2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Пам'ятки до уроків математики

Про матеріал
 • Для учнів 3 класу
 • До уроків математики
 • За робочими зошитами С.О.Скворцової
 • Узагальнюючі схеми
 • Алгоритми
 • Формули
 • Еталони
Перегляд файлу

 

 

 

Щоб додати (відняти) число частинами, треба:

 1.  подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків;
 2.  по черзі додати (відняти) ці доданки.

26+19=45  26+19=45

    10   9         14  5

61-32=29   61-32=29

   30   2       31  1

 

 

Задача на знаходження остачі

    

Задача на знаходження зменшуваного

Задача на знаходження відємника

    


Задача на конкретний зміст дії множення

(на знаходження добутку)

По 4 взяти 3 рази

4 ∙ 3=12

 

Обернені

          

12 : 4 = 3     12 : 3 = 4

Задача 1

Розвязання

1) + = ()-витратили

2) - = ()-залишилося

 

Задача 2

Розвязання

1) + = ()-було

2) - = ()-залишилося


Задача 1

Розвязання

1) + = ()-витратили

2) + = ()-стало

 

Задача 2

Розвязання

1) + = ()-було

2) + = ()-стало

Задача б

Розвязання

1 спосіб

1) + = ()- І і ІІ

2) - = ()- ІІІ

2 спосіб

- - = ()

Сума – І – ІІ = ІІІ

 

Частинами

26+19=45  26+19=45

    10   9         14  5

    61-32=29  61-32=29

   30   2     31  1

Порозрядно

   26  +  19 = 45     61   -   32 = 29

20  6   10  9        50  11   30  2

Округленням

  26+19=26 + 20 – 1 = 45

  61- 37=61 – 40 + 3 = 24

Аналіз     Синтез

Від невідомого до відомого

Від відомого до невідомого

Від запитання до числових даних

Від числових даних

до запитання

Прямокутника

Р = а + а + в + в

Р = а ∙ 2 + в ∙ 2

Р = (а + в) ∙ 2

Квадрата

Р = а+а+а+а

Р = а ∙ 4

2

Числа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...

можна поділити на 2. Це — парні числа.

Числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ...

не можна поділити на 2.

Це — непарні числа.

5

парне число ∙ 5 =  _0

непарне число ∙ 5 =  _5

9

а ∙ 9 = а ∙ 10 - а

Сума цифр, якими записані результати добутків у таблиці множення числа 9, дорівнює 9.

Число десятків у результаті менше від другого множника на 1.

 

 

0

 

 

1

 

10

 

Радіус кола — відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою його точкою.

 

Діаметр кола — відрізок, який сполучає дві точ­ки кола і проходить через його центр.

Діаметр складається з двох радіусів.

 

ШАБЛОНЫ РАМОК ДЛЯ ТЕКСТА ДЕТСКИЕШАБЛОНЫ РАМОК ДЛЯ ТЕКСТА ДЕТСКИЕ

 

Рівність, яка містить змінну, називають рівнянням.

 

Розв'язати рівняння — це означає знайти числове значення змінної, за якого рівняння перетворюється на істинну числову рівність.

 

 

Читаю рівняння з назвами компонентів.

Х + 15 = 27

 

 

 

Перший доданок – х

Другий доданок – 15

Значення суми - 27

Визначаю, який компонент невідомий.

 

Х це невідомий доданок

Згадую, як знайти невідомий компонент.

Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок

Виконую відповідну арифметичну дію.

 

 Х = 27 - 15

             Х = 12

 

Виконую перевірку: підставляю знайдене значення замість змінної та визначаю, чи буде при цьому рів­ність істинною.

 

12 + 15 = 27

 

Роблю висновок про те, чи правильно розв'язане рівняння.

 

27 = 27

В.: х = 12

 

 


ШАБЛОНЫ РАМОК ДЛЯ ТЕКСТА ДЕТСКИЕШАБЛОНЫ РАМОК ДЛЯ ТЕКСТА ДЕТСКИЕПам'ятка

Розв'язування рівнянь, у яких права частина є числовим виразом

 

1. З'ясуй, чим відрізняється дане рівняння від простого.

 

Х + 15 = 67 – 45

 

 

2. Заміни числовий вираз, розташований справа від зна­ка рівності, його значенням.

 

Х + 15 = 67 – 45

 

Х + 15 = 22

3. Розв'яжи одержане рівняння.

Х = 22 – 15

Х = 7

 

4. Виконай перевірку.

7 + 15 = 67 – 45

22 = 22

В.: х = 7

Пам'ятка

Розв'язування рівнянь, у яких один із компонентів є числовим виразом

 

1. З'ясуй, чим відрізняється дане рівняння від простого.

 

Х + 3 5 = 35

 

 

2. Заміни числовий вираз його значенням.

 

 

Х + 3 5 = 35

 

Х + 15 = 35

 

3. Розв'яжи просте рівняння.

 

 

Х = 35 – 15

Х = 20

 

4. Виконай перевірку.

Х + 3 5 = 35

35 = 35

В.: х = 20

ШАБЛОНЫ РАМОК ДЛЯ ТЕКСТА ДЕТСКИЕПам'ятка

 

Рівняння, у яких один із компонентів — вираз зі змінною

 

Визначаю, яка дія виконується останньою. Згадую, як називають компоненти цієї дії.

 

 

          2      1

32 16 : n = 30

Читаю ліву частину рівняння з назвами компонентів.

Визначаю, до складу якого компонента входить змінна, — це невідомий компонент.

 

 

                          Х

32 16 : n = 30

 

              Відємник

 

Згадую правило.

Від’ємник знаходиться дією віднімання: від зменшуваного відняти різницю.

Знаходжу, чому дорівнює неві­домий компонент.

16 : n = 32 30

16 : n = 2

              

Розв'язую просте рівняння.

 

n = 16 : 2

n = 8

Виконую перевірку

32 – 16 : 8 = 30

30 = 30

В.: n = 8

ШАБЛОНЫ РАМОК ДЛЯ ТЕКСТА ДЕТСКИЕ

Пам'ятка

Розв'язування рівнянь на основі властивості рівності

 

1. Читаю вираз, поданий у лівій частині рівняння. Визначаю відомий компонент.

2. Замінюю число у правій частині рівняння виразом з тим самим відомим компонентом.

3. Порівнюю математичні вирази, записані в правій і лівій частинах рівняння. Якщо між математичними виразами, які містять спільний компонент, стоїть знак рівності, то й інший компонент у них також однаковий.

4. Записую відповідь.

Урок математики у 2 класі з використанням інтерактивних техн…

 1.    Читання рівняння

 

32 – 16 : n = 17 + 13

 1.    Визначаємо вид рівняння (ускладнене чи просте)

 

ускладнене

 1.    Визначаємо місце ускладнення без змінної

 

32 – 16 : n = 17 + 13

 1.    Спрощуємо ускладнення без змінної

 

32 – 16 : n = 30

 1.    Встановлюємо порядок виконання дій. Робимо акцент на останній дії

 

      2      1

32 16 : n = 30

 1.    Визначаємо, яким компонентом є вираз зі змінною. Умовне позначення виразу зі змінною

 

            х

32 16 : n = 30

 

     Відємник

 1.    Застосовуємо правило знаходження невідомого компонента

 

Від’ємник знаходиться дією віднімання: від зменшуваного відняти різницю.

 1.    Зліва записуємо компонент зі змінною. Справа виконуємо обчислення

 

16 : n = 32 – 30

 1.    Отримуємо просте рівняння.

 

16 : n = 2

 1. Розв’язуємо його

 

n = 16 : 2

n = 8

32 – 16 : 8 = 17 + 13

             30 = 30

Відповідь: n = 8

Cartoon Analogue ClockOld-Fashioned Brass Alarm Clock - Royalty Free Clipart Picture1 с

1 хв = 60 с

1 год = 60 хв

1 доба = 24 год

1 тиждень = 7 діб

1 міс. ≈ 4 тижні

1 рік = 12 міс.

 

Половина — це одна із двох рівних частин цілого.  У цілому дві половини.

 

Щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину:

     

 

 

Будильник человеку не враг - 37, 2002 Computerworld Россия Издательство "Открытые системы"Весы диета выбор или ожирение - векторный клипарт / векторное изображение

 

Чим на більше число рівних частин розділили ціле, тим менша величина однієї такої частини.

 1. 1

2     6 

  

 

Якщо кількість рівних частин у цілому збільшиться, то величина однієї частини, навпаки, зменшиться.

Знаходження частини від цілого

Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому.

Знаходження цілого за його частиною

Щоб знайти ціле за величиною однієї з його рівних частин, треба величину частини помножити на кількість  рівних частин у цілому.

 

 

 

Процес роботи

 

Короткий запис задачі в таблиці

 Довжина                               Маса

Місткість

 

Короткий запис                          Схема

Пам'ятка

План розв'язування

 

 1. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в першому випадку.
 2. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в другому випадку.
 3. Знаходжу суму загальних значень, відповідаю на за­питання задачі.

 

 

Короткий запис                          Схема

 

Пам'ятка

План розв'язування

 

 1. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в одному з випадків.
 2. Знаходжу дією віднімання значення загальної величи­ни в другому випадку.
 3. Знаходжу дією ділення значення величини 1 одиниці.

 

Короткий запис                          Схема

Пам'ятка

План розв'язування

 

 1. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в першому випадку.
 2. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в другому випадку.
 3. Знаходжу різницю загальних значень, відповідаю на запитання задачі.

Clipart Of Lips 

Royalty-free Anatomy Clipart Picture of a Human Brain - Black and White Version by Open Clip Art #17718Ключ Шестигранник графические заготовки Загрузить 1 000 clip arts (Страница 34) - ClipartLogo.com!?

 

 

 

 

 1.                 Прочитати задачу

 

 1.                 Визначити структурні елементи задачі:
 •                                                      умову
 •                                                      запитання
 1.                 Виписати ключові слова

 

 1.                 Записати навпроти числові данні

 

 1.                 Позначити шукане знаком питання

 

 1.                 Скласти схему

 

 1.                 Розв’язати

 

 1.                 Записати відповідь

Рисунок на тему математика


Пам'ятка

План розв'язування

 

 1. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в першому з випадків.
 2. Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в другому випадку.
 3. Знаходжу суму (+), різницеве (-) або кратне (:) відношення загальних значень.

 

 

 

Пам'ятка

План розв'язування

 

1) Знаходжу дією множення значення загальної величи­ни в одному з випадків.

3) Знаходжу дією ділення значення величини 1 одиниці.


 

 1.            Запиши в таблиці (в короткому записі задачі) лише числові дані. ()
 2.            Познач шукане число змінною та запиши змінну в таб­лиці. (? х)
 3.            Запиши в порожніх клітинках таблиці вирази.
 4.            Склади рівняння, розв'яжи його.

 

 

За 1

К-ть

Загальна

І

ІІ

х

х

 

+ х =

Наприклад:

 

За 1

К-ть

Загальна

І

2

3

2 ∙ 3

ІІ

х

4

х ∙ 4

2 ∙ 3 + х ∙ 4 = 26

 

 

 

Сотні

Десятки

Одиниці

 

 

Усне додавання та віднімання

 

 

Пам'ятка 1

Додавання і віднімання

 

1. Замінюю кожне число однаковими більшими розрядними одиницями.

2. Додаю/Віднімаю числа розрядних одиниць.

3. Подаю результат в одиницях.

 

Наприклад:

 

340+520=34д.+52д.= 86д.= 860

 

480 - 360=48д. - 36д.= 12д.= 120

 

 

Пам'ятка 2

Множення і ділення на одноцифрове

 

1. Замінюю кругле число десятками (сотнями)

2. Множу/Ділю число десятків (сотень) на одноцифрове число, одержую десятки (сотні)

3. Результат записую в одиницях.

 

 

Наприклад:

20∙4=2д.∙4=8д.=80     200∙4=2д.∙4=8д.=800

80:4=8д.:4=2д.=20             800:4=8д.:4=2д.=200

 

Пам'ятка 3

Ділення круглого числа на кругле

 

1.  Замінюю круглі числа десятками (сотнями)

2. Ділю десятки (сотні), одержую число без найменування.

 

Наприклад:

60: 30=6д.: 3д.=2

600: 300=6с.: 3с.=2

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятка

Множення/ділення на кругле число

 

  1. Замінюю другий множник/дільник добутком (∙) розрядної одиниці та числа.

 

2. Множу/ділю на число/розрядну одиницю.

 

3. Множу/ділю одержаний результат на інший множник

 

Наприклад:

 

3 ∙ 50 = 3 ∙ (5 10) = (3 ∙ 5) ∙ 10 = 15 ∙ 10 =150

 

 

 

450:50 = 450:(105) = (450:10): 5 = 45:5 = 9

 

 

 

 

 

 

Пам'ятка 1

Множення та ділення

на 10 і на 100

 

 

Пам'ятка 2

Множення круглих чисел

 

Пам'ятка 3

Ділення круглих чисел(підбором)

 

80 : 2 = 40,    так як   40 2 = 80

80 : 20 = 4,    так як   4 20 = 80

 

 

 

 

 

 


Одиниці вимірювання довжини: 1 кілометр

Одиниці вимірювання маси: 1 грам, 1 тонна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 ВИД    2 ВИД

 

 

 

 

 

1множ.

2множ.

Добут.

 

 

1множ.

2множ.

Добут.

 

…1

К-ть

час

Зага-льна …

 

 

…1

К-ть

час

Зага-льна …

І

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

?

 

ІІ

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( : ) =   або

: ( : ) =

 

 

 

 

MyPage

1) : = (рази)

2) : =

 

 

 

  3 ВИД    4 ВИД

 

 

 

 

 

 

 

1множ.

2множ.

Добут.

 

 

1множ.

2множ.

Добут.

 

…1

К-ть

час

Зага-льна …

 

 

…1

К-ть

час

Зага-льна …

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

?

 

ІІ

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( : ) =   або

: ( : ) =

Учитель Татьяна Писаревская Клипарты на прозрачном фоне для презентаций 

 

 

1) : = (рази)

2) : =

 

 

 

 

  5 ВИД    6 ВИД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1множ.

2множ.

Добут.

 

 

1множ.

2множ.

Добут.

 

…1

К-ть

час

Зага-льна …

 

 

…1

К-ть

час

Зага-льна …

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

?

 

ІІ

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смайлики, картинка 25484( ) : =

 

 

 

1) : = (рази)

2) : =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а : b = c (ост. r)

неповна частка остача

r <b

Остача має бути меншою, ніж дільник

 

c b + r = а

(а+b)∙c=аc+bc

 

(а+b):c=а:c+b:c

c = 0

 

, -

1_,1_ - ?

 

 

 

Розвязання

 

 

: : =

1_,1_ -

,    - ?

 

 

Розвязання

 

=

1_,1_ -

, ?_ -

 

 

Розвязання

 

: : =

 

1_,1_ -

?_, -

 

 

Розвязання

 

: : =


 

Пр.праці

Час

Заг.вир.

І

 

 

ІІ

 

 

І і ІІ

?

?

 

Розвязання

 

 1.   + = - спільна продуктивність праці

 

 1.   : = - час спільної роботи

 

 

 

Пр.праці

Час

Заг.вир.

І

 

 

ІІ

 

 

І і ІІ

?

?

Розвязання

 1.  + = - спільна

             продуктивність праці

 1. = - спільний

              загальний виробіток

 

 

Пр.праці

Час

Заг.вир.

І

?

 

 

ІІ

?

 

 

І і ІІ

?

Розвязання

1) : = - спільна

             продуктивність праці

2) - = - продуктивність

              праці І або ІІ

Спосіб на основі залежності значення добутку (частки) від зміни множника (дільника)

а:5:102

а:50:1002

 

а510:2

а50100:2

а:25:1004

 

а25100:4

Спосіб множення на основі правила множення числа на суму

 

а11=а(10+1)=а10+а

 

а101=а(100+1)=а100+а

 

Спосіб множення на основі правила множення числа на різницю

 

а9=а(10-1)=а10-а

 

а99=а(100-1)=а100-а

 

0LIK.RU &Vcy;&iecy;&rcy;&scy;&icy;&yacy; &dcy;&lcy;&yacy; &pcy;&iecy;&chcy;&acy;&tcy;&icy; &Fcy;&ocy;&ncy;&ycy; &dcy;&lcy;&yacy; &shcy;&kcy;&ocy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &pcy;&ocy;&rcy;&tcy;&fcy;&ocy;&lcy;&icy;&ocy; &icy; &tcy;&vcy;&ocy;… 

 

 1. Перетворюю нерівність на рівняння

45 – х < 18

 

45 – х = 18

 1.   Розв’язую отримане рівняння

 

х = 45 – 18

х = 27

 1.           Записую корінь рівняння та його сусідів

менше 27 більше

 

…, 26, 27, 28, …

 1.            Підставляю в нерівність попереднє число

45 – 26 < 18

19 < 18

хибна

4. Підставляю в нерівність наступне число

45 – 28 < 18

17 < 18

істина

 1.          Розв’язком рівняння є числа більші за 27

 

Відповідь: х > 27

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гонтаренко Наталія Василівна
  Мега-супер матеріал. Низький уклін автору.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
30 червня 2018
Переглядів
5194
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку