18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Нестандартні домашні завдання з української мови 5 клас (розмальовки)

Про матеріал
Матеріал можна використовувати і як альтернативне домашнє завдання, так і як вид індивідуальної роботи на уроці.
Перегляд файлу

 

ЗАВДАННЯ:                                                   

1.     Речення записані правильно зафарбуй жовтим.

2.     Речення, яке містить помилки зафарбуй синім     .

 

 

 

Повторення вивченого в початкових класах  п1

 

                                                                                       ЛЕКСИКОЛОГІЯ     

ЗАВДАННЯ:                                                

1.     Червоним зафарбуй  однозначні слова  

2.     Жовтим зафарбуй багатозначні  слова.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Червоним зафарбуй словосполучення,  слова яких ужиті в прямому значенні.

2.     Жовтогарячим зафарбуй словосполучення,  слова яких ужиті в переносному значенні.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Синім зафарбуй малюнок з  синонімом до слова хата.

2.     Блакитним зафарбуй малюнок з  синонімом до слова думати.

3.     Зеленим зафарбуй малюнок з  синонімом до слова запашний.

4.     Салатовим зафарбуй малюнок з  синонімом до слова біда.

5.     Жовтим зафарбуй малюнок з  синонімом до слова говорити.

6.     Жовтогарячим зафарбуй малюнок з  синонімом до слова щирий.

7.     Фіолетовим зафарбуй малюнок з  синонімом до слова  швидко.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.        Синім   зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова  маленький.

2.        Червоним зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова праця.

3.        Жовтим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова  руйнує.

4.        Зеленим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова правий.

5.        Жовтогарячим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова високо.

6.        Коричневим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова день.

7.        Фіолетовим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова  багато.

8.        Сірим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова  тихий.

9.        Блакитним зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова  неук.

10.   Салатовим зафарбуй пір’їнку  з  антонімом до слова  говорити.


ЗАВДАННЯ:  

1.        Червоним  зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма листопад.

2.        Жовтим зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма ключ. 

3.        Сірим зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма коса. 

4.        Коричневим  зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма лютий .

5.        Фіолетовим зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма лисички. 

6.        Салатовим зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма пара. 

7.        Жовтогарячим зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма чайка  


ЗАВДАННЯ:  

1.        Червоним  зафарбуй тлумачення пароніма освітлена.

2.        Коричневим зафарбуй тлумачення пароніма освітлена.

3.        Жовтим  зафарбуй тлумачення пароніма  лічити.

4.        Жовтогарячим  зафарбуй тлумачення пароніма  лікувати.

5.        Салатовим зафарбуй листки, із тлумаченнями значення омоніма вистава.

6.        Зеленим  зафарбуй тлумачення пароніма виставка.

 

Будова слова. Словотвір.

ЗАВДАННЯ:  

1.        Червоним  зафарбуй пелюстки зі змінними словами.

2.        Жовтим зафарбуй пелюстки з незмінними словами . 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.        Синім форми слова веселий.

2.        Жовтим зафарбуй спільнокореневі  слова до  прикметника веселий . 

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.        Зеленим  зафарбуй спільнокореневі  слова до іменника  вода.

2.        Жовтим зафарбуй слова, які мають однаковий корінь зі словом вода, але не є спільнокореневими . 

 


ЗАВДАННЯ:  

1.        Червоним  зафарбуй  слова, які мають суфікс.

2.        Жовтим зафарбуй слова, які мають префікс. 

3.        Фіолетовим зафарбуй слова, в яких є і суфікс, і префікс.

4.        Синім зафарбуй слова, які складаються із кореня та закінчення.

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.        Червоним  зафарбуй слова, які складаються із закінчення та кореня.

2.        Жовтим зафарбуй слова, які складаються із закінчення, кореня та суфікса.

3.        Зеленим зафарбуй слова, які складаються із закінчення, кореня та префікса.

4.        Сірим зафарбуй слова, які складаються із закінчення, кореня, префікса та суфікса. 

5.        Синім  зафарбуй  слова, які складаються з нульового закінчення та кореня.

6.        Жовтогарячим зафарбуй  незмінне слова, які складаються з кореня та суфікса.

7.        Блакитним зафарбуй  незмінне слова, які складаються з  кореня префікса  та суфікса.

 


ЗАВДАННЯ:  

 

1.        Рожевим зафарбуй    слова, в префіксах яких слід вставити - з.

2.        Жовтогарячим  зафарбуй слова, в префіксах яких слід вставити - с.

3.        Зеленим зафарбуй слова, в префіксах яких слід вставити - і.

4.        Сірим  зафарбуй слова, в префіксах яких слід вставити - и.

5.        Синім  зафарбуй  слова, в префіксах яких слід вставити - е.

 

 


 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Розфарбуй рожевим кольором слова, в яких один склад.

2.     Розфарбуй жовтим  кольором слова, в яких два склади.

3.     Розфарбуй помаранчевим кольором слова, в яких три  склади.

4.     Розфарбуй червоним  кольором слова, в яких чотири склади.

 

           

 

 

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.     Розфарбуй жовтим  кольором  правильно  наголошені слова.

2.     Розфарбуй синім кольором  неправильно  наголошені слова.

 


 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Розфарбуй рожевим кольором  правильно перенесені слова з подовженням.

2.     Розфарбуй жовтим кольором неправильно перенесені слова з подовженням.

3.     Розфарбуй помаранчевим правильно перенесені слова з апострофом та знаком м'якшення.

4.     Розфарбуй червоним  кольором неправильно перенесені слова з апострофом та знаком м'якшення.

5.     Розфарбуй блакитним  кольором правильно перенесені слова з дз, дж

6.     Розфарбуй сірим  кольором правильно перенесені слова.

7.     Розфарбуй зеленим  кольором неправильно перенесені слова.

8.     В останній клітиночці постав собі оцінку  від 1 до 11.

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.     Розфарбуй жовтим  кольором слова, в яких   е / и можна перевірити наголосом.

2.     Розфарбуй синім кольором  слова, в яких   е / и неможна перевірити наголосом.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.     Розфарбуй жовтим  кольором слова, в яких на місці пропуску треба вставити е.

2.     Розфарбуй синім кольором  слова, в яких на місці пропуску треба вставити и.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Розфарбуй синім кольором слова,  які правильно перенесені з рядка в рядок.

2.     Розфарбуй жовтим  кольором слова, під час перенесення яких припустилися помилки.

3.     Траву розфарбуй зеленим.  

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Синім розфарбуй слова,  у яких дзвінкий уподібнюється до глухого.

2.     Червоним розфарбуй    слова,  у яких глухий уподібнюється до дзвінкого.

3.     Жовтогарячим розфарбуй слова, у яких твердий уподібнюється до м'якого.

4.     Рожевим зафарбуй слова, у яких дзвінкий уподібнюється до дзвінкого.

5.     Жовтим розфарбуй слова, у яких група глухих звуків, уподібнюється до подовженого глухого.

6.     Зеленим розфарбуй листочки..  

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Синім розфарбуй слова,  у яких спрощення не відбулося, бо це виняток.

2.     Червоним розфарбуй    слова, у яких спрощення не відбулося, бо це слова іншомовного походження.

3.     Жовтогарячим розфарбуй слова, у яких спрощення відбулося.

4.     Жовтим розфарбуй каченя.

ЗАВДАННЯ:  

1.     Синім розфарбуй слова,  у яких е у відкритому складі  може чергується з і в закритому: се – ло -- сіл

2.     Червоним розфарбуй    слова, у яких о у відкритому складі  може чергується з і в закритому: ко – ло -- кіл

3.     Зеленим розфарбуй слова з е в корені, після якого немає суфікса а/я , чергуватиметься з і чи и, якщо після кореня з'являється суфікс а/я: печу – випікаю.

4.     Жовтим розфарбуй слова з о в корені, після якого немає суфікса а/я , чергуватиметься з а, якщо після кореня з'являється суфікс а/я: котити – катати.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Зеленим розфарбуй слова,  у яких  у Місцевому відмінку останній приголосний кореня зміниться на – з.  

2.     Червоним розфарбуй слова,  у яких  у Місцевому відмінку останній приголосний кореня зміниться на – ц.

3.     Помаранчевим розфарбуй слова,  у яких  у Місцевому відмінку останній приголосний кореня зміниться на – с.

4.     Жовтим розфарбуй дієслова,  у яких  при зміні  відбувається чергування.

5.     Рожевим розфарбуй слова,  у яких  відбувається чергування  голосних.

ЗАВДАННЯ:  

1.     Зеленим розфарбуй фрази,  у слід вставити  – у.  

2.     Червоним  розфарбуй фрази,  у слід вставити  – в.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Синім розфарбуй фрази,  у слід вставити  – і.  

2.     Червоним розфарбуй фрази,  у слід вставити  – й.

3.     Помаранчевим розфарбуй фрази – винятки.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Фіолетовим розфарбуй пелюстки зі словами,  що можна вжити з префіксом - з.

2.     Червоним розфарбуй пелюстки зі словами,  що можна вжити з префіксом - с.

3.     Жовтим  розфарбуй пелюстки зі словами,  що можна вжити з префіксом

- зі.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.     Зеленим розфарбуй  частину тіла гусені зі словами,  у яких слід писати знак м'якшення  – ь.  

2.     Синім  розфарбуй  частину тіла гусені зі словами,  у яких не слід писати знак м'якшення  – ь.  

3.     Помаранчевим розфарбуй  частину тіла гусені зі словами,  у яких слід писати  два знаки м'якшення  – ь.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.       Синім розфарбуй  частину тіла равлика  зі словами,  у яких слід писати – ьо.  

2.       Жовтим  розфарбуй частину тіла равлика зі словами,  у яких слід писати 

йо.

 

Дит..ясла

Без..язикий

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Синім  розфарбуй частинку піраміди зі словом, у якому слід ставити апостроф після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї, що позначають 2 звуки.

2.      Червоним  частинку піраміди зі словом, у якому не слід ставити апостроф після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї, що позначають 1 звук.

3.      Зеленим розфарбуй частинку піраміди зі словом, у якому слід ставити апостроф після твердої р перед я, ю, є, ї, що позначають 2 звуки.

4.      Жовтогарячим частинку піраміди зі словом, у якому не слід ставити апостроф після м'якої  р перед я, ю, є, ї, що позначають 1 звук.

5.      Блакитним розфарбуй  частинку піраміди зі словом, у якому слід ставити апостроф після префіксів, що закінчуються  твердим приголосним перед я, ю, є, ї, що позначають 2 звуки.

6.      Рожевим  розфарбуй частинку піраміди зі словом-винятком, у якому слід ставити апостроф після к перед я, ю, є, ї, що позначають 2 звуки.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Синім  розфарбуй частинку риби зі словами, у якому приголосні подовжуються внаслідок збігу  приголосного префікса та кореня.

2.      Червоним  розфарбуй частинку риби зі словами, у якому приголосні подовжуються внаслідок збігу  приголосного кореня та суфікса.

3.      Зеленим розфарбуй частинку риби зі словами, у якому приголосні подовжуються внаслідок збігу  приголосного суфікса та суфікса.

4.      Жовтогарячим розфарбуй частинку риби зі словами, у якому приголосні подовжуються внаслідок збігу  приголосного складноскорочених слів.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Червоним  розфарбуй фрукт зі словами, у якому приголосні подовжуються в іменниках середнього роду з закінченням - я.

2.      Жовтим розфарбуй фрукт зі словами, у якому приголосні подовжуються в іменниках жіночого та чоловічого роду з закінченням - я.

3.      Фіолетовим розфарбуй фрукт зі словами, у якому приголосні подовжуються в іменниках жіночого роду в орудному відмінку однини.  

4.      Зеленим розфарбуй фрукт зі словами, у якому приголосні подовжуються в словах, утворених від дієслова лити.

5.      Рожевим розфарбуй фрукт зі словами, у якому приголосні подовжуються в прислівниках на  з  - ння, нню.

1. Оранжевим розфарбуй фрукт зі словами, у якому приголосні подвоюються в словах - винятках.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Червоним  розфарбуй частину черепахи з словами, які є  словосполученнями.

2.      Жовтим розфарбуй частину черепахи зі  словами, які є не є словосполученнями.

 

 

 

           ЗАВДАННЯ:  

1.      Червоним  розфарбуй частину споруди зі словосполученням з головним словом –       іменником.

2.      Зеленим розфарбуй частину споруди зі словосполученням з головним словом – займенником.

3.      Жовтим розфарбуй частину споруди зі словосполученням з головним словом – дієсловом.

4.      Коричневим розфарбуй частину споруди зі словосполученням з головним словом – прикметником.

5.      Жовтогарячим розфарбуй частину споруди зі словосполученням з головним словом \        – прислівником.

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.     Червоним розфарбуй частину кеглі зі словосполученням.  

2.     Зеленим розфарбуй частину кеглі  з реченням.

3.     Жовтим розфарбуй частину кеглі з набором слів, які не є реченням.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

    1. Червоним  розфарбуй частину крильця з реченням, у якому є і підмет, і присудок.                                                                       

1.      Зеленим розфарбуй частину крильця з реченням, у якому є  один підмет і  кілька

 

присудків.

2.      Жовтим розфарбуй частину крильця з реченням, у якому є присудок          і кілька підметів.

3.      Синім  розфарбуй частину крильця з реченням, у якому є або підмет, або  присудок.

 

 

ЗАВДАННЯ:                                                         

1.      Блакитним  розфарбуй небесне тіло з  питальними неокличним реченнями.

 

2.      Сірим розфарбуй небесне тіло зі  спонукальними неокличним реченнями.

3.      Жовтим розфарбуй небесне тіло  з розповідними неокличним реченнями.     

4.      Синім розфарбуй небесне тіло зі спонукальними  окличними реченнями.

                

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Фіолетовим   розфарбуй частину піраміди  з реченням, яке складається лише з  

головних членів речення (підмета та присудка).

 

2.      Зеленим розфарбуй частину піраміди  з реченням, яке складається з головних членів речення (підмета та присудка)  та додатка.  

3.      Жовтим розфарбуй частину піраміди  з реченням, яке складається з головних членів речення (підмета та присудка) та означення.         

4.      Червоним розфарбуй частину піраміди  з реченням, яке складається з головних

 

членів речення (підмета та присудка) та обставини.

5.      Жовтогарячим розфарбуй частину піраміди  з реченням, яке складається з  головних (підмета та присудка) та другорядних (додатка, означення, обставини) членів речення


 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Коричневим   розфарбуй частину комахи з реченням, якому відповідає схема:  

          ˷˷˷˷˷˷˷˷˷    _ _ _ _ _    ̳̳  ̳̳ ̳ ̳  ̳̳ ̳ ̳  ̳̳     ˷˷˷˷˷˷˷˷ ________   _  .  _ . _ . _ . _ .̳         

          

2.      Зеленим розфарбуй частину комахи з реченням, якому відповідає схема:

           _  .  _ . _ . _ . _    ,     _  .  _ . _ . _ . _      ̳̳ ̳ ̳  ̳̳ ̳̳ ̳ ̳̳  ̳ ̳ ̳  ̳̳ ̳    ˷˷˷˷˷˷˷˷˷     ________ .

3.      Жовтим розфарбуй частину комахи з реченням, якому відповідає схема: ˷˷˷˷˷˷˷˷˷ 

           ________     ̳  ̳̳  ̳̳ ̳ ̳  ̳̳  ̳̳  ̳̳ ̳ ̳ ̳ ̳     ˷˷˷˷˷˷˷˷˷     _ _ _ _ _ _  .  

4.      Рожевим розфарбуй частину комахи з реченням, якому відповідає схема:  

___________  ̳ ̳ ̳  ̳̳ ̳  ̳̳  ̳̳  ̳̳  ̳̳ ̳  ̳̳    _  .  _ . _ . _ . _  .  

5.      Жовтогарячим розфарбуй частину комахи з реченням, якому відповідає схема: 

   ̳ ̳  ̳̳ ̳  ̳̳  ̳̳  ̳̳  ̳̳ ̳  ̳̳     ˷˷˷˷˷˷˷˷˷ ________  _  .  _ . _ . _ . _  ̳  ̳ ̳̳  ̳ ̳  ̳ ̳  ̳̳̳  ̳̳  ̳̳ ̳̳     _______  ˷˷˷˷˷˷˷˷˷     .

 


 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Зеленим розфарбуй частину дерева  з реченням, у якому однорідні члени поєднані  за допомогою інтонації.

 

2.      Жовтим розфарбуй частину дерева  з реченням, у якому однорідні члени поєднані за допомогою сполучників.  

3.      Салатовим  розфарбуй частину дерева  з реченням, у якому однорідні члени поєднані за допомогою сполучників та інтонації.  

4.      Коричневим розфарбуй стовбур.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.      Зеленим   розфарбуй частину чашки з реченнями,  у якому при однорідних членах речення немає узагальнювального слова.          /розділові знаки опущено/

2.      Жовтим розфарбуй частину чашки з реченням, у якому  при однорідних членах речення є узагальнювальне слово,  і воно стоїть перед ними.         /розділові

знаки опущено/

 

3.      Червоним   розфарбуй частину чашки з реченням, у якому  при однорідних членах речення є узагальнювальне слово,  і воно стоїть після  них.  /розділові знаки опущено/

 


 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Жовтим розфарбуй частину чашки з реченням, у якому правильно розставлено розділові знаки  при однорідних членах речення.  

2.      Червоним   розфарбуй частину чашки з реченням, у якому неправильно розставлено розділові знаки  при однорідних членах речення.  

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Синім розфарбуй частину метелика з реченням,  у якому немає звертання. /розділові знаки опущено/

2.      Жовтим розфарбуй частину метелика з реченням,  у якому є непоширене звертання.

3.      Червоним розфарбуй частину метелика з реченням,  у якому є поширене звертання. /розділові знаки опущено/

4.      Зеленим розфарбуй частину метелика з реченням,  у якому два звертання. /розділові знаки опущено/

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Жовтим розфарбуй частину мушлі з реченням, у якому  правильно  розставлено розділові знаки в реченнях зі звертанням.

2.      Сірим   розфарбуй частину мушлі з реченням, у якому неправильно розставлено розділові знаки в реченнях зі звертанням.

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Зеленим   розфарбуй парасольку з реченнями,  у якому є вставне слово, що  виражає впевненість. /розділові знаки опущено/

2.      Жовтим розфарбуй парасольку з реченнями,  у якому є вставне слово, що виражає невпевненість. /розділові знаки опущено/

3.      Червоним   розфарбуй парасольку з реченнями,  у якому є вставне слово, що виражає почуття./розділові знаки опущено/

4.Фіолетовим розфарбуй парасольку з реченнями,  у якому є вставне слово, що указує на джерело думки. /розділові знаки опущено/

5.      Сірим розфарбуй парасольку з реченнями,  у якому є вставне слово, що вказує на порядок викладу думок. /розділові знаки опущено/

6.      Жовтогарячим розфарбуй парасольку з реченнями,  у якому є вставне слово, що означає  слова ввічливості. /розділові знаки опущено/


 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ:  

1.      Зеленим розфарбуй частину паркану, на якому розташувалось просте речення /розділові знаки опущено/.

2.      Жовтим розфарбуй частину паркану, на якому розташувалось складне речення, поєднане сполучниковим зв’язком /розділові знаки опущено/.

3.      Червоним   розфарбуй частину паркану, на якому розташувалось складне речення, поєднане безсполучниковим зв’язком /розділові знаки опущено/.

 

ЗАВДАННЯ:  

 

1.      Сірим розфарбуй частину пейзажу зі складним реченням,  у якому правильно розставлені розділові знаки.

2.      Синім  розфарбуй частину пейзажу зі складним реченням,  у якому  

неправильно  розставлені розділові знаки.  

 

3.      Решту малюнка розфарбуй за власним  смаком.

 

 

ЗАВДАННЯ:  

ПОЄДНАЙ СХЕМУ З РЕЧЕННЯМ.

1.      Рожевим розфарбуй частину квітки, на якій міститься речення, котре відповідає схемі  -  А : « П ».     

2.      Жовтим розфарбуй частину квітки, на якій міститься речення, котре відповідає схемі  -  А : « П? »    

3.      Червоним   розфарбуй частину квітки, на якій міститься речення, котре відповідає схемі  -  А : « П! ».    

4.      Фіолетовим розфарбуй частину квітки, на якій міститься речення, котре відповідає схемі  -  « П », - а.   

5.      Сірим розфарбуй частину квітки, на якій міститься речення, котре відповідає схемі  -   « П ?» - а.

6.      Жовтогарячим розфарбуй частину квітки, на якій міститься речення, котре відповідає схемі  -  « П ! » - а.   

7.      Листочки розфарбуй зеленим.


51

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Прокопенко Алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Андреєва Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Смирнова Ріта В'ячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Божемовська Наталія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Марченко Світлана
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 2 відгука
pdf
Додав(-ла)
Волкова Тетяна
Додано
25 липня 2019
Переглядів
7058
Оцінка розробки
4.8 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку