Методична розробка для студентів медичного коледжу. Тема:«Ступені порівняння прикметників.»

Про матеріал
Методична розробка для студентів медичного коледжу, спеціальност: 126 Фармація, промислова фармація. Тема:«Ступені порівняння прикметників.»
Перегляд файлу

                    Міністерство охорони здоров’я України

                                   Комунальний заклад

                         «Бериславський медичний коледж»

                              Херсонської обласної ради

                                     Циклова   комісія

                        фармацевтичних дисциплін

 

 

Методична розробка

практичного заняття

 

Тема: «Ступені порівняння прикметників. »

 

 

 

Навчальна дисципліна: «Латинська мова» 

 

Спеціальність: 126  Фармація, промислова фармація

Курс: ІІ

Вид заняття –  практичне заняття

 

Кількість годин – 2

 

Примітка: дійсна на 2018 - 2019 н.р.

 

Автор: А.М.Козачук - викладач вищої категорії. 

 

                                                     Розглянуто на засіданні предметної

                                                     комісії  фармацевтичних  дисциплін

                             « 12  »  листопада   2018 р Протокол №5

                                                     Голова предметної комісії________ Двірна Л.М.

 

 

 

 

                                               м.Берислав

 

 

 

                  Методична розробка

 

Тема заняття.  «Ступені порівняння прикметників

 

 

I. Актуальність теми:  Вивчення  теми про ступені порівняння                  

                                прикметників дає можливість студентам зрозуміти 

                               правила утворення ступенів порівняння прикметників

                              Оволодіння даною темою допоможе їм в користуванні

                              лексичним матеріалом, необхідним для написання
                               "латинської частини" рецептів та розуміння медичної та 

                              фармацевтичної  термінології.

 

 

ІІ. Навчальна мета заняття:

 • познайомити студентів з  ступенями порівняння прикметників;
 • навчити студентів правильно утворювати ступені порівняння прикметників ;

   дати уяву про відмінювання ступені порівняння 

    прикметників ;

допомогти студентам зрозуміти застосування  ступені 

   порівняння  прикметників в медичній, фармацевтичній 

   термінології та рецептурі;

 


 

ІІІ. Виховна мета заняття:

 Виховувати у студентів відповідальність перед виконанням поставлених                             завдань, зацікавленість до даної дисципліни, що є необхідним для  практичної роботи у фармації

Розширювати кругозір , увагу та старанність студентів при вивченні  даної теми.
 

ІV. Тип заняття:   практичне заняття

V.  Оснащення заняття:

1.  Конспекти лекцій студентів.

2. Підручники

3. Мултимедийний проетор

4. Інструкції до практичних занять.

Література для студентів:

 

             Базова

1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник —К.: Професіонал, 2005. ― 437 с.

2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 240 с.

3. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В.В. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник  — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. —  274 с. 

4. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією: навч. посіб. — Рівне, 2001.

 

         Допоміжна

 1. Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 256 с.

 

 

VІ.Міжпредметні звязки:    

Забезпечуючі: українська , російська мови - тема

                             «Ступені порівняння прикметників», спеціальна 

                                лексика

Забезпечувані: фармакологія, анатомія, клінічні дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           VІІ. Організаційна структура і зміст заняття

 

Основні етапи та навчально - цільові питання заняття

Рівні засвоювання

Методи контролю та навчання

 Методичне забеспечення

Час

 

                                         І. Підготовчий етап

 

Організація заняття

        -   

Конспекти практичних занять

     -   

 2 хв.

1.Повідомлення теми, визначення навчальних цілей та мотивація заняття.

 

 

 

       -

 

       -

Навчальні цілі: актуальність теми  та навчальна мета.

 Виховна ціль.

 3 хв.

1. Визначити вхідний рівень знань  методом „бліц опитування”

 

Навчальний

       І

Фронтальне інтерактивне   опитуваня .

Студенти почергово дають відповіді на питання, а інші доповнюють їх.       

 Теоретичні

   питання зазначені в  змісті теми

Структурно – логічна схема теми

10хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ІІ Основний етап

 

Вивчення нової

теми: «Ступені порівняння прикметників»,

навчальний

       Бесіда,

      Конспект

Роздатковий

матеріал

40хв.

 

Формування професійних знань та вмінь

1. Оволодіти знаннями та  вмінням утворювати ступені порівняння прикметників  з обґрунтуванням - застосовуючи метод „консультації” 

 

Навчальний

 

 

Бесіда, конспект

 

Питання та теоретичний матеріал по даній темі в роздатковому матеріалі

 

 

10хв.

2. Оволодіти вміннями відмінювання  ступенів порівняння прикметників для правильного виконання перекладу на латинську мову   застосовуючи метод „консультації” 

 

 

Навчальний

 

 

 Бесіда, конспект

 

 

 

 

Питання та теоретичний матеріал по даній темі в роздатковому матеріалі

 

 

10хв.

3. Оволодіти навичками використання  ступенів порівняння прикметників в медичній та фармацевтичній термінології,  написання рецептів.   застосовуючи метод  тренінгу 

 

Навчальний

 

 

 Бесіда, конспект

 Питання та теоретичний матеріал по даній темі в роздатковому матеріалі 

 

 

15хв.

4. Підведення загальних підсумків по даній темі.

 

Бесіда

 

3хв.

5.  Завдан­ня на наступне заняття.

 

підручник «Лат. мова»

 Є.І. Світлична,

 І.О. Толок

  ст.. 196-200

«Лат. мова і осн. медтермін.»

М.М. Закалюжний

ст.. 101-108

Інструкція до домашнього завдання.

2хв.

 

ІІІ Заключний етап: контроль виконання

домашнього  завдання попередньої теми

 

 Контроль знань та вмінь студентів з теми «Прикметники»

 

Рівні засвоювання

Методи контролю

та навчання

Засоби наочності, матеріали контролю

25 хв.

1) Робота біля дошки :

 

навчальний

Самостійна

індивідуальна робота

Завдання

 

8хв.

 

2)Читання та переклад вправ.

 

навчальний

Індивідуальне опитування.

 

 Завдання

 

9хв.

3) Переклад рецептів.

 

навчальний

Письмова самостійна робота.

Завдання

 

5хв.

6. Підведення загальних підсумків.

 

 

 

   3хв.

 

VІІІ. Зміст  теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Тема: „Ступені порівняння прикметників .”

 

                                      П л а н    

 1. Загальні відомості про ступені порівняння прикметників .
 2. Утворення вищого ступеню порівняння прикметників.
 3. Утворення найвищого ступеню порівняння прикметників.
 4. Відмінювання ступенів порівняння прикметників .

 

                   СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

                        (Gradus comparationеs adjectivorum)

 

В латинській мові є три ступені порівняння прикмет­ників:

gradus positivus — звичайний ступінь порівняння;

gradus  comparatіvus — вищий  ступінь порівняння;

gradus superlativus — найвищий  ступінь порівняння.

 Ступені порівняння мають тільки якісні прикметники.

Вищий ступінь  (Gradus comparativus) Вищий ступінь утворюється за допомогою суфіксів -іor (для чоловічого і жіночого роду) і -ius (для серед­нього роду), які додаються до основи прикметника.

 

Gradus positivus    Основа     Gradus comparativus

    m    f    n

purus, a, um             pur-           pur-ior   pur-ius

чистий                           чистіший, а     чистіше

recens, ntis            recent-        recent-ior          recent-ius

свіжий                           свіжіший, а       свіжіше

acer, аcris, ere           acr-          acr-ior       acr-ius

гострий                          гостріший, а         гостріше

 

Приклад вживання в фармацевтичній термінології: Паста – лікарська форма твердіша ніж мазь. Pastaforma medicinalis durior quam unguentum

 

Прикметники у вищому ступені відмінюються за при­голосним типом III відміни (чоловічого і жіночого роду як іменники чоловічого роду на -or типу dolor, oris m, а середнього роду на -us  — як іменник corpus, oris n).   Зразок відмінювання:

 

Casus       Singularis                    Pluralis

               m, f             n               m, f            n

Nom.   latior            latius latiores        latiora

Gen.              latioris                  latiorum

Dat.               latiori                 latioribus

Acc.     latiorem        latius latiores        latiora

Abl.              latiore                 latioribus

 

       НАЙВИЩИЙ  СТУПІНЬ  ПОРІВНЯННЯ (GRADUS  SUPERLATlVUS)

1. Найвищий ступінь порівняння утворюється за до­помогою суфікса -issim- та закінчень –us (чоловічого роду),  (жіночого роду) та –um(середнього роду) які додаються до основи при­кметника в його початковій формі:

Positlvus        Основа                 Superlativus

purus, a, um          pur-           pur-issim-us, a, um

чистий, а, e                         найчистіший, а, e

simplex,  icis       simplic-         simplic-issim-us, a, um
простий, а, e                     найпростіший, а, e

Наприклад: в анатомічній термінології  присутня назва, яка вказує на одну із складових частин тіла людини,  в назві якої має місце прикметник найвищого ступеня порівняння – М ̓яз спини найширший - Musculus latissimus dorsi.

2. Прикметники, які мають закінчення  -еr утворюють найвищий ступінь
порівняння за допомогою суфікса -rim-, який додається не до осно­ви, а до Nominativus singularis чоловічого роду;

Positivus              masculinum              Superlativus

niger, gra, grum    niger       niger-rim-us,  a, um

чорний, а, e                                     найчорніший, а, e

acer, cris, cre    acer        acer-rim-us, a, um

гострий, а, e                           найгостріший, а, e

3. Шість прикметників II-ї групи на -ilis, -ilе утво­рюють найвищий ступінь за допомогою суфікса -lim-, який додається до основи:

positivus         Основа             Superlativus

facilis, e          facil-                 facil-lim-us, a, um

легкий                                     найлегший

difficilis, e         difficil-                difficil-lim-us, a, um

трудний                                     найтрудніший

similis, e         simil-                 simil-lim-us, a, um

подібний                                     найбільш подібний

dissimilis, e         dissimil-              dissimil-lim-us, a, um
неподібний                                   найбільш неподібний

humіlis, e          humil-                 humil-lim-us, a, um

низький                                      найнижчий

gracilis, e          gracil-                 gracil-lim-us, a, um

стрункий,                                     найстрункіший,  

ніжний                                      найніжніший

 

4. Прикметники І-ї групи основа яких закінчу­ється на голосний -e, -і, -u, утворюють ступені порів­няння за допомогою прислівника magis — більше (для вищого ступеня) і maxime — найбільше (для найвищого ступеня) плюс початкова форма прикметника.

 

 

Наприклад:

Positlvus                        Comparativus                   Superlativus

necessarius, a, um       magis necessarius, a, um       maxime necessarius, a, um
необхідний, a, e             необхідніший, а, e              найнеобхідніший, а, e

 

idoneus, a, um                magis idoneus, a, um,               maxime idoneus, a, um

вигідний, а, e                    вигідніший, а, e                    найвигідніший, а, e

 

arduus, a, um                 magis arduus, a, um,                   maxime arduus, a, um

крутий, а, e                       крутіший, а, e                         найкрутіший,   а,  e

 

Всі прикметники у найвищому ступені відмінюються за правилами відмінювання  прикметників першої групи

 

    УТВОРЕННЯ  СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ прикметників від різних основ

Деякі латинські прикметники утворюють ступені порівняння від різних основ:

 

Positivus                Comparativus          Superlativus

bonus, a, um              melior, melius           optimus, a, um

хороший, а, e            кращий, а, e         найкращий, а, e

 

malus, а, um               реіог, peius                pessimus, a, um

поганий, а, e              гірший, а, e           найгірший, а, e

 

magnus, a, um             maior, maius          maximus, a, um

великий, а, e              більший, а, e          найбільший, а, e

 

parvus, a, um              minor, minus          minimus, a, um

малий, а, e                менший, а, e          найменший, а, e

multus, a, um                plus (n)                    plunmus, a, um

численний, а, е         більше  (за кількістю)                найчисленніший, а,                                                                        plures, plura (множина)                 чис­лен ніші

 

Наприклад: для приготування мазі, яку застосовують в офтальмології застосовують основу для лікарської форми мазь в назві якої присутній прикметник найвищого ступеня порівняння – вазелін найкращий -  vaselinum optimum. В анатомічній термінології  присутні назви, які вказують на  складові частин тіла людини,  в назві яких мають місце прикметники вищого ступеня порівняння pelvis major  -  великий таз, pelvis minor - малий таз

 

            НЕДОСТАТНІ   СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ  ПРИКМЕТНИКІВ

 

Окремі прикметники не мають звичайного ступеня  порівняння, тому замість нього вживається вищий ступінь. Наприклад:

Comparatіvus             Superlatіvus             Comparatіvus            Superlatіvus

anterior, anterius            antremus, a, um           inferior,  inferius   infіmus, a, um

передній, я,                                                         нижній, я, є

posterior, posterius         postremus, a, um         propior, propius   proximus, a, um

задній, я, є                                                          близький, а, e

superior, superius          supremus, a, um

верхній, я, є 

Наприклад: в анатомічній термінології  присутня назва, яка вказує на одну із складових частин тіла людини,  в назві якої має місце прикметник недостатнього ступеня порівняння - vena cava superior  -                верхня порожнинна вена,                                       

 

 

            ВЖИВАННЯ   СТУПЕНІВ   ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У                                        

                  МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

У медичній термінології часто вживаються прикмет­ники у вищому і найвищому ступенях. Наприклад:
vena cava superior                 верхня порожнинна вена

musculus pectoralis major             великий грудний м'яз
musculus pectoralis minor             малий  грудний м'яз
pelvis major                                великий таз

pelvis minor                           малий таз

arteria thoracica suprema               верхня   артерія   грудної клітки

aether purissimus pro narcosi        найчистіший ефір для наркозу 

pulvis subtilissimus                найдрібніший порошок

vaselinum optimum                найкращий вазелін

talcum purissimum                найчистіший тальк

 

                              ВПРАВИ

1. Утворити ступені порівняння від таких прикмет­ників:

latus, a, um — широкий;                 brevis, e — короткий;                          

celer, eris,  ere — швидкий;            mollis,  e — м'який.

2. Перекласти українською мовою:

1. Musculus latissimus dorsi. 2. Dentes duriores sunt, quam ossa. 3. Pulveres sunt grossi, subtiles, subtilissimi. 4. Pro narcosi aether purissimus adhibetur. 5. Oleum Vaselini purissimum ad usum internum

3. Перекласти латинською мовою:

1. Найдовший м'яз голови. 2. Найпростіший порошок 3. Аорта — найбільша артерія людського тіла. 4. Найчистіший ефір для наркозу. 5. Доза максимальна і мінімальна. 6. Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок. 7. Лікарський засіб проти найгострішого болю.

 

4. Узгодити прикметники з іменниками у всіх сту­пенях порівняння і перекласти латинською мовою;

Свіжий: трава, сироп, ліки.

Широкий: м'яз,  ребро,  кістка.

Хороший: прогноз, діагноз,  сон.

 

 

5. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:

 

1. Recipe: Hydrargyri amidochloridi 0,3

                 Vaselini optimi   10,0

                 Misce,  fiat unguentum 

                 Da. Signa: Змащувати шкіру 1 раз на день.

 

2. Recipe:  Anaestheslni

                 Talci

                 Zinci oxydi

                 Amyli Tritici ana 5,0 

                 Misce,   fiat  pulvis subtilissimus

                 Da. Signa:  Для присипки.

 

б) латинською мовою:

 

1. Візьми: Найдрібнішого ксероформу 30,0

                       Видай.

                       Познач: Присипка.

 

2. Візьми: Норсульфазолу

                       Стрептоциду по 50,0

                        Ментолу 0,05

                        Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок

                        Видай.

                        Познач:  Вдувати в ніс.

 

                      Крилаті латинські вислови

A posteriori.                                  З наступного,  виходячи з досвіду.
А ргіогі.                                  Наперед,      заздалегідь, незалежно від досвіду.

Imperare sibi maxіmum               Наказувати  собі — найбільша влада.
imperium est. 

Ut quisque est doctissimus,           Хто найрозумніший, той найскромніший.
ita est modestissimus. 

Optimum medicamentum             Найкращі     ліки — це спокій.
quies est. 

 

 

 

 

 

ІX. Література для викладача :

             Базова

1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник —К.: Професіонал, 2005. ― 437 с.

2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термиінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 240 с.

3. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В.В. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник  — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. —  274 с. 

4. Російсько-українсько-латинський тлумачний словник назв лікарських засобів / Л.Т. Киричок, Л.В. Фоміна; за ред. І.С. Чекмана. — К.: Здоров’я, 2004. — 178 с.

5. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією: навч. посіб. — Рівне, 2001.

 

         Допоміжна

 5. Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 256 с.

6. Присяжнюк М. С. Російсько-український медичний словник. – К.: «КМ Академіа», 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

                методичного забезпечення

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

                методичного забезпечення

 

 

 

                      підготовчого  етапу

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Питання та коротка інформація до підготовчого етапу

 

 Тема:  «Граматичні категорії прикметників. Прикметники першої групи. Узгодження прикметників з імен­никами.»

 

 

                                       П л а н    

1.Загальні відомості про прикметники.

2.  Граматичні категорії прикметників.

3.  Прикметники І-ї групи.

 1. Узгодження прикметників з іменниками.
 2.  Правила узгодження прикметників І-ї групи з іменниками.

6. Відмінювання узгодження прикметників І-ї групи з

    іменниками.

 

                  ПРИКМЕТНИК (NOMEN ADJECTlVUM)

В латинській мові, як і в українській, прикметники змінюються за родами, числами й відмінками. Своєї відміни вони не мають, а відмінюються за правилами імен­ників І, П і Ш відмін. В IV і V відмінах прикметників немає. Прикметники поділяються на дві групи: до пер­шої входять прикметники, які відмінюються, як іменники  І і II відмін, до другої групи — які відмінюються, як іменники

  III відміни.

Перша група прикметників

Прикметники першої групи в Nominativus singularіs мають закінчення:

чоловічий рід -us, -er,      жіночий  -а,       середній  -um. 

Наприклад:

m                f                      n

rectus    recta                 rectum            прямий

purus             pura                  purum             чистий

albus            alba                   album               білий

flavus    flava                  flavum             жовтий

niger    nigra                  nigrum             чорний

 

             Словникова форма запису прикметників.

   В словниках прикметники записують в однині чоловічого роду з закінченням

-us, -er, після коми закінчення жіночого роду  a  і після другої коми закінчення середнього роду -um.

 

acutus, a, um           гострий, а, е

latus, a, um                     широкий, а, е

internus, a, um          внутрішній, а,е

 

Прикметники жіночого роду відмінюються як імен­ники жіночого роду І відміни, чоловічого і середнього роду  як  іменники чоловічого і середнього роду  II  відміни.

Зразки відмінювання прикметників І  і  II відмін  аlbus, a, um — білий

Casus                  Singularis

 

                  m    f          n

 

Nom.   аlb-us alb-a      alb-um

Gen.    alb-i          alb-ae       alb-і

Dat.    alb-o           alb-ae      alb-o

Ace.    alb-um       alb-am     alb-um

Abl     alb-о           alb-a        alb-o

 

Pluralis

 

Nom.   alb-i          alb-ae         alb-a

Gen     alb-orum    alb-arum    alb-orum
Dat.    alb-is           alb-is    alb-is

Ace.    alb-os alb-as  alb-a

Abl.    alb-is           alb-is           alb-is

 

2.  Niger, gra, grum — чорний


Casus  Singularis

 

              m                  f             n

Nom.   nlg-er nigr-a  nigr-um

Gen.    nigr-i nigr-ae nigr-i

Dat.    nigr-o nigr-ae nlgr-o

Ace.     nigr-um nigr-am nigr-um

Abl     nigr-б nigr-a           nigr-o

 

Pluralis

 

Nom   nigr-i   nigr-ae  nigr-a

Gen.    nigr-orum  nigr-arum      nigr-orum
Dat.    nigr-is nigr-is  nigr-is

Ace.    nigr-os nigr-as  nigr-a

Abl.    nigr-is nigr-is  nigr-is

 

                      УЗГОДЖЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

 

Прикметники в латинській мові, як і в українській, узгоджуються в роді, числі і відмінку з іменниками, до яких вони відносяться. Тобто в якому роді, числі та відмінку іменник, то в такому ж роді, числі та відмінку повинен бути прикметник. В латинській мові прикметники знаходяться після  іменників.  Наприклад:            unguentum flavum         жовта мазь

                                infusum frigidum            холодний настій

Якщо іменники і прикметники належать до різних відмін, то вони відмінюються відповідно до своєї відміни (іменник за своєю відміною, а прикметник за своєю). Наприклад:

bolus (II) alba (І)             біла глина

periodus (II) critica (І)      критичний період

Зразки   відмінювання   іменників з прикметниками

1   Tinctura amara — гірка настойка
Casus  Singularis               Pluralis

Nom tinctura    amar-a            tinctur-ae     amar-ae

Gen tinctur-ae amar-ae           tinctur-arum amar-arum

Dat tinctur-ae amar-ae           tinctur-is       amar-is

Acc tinctur-am amar-am tinctur-as      amar-as

Abl tinctur-a   amar-a           tinctur-is       amar-is

 

2. Bolus alba — біла глина
Casus       Singularis                 Pluralis

Nom. bolus  alb-a                      bol-i        alb-ae

Gen. bol-i   alb-ae                  bol-orum alb-arum

Dat. bol-o  alb-ae                     bol-is        alb-is

Acg. bol-um alb-am           bol-os       alb-as

Abl. bol-o   alb-a                     bol-is        alb-is

 

Субстантивація прикметників

Деякі прикметники в латинській мові можуть втра­чати ознаку предмета і переходити в іменники. Напри­клад;

 

aegrotus, a, um хворий                       aegrotus, і m     хворий (іменник)

 

puer aegrotus хворий хлопчик   але    Medicus aegrotum auscultat.   

                                                                       Лікар вислухує хворого.
 

 

Латинсько-грецькі дублети прикметників   І-ї групи

 

Латинський    Грецький прикметник     Значення

прикметник        і його основа

albus. a, um         leucos,  leuc-                           білий

magnus, a, um       macros, macr-                           великий

rectus,

a,

um

orthos, orth-                        

прямий

ruber,

bra,

brum

erythros, erythr-

червоний

 

 

 

 

 

 

 

              СУФІКСИ ПРИКМЕТНИКІВ ПЕРШОЇ ГРУПИ

 1. За допомогою суфікса -e- утворюються прикмет­ники, які характеризують предмет за його складом. За допомогою цього суфікса утворюються також прикметники, які вказують на відношення до органу. Напри-клад-

     oss-e-us,    a,    um — кістковий   (від   os,    ossis   n — кістка)

nasopharyng-e-us, a, um — носоглотковий (від nasus, і т — ніс і pharynx, ngis m — глотка)

2. Суфікси -iс-, -in-, приєднуючись до основи iменників, вказують на належність, а також на відношення до предмету або місця. Наприклад:

   pancreat-ic-us, a, um — підшлунковий (від pancreas, аtis n — підшлункова залоза)

palat-in-us, a, um — піднебінний (від palatum, і n піднебіння)

3. Суфікси -os- і -lent- утворюють прикметники, що
мають відтінок численності, багатства. Наприклад:

aqu-os-us,  a,  um — водний (від aqua,  ае f — вода)

call-os-us, a, um —- мозолистий (від callus, і т — мо-

золь pur-u-lent-us, a, um — гнійний (від pus, puris n — гній) .

 4.  суфікс -id- вказує на фізичний стан. Наприклад: flu-id-us, a, um — рідкий cal-id-us,  a, um — гарячий

5 Суфікс -iv- вказує на спрямованість дії. Наприклад: sedat-іv-us, a, um — заспокійливий

 

                             ВПРАВИ

1. Провідміняти:

morbus chronicus — хронічна  хвороба infusum  frigidum — холодний настій methodus bona — добрий метод

2. Узгодити прикметники з іменниками і переклас­ти українською мовою:

1. Tinctura, ае f (compositus, a, um).   3. Musculus, і m (latus, a, um). 4. Pneumonia, ае f (crouposus, a, um). 5. Tuberculum, і n (acutus, a, um). 6. Emulsum, і n (oleosus, a, um).   8. Oculus, і m (sinister, tra, trum). 9. Succus, і m (gastricus, a,  um).

 

3. Перекласти, українською мовою: 

1. Vertebra thoracica. 2. Palatum durum. 3. Fractura humeri dextri. 4. Cancer ventriculi morbus periculosus est. 5. Diphtheria morbus contagiosus est. 6. Aqua Menthae pipentae. 7. Tinctura spirituosa aetherea. 8. Nervus vagus.9. Labium leporinum. 10. Typhus exanthematicus. 11. Acidum boricum ut remedium antisepticum adhibetur.

4. Перекласти латинською мовою:

1. Права ключиця. 2. Ліва лопатка. 3. Правий шлу­ночок. 4. Хвороби є гострі, хронічні й інфекційні. 5. Перелом лівої ключиці. 6. Гірка настойка.

7. Заспокійливий лікарський засіб. 8. Складна мазь. 9. Холодний настій.

 10. Дистильована вода. 11. Чай липи. 12. Беладонна і конвалія — лікарські  рослини.   13.   Рицинове масло — проносний засіб.

 

 

5. Перекласти  рецепти:

1.       Rесіре: Tincturae Valerianae aethereae  10 ml

                       Camphorae tritae 2,0

                       Misce. Da. Signa. По 20 крапель 2—3 рази на день після їди.

 

2. Recipe: Tincturae amarae

                       Tincturae Rhei ana 15 ml

                       Misce. Da. Signa.

                       По 20—ЗО крапель З рази на день перед їдою,

3. Recipe: Magnesiae ustae 20,0

                      Aquae destillatae 120 ml

                      Misce. Da.

                       Signa:По І столовій ложці через кожні 10 хвилин при отруєнні

                                 кислотами (перед вживанням збовтати).

6. Перекласти терміни і пояснити їх значення: Leukaemia,  erythrocytus,   proctospasmus,   melanuria,  megalocytus, leucopenia, erytropenia.

 

                    Крилаті латинські вислови

Carrula lingua nocet.          Балакучий язик приносить шкоду (шкодить).

Honesta vita beata est.         Чесне життя — щасливе.  І

Mala herba cito crescit.           Погане    зілля    швидко росте.

Summum bonum medici-       Найвище благо медицини — здоров'я
nae sanitas. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Прикметники другої групи»

 

                                       П л а н    

 1. Загальні відомості про прикметники ІІ-ї групи.

2.  Прикметники IІ-ї групи І-ї підгрупи.

3.  Прикметники ІI-ї групи ІІ-ї підгрупи.

     4.  Прикметники ІI-ї групи ІІІ-ї підгрупи.

     5.   Відмінювання прикметників ІІ-ї групи.

 

              ПРИКМЕТНИКИ  ДРУГОЇ   ГРУПИ

 

Прикметники другої групи залежно від кількості ро­дових закінчень в Nom. sing, поділяються на три під­групи:

1. Прикметники з трьома закінченнями: це прикметники які мають в називному відмінку однини в чоловічо­му роді закінчення -еr,

 в жіночому — -is і в середньому роді — -e.  Наприклад:

saluber,  salubris,  salubre        цілющий,  цілюща,  цілюще

puter,  putris,  putre                  гнилий, гнила, гниле

 

форма запису прикметників першої підгрупи в словни­ку :

acer, cris, cre                          гострий,  а,  e

salnber, bris, bre                     цілющий, а, e

Silvester, tris, tre                    лісовий, а, e

 

2. Прикметники з двома закінченнями:  це прикметники які мають в називному відмінку однини в чоловічо­му і жіночому   роді  спільне закінчення -is,  а в середньому роді — -e. Наприклад:

brevis, e       короткий, а, e

gravis, e       важкий, а, e

aequalis, e    рівний, а, e

Більшість прикметників другої підгрупи утворюєть­ся від основи  іменників за допомогою   суфіксів   -аl- і -аr-: abdomen, mis n живіт,  черево

 

форма запису прикметників першої підгрупи в словни­ку:

 abdominalis, e   черевний, а, е 

costa, ае f          ребро             costalis, e         реберний, а, e

occiput,  itis n   потилиця         occipitalis, e     потиличний, а, e

pectus, oris n     груди            pectoralis, e     грудний, а, e

oculus, і m        око            ocularis, e        очний, а, e

frons, ntis f        лоб            frontalis, e       лобний, а, e

dens, ntis m       зуб            dentalis,  e       зубний, а, e

                                                         - 1 -

3. Прикметники з одним закінченням для всіх трьох: це прикметники які   в називному відмінку однини  для всіх трьох родів мають одне із трьох закінченнь  -r,  -s, -x.

Прикметники з одним закінченням записуються у словниках як іменники III відміни, повністю у назив­ному відмінку однини, після чого записується закінчення родового відмінка однини разом з частиною основи. На­приклад:

recens, ntis       свіжий, а, e       simplex,  icis   простий, а, e

teres, etis          круглий, а, e     felix, icis щасливий, а, e     par, paris    рівний, а, е

 

Основу прикметників з трьома і двома родовими за­кінченнями визначають за називним відмінком однини прикметника жіночого роду, відкинувши закінчення -is:
Nominativus                  Основа

acer,      acris,       acre              acr-

saluber, salubris,   salubre        salubr-
brevis,     breve                    brev-

Основу прикметників з одним родовим закінченням визначають за родовим відмінком однини, відкинувши закінчення  -is:

Nominativus     Genetivus      Основа
recens      recentis         recent-

simplex      simplicis         simplic-

Всі прикметники IІ групи відмінюються як імен­ники голосного типу III відміни, тобто в Abl. sing, вони закінчуються на -і, в Gen. plur.— на -ium.

 В Nom. і Асc. plur. прикметники середнього роду закінчуються на -іа.

Зразки відмінювання прикметників III відміни

1. Acer, acris, acre гострий, а, e

Casus              Singularis                              Pluralis

             m    f                 n           m, f              n

Nom. acer    acris acre        acres          acria

Gen. acris    acris acris         acrium           acrium

Dat. acri    acri           acri       acribus          асribus

Acc. acrem   acrem acre       acres          acria

Abl. acri   acri           acri       acribus          acribus

 

2. Frontalis, e            лобний, а, e

Casus        Singularis                  Pluralis

               m, f    n             m, f              n

Nom. frontalis frontale frontales frontalia

Gen. frontalis frontalis frontalium frontalium

Dat. frontali frontali frontalibus frontalibus

Acc. frontalem frontale frontales frontalis

Abl. frontali frontali frontaibus frontalibus

 

 

3. Simplex, icis      простий, а,  e

Casus             Singularis           Pluralis

             m, f                 n             m, f               n

Nom.  simplex   simplex simplices simplicia

Gen.    simplicis      simplicis simplicium simplicium

Dat.    simplici   simplici simplicibus simplicibus

Acc.    simplicem    simplex simplices simplicia

Abl.    simplici        simplici simplicibus simplicibus

 

За зразком прикметників III відміни з одним закін­ченням відмінюються дієприкметники теперішнього часу активного стану (participium praesentis activi). Вони утворюються за допомогою суфікса -ns-, який додається

до основи дієслів І і II дієвідмін, і -ens- - до основи дієслів III і IV дієвідмін.

Наприклад:

Infinitivus    Nominativus   Genetivus

singna-re signa-ns             -ntis          позначаючий,   а, e

misce-re misce-ns            -ntis         змішуючий,  а,  e

divid-ere divid-ens           -ntis          розділяючий, а, e

audi-re audi-ens            -ntis          слухаючий, а, e

Зразок відмінювання дієприкметників теперішнього часу активного стану

Casus        Singularis                       Pluralis

            m, f                 n                 m, f            n

Nom. signans signans signantes signantia

Gen. signantis signantis signantium signantium

Dat. signanti signanti signantibus signantibus

Acc. signantem signans signantes signantia

Abl. signanti signanti signantibus signantibus

 

                                                   ВПРАВИ

1.   Провідміняти:

pulvis  simplex — простий  порошок    gutta   dentalis — зубна  кpапля

os temporale — скронева кістка

2. Перекласти українською мовою:

1. Foramen occipitale magnum. 2. Pars basilaris ossis occipitalis. 3. Ossa frontalia, temporalia, occipitalia, parietalia, nasalia. 4. Systema nervorum centrale. 5. Asthma bronchiale. 6. Vas capillare. 7. Ligamenta vocalia. 8. Ossa nasalia. 9. Arteria femoralis. 10. Ulcus molle. 11. Typhus abdominalis. 12. Sirupus simplex. 13. Remedium recens. 14. Pulvis subtilis. 15. Divide in partes aequales. 16. Capsulae medicinales. 17. Elixir pectorale. 18. Decoctum Chamomillae officinalis.

3. Перекласти латинською мовою:

1. Суглобова зв'язка. 2. Суглобові зв'язки. 3. Черев­ний тиф. 4. Поворотний тиф. 5. Потилична область. 6. Хребці грудні, шийні і поперекові. 7. Лобна кістка.

8. Натуральний шлунковий сік. 9. Весняний горицвіт. 10. Проста настойка валеріани.   11. Мінеральна вода.

4. Узгодити прикметники з іменниками і переклас­ти українською мовою:

dolor, oris m (acer, cris, cre); sirupus, і m  (simplex, іcis); musculus, і m (brevis, e);

 os, osis n (occipitalis, e); vertebra, ae f (cervicalis, e); pars, rtis f (basilaris, e);

pul­vis, eris m (subtilis, e); sapo, onis m (viridis, e).

5. Перекласти терміни і виділити терміноелементи:
isotherapia, tachycardia, glycaemia, myelomalacia, bradycardia.

6. Перекласти рецепти:
а) українською мовою:

1. Recipe: Infusi herbae Adonіdis vernalis ex 0,6 - 180 ml

                 Themizoli 4,0

                Sirupi simplicis ad 200 ml

                 Misce. Da.

                 Signa.  По 1 столовій ложці 3—4 рази на день.

2. Recipe: Succi gastrici naturalis  100 ml

                 D. S. По 1—2 столовій ложці перед їдою тричі на день.

3. Recipe: Olei Ріnі silvestris

                  Olei Eucalypti aa 3,0

                  Misce. Da in vitro nigro

                  Signa. Для інгаляції.

 

б) латинською мовою:

1. Візьми: Простої настойки опію 10 мл

                        Видай.

                        Познач.  По 5—8 крапель тричі на день.

2. Візьми: Настойки рвотного горіха 5 мл

                        Настойки травневої конвалії  10 мл

                        Простої настойки  валеріани  20 мл

                        Змішай.   Видай.

                         Познач.   По   10   крапель 2—3 рази на день (дитині 10 років)

 

   УЗГОДЖЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ  З   ІМЕННИКАМИ

                    ПЕРШОЇ, ДРУГОЇ   І ТРЕТЬОЇ   ВІДМІН

Прикметники III відміни, так само як прикметники І і II відмін, узгоджуються з іменниками в роді, числі i відмінку. Наприклад:

tinctura simplex – проста настойка (tinctura, ae f — настойка; simplex, icis — простий) morbus gravis – важка хвороба(morbus, і m  — хвороба; gravis, e — важкий) dolor acer               гострий біль dolor, oris m — біль; acer, cris, cre — гострий) os frontale              лобна  кістка (os, ossis n — кістка; frontslis, e—лобний)

 

                   Крилаті латинські вислови

Vita brevis, ars longa.                Життя коротке,  мистецтво вічне.

Omne initium difficile est.        Кожний початок трудний.

Sapienti sat.                            Розумному достатньо (натяк він розуміє з півслова).                                                                                            

Sero venientibus ossa.             Тим, хто пізно приходить, кістки.

Similia similibus curantur.       Подібне лікується подібним

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

                методичного забезпечення

 

 

 

                      основного   етапу

 

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

комунальний заклад

« Бериславський медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретично-практичне заняття

 

 

по темі:

«Ступені порівняння прикметників

 

 

 

з дисципліни:

«Латинської мови з медичною

термінологією»

спеціальність: Сестринська справа. Фармація.

 

 

 

 

                                                                викладач:            А.М. Козачук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Берислав

 

                  Тема: «Ступені порівняння прикметників.»

 

                                      П л а н    

 1. Загальні відомості про ступені порівняння прикметників .
 2. Утворення вищого ступеню порівняння прикметників.
 3. Утворення найвищого ступеню порівняння прикметників.

 

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (GRADUS COMPARATIONIS)

 

В латинській мові є три ступені порівняння прикмет­ників:

gradus positivus — звичайний ступінь порівняння;

gradus  comparatіvus — вищий  ступінь порівняння;

gradus superlativus — найвищий  ступінь порівняння.

 Ступені порівняння мають тільки якісні прикметники.

Вищий ступінь  (Gradus comparativus) Вищий ступінь утворюється за допомогою суфіксів -іor (для чоловічого і жіночого роду) і -ius (для серед­нього роду), які додаються до основи прикметника.

 

Gradus positivus    Основа     Gradus comparativus

    m    f    n

purus, a, um             pur-           pur-ior   pur-ius

чистий                           чистіший, а     чистіше

longus, a, um          long-          long-ior    long-ius

довгий                           довший, а         довше

simplex,  icis        simplic-    simplic-ior        simplic-ius

простий                         простіший, а      простіше

recens, ntis            recent-        recent-ior          recent-ius

свіжий                           свіжіший, а       свіжіше

acer, аcris, ere           acr-          acr-ior       acr-ius

гострий                          гостріший, а         гостріше

 

Прикметники у вищому ступені відмінюються за при­голосним типом III відміни (чоловічого і жіночого роду як іменники чоловічого роду на -or типу dolor, oris m, а середнього роду на -us  — як іменник corpus, oris n).   Зразок відмінювання:

Casus       Singularis                    Pluralis

               m, f             n               m, f            n

Nom.   latior            latius latiores        latiora

Gen.              latioris                  latiorum

Dat.               latiori                 latioribus

Acc.     latiorem        latius latiores        latiora

Abl.              latiore                 lationbus

 

       НАЙВИЩИЙ  СТУПІНЬ  ПОРІВНЯННЯ (GRADUS  SUPERLATlVUS)

1. Найвищий ступінь порівняння утворюється за до­помогою суфікса -issim- та закінчень –us (чоловічого роду),  (жіночого роду) та –um(середнього роду) які додаються до основи при­кметника в його початковій формі:

Positlvus        Основа                 Superlativus

purus, a, um          pur-           pur-issim-us, a, um

чистий, а, e                         найчистіший, а, e

longus, a, um       long-           long-issim-us, a, um

довгий, а, e                          найдовший, а, e

simplex,  icis       simplic-         simplic-issim-us, a, um
простий, а, e                     найпростіший, а, e

recens, ntis        recent-            recent-issim-us, a, um

свіжий, а, e                               найсвіжіший, а, e

2. Прикметники, які мають закінчення  -еr утворюють найвищий ступінь
порівняння за допомогою суфікса -rim-, який додається не до осно­ви, а до Nominativus singularis чоловічого роду;

Positivus              masculinum              Superlativus

acer, cris, cre    acer        acer-rim-us, a, um

гострий, а, e                           найгостріший, а, e

 

3. Шість прикметників II-ї групи на -ilis, -ilе утво­рюють найвищий ступінь за допомогою суфікса -lim-, який додається до основи:

positivus         Основа             Superlativus

facilis, e          facil-                 facil-lim-us, a, um

легкий                                     найлегший

difficilis, e         difficil-                difficil-lim-us, a, um

трудний                                     найтрудніший

similis, e         simil-                 simil-lim-us, a, um

подібний                                     найбільш подібний

dissimilis, e         dissimil-              dissimil-lim-us, a, um
неподібний                                   найбільш неподібний

humіlis, e          humil-                 humil-lim-us, a, um

низький                                      найнижчий

gracilis, e          gracil-                 gracil-lim-us, a, um

стрункий,                                     найстрункіший,  

ніжний                                      найніжніший

 

4. Прикметники І,  II відмін, основа яких закінчу­ється на голосний -e, -і, -u, утворюють ступені порів­няння за допомогою прислівника magis — більше (длявищого ступеня) і maxime — найбільше (для найвищого ступеня) плюс початкова форма прикметника.

 

Наприклад:

Positlvus                        Comparativus                   Superlativus

necessarius, a, um       magis necessarius, a, um       maxime necessarius, a, um
необхідний, a, e             необхідніший, а, e              найнеобхідніший, а, e

 

idoneus, a, um                magis idoneus, a, um,               maxime idoneus, a, um

вигідний, а, e                    вигідніший, а, e                    найвигідніший, а, e

 

arduus, a, um                 magis arduus, a, um,                   maxime arduus, a, um

крутий, а, e                       крутіший, а, e                         найкрутіший,   а,  e

 

Всі прикметники у найвищому ступені відмінюються за правилами відмінювання першої і другої відмін – чоловічого і середнього роду за правилами II-ї відміни, а жіночого роду за правилами І-ї відміни.

 

    УТВОРЕННЯ  СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ прикметників від різних основ

 

 Деякі латинські прикметники утворюють ступені порівняння від різних основ:

 

Positivus                Comparativus          Superlativus

bonus, a, um              melior, melius           optimus, a, um

хороший, а, e            кращий, а, e         найкращий, а, e

 

malus, а, um               реіог, peius                pessimus, a, um

поганий, а, e              гірший, а, e           найгірший, а, e

 

magnus, a, um             maior, maius          maximus, a, um

великий, а, e              більший, а, e          найбільший, а, e

 

parvus, a, um              minor, minus          minimus, a, um

малий, а, e                менший, а, e          найменший, а, e

multus, a, um                plus (n)                    plunmus, a, um

численний, а, е         більше  (за кількістю)                найчисленніший, а,                                                                        plures, plura (множина)                 чис­ленніші
                                                                                

            НЕДОСТАТНІ   СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ  ПРИКМЕТНИКІВ

 

Окремі прикметники не мають звичайного ступеня  порівняння, тому замість нього вживається вищий ступінь. Наприклад:

Comparatіvus             Superlatіvus             Comparatіvus            Superlatіvus

anterior, anterius            antremus, a, um           inferior,  inferius   infіmus, a, um

передній, я,                                                         нижній, я, є

posterior, posterius         postremus, a, um         propior, propius   proximus, a, um

задній, я, є                                                          близький, а, e

superior, superius          supremus, a, um

верхній, я, є                                        - 3 –

 

              ВЖИВАННЯ  ВІДМІННОСТЕЙ  ПРИ СТУПЕНЯХ  ПОРІВНЯННЯ

1. У латинській мові, як і в українській, порівняння може бути сполучникове і безсполучникове. При сполучниковому порівнянні слово, з яким порівнюється під­мет, ставиться у Nominativus з сполучником quam (ніж); При безсполучниковому порівнянні в українській мові об'єкт порівняння ставиться у родовому відмінку, а в  латинській — в орудному (Ablatіvus comparatіvus).

Наприклад:

Cartilago mellior est, quamos.   Хрящ м'якший ніж кістка .

 Cartilage mellior est osse.         Хрящ м'якший від кістки.

2. Якщо з групи однорідних за якістю предметів ви­діляється один предмет, який володіє якістю у найви­щому ступені, тоді прикметник ставиться в superlatіvus, а іменник, що позначає групу предметів, вживається в родовому відмінку. Українською мовою перекладаємо його родовим відмінком з прийменником з, з-поміж. Наприклад: Omnium artium medicina nobilissima est.

З-поміж всіх мистецтв (наук) медицина найблагородніша.

 

            ВЖИВАННЯ   СТУПЕНІВ   ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У                                        

                  МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

У медичній термінології часто вживаються прикмет­ники у вищому і найвищому ступенях. Наприклад:
vena cava superior                 верхня порожня вена

musculus pectoralis major             великий грудний м'яз
musculus pectoralis minor             малий  грудний м'яз
pelvis major                                великий таз

pelvis minor                           малий таз

arteria thoracica suprema               верхня   артерія   грудної клітки

aether purissimus pro narcosi        найчистіший ефір для наркозу 

pulvis subtilissimus                найдрібніший порошок

vaselinum optimum                найкращий вазелін

talcum purissimum                найчистіший тальк

 

                              ВПРАВИ

1. Утворити ступені порівняння від таких прикмет­ників:

latus, a, um — широкий;                 brevis, e — короткий;                          

celer, eris,  ere — швидкий;            mollis,  e — м'який.

2. Перекласти українською мовою:

1. Musculus latissimus dorsi. 2. Dentes duriores sunt, quatn ossa. 3. Pulveres sunt grossi, subtiles, subtilissimi. 4. Pro narcosi aether purissimus adhibetur. 5. Oleum Vaselini purissimum ad usum internum.

3. Перекласти латинською мовою:

1. Найдовший м'яз голови. 2. Найпростіший порошок 3. Верхня губа. 4. Нижня губа. 5. Рак нижньої губи. 6. Аорта — найбільша артерія людського тіла. 7. Най чистіший ефір для наркозу. 8. Доза максимальна і мінімальна. 9. Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок.

 

4. Узгодити прикметники з іменниками у всіх сту­пенях порівняння і перекласти латинською мовою;

Свіжий: трава, сироп, ліки.

Широкий: м'яз,  ребро,  кістка.

Хороший: прогноз, діагноз,  сон.

 

5. Перекласти рецепти:

а) українською мовою:

 

1. Recipe: Hydrargyri amidochloridi 0,3

                 Vaselini optimi   10,0

                 Misce,  fiat unguentum 

                 Da. Signa: Змащувати шкіру 1 раз на день.

 

2. Recipe:  Anaestheslni

                 Talci

                 Zinci oxydi

                 Amyli Tritici ana 5,0 

                 Misce,   fiat  pulvis subtilissimus

                 Da. Signa:  Для присипки.

 

б) латинською мовою:

 

1. Візьми: Найдрібнішого ксероформу 30,0

                       Видай.

                       Познач: Присипка.

 

2. Візьми: Норсульфазолу

                       Стрептоциду по 50,0

                        Ментолу 0,05

                        Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок

                        Видай.

                        Познач:  Вдувати в ніс.

 

                      Крилаті латинські вислови

A posteriori.                                  З наступного,  виходячи з досвіду.
А ргіогі.                                  Наперед,      заздалегідь, незалежно від досвіду.

Imperare sibi maxunum               Наказувати  собі — найбільша влада.
imperium est. 

Ut quisque est doctissimus,           Хто найрозумніший, той найскромніший.
ita est modestissimus. 

Optimum medicamentum             Найкращі     ліки — це спокій.
quies est. 

 

 

 

                          КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ

Назвати ступені порівняння прикметників в ла­тинській мові.

Як утворюється вищий ступінь порівняння при­кметників?

Як   утворюється   найвищий   ступінь   порівняння прикметників?

. 4. Назвати  ступені   порівняння   прикметників,   які утворюються від різних основ.

5. Назвати неповні ступені порівняння прикметників.

 6. Навести приклади медичних термінів з різними ступенями порівняння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

 

                методичного забезпечення

 

 

 

                      заключного   етапу

 

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Інструкція

             для проведення практичної частини заняття 

 

      Предмет: «Латинська мова»

      Спеціальність:Фармація.”                           

      Тема: « Прикметники другої групи.»

       Мета:   Студенти повинні мати  уяву про   прикметники

                      другої групи, особ­ливості їхньої класифікації

                     та відмінювання. 

      Оснащення: Підручники, конспекти, роздатковий матеріал

                                для індивідуальної роботи студентів.     

   Конкретні цілі:

       Знати : граматичні категорії  прикметників другої групи

                      : визначення,  словникову форму, винятки з правил,

                       відмінювання, узгодження  прикметників першої групи з

                        іменниками І – ІІІ відміни                    

       Вміти:   записувати та робити переклад речень та рецептів в яких

                       присутні прикметники  другої групи. Узгоджувати з

                      іменниками І – ІІІ відмін. Вміти відмінювати ці 

                       узгодження.

                                                            

                         План проведення заняття

 

Завдання № 1:     Запитання 

 

1. На   які  підгрупи  поділяються  прикметники  ІІ-ї групи? Які

    граматичні категорії прикметників ІІ-ї групи?

2. Ознаки прикметників IІ-ї групи І-ї підгрупи, їх словникова форма

     та відмінювання? Навести приклади прикметників з трьома закін-

    ­ ченнями.

3. Ознаки прикметників IІ-ї групи ІІ-ї підгрупи, їх словникова форма

     та відмінювання? Як утворюються прикметники другої підгрупи?

4. Ознаки прикметників IІ-ї групи ІІІ-ї підгрупи, їх словникова форма

     та відмінювання? Навести  приклади  прикметників з одним

     закінченням для всіх трьох родів.

5. Як узгоджуються  прикметники першої групи з іменниками

      І – ІІІ відміни?  

                                                  - 1 -  

 

Завдання № 2:  Провідміняти :

 

pulvis  simplex — простий  порошок    gutta   dentalis — зубна  кpапля

os temporale — скронева кістка

 

Завдання № 3:   Перекласти українською мовою:

1. Foramen occipitale magnum. 2. Pars basilaris ossis occipitalis. 3. Ossa frontalia, temporalia, occipitalia, parietalia, nasalia. 4. Systema nervorum centrale. 5. Asthma bronchiale. 6. Vas capillare. 7. Ligamenta vocalia. 8. Ossa nasalia. 9. Arteria femoralis. 10. Ulcus molle. 11. Typhus abdominalis. 12. Sirupus simplex. 13. Remedium recens. 14. Pulvis subtilis. 15. Divide in partes aequales. 16. Capsulae medicinales. 17. Elixir pectorale. 18. Decoctum Chamomillae officinalis.

 

Завдання № 4:       Перекласти латинською мовою:

1. Суглобова зв'язка. 2. Суглобові зв'язки. 3. Черев­ний тиф. 4. Поворотний тиф. 5. Потилична область. 6. Хребці грудні, шийні і поперекові. 7. Лобна кістка.

8. Натуральний шлунковий сік. 9. Весняний горицвіт. 10. Проста настойка валеріани.   11. Мінеральна вода.

 

  Завдання № 5:   Узгодити прикметники з іменниками і переклас­ти українською мовою:

dolor, oris m (acer, cris, cre); sirupus, і m  (simplex, іcis); musculus, і m (brevis, e);

 os, osis n (occipitalis, e); vertebra, ae f (cervicalis, e); pars, rtis f (basilaris, e);

pul­vis, eris m (subtilis, e); sapo, onis m (viridis, e).

 

 Завдання № 6:   Перекласти терміни і виділити терміноелементи:
isotherapia, tachycardia, glycaemia, myelomalacia, bradycardia.

 

 Завдання № 7:   Перекласти рецепти:

а) українською мовою:

1. Recipe: Infusi herbae Adonіdis vernalis ex 0,6 - 180 ml

                 Themizoli 4,0

                Sirupi simplicis ad 200 ml

                 Misce. Da.

                 Signa.  По 1 столовій ложці 3—4 рази на день.

 

2. Recipe: Succi gastrici naturalis  100 ml

                 D. S. По 1—2 столовій ложці перед їдою тричі на день.

 

3. Recipe: Olei Ріnі silvestris

                  Olei Eucalypti aa 3,0

                  Misce. Da in vitro nigro

                  Signa. Для інгаляції.

                                                          - 2 -

б) латинською мовою:

1. Візьми: Простої настойки опію 10 мл

                        Видай.

                        Познач.  По 5  тричі на день.

 

2. Візьми: Настойки блювотного горіха 5 мл

                        Настойки травневої конвалії  10 мл

                        Простої настойки  валеріани  20 мл

                        Змішай.   Видай.

                         Познач.   По   10   крапель 2 рази на день (дитині 10 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Інструкція

             дo підготовки домашнього завдання та  проведення   

                   практичної частини наступного заняття

 

      Дисципліна: «Латинська мова»

      Спеціальність: 126 Фармація, промислова фармація

 

            Тема: „ Ступені порівняння прикметників .”

                                                                                                                                                         

       Мета:   Студенти повинні мати  уяву про ступені порівняння

                     прикметників їх граматичні категорії, утворення та

                      відмінювання. 

 

      Оснащення: Підручники, конспекти, роздатковий матеріал

                                для індивідуальної роботи студентів.     

   Конкретні цілі:

       Знати : граматичні категорії ступені порівняння прикметників,

                       їх утворення, відмінювання, узгодження  прикметників які

                       мають ступені порівняння з іменниками І – ІІІ відміни                    

 

       Вміти:   записувати та робити переклад речень та рецептів в яких

                       присутні прикметників які мають ступені порівняння.

                        Узгоджувати з іменниками І – ІІІ відмін, відмінювати ці 

                        узгодження.

                                                                                   

                         План проведення заняття

 

Завдання № 1:     Запитання 

 

1. Назвати ступені порівняння прикметників в ла­тинській мові.

2. Як утворюється вищий ступінь порівняння при­кметників?

3. Як   утворюється   найвищий   ступінь   порівняння прикметників?

4. Назвати  ступені   порівняння   прикметників,   які утворюються від

     різних основ.  

5. Назвати неповні ступені порівняння прикметників.

6. Навести приклади медичних термінів з різними ступенями

    порівняння.

Завдання № 2: Утворити ступені порівняння від таких прикмет­ників:

latus, a, um — широкий;                 brevis, e — короткий;                          

celer, eris,  ere — швидкий;            mollis,  e — м'який.

 

Завдання № 3:     Перекласти українською мовою:

1. Musculus latissimus dorsi. 2. Dentes duriores sunt, quatn ossa. 3. Pulveres sunt grossi, subtiles, subtilissimi. 4. Pro narcosi aether purissimus adhibetur. 5. Oleum Vaselini purissimum ad usum internum.

 Завдання № 4:     Перекласти латинською мовою:

1. Найдовший м'яз голови. 2. Найпростіший порошок  3. Аорта — найбільша артерія людського тіла. 4. Най чистіший ефір для наркозу. 5. Доза максимальна і мінімальна. 6. Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок.

 

Завдання № 5:  Узгодити прикметники з іменниками у всіх сту­пенях

                                 порівняння і перекласти латинською мовою;       

Свіжий: трава, сироп, ліки.                Широкий: м'яз,  ребро,  кістка.

Хороший: прогноз, діагноз,  сон.

 Завдання № 6:     Перекласти рецепти:

а) українською мовою:

1. Recipe: Hydrargyri amidochloridi 0,3

                 Vaselini optimi   10,0

                 Misce,  fiat unguentum 

                 Da. Signa: Змащувати шкіру 1 раз на день.

2. Recipe: Anaestheslni

                 Talci

                 Zinci oxydi

                 Amyli Tritici ana 5,0 

                 Misce,   fiat  pulvis subtilissimus

                 Da. Signa:  Для присипки.

б) латинською мовою:

 

1. Візьми: Найдрібнішого ксероформу 30,0

                       Видай.

                       Познач: Присипка.

 

2. Візьми: Норсульфазолу

                       Стрептоциду по 50,0

                        Ментолу 0,05

                        Змішай, щоб утворився найдрібніший порошок

                        Видай.

                        Познач:  Вдувати на слизову оболонку носа.

 

Підготовитися згідно інструкції до практичної частини наступного заняття.

Викладач:  Козачук А. М.                  Підпис  _____________

 

 

            Протокол  оцінок  до  практичного  заняття :

 

 

  п/п

Прізвище,  ім’я,

по батькові

 Відповідь

на запитання

  Переклад

речень

  Переклад

рецептів

Загальна оцінка

1.

 

Артамонова Анастасія Сергіївна

3

3

3

3

2.

 

Блищик Катерина Сергіївна

5

4

4

4

3.

 

Бобро Тетяна Сергіївна

4

4

4

4

4.

 

Волкодав Юлія Петрівна

3

3

3

3

5.

 

Дейнеко Вероніка Володимирівна

4

4

4

4

6.

 

Домбровська Аліна Ярославівна

5

4

5

5

7.

 

Дукач Олександр Юрійович

5

5

5

5

8.

 

Ємець Валерія Юріївна

5

4

5

5

9.

 

Коверда Дарія Сергіївна

3

3

3

3

10.

Козодой Олеся Олександрівна

4

4

4

4

11.

Кононенко Альона Юріївна

5

4

5

5

12.

Кучер Єлизавета Вікторівна

5

4

5

5

13.

Магац Ірина Павлівна

4

3

3

3

14.

Мальчук Валерія Миколаївна

4

3

4

4

15

Махник Анастасія Миколаївна

4

3

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
3 березня 2019
Переглядів
509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку