівчинку.
• Чи вірите, що мова буде йти про ліниву дівчинку.
• Чи вірите, що дівчинка ходить до школи.
• Чи вірити ви що дівчинка відкриє таємницю сама.
• Чи вірите, що дівчинка відкриє таємницю за допомогою дорослого.

 • Метод «Читання з позначками»
  (Звернення до портрета В. Сухомлинського)
  - Ми прочитаємо біографію Сухомлинського. При читанні будемо олівцем виставляти позначки на полях.
  ! - уже знав
  + - Дізнався нове
  ? - хочу знати
 • а) Самостійне читання автобіографії (у кожного учасника майстер-класу друковані аркуші з текстом).
  б) Перевірка (озвучування послід).
  - Сьогодні ми знайомимося з оповіданням Сухомлинського, яке називається «Ледача подушка»
  - Які ще твори Сухомлинського ви читали?
 • Ця вправа дає можливість концентрувати увагу .

Робота над новим матеріалом.
Стадія «Осмислення»
Досить часто застосовую «Читання із зупинками» робота в групі
- Читати текст будемо по частинах, із зупинками. Читання першої частини. До слів «А що ж робити, щоб не була ледача?»
- Що станеться далі?
- Як ви думаєте,що сказав дідусь?
- Яку таємницю відкрив дідусь?

-Колеги, я вам навела приклади питань, які можна скласти.
Читання другий частини .( До слів -. «Наступного дня»)
- А ви самостійно придумайте питання.

Читання третьої частини .


«Тонкі і товсті питання» -кожній групі даю завдання

Групова робота. В групі за таблицею скласти питання до тексту.

Вписують та презентують

Тонкі питання: однозначна відповідь

Товсті питання- це проблемні питання, передбачають неоднозначні відповіді.

Хто….

Що…

Коли ..

Може…

Буде..

Чи міг..

Як звали…

Чи згодні ви…

Вірно…

Дайте пояснення чому…

Чому ви думаєте……

Чому ви так вважаєте…..

В чому різниця…

Припустіть, що буде…

Що, якщо..

Прийом «Ромашка Блума».

У тому потоці інформації, в якому живемо, необхідно навчити дітей аналізувати цю інформацію, вміти висловити своє ставлення до неї, відкидати непотрібну, тобто формулювати питання і знаходити на них відповіді.

Ромашка складається з шести пелюсток, кожна з яких містить певний тип питань.
1. Прості питання - починаються зі слів «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Як?».
- Задайте прості питання по тексту і дайте відповідь на них.
2. Інтерпретаційні (пояснюючі) питання починаються зі слів «Чому?».
- Задайте пояснюють питання.

3. Оціночні питання. Ставлячи їх, використовуємо слова: «Чому ... добре, а .... погано? »,« Чим ... .відрізняється від ...? »,« Хто з героїв поступив добре, а хто погано? », тобто оцінюємо ті чи інші події вчинки, порівнюємо.
- Задайте оціночні питання.

4. Творчі питання. Даний тип питань найчастіше містить частку «б», елементи припущення, прогнозу: «Що змінилося б ...», «Що буде, якщо ....».
- Задайте творчі питання.

5. Уточнюючі питання зазвичай починаються зі слів «Ти так вважаєш?», «Якщо я правильно зрозумів, то ...«. Їх задають з метою щось уточнити.
6. Практичні питання. Даний тип питання спрямований на встановлення взаємозв'язку між теорією і практикою. Починають їх зі слів: «Як можна застосувати?», «Що можна зробити із ...?», «Як би ти вчинив на місці ....?». «Ромашку» можна використовувати на стадії «Виклику», тоді учні спочатку задають питання, а потім шукають на них відповіді, або на стадії «Рефлексії» для узагальнення отриманих знань.

 • Групова робота. Кожна група отримує пелюстку і вписує питання.
 • Презентація - на ватмані викладається ромашка.

Шановні колеги, попередні методи та прийоми формують у учнів

Пізнавальні:
-вміння встановлювати логічну причинно - наслідковий зв'язок подій;
Комунікативні :
- Вміння слухати і розуміти інших;
- Вміння будувати мовне висловлювання у відповідності з поставленими завданнями;
- Вміння оформляти свої думки в усній формі;
- Вміння працювати в парі.
регулятивні:
- Вміння адекватно оцінювати себе та інших.

Прийом «Шість капелюхів» (Едвард Де Боно).


Я пропоную на стадії рефлексії (і не тільки) використовувати прийом «Шість капелюхів». Це адаптована методика розвитку паралельного мислення британського психолога Едварда Де Боно.

Колір кожного капелюха має своє значення. І у відповідності зі значення кольору дитина отримує своє завдання.
ü Червоний Капелюх (почуття) - що ви відчуваєте по відношенню до героя.
ü Жовтий капелюх (оптимізм) - що хорошого можна взяти з твору для себе.
ü Чорний капелюх (критик) - що поганого у вчинках героїв.
ü Синій капелюх (управління, роздум) - дайте пораду герою або читачеві.
ü Білий капелюх (учений) - чого слід повчитися у героя.
ü Зелений капелюх (творчість) - продовжіть розповідь.
- Витягніть капелюхи і виконайте завдання.

 • - Ми коротко пройшли по стадіях уроку і побачили, що можна використовувати різні прийоми і методи на певних етапах уроку. Дякую за участь. Кожен день ми можемо проявляти свої таланти, здібності, свою творчість! Щодня нас чекають десятки світлих дитячих очей.
 • Але наприкінці мені б хотілося, щоб ви відповіли на кілька запитань.
 • 1. Чи була отримана інформація для Вас корисна? (так, ні, не зовсім)
  2. На яких уроках можна використовувати такі прийоми і методи?
 • ( на читанні, на будь-якому)
  3. Можливо у Вашій практиці використання таких прийомів методів? (так, ні, вже застосовую)
  4. Хотілося б Вам поділитися із власним досвідом роботи в цьому напрямку? (так,ні, із задоволенням)
Перегляд файлу

 Опис майстер-класу

«Нетрадиційні методи роботи учнів на уроках»

(з досвіду роботи вчителя початкових класів Князєвої Н.І.)

 

Мета: Ознайомлення вчителів з  нетрадиційними  методами  навчання(з досвіду робіт)
завдання:
• розширити поняття про  нетрадиційні  методи навчання ;
• показати  нетрадиційні  методи  у своїй практичній роботі.
Обладнання:  презентація, роздатковий матеріал, роботи учнів.
Очікувані результати:
• колеги будуть  більше  знати   про нетрадиційні    методи навчання;
• вміти здійснювати відбір найбільш прийнятних методів для формування навичок  в учнів з предмета.

 1.Виступ

 В своїй практиці ,використовуючи нетрадиційні  методи та прийоми , я відзначаю наступні переваги:

• збільшується інтелектуальний потенціал учнів, розширюється їх словниковий запас;
• спільна робота сприяє кращому розумінню важкого, інформаційно  насиченого тексту;
• загострюється допитливість, спостережливість;
• розвиває активне слухання;
  учні стають більш сприйнятливі до досвіду інших дітей: вчаться слухати один  одного;

 

Формуються такі комунікативні уміння у учнів:
  - Вміння слухати і розуміти інших;
- Вміння будувати мовне висловлювання у відповідності з поставленими завданнями;
- Вміння оформляти свої думки в усній формі;
Особистісні:
- Вчаться виявляти своє ставлення до героїв, висловлювати свої емоції;
- Вчаться оцінювати вчинки відповідно до певною ситуацією.

 

Привітання. Вправа «Знайомство».

Психологічний настрій

- Прошу відповісти на моє вітання після тієї фрази, яке порахуєте зверненням саме до вас.

Здрастуйте, ті хто готовий творчо працювати!
Здрастуйте ті, хто вміє мріяти ...
Здрастуйте ті, хто мріє політати!
Здрастуйте ті, хто на зимові свята добре відпочив!
Здрастуйте ті, хто любить свою роботу і дітей!
Здрастуйте ті, хто любить солодке!

 

Пропоную взяти зі столу один  вподобаний десерт( картки-малюнки  з будь-яким десертом), вивчити його форму, колір, смак, фактуру.
- У своїх картках складіть список прикметників, які характеризують обраний десерт. (Колеги самостійно створюють список прикметників) 1 хв.
- Тепер обведіть 1 слово зі списку, який найкраще характеризує ваш характер. І поясніть, чому саме це слово так точно описує ваш характер.
(Зачитуються роботи і даються пояснення) 2 хв.

- Ви критично поставилися до вибору того слова, яке характеризує вас? Звичайно. Ось і дітей необхідно навчити ставитися критично до тієї інформації, яку вони отримують(На уроці). Осмислювати її, «переварювати», знаходити додаткову інформацію, перевіряти джерела і тільки потім робити висновки.

        На своєму майстер-класі я хотіла б представити Вашій увазі «Використання нетрадиційних  методів  роботи  учнів  на уроках в початкових класах» (і не тільки в початкових класах, і  ще акцентувати на прийомах и методах, які дають розвиток  критичного мислення.) Я  хочу поділитися своїми наробками, деякими результатами, висновками по цьому питанню.

2. Теоретична частина.

 

  Я для себе виділила три основних етапи  уроку і назвала їх так: етап виклику, етап осмислення і етап  рефлексії.
1 етап - «Виклик» (створення мотиву до навчання)
Дитина ставить перед собою питання «Що я знаю?» Щодо цієї проблеми. Робота з питаннями може проходити в 2 етапи: «я сам», «ми разом» (парна або групова робота). На стадії виклику у дитини має сформуватися уявлення, чого ж він не знає «Що хочу дізнатися?».

 

2 етап - «Осмислення» (реалізація осмислення)
На даній стадії дитина під керівництвом учителя і за допомогою своїх товаришів відповість на питання, які сам поставив перед собою на першій стадії (що хочу знати) Це, як правило, найтриваліший етап уроку, який передбачає отримання нових знань, їх осмислення, співвіднесення з наявними. Мета даного етапу - спонукати дитину до висловлювань, дати поштовх до аналізу своїх знань, підтримати інтерес учнів до інформації і домогтися її розуміння. При цьому важливо, щоб діти обмінювалися думками, говорили, адже це збагачує їх словниковий запас, виробляє гнучкість мислення.

 

3 етап - «Рефлексія» (міркування). Роздуми і узагальнення того, «що дізнався» дитина на уроці з даної проблеми.  Тому я пропоную будувати урок за схемою виклик - осмислення - рефлексія і пропоную набір прийомів і методів. Даний етап сприяє цілісному осмисленню теми, виробленню власного ставлення до досліджуваного матеріалу, виявленню тем і проблем для подальшої роботи, а також аналізу самого процесу вивчення матеріалу. Учні   можуть самостійно робити висновки, призводять порівняння, аналіз, співвідносять нові знання з наявними. На цьому етапі може бути складений опорні схеми, алгоритм якихось дій,  конспект в зошиті учня.

 

   Пропоную  навести приклади  деяких методів, приймів  із своєї практики

Перший етап роботи стадія виклику - «створення мотиву до навчання». На цій стадії використовую такі прийоми:
«Чи вірите Ви, що ...?»,
«Проблемне питання»
«Загадка»
«Знаю-хочу»,
"Мозковий штурм"
«Авторський стілець»
«Кошик» ідей, понять, імен "
«Дерево пророкувань»(передбачення)
«Переплутані логічні ланцюжки»
«Вірні і невірні твердження»
 

Серед запропонованих є методи, з якими ви знайомі або використовуєте в роботі, а більш детально зупинимось на   таких як

«Чи вірите Ви, що ...?» «Кошик» ідей, понять, імен "

 

Другий етап - «осмислення» - змістовна, в ході якої і відбувається безпосередня робота учня з інформацією, причому робота, спрямована, осмислена. На цьому етапі я використовую такі прийоми як:
«Читання з позначками» - цей метод продемонструю вам,
«Читання із зупинками»,
«Товсті і тонкі питання»  - цей метод продемонструю вам,
«Обмін завданням»

«Ромашка Блума» - цей метод продемонструю

«Відгадай питання»

 

Третій етап - «рефлексія», на етапі рефлексії можна використовувати такі методи і прийоми:
«Метод 6 капелюхів»,
«Авторський стілець»
Складання маркувальної таблиці (Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався)
«П'ятихвилинне есе»(сенкан)
«Товсті» і «тонкі» питання
«Переплутані логічні ланцюжки»
«Ромашка питань або ромашка Блума»

«Кубування»

 

 

3. Практична частина майстер-класу


  Я вас коротко познайомила з деякими прийомами і методами, використовувані на уроках, а тепер приступимо до практичної частини, під час якої спробуємо попрацювати з деякими прийомами  і методами. Прошу Вас попрацювати творчо, проявити свою активність, не соромитися висловлювати свою думку. Сподіваюся, що Ви мені допоможете в проведенні заняття, за що наперед вам вдячна.

Пропоную  продемонструвати  практичну частину на уроці читання. Тому що саме цей предмет формує навички читання, які використовуються на всіх уроках.

 

Урок   українського читання

 

Психологічний настрій «Глечик щастя»


Шановні колеги, підніміть руки вгору, образно уявіть, що ви тримаєте над головою величезний глечик, цей глечик наповнений щастям, добром, позитивом, гарним настроєм, а зараз вилийте його на себе. Зберіться з думками, налаштуйтеся на хороший і плідний урок
 

Стадія «Виклик»

 «Кошик понять», (на дошці портрет  В.Сухомлинського, умовний значок кошика з питанням).
- Які асоціації виникають, дивлячись на портрет цієї людини?(  варіант можливих відповідей  -«Будемо читати його розповідь, твір»)
Прийом «Мозковий штурм» по картинці з твору(слайд)
- Подивіться на картинку. Що  зображено?( на картинці- подушка, дитина)
- Визначте тему оповідання.  (вислухати всі відповіді)

 • «Шифрувальник»-   а тепер  прочитайте назву оповідання
  - Чому автор міг так назвати свій твір «Ледача подушка»?
  - Про що може бути розповідь з такою назвою?
  - Що може статися в оповіданні з такою назвою?
  - Чи можна за назвою визначити, чи буде він жартівливий, серйозний, повчальний? (припущення учасників колег)

 

Прийом «Чи вірите, що ..»


- Припустімо, про що може піти мова у творі. Я пропоную вам кілька тверджень, а ви якщо згодні ставите «+«, якщо ні, то »-«. (Робота в групах за картками можна індивідуально)
• Чи вірите, що дія відбувається  на  подвірї .
• Чи вірите, що мова буде йти тільки про дівчинку.
• Чи вірите, що мова буде йти про ліниву дівчинку.
• Чи вірите, що дівчинка ходить до школи.
• Чи вірити ви що дівчинка відкриє таємницю сама.
• Чи вірите, що дівчинка відкриє  таємницю   за допомогою дорослого.

Метод «Читання з позначками»
(Звернення до портрета   В. Сухомлинського)
- Ми прочитаємо  біографію  Сухомлинського. При читанні будемо олівцем виставляти позначки на полях.
! - уже знав
+ - Дізнався нове
? - хочу знати

 

а) Самостійне читання автобіографії (у кожного учасника майстер-класу друковані аркуші з текстом).
б) Перевірка (озвучування послід).
- Сьогодні ми знайомимося з оповіданням  Сухомлинського, яке називається  «Ледача подушка»
- Які ще твори   Сухомлинського ви читали?

Ця вправа дає можливість концентрувати увагу .

Робота над новим матеріалом.
Стадія «Осмислення»
Досить часто застосовую «Читання із зупинками» робота в групі
- Читати текст будемо по частинах, із зупинками. Читання першої частини.   До слів «А що ж робити, щоб не була ледача?»
- Що станеться далі?
- Як ви думаєте,що сказав дідусь?
- Яку таємницю відкрив дідусь?

 

-Колеги, я вам навела приклади питань, які можна скласти.
Читання другий частини .( До слів -. «Наступного дня»)
- А ви самостійно придумайте питання.

Читання  третьої частини .


«Тонкі і товсті питання» -кожній групі даю завдання

 

Групова робота. В групі за таблицею скласти питання  до   тексту.

 

Вписують  та презентують

 

 

Тонкі  питання: однозначна відповідь

Товсті  питання- це проблемні питання, передбачають неоднозначні відповіді.
 

Хто….

Що…

Коли ..

Може…

Буде..

Чи міг..

Як звали…

Чи згодні ви…

Вірно…

Дайте пояснення   чому…

Чому ви думаєте……

Чому ви  так вважаєте…..

В чому різниця

Припустіть, що буде…

Що, якщо..

 

 

Прийом «Ромашка Блума».

  У тому потоці інформації, в якому живемо, необхідно навчити дітей аналізувати цю інформацію, вміти висловити своє ставлення до неї, відкидати непотрібну, тобто формулювати питання і знаходити на них відповіді.
   

    Ромашка складається з шести пелюсток, кожна з яких містить певний тип питань.
1. Прості питання - починаються зі слів «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Як?».
- Задайте прості питання по тексту і дайте відповідь на них.
2. Інтерпретаційні (пояснюючі) питання починаються зі слів «Чому?».
- Задайте пояснюють питання.

3. Оціночні питання. Ставлячи їх, використовуємо слова: «Чому ... добре, а .... погано? »,« Чим ... .відрізняється від ...? »,« Хто з героїв поступив добре, а хто погано? », тобто оцінюємо ті чи інші події вчинки, порівнюємо.
- Задайте оціночні питання.

4. Творчі питання. Даний тип питань найчастіше містить частку «б», елементи припущення, прогнозу: «Що змінилося б ...», «Що буде, якщо ....».
- Задайте творчі питання.

5. Уточнюючі питання зазвичай починаються зі слів «Ти так вважаєш?», «Якщо я правильно зрозумів, то ...«. Їх задають з метою щось уточнити.
6. Практичні питання. Даний тип питання спрямований на встановлення взаємозв'язку між теорією і практикою. Починають їх зі слів: «Як можна застосувати?», «Що можна зробити із ...?», «Як би ти вчинив на місці ....?». «Ромашку» можна використовувати на стадії «Виклику», тоді учні спочатку задають питання, а потім шукають на них відповіді, або на стадії «Рефлексії» для узагальнення отриманих знань.

 

Групова робота. Кожна група отримує пелюстку і вписує питання.

Презентація   - на ватмані викладається ромашка.

 

 

Шановні колеги,   попередні методи та прийоми формують у учнів

Пізнавальні:
-вміння встановлювати логічну причинно - наслідковий зв'язок подій;
Комунікативні :
- Вміння слухати і розуміти інших;
- Вміння будувати мовне висловлювання у відповідності з поставленими завданнями;
- Вміння оформляти свої думки в усній формі;
- Вміння працювати в парі.
  регулятивні:
- Вміння адекватно оцінювати себе та інших.

 

Прийом «Шість капелюхів» (Едвард Де Боно). 


 Я пропоную  на стадії рефлексії (і не тільки) використовувати прийом «Шість капелюхів».  Це адаптована методика розвитку паралельного мислення британського психолога Едварда Де Боно.

Колір кожного капелюха має своє значення. І у відповідності зі значення кольору дитина отримує своє завдання.
Червоний  Капелюх (почуття) - що ви відчуваєте по відношенню до героя.
Жовтий капелюх (оптимізм) - що хорошого можна взяти з твору для себе.
Чорний капелюх (критик) - що поганого у вчинках героїв.
Синій капелюх (управління, роздум) - дайте пораду герою або читачеві.
Білий капелюх (учений) - чого слід повчитися у героя.
Зелений капелюх (творчість) - продовжіть розповідь.
- Витягніть  капелюхи і виконайте завдання.

- Ми коротко пройшли по стадіях уроку і побачили, що можна використовувати різні прийоми   і методи  на певних етапах уроку. Дякую за участь. Кожен день ми можемо проявляти свої таланти, здібності, свою творчість! Щодня нас чекають десятки світлих дитячих очей.

Але наприкінці мені б хотілося, щоб ви відповіли на кілька запитань.

1. Чи була отримана інформація для Вас корисна? (так, ні, не зовсім)
2. На яких уроках можна використовувати   такі прийоми   і методи?

 ( на  читанні, на будь-якому)
3. Можливо у Вашій практиці використання   таких прийомів   методів? (так, ні, вже застосовую)
4. Хотілося б Вам поділитися із власним досвідом роботи в цьому напрямку? (так,ні, із задоволенням)

 

 

 

 

docx
Додано
12 липня 2018
Переглядів
897
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку