План конспект відкритого заняття на тему: Виконання рухів в маленьких та великих позах класичного танцю.

Про матеріал
План конспект відкритого заняття на тему: Виконання рухів в маленьких та великих позах класичного танцю. Складений та розрахований на старшу групу дітей, вищій рівня,третій рок навчання.
Перегляд файлу

        

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ

ЦЕНТРАЛЬНО – МІСЬКОЇ РАЇОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КПНЗ «ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ « ЗМІНА»

ЦЕНТРАЛЬНО – МІСЬКОГО РАЙОНУ

50002, м.  Кривий Ріг , вул.. Пушкіна , 8,

 

                      

 

              План – конспект 

           відкритого заняття

       

 

                    Тема: Виконання рухів в 

маленьких  та великих позах

 класичного танцю.

                   Гурток: Зразковий художній

              колектив естрадного танцю

                      «Очаровашки».

                  Керівник: Хіменко Ірина  

                      Володимирівна

 

 

м . Кривий Ріг

2019 р

                             

 

План-конспект відкритого заняття

1.Творче об’єднання:  Зразковий художній колектив естрадного танцю «Очаровашки».

2.Дата: 23 листопада  2019 р(старша група)

3.Тема: Виконання рухів в  маленьких  та великих позах класичного танцю.

4.Мета: перевірити знання дітей в матеріалі який вивчили на протязі певного часу,виявити недоліки у виконанні руху в тій чи іншій позі класичного танцю .

5.Тип заняття:

 - урок застосування навичок та умінь.

6. Цілі заняття :

- дидактична: словесне пояснення та практичний показ

- розвиваюча :міцність ніг , стійкість, координацію руху, увагу, пам’ять, висоту стрибка

- виховна: гарну поставу, естетичне почуття музично – ритмічні навички, ,вміння працювати, злагоджено та впевнено.

7. Забезпечення заняття:

- технічні засоби навчання: музичний центр, СД диски, музичне оформлення уроку

- література: Базарова «100 уроків класичного танцю»

Ваганова А.Я «Основи класичного танцю»

8.Методи навчання:

-  практичне заняття: біля станка та на середині

- контроль знань: усне роз’яснення мети , практичний показ та застосування опанованих знань та умінь в різних частинах уроку.

Самоконтроль

Виправлення помилок по ходу

9.Організаційна частина:

- вітання

- облік присутніх на занятті

- вступне слово, правила техніки безпеки в приміщені закладу та поза ним, форма на занятті, зачіска

- повідомлення теми та ходу уроку

- настрій на заняття

10.Основна частина.

 І-ша академічна година.

Привітання:

- уклін м/р 3ч.

 Розминка по колу:

 - крок з носка

 - на півпальцях

 - біг під себе

Екзерсис біля станка.

Закріплення та напрацювання елементів екзерсису біля станка.

Розвиток стійкості в різноманітних поворотах і вправах на півпальцях. Розвиток координації рухів, пластичності рук і корпусу в adagio.

 • Demi-plié та grand рlіé по IV позиції.
 • Battement tendu pour batteries.
 • Battement fondu:
  • на півпальцях;
  • із plié-relevé і demi rond de jambe на 45° на всій стопі.
 • Battement double fondu в усіх напрямках.
 • Battement double frappé із relevé на півпальці.
 • Petit battement sur le cou-de-pied:
  • на півпальцях ;
  • із plié-relevé на всій стопі й на півпальцях.
 • Flic-flac.
 • Третє port-de-bras із ногою, витягнутою на носок назад на demi-plié
 • (розтяжка) без переходу з опорної ноги.
 • Напівоберти на одній нозі en dehors і en dedans з підміною ніг.
 • Preparation і pirouettes з V позиції en dehors і en dedans.

На середині.

Екзерсис на середині залу з класичного танцю.

Мотивація переключення на повторну тему: подальше вивчення елементів класичного танцю: виконання рухів в маленьких та великих позах класичного танцю.

 У класичному танці, незважаючи на те, що існує дуже багато варіантів поз, визначені основні (схема) пози, маленькі пози і великі пози.

  Основним завданням поз є розвиток координації руху тіла.

 Починаємо їх розучування з визначення понять en face і épaulement.

  Ми вже розглянули ці поняття на попередньому уроці.  Те, що нас цікавить більше в розучуванні поз - це положення корпусу épaulement.

  З цього положення (два плеча в восьму або в другу точку класу) ми розучуємо все пози класичного танцю.

 Так само ми повинні розрізняти положення корпуса épaulement croisée і épaulement effaсée.

  Слова croisée або effaсée говорять нам про те, яка нога знаходиться попереду, а яка ззаду щодо першої точки класу.

  У положенні épaulement croisée ноги як би перехрещуються.  Нога, що знаходиться ближче до першої точки класу ніби закриває іншу ногу.

  У положенні épaulement effaсée, незважаючи на перехрещення ніг, положення щодо першої точки класу залишається відкритим.  Нога, що знаходиться ближче до першої точки класу, залишає ногу, що знаходиться позаду «на увазі».

  Особливо добре ці положення проглядаються при відкритій робочої нозі носком в підлогу, як вперед, так і назад (тобто в позах).

 Почнемо з основних.

 Основні пози класичного танцю.

 Поза croisée вперед.

  Початкове положення épaulement croisée права нога попереду (корпус - у восьму точку класу), руки в підготовчій позиції, голова повернута направо.

 1. Руки в першу позицію.  Голова в легкому нахилі вухом до лівого плеча.  Погляд в кисть правої руки.

 2. Права нога виконує Battement tendu в восьму точку класу.

 Ліва рука в третю позицію, права рука в другу позицію.  Плечі злегка подаються назад.

 Голова направо.  Погляд в сторону кисті правої руки.

 3. Ліва рука опускається у другу позицію.  Корпус повертається в положення прямо.

 4. Права нога за принципом Battement tendu закривається в п'яту позицію.

 Руки закриваються в підготовчу позицію.

 Голова направо.Взгляд, провівши праву руку до половини руху, повертається уздовж плеча.

 Рух виконується в положенні épaulement croisée ліва нога попереду.  У цьому випадку рух дзеркально описаного вище.

 Поза croisée назад.

  Початкове положення épaulement croisée права нога попереду (корпус - у восьму точку класу), руки в підготовчій позиції, голова повернута направо.

 1. Руки в першу позицію.  Голова в легкому нахилі вухом до лівого плеча.  Погляд в кисть правої руки.

 2.Ліва нога виконує Battement tendu в четверту точку класу.

 Ліва рука в третю позицію, права рука в другу позицію.

 Голова направо.  Погляд в сторону вздовж плеча.

 3. Ліва рука опускається у другу позицію.

 4. Ліва нога за принципом Battement tendu закривається в п'яту позицію.

 Руки закриваються в підготовчу позицію.

 Голова направо. Погляд, провівши праву руку до половини руху, повертається уздовж плеча.

 Рух виконується в положенні épaulement croisée ліва нога попереду.  У цьому випадку рух дзеркально описаного вище.

 Поза effaсée вперед.

  Початкове положення épaulement effaсée права нога попереду (корпус - в другу точку класу), руки в підготовчій позиції, голова повернута наліво.

 1. Руки в першу позицію.  Голова в легкому нахилі вухом до правого плеча.  Погляд в кисть лівої руки.

 2. Права нога виконує Battement tendu в другу точку класу.

 Ліва рука в третю позицію, права рука в другу позицію.  Плечі злегка відхиляються назад.

 Голова наліво.

 3. Ліва рука опускається у другу позицію.  Плечі повертаються в положення прямо.

 4. Права нога за принципом Battement tendu закривається в п'яту позицію.

 Руки закриваються в підготовчу позицію.

 Голова наліво.  Погляд, провівши ліву руку до половини руху, повертається уздовж плеча.

 Рух виконується в положенні épaulement effaсée ліва нога попереду.  У цьому випадку рух дзеркально описаного вище.

 Поза effacée назад.

  Початкове положення épaulement effacée права нога попереду (корпус - в другу точку класу), руки в підготовчій позиції, голова повернута наліво.

 1. Руки в першу позицію.  Голова в легкому нахилі вухом до правого плеча.  Погляд в кисть лівої руки.

 2. Ліва нога виконує Battement tendu в шосту точку класу.

 Ліва рука в третю позицію, права рука в другу позицію.

 Голова наліво.

 3. Ліва рука опускається у другу позицію.

 4.Лев нога за принципом Battement tendu закривається в п'яту позицію.

 Руки закриваються в підготовчу позицію.

 Голова наліво.  Погляд, провівши ліву руку до половини руху, повертається уздовж плеча.

 Рух виконується в положенні épaulement effacée ліва нога попереду.  У цьому випадку рух дзеркально описаного вище.

 Поза écartée назад.

  Початкове положення épaulement effacée права нога попереду (корпус - в другу точку класу), руки в підготовчій позиції, голова повернута наліво.  1. Руки в першу позицію.  Голова в легкому нахилі вухом до правого плеча.  Погляд в кисть лівої руки.

 2. Права нога виконує Battement tendu в четверту точку класу.

 Права рука в третю позицію, ліва рука в другу позицію.

 Голова наліво.

 3. Права рука опускається у другу позицію.

 4.Права нога за принципом Battement tendu закривається в п'яту позицію.

 Руки закриваються в підготовчу позицію.

 Голова наліво.  Погляд, провівши ліву руку до половини руху, повертається уздовж плеча.

 Рух виконується в положенні épaulement effacée ліва нога попереду.  У цьому випадку рух дзеркально описаного вище.

 Поза écartée вперед.

  Початкове положення épaulement effacée ліва нога попереду (корпус - у восьму точку класу), руки в підготовчій позиції, голова повернута направо.

 1. Руки в першу позицію.  Голова в легкому нахилі вухом до лівого плеча.  Погляд в кисть правої руки.

 2. Права нога виконує Battement tendu в другу точку класу.

 Права рука в третю позицію, ліва рука в другу позицію.

 Голова направо.  Підборіддя злегка піднятий.

 3. Права рука опускається у другу позицію.

 4. Права нога за принципом Battement tendu закривається в п'яту позицію.

 Руки закриваються в підготовчу позицію.

 Голова направо.  Погляд, провівши праву руку до половини руху, повертається уздовж плеча.

 Рух виконується в положенні épaulement effacée права нога попереду.  У цьому випадку рух дзеркально описаного вище.

ІІ-га академічна година

Алегро.

Закріплення навичок виконання вивчених стрибків.

1. Teneps leve sautee по І,ІІ,ІІІ, V позиції ніг

2.  Сhangement de pieds на 1/8 оберту.

3.Pas assembles

4.Стрибки glissade убік, уперед і назад.

Повторення матеріалу попередніх тем: рухи на середині та в просуванні, робота головою при виконанні повороту навколо себе.

Репетиційна робота: повторення та вивчення номерів концертної програми.

11..Заключна частина.

- створення невеликих танцювальних етюдів на опанованому матеріалі

- Temps lie par terre нога у підлогу з перегином корпусу.

- уклін       

- підведення підсумків роботи на занятті.

- визначення домашнього завдання: працювати над рухливістю стопи, самостійно повторювати рухи, домагаючись якісного виконання, поєднання рухів ніг з найпростішими рухами рук.

Висновок: на занятті діти працювали із задоволенням, показували свою майстерність в роботі біля станка, стрибкову  частину уроку та оберти. Демонстрували свою виконавську майстерність, передавали в русі музичний образ, характер та уміння володіти своїм тілом. Матеріал заняття діти вже добре знають та розуміють напрям руху тіла в тій чи іншій позі

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
218
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку