Підсумкові к/р з української літератури для 9 класу. Не мої

Про матеріал

На допомогу вчителеві.Підсумкові к/р з української літератури для 9 класу. Не мої

.

Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота /9 клас/

I семестр

Усна народна творчість. Давня література. Нова українська література

ПІБ (учня /учениці)____________________________________ Клас__________________

Варіант 1

У завданнях 1—6 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

 1. Визначте жанр твору «Цвіте терен, цвіте терен».
 • А Родинно-побутова пісня  В козацька пісня
 • Б балада  Г суспільно-побутова пісня
  1. Укажіть твір, із якого взято уривок:

Де общеє добро в упадку,

Забудь отця, забудь і матку,

Лети повинность ісправлять...

 • А «De libertate»  В «Слово о полку Ігоревім»
 • Б «Ой летіла стріла»  Г «Енеїда»
 1. Оберіть правильне твердження.
 • А Баладі властиві такі ознаки: незвичайність подій, гострота у вирішенні конфлікту.
 • Б Баладі властиві такі ознаки: наявність казкових елементів, виконання речитативом.
 • В Баладі властиві такі ознаки: розповідають про реальні події, мають велику кількість персонажів.
 • Г Баладі властиві такі ознаки: похмурий колорит, виконання гуртовим багатоголоссям.
 1. Укажіть, що не є ознакою романтизму.
 • А віра в силу розуму  В символізм
 • Б фатальність  Г іронічність
 1. Визначте художній засіб, використаний у рядку:

Де плаче сестриця,

Там слізок криниця.

 • А метафора  В гіпербола
 • Б епітет  Г порівняння
 1. Згадайте, коли відбуваються події в «Слові о полку Ігоревім».
 • А ХІ ст.  В XIII ст.
 • Б XII ст.  Г XIV ст.

Завдання 7—9 на встановлення відповідності.

 7. Установіть відповідність між назвою та жанром твору.

 

 

Назви творів

 

Жанр

1

«Енеїда»

А

повість

2

«Пан та Собака»

Б

байка

3

«Дивлюсь я на небо...»/ триптих «Небо»

В

поема

4

«Маруся»

Г

балада

 

 

 

Д

романс

 1. Установіть відповідність між творами та цитатами.

Твори Цитати

 • 1 «Енеїда» А «Так славнії полки козацькі

Лубенський, Гадяцький, Полтавський

В шапках, було, як мак, цвітуть.

Як грянуть, сотнями ударять,

Перед себе списи наставлять,

То мов мітлою все метуть...»

 • 2 «Маруся» Б «Мій батько так казав: «З панами добре жить,

Водиться з ними хай тобі господь поможе,

Із ними можна їсти й пить, А цілувать їх — крий нас боже!»

 • 3 «Вовк і Огонь» В «Тілько великим грішникам часто і даром проходить, а маленьким

грішникам такого задають бешкету, що і старикам невпам'ятку».

 • 4 «Наталка Полтавка»         Г «Співає пташка, і ніхто

Не взяв її в примітку!

Співа співець — ніхто йому

З душі не кине квітку!»

Д  «— У вас, у жінок, усе з очей. Чи дитина змерзла на холоді, чи дитині душно в хаті, ви кажете: з очей; голодна, їсти просить — з очей, наївшись, не хоче — і то з очей; чи засміялась, чи зажурилась, чи сіла, чи встала — усе з очей, усе про все у вас очі. А що очі можуть зробити? Нічого; дивляться собі на світ божий та й годі. Рукою чоловікові біду зробиш, а язиком ще й гіршу, а очі нічому не привинні».

 1. Установіть відповідність між героями та характеристиками.

Герої Характеристики

 •   1 Маруся А «— Наука — теє-то як його — в ліс не йде; письменство не єсть преткновеніє ілі поміха ко вступленію в законний брак. Я скажу за себе: правда, я — теє-то як його — письменний, но по благості Всевишнього єсмь чоловік, а по милості дворян — возний, і живу хоть не так, як люди, а хоть побіля людей; копійка волочиться і про чорний день іміється. Признаюсь тобі, як приятелю, буде чим і жінку — теє-то як його — і другого кого годовати і зодігати...»
 • 2 Микола Б «Прямий, як сосна, величавий,

Бувалий, здатний, тертий, жвавий...»

 •   3 Сирота В «Се ти, бачивши її очі або щоки і що вона во всім собою красивенька. та й хвалиш її; а я не про її тіло, я кажу про її душу. Яка-то вона тихая, слухняная; бога небес­ного зна, і любить, і боїться прогнівить його; нас шанує і бережеться якомога, щоб ні в чім нас не прогнівити. Жалослива не то що до чоловіка, та аж до манісінької комашечки. Худа ніякого і по духу не зна і боїться самої думки об нім. Яка сама добра і незлобна, так і про усіх дума, усякому повірить: і бог її сохранив, що вона тебе, а не кого ледачого полюбила; з другим би пропала на віки вічнії.»
 • 4 Тетерваковський        Г «Один собі живу на світі, як билинка на полі; сирота — без роду, без племені, без талану і без­ приюту.

Що робить — і сам не знаю».

Д «Кохаюся з лихом, привіту не знаю

І гірко, і   марно свій вік коротаю,

І в горі спізнав я, що тільки одна —

Далекеє небо — моя сторона»

 1. Визначте ключове слово, яке несе ідейне навантаження всього твору та пропущене в уривку тексту:

Байдуже смерті, мужик то чи цар, —

Все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь1

Той, в кого ...як чистий кришталь.

(Відповідь запишіть словом у відповідній граматичній формі.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Доведіть або спростуйте думку В. Шевчука про те, що «... епохальними творами, які для самооздоровлення нації мали виняткову вагу...» є «Енеїда» та «Історія русів».
 2. Розкрийте проблему авторства «Слова про похід Ігорів».

Бали________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота /9 клас/

I семестр

Усна народна творчість. Давня література. Нова українська література

ПІБ (учня /учениці)____________________________________ Клас__________________

Варіант 2

У завданнях 1—6 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

 1. Визначте жанр твору «Ой на горі вогонь горить».
 • А Козацька пісня   В балада
 • Б родинно-побутова пісня  Г суспільно-побутова пісня
  1. Укажіть твір, із якого взято уривок:

... зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

 • А «De libertate»     
 • Б  «Ой летіла стріла»
 • В «Слово про похід Ігорів»
 • Г «Енеїда» 

3. Оберіть правильне твердження.

А У родинно-побутових піснях розповідається про кохання, сімейне життя.

Б У родинно-побутових піснях величають господаря і господиню.

В У родинно-побутових піснях завжди є метаморфози.

Г У родинно-побутових піснях завжди розповідається про нерозділене кохання.

 1. Укажіть, що не є ознакою українського сентименталізму.

А розвінчування антигуманної моралі панівних верств суспільства

Б колоритні описи народних звичаїв, обрядів, одягу

В ідеалізація героїв

Г психологізм

 1. Визначте художній засіб, використаний у рядку:

Та вже ж твій син оженився,

Та взяв собі паняночку,

В чистім полі земляночку.

А метафора В гіпербола

Б епітет  Г порівняння

 1. Згадайте, хто допоміг утекти з полону Ігореві («Слово о полку Ігоревім»).

А Кончак В Гзак

Б Святослав Г Овлур

Завдання 7—9 на встановлення відповідності.

 1. Установіть відповідність між назвою та жанром твору.

Назви творів Жанр

1 «Наталка Полтавка» А повість

2 «Маруся» Б байка

3 «Рибалка» В драма

4 «Ведмежий суд» Г  балада

Д  романс

 

 1. Установіть відповідність між творами та цитатами.

Твори Цитати

1 «Енеїда»         А «Любов к отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть,

Там грудь сильніша од гармат,

Там жизнь — алтин, а смерть — копійка,

Там лицар — всякий парубійка,

Козак там чортові не брат».

2 «Маруся»                 Б «Той дурень, хто дурним іде панам служити,

                                                А більший дурень, хто їм дума угодити!».

3 «Пан та Собака»        В «І ви бога не боїтесь так говорити о своїх рідних? Хіба родителей почитати треба за їх одежу? Хіба не треба її уважати уже за те, що вона стара і ста­росвітських держиться обрядів?.. От які тепер синки на світі!».

4 «Човен»          Г «Боже милосердний! Отець наш небесний! І усе се, що тільки є на землі, у воді, під небесами, се усе ти тільки по єдиному милосердію своєму для чолові­ка створив єси? А він, сеє мізернеє созданіє, ся билина, ся пиль і порошина, чи він же тобі благодарить?»

                                       Д «Да як заховаться? Не можна ж вік цілий

Пробути з собою, одним.

Прощай, мій покою, пускаюсь у море!»

 1. Установіть відповідність між героями та характеристиками.

Герої Характеристики

1 Рибалка          А «— Але! Мабуть, чи не з слободи! Він з города, він свитник, коли чула. Та що вже за завзятий! Вже де появиться, то усі дівчата коло нього. І танцювати, і жартувати, не узяв його біс. Та й красивий же! Бач, як вихиляється, за тин держачись! Спина так і гнеться, неначе молодий ясенок, а з виду як намальо­ваний: очі йому як зірочки, а патли так і мотаються: бач по-купечеському...»

2 Василь Б «Прямий, як сосна, величавий,

Бувалий, здатний, тертий, жвавий...»

3 Еней В «Що рибка смик — то серце тьох!..

Серденько щось ... віщує:

Чи то журбу, чи то переполох,

Чи то коханнячко?.. Не зна він — а сумує!..»

4 Петро Г «Один собі живу на світі, як билинка на полі; сирота — без роду, без племені,

без талану і без приюту. Що робить — і сам не знаю».

 Д «Я бідний був тогді і любив Наталку без всякой надежди. Тепер, наживши кровавим потом копійку, спішив, щоб багатому Терпилові показатись годним його дочки; но вмісто багатого батька найшов мать і дочку в бідності і без помощі».

 1. Назвіть ім'я головної героїні, іменем якої названо сентиментальну повість. (Відповідь запишіть словом у відповідній граматичній формі.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Чи можна назвати повість М. Гоголя «Тарас Бульба» актуальною для сьогодення? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Чи могла б Наталка бути взірцем для молоді XIX століття?»

Бали_________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота /9 клас/

II семестр

Нова українська література

ПІБ (учня /учениці)____________________________________ Клас__________________

Варіант 1

У завданнях 1—6 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

 1. Згадайте твір Т. Шевченка, який дав життя афоризму «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля».

А «І мертвим, і живим...» В «Кавказ»

Б «Гайдамаки» Г «Сон (У всякого своя доля...)»

 1. Укажіть твір, який Т. Шевченко присвятив Якову де Бальмену.

А «Мені однаково...» В «До Основ'яненка»

Б «Кавказ»  Г «Катерина»

 1. Продовжте визначення: «Сарказм — це...».

А замаскована насмішка  В викривальна, особливо дошкульна насмішка

Б м'яка карикатура  Г сатиричний, переносно-смішний малюнок

 1. Згадайте ім'я, яке дали повстанці Яремі («Гайдамаки»),

А Гонта В Залізняк

Б Галайда Г Титар

 1. Визначте, чий це портрет («Інститутка»): «Що за хороша з лиця була! І в кого вона така вдалася! Здається, і не змалювати такої кралі!..».

А Устини В Катрі

Б панночки  Г панночки із сусіднього маєтку

 1. Укажіть композиційну особливість, якої не має повість «Інститутка».

А Кульмінація на початку твору  В розлога, докладна експозиція

Б розгортання двох сюжетних ліній  Г дуже виразна кульмінація твору

Завдання 7—9 на встановлення відповідності.

 1.       Установіть відповідність між рядками твору П. Куліша «Чорна рада» й персонажем:

1 Тур 

2 Шраменко

3 Сомко

4 Шрам

 

 

 

 

 

 

А .. .не сидів би у своїй парафії, чуючи, як ллється рідна йому кров за безбожний глум поль­ських консистентів... над українцями, за наругу католиків і уніатів над греко-руською вірою

Б ...тільки похитувавсь, гладячи черево; а щоки — як кавуни: сміявсь од щирого серця. Така була в його вдача

В Він добрий був син і щирий козак; лучче йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти

Г ...високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи

Д ...здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан ізвисали; очі так і грають, а чорні, густі брови аж геть піднялись над тими очима...


 1.   Установіть відповідність між роками та подією у житті Т. Шевченка.

1 1838 р.    А надруковано збірку «Кобзар»

2 1840 р.    Б арешт Т. Шевченка в Києві

3 1846 р.    В викуп із кріпацтва

4 1847 р.    Г повернення поета із заслання

Д участь у Кирило-Мефодіївському братстві

 1. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

1 Гіпербола       А Доборолась Україна

До самого краю

2 Метонімія      Б Настане суд, заговорять

І Дніпро, і гори!

3 Персоніфікація   В І потече сторіками

Кров у синє море...

4 Антоніми      Г Не дуріте самі себе,

Учітесь, читайте...

Д Нема пекла, ані Раю.

   Немає й Бога, тілько я!

 1. Назвіть головну сюжетну лінію роману П. Куліша «Чорна рада». (Відповідь запишіть словом  у відповідній граматичній формі.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.     Чи погоджуєтеся ви з думкою Єжи Єнджеєвича, що Шевченко — єдиний у світовій історії поет, творчість якого мала такий потужний вплив на співвітчизників і який був геніальним організатором свідомості свого народу? Відповідь аргументуйте.
 2.   Наслідуючи Марка Вовчка, напишіть невелике «народне оповідання» на матеріалі сьогодення.

Бали__________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота /9 клас/

II семестр

Нова українська література

ПІБ (учня /учениці)____________________________________ Клас__________________

Варіант 2

У завданнях 1—6 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

 1. Згадайте твір Т. Шевченка, який належить до жанру послання.

А «Мені однаково...»  В «До Основ'яненка»

Б «Кавказ»  Г «Катерина»

 1.  Укажіть твір, який Т. Шевченко присвятив Василеві Жуковському.

А «Мені однаково...»  В «Сон (У всякого своя доля...)»

Б «Кавказ»  Г «Катерина»

3) Продовжте визначення: «Гротеск — це художній прийом, який заснований на...».

А явному спотворенні зображуваного  В яскравому прикрашанні зображуваного

Б навмисному приховуванні зображуваного                 Г ліричному оспівуванні зображуваного

4) Визначте вірш Т. Шевченка, який є зразком медитації.

А «До Основ'яненка»  В «Мені однаково...»

Б «Як умру, то поховайте...»  Г «Думи мої...»

5) Визначте, чий це портрет («Чорна рада»): «... дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого придивляються...».

А Василя Невольника В Михайла Череваня

Б Михайла Шрама  Г Божого Чоловіка

6) В уривку з повісті «Інститутка» Стоока наче вона була, усе бачила, усюди, як та ящірка, по хутору звивалася, і Бог її знає, що в їй таке було: тільки погляне, то наче за серце тебе рукою здавить  наявні всі названі художні засоби, КРІМ

А порівняння  В гіперболи

Б епітета  Г алегорії

Завдання 7—9 на встановлення відповідності.

7) Установіть відповідність між героєм твору П. Куліша «Чорна рада» та вчинком.

1 Петро Шрам А хоче врятувати ув'язненого Сомка ціною власного життя

2 Кирило Тур Б рятує викрадену Лесю

3 Божий Чоловік В лікує зіллям і молитвою хворих

4 Іван Брюховецький             Г здобуває владу безпечним шляхом

                                                      Д планує позаводити чесні суди, школи, академії, друкарні

 1. Установіть відповідність між жанром та назвою твору Т. Шевченка.

1 поема А «Заповіт»

2 елегія Б «Причинна»

3 балада В «Гайдамаки»

4 послання Г «До Основ’яненка»

                                                Д «Думи мої, думи мої...»

 1. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

1 оксиморон А І в темній темниці...

Голодом замучив...

2 тавтологія Б Так із його, сердешного,

Кров, як воду, точить!..

3 порівняння В ... Тополі по волі...

Розмовляють з полем...

4 персоніфікація Г ... А той нишком у куточку

Гострить ніж на брата.

Д На той остатній Страшний Суд

Мертвеці за правдою встають.

 1. Визначте ключове слово, яке пропущене в поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку» і несе ідейне навантаження уривку тексту:

Пророче наш! Моя ти ...

Твоєю думу пазову.

(Відповідь запишіть словом у відповідній граматичній формі).

 

 

 

 

 1. Доведіть або спростуйте думку Ліни Костенко, що М. Гоголь — це «український геній, російський письменник».
 2. Наслідуючи прийом сну у творчості Т. Шевченка, напишіть невелике оповідання на тему: «Дивлюсь на рідну Україну».

 

 

docx
Додано
16 травня 2018
Переглядів
4830
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку