19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Посібник з української мови на закріплення знань з вивчених тем у 7 класі та цікаві завдання для розвитку

Про матеріал

Цей посібник – це універсальний помічник вчителя української мови при перевірці засвоєння знань учнями вивчених тем у 7 класі, а також розвитку творчих здібностей у дітей за допомогою ігор та цікавих завдань.

Перегляд файлу

 

 

                       Посібник  

               з української мови                                                 на  закріплення  знань з  вивчених   тем  у 7 класі та цікаві  завдання  для розвитку творчих здібностей   

                      школярів

               C:\Users\Влад\Downloads\карт №2.jpgО.П.Бездітна   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Бездітна Ольга Петрівна – вчитель української мови та літератури Кожухівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

                          ---------------------------------------

  Головним завданням вивчення української мови є підготовка  гра- мотної  людини з високим  рівнем  комунікативної  компетентності. Учнів, які мають гарний словниковий запас, вміють вільно виража- ти свої думки та почуття в усному та писемному мовленні.

  Цей посібник – це  універсальний  помічник  вчителя  української мови при перевірці засвоєння знань учнями вивчених тем у 7 класі, а також розвитку творчих здібностей у дітей за  допомогою  ігор  та цікавих завдань.

  Призначений для вчителів української мови.

              C:\Users\Влад\Downloads\карт№3.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------                                                 

                            Коростенський район 2015 рік

 -----------------------------------------------------------------------------------       

                              Зміст

Завдання на закріплення знань з вивчених тем

Дієслово …………………………………………………………. 3

Дієприкметник ………………………………………………….  11

Дієприслівник …………………………………………………..  19

Прислівник ……………………………………………………...  23

Прийменник …………………………………………………….  31

Сполучник ………………………………………………………  36

Частка ……………………………………………………………  38

Додаток

Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови……………  45

 

C:\Users\Влад\Downloads\сова.jpg

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

                                                  2    

   Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.   

--------------------------------------------------------------------------------------       

Завдання І

  Подані дієслова записати в неозначеній формі.

    Сталось, не знаю, не бий, складаю, снишся, нападають, здобуду, накинемо, засміймося, сиджу, переносила, говоріть, закрився.

Завдання ІІ

  Вибрати дієслова тільки в неозначеній формі і записати їх.

    Мусити, читали б, розмовлятиму, почути, побачу, бути, співать, могти, змагатися, розпустять, посіяти, сміятися,недобачати, сісти, розбито, оздоблений, хотів би, хотілося, розмірковуючи.

Завдання ІІІ

  Визначити якими граматичними ознаками розрізняються подані дієслова й утворені від них іменники, що означають опредмечену дію. 

    Молотити – молотьба; орати – оранка; сіяти – сівба; писати – пи- сання, писанина; перевозити – перевезення; стріляти – стріляння, стрілянина .

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------                        

                                                  3                  

        Завдання на закріплення вивченої теми. Дієслово.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Вибірково – розподільний диктант. Вибрати дієслова й розподіли- ти їх у три колонки: І-теперішній час; ІІ- минулий; ІІІ- майбутній.

   Дрімає ліс, надягати плащ, прокинеться літо, біг навприсядки, літо збігло, прийшла осінь, іде дощ, тане сніг, прилетіли журавлі, земля ожила, зачарований красою, посіємо пшеницю, сьогодні буду косити,небо потемніло.

Завдання ІІ

  Визначити, від  яких дієслів можна  утворити  просту форму май- бутнього часу, а від яких – лише складену форму майбутнього часу. Утворити і записати ці форми (1 ос. однини).

   Мріяти, посадити, зігріти, дивитись, тремтіти, залити,забути, шу- кати, заробляти, заробити, допомогти, допомагати.

 Виконайте фонетичний аналіз слова мріятиму.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                   4              

 

   Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.

---------------------------------------------------------------------------------------          

Завдання І

   Прочитайте; дієслова, що в дужках поставте у формі майбутнього часу.  

                             Я на вбогім сумнім перелозі

                             (Сіяти) барвисті квітки,

                            (Сіяти) квітки на морозі,

                            (Лити) на них сльози гіркі.

                            І від сліз тих гарячих (розтанути)

                           Та гора  льодовая міцна,

                           Може квіти(зійти), і (настати)

                           Ще й для мене весела весна.

Завдання ІІ

  Від  дієслів захищати, вірити, класти, плескати, утворити форми 2-ї особи однини та множини теперішнього та майбутнього часу.           З трьома дієсловами у майбутньому часі скласти речення.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                       5

                  Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Вставити пропущені літери е, и,  є, ї в закінченнях дієслів, визначи- ти дієвідміну.

     Збира..ться, каж..мо, спровад..мо, очіку..те, потривож..ш, пиш..ш, чист..ш, змож..мо, унад..тися, вір..мо, бор..ться, туж..ш, виправ..мо.

Завдання ІІ

  Переписати прислів`я, дописуючи в дієсловах закінчення теперіш- нього та майбутнього часу доконаного виду.

 1. Слово вилет.. горобцем, а поверн..ся волом.
 2. Скаж..ш – не верн..ш, напиш..ш – не зіт..ш, відруба..ш – не приточ..ш.
 3.  Слово до слова – злож..ться мова.
 4. Біда помуч.. і мудрості науч.. .
 5. Здобуд..ш освіту – побач..ш більше світу.

Завдання ІІІ

 Зробити морфологічний аналіз слова дивиться.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                      6

                  Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.

------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Поставити дієслова у формі  3-ї особи множини теперішнього чи майбутнього часу і записати їх за дієвідмінами у два стовпчики.

    Блищати, жовтіти, навчити, сидіти, нищити, боротися, плести, плисти, робити, лічити, лікувати, цінити.

Завдання ІІ

   Поставити дієслова в потрібній особі й числі теперішнього чи майбутнього часу залежно від їх змісту і записати речення.

  1)Мама (плести) мені нову кофтинку. 2) Ми плисти вже другу  го- дину  поспіль.3)Ми (вирости) розумними,красивими і щасливими.  .4)Діти  (виростити) великий урожай помідорів. 5) Ти щоранку  (бу- дити) брата.6) Ви (бути) завтра на концерті? 7) Ми (бути) виходити з дому одночасно.

Завдання ІІІ

Пояснити лексичне значення слів лічити і лікувати,скласти з ними речення.

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

                                                     7            

  Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.

-----------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Записати речення, утворивши від дієслів, що в дужках, форму умовного способу.

  1)Я (пригадати) і дні відплати, які святив віршем співець.2)От і нам (брати) одну зірку в свою оселю.3) І чого б я (не віддати), якими б сльозами і мольбами (не вимолити) волю твою, Україно.

 Завдання ІІ

 Прочитати речення, знайти і виписати дієслова наказового способу, що передають наказ ,заклик, пересторогу, прохання, пораду.

1)Зоре моя вечірняя,зійди над горою.2) «Слухай мою команду!»- вигукнув Марко.3) «Не проломіть, там лід тоненький», - застеріг рибалок лісник.4) Тішся,  дитино, поки ще маленька.5) « Прине- сіть  мені, мамо, сокиру з сіней, я дрова рубатиму».

Завдання ІІІ

 Складіть із фразеологізмом, хоч сокиру вішай, речення і поясніть його значення.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

                                                      8

                  Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.

--------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

 Списати  речення, розкрити дужки, поставити інфінітив у безосо- бовій  формі.

 1)У хаті ( не сидіти ). ( Тягти) у садок, на свіжу прохолоду. 2) На землі (вечоріти). В  небі ж був день.3) Уже  (розвиднятися),  коли Юхим вернувся із школи додому.4) Однак мене (морозити).5) Чую я – (не спати) щось моєму парубкові.

Завдання ІІ

  Перебудувати речення так,  щоб у кожному було безособове діє- слово.

    Теплий весняний дощ покропив землю. Сніг замів дороги. У лісі пахне сосна. Вода залила луки. Заморозки прибили зав`язь на де- ревах. Сніг замів сліди. Туман вкрив степ.

Завдання ІІІ

    З кожним поданим дієсловом  скласти й записати по два речення так, щоб це дієслово в одному реченні було особовим, а в другому-  безособовим.

  Червоніє, гуде, прибило, трясе.

Наприклад: 1.Маленьке телятко пахло молоком.2. Зранку вже пах- ло морозцем.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                              9

                  Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієслово.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   До поданих слів дібрати синоніми. З виділеними словами скласти речення .

  Ненавидіти, неволити, неславити, незчутися, непокоїти, нехтувати, нездужати.

Завдання ІІ

  Списати, розкрити дужки, вставляючи пропущені букви. Пояснити правопис орфограм.

   (Не)доженеш.. і конем,що запізнено одним днем.(Не)родись вро- дливий, а родись щас..ливий. Що написано на роду, того  (не)про..ї- деш і на л..ду. Чужого (не)віз..ми, своє (не)пропусти. Слово – не го- робец.., вил..тить – (не)..піймаєш.. .

Завдання ІІІ

Запишіть слова з не за їх тлумаченням або синонімічні.

Без потреби не заходити.                        Не завадить.

Його не турбує.                                           Виріс малий.

Не  завадить.                                               Утрачати самоконтроль.

Хворіти,слабувати.                                     Недоглядіти.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                           10         

       Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

--------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

    Випишіть дієприкметники, ставлячи їх у початковій формі.

   Тільки сир одкладений гарний, а одкладена робота – погана.  Дівка заплетена,  а хата не метена.  Зароблений сухар краще  краденого бублика. Такий, що з-під стоячого чоловіка підошву випоре. Не діли шкуру невбитого ведмедя.

Завдання ІІ

    Прочитайте вірш. Випишіть речення з дієприкметниками.  Під- кресліть  у  цих  реченнях члени речення, з`ясуйте синтаксичну роль  дієприкметників. Поясніть правопис виділених дієслів.

Мій перший вірш написаний в окопі,

на тій сипкій од вибухів стіні,

коли згубили зорі в гороскопі

моє дитинство вбите на війні.

Гула земля. Сусідський плакав хлопчик.

Хрестилась баба, і кінчався хліб.

Двигтів отой вузесенький окопчик,

де  дві сім`ї  тулились кілька діб.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

                                                  11 

      Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

    Запишіть дієприкметники у дві колонки: І – активні, ІІ – пасивні .

  Нагороджений, працюючий, переконаний, закручений, посивілий, керуючий, бажаний, знижений, почорнілий, напоєний, нев`янучий, зів`ялий, повідомлений, оновлюючий, зашитий, досліджений, зоб- ражений, випрасуваний, відтворений.

Завдання ІІ

   Перепишіть речення, утворюючи від поданих в дужках дієслів па- сивні дієприкметники, виділіть суфікси.

   Степ у цю пору весь (залити) сонцем, (огорнути) голубими димка- ми весняних випарів. Сонце сховалося в гай за горою, як в (зачару - вати) храм. (Покрити) травою висока могила, на ній я з тобою сидів, моя мила.

Завдання ІІІ

  Від поданих дієслів утворити:

 • активні  дієприкметники теперішнього часу;

думають, керують, тримають, сяють.

 • активні дієприкметники минулого часу;

розквітнути, постаріти, змерзнути, засохнути,почорніти.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                   12

    Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники теперішньо- го  часу. Три з них уведіть до самостійно складених речень.

   Карати, існувати, ізолювати, кипіти, лежати, гнітити, сяяти, радіти, нудьгувати, читати.

Завдання ІІ

    Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники минулого часу.

   Бракувати, лити, рубати, посилити, комбінувати, ігнорувати, залишати, лякати, відрахувати, роздути.

Завдання ІІІ

 Провідмінюйте дієприкметники. Виділіть відмінкові закінчення.

   Усміхнений, прочитаний, закінчений, сяючий, зшитий.

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                       13                                             

   Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

     Визначити рід, число і відмінок дієприкметників за їх схемами. Дібрати до схем відповідні приклади.

___ому, ___ої, ___у, на___іій, ___их, ___ими.

Завдання ІІ

     Від поданих дієслів утворіть активні  дієприкметники минулого часу. Три з них уведіть до самостійно складених речень.

  Почорніти, ліпити, позеленіти, зів`янути, розтанути, посвіжіти, спітніти, пошерхнути, тріснути.

Завдання ІІІ

   Списати речення, узгоджуючи дієприкметники з означуваними словами, виділити закінчення.

1)Оповит.. розмаїто-жовтим серпанком осені, садок задумливо дрімав.2)Крізь заґратован.. маленькі віконечка тихо лився сірий світанок.3)Сонце зараз було схоже на згасаюч.. в осиротілім полі осіннє багатство.4)Осяян.. сонцем, перед нами розкрився зовсім інший світ.

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                 14

   Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   З кожної пари речень утворити одне, ускладнене дієприкметнико- вим зворотом.

1)Троянда усміхається сонцю шовковими пелюстками. Вони розтулені назустріч теплу і світлу.2) Хмарини розкошують у блакитному небі. Вони  розмлоєні  останнім теплом осені.        3) Яблуні  посхиляли  гілля до землі . Воно  обтяжене медовими запашними плодами.4 )Лежить дорога. Вона прошита золотом. 5) Шлях покритий  дрібним м`яким порохом. Він здається схожим на старого, змученого, знесиленого життям чоловіка.

Завдання ІІ

    З дієприкметниками намальований, вимощений, розірваний, по-  чищений, палаючий, побілілий утворити дієприслівникові звороти, дібрати до них означувані слова і скласти речення.

Завдання ІІІ

    Записати речення, виділити дієприкметники, визначити стан, позначити суфікси.

  1)Битий небитого везе.2) Не питай вченого, а питай бувалого. 3)Обличчя матері було невимовно прекрасне, освітлене  любов`ю   й  радістю.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

                                                    15   

  Завдання на закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

      Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники, а від діє- прикметників – безособові дієслівні  форми  на  -но, -то. З  трьома утвореними безособовими формами складіть речення, зробіть син- таксичний розбір.

   Вивчити, закрити, перечитати, визнати, виписати, виявити, спекти, відправити, подарувати, вишити, обговорити, спекти.

Завдання ІІ

     Записати сполучення слів, пояснити значення виразу тут собаку зарито, підкреслити дієслівні безособові форми на  -но, -то.

   Тут собаку зарито; дано скарб; установлено дослідженнями; збито копитами;  передплату подовжено; знято з порядку денного;  обли- шено надію; переселено з півночі на південь.

Завдання ІІІ

    Складіть діалог про підготовку до найближчого свята використо- вуючи  дієслівні форми на  -но, -то.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

                                              16

  Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

    Запишіть дієприкметники та прикметники дієприкметникового походження. Поясніть вживання  н та нн. Поставте наголос.

    Прочитаний, оновлений, зроблений, насипаний, бездоганний, не- оцінений, нездоланний, незліченний, неоцінений, незлічений.

Завдання ІІ

 Вставляючи пропущені літери, записати слова у дві колонки: І- з -, ІІ – з -нн-.

    Завершен..ий, без ви..ий, зметен..ий, нужда..ий, притама..ий,  не- подола..ий,благослове..ий, відда..ий, скоше..ий,несказа..ий.

Завдання ІІІ

    Скласти по два речення таким чином, щоб слова закохані і сма- жені  були б в одному випадку дієприкметниками, а  в  іншому – прикметниками або іменниками.

Завдання ІV

  Зробити фонетичний розбір слова сміється.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                  17

      Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприкметник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Вставити пропущені  -н-  чи  -нн-.

    Несказа..е  слово, нерівня..а поверхня, незліче..ий скарб, незрів- ня..а перспектива, неописа..а краса, неописа..а знахідка.

Завдання ІІ

    Записати словосполучення, знімаючи риску, позначити і пояснити орфограми.

       Не/скошена трава; не/полита досі розсада; не/бачена краса;   не/бачена ніколи фортеця; не/скінчена розмова; не/скінченні мрії; не/замкнені двері; ще не/замкнені двері; ні чим не/підтверджений факт; довго не/стихаючий вітер; ще не/ дозрілі хліба.

Завдання ІІІ

   З кожним із словосполучень скласти по два речення таким чином, щоб дієприкметники з  не  в першому випадку писалися разом, а в другому – окремо.

  (Не)витрачена сила, (не)завершена робота, (не)зібраний урожай.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                    18

 

  Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприслівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

     Із поданих форм дієслова випишіть дієприслівники, визначте вид кожного.

    Розмовляючи, підбадьорений, одягнуто, схиляючись, натомлено, збираючись, бажаючи, відірвати, відірваний, відірвавшись, молоді- ти,  молодіючий,  умивати,  умито,  умивши,  умившись,  розказати, розказуючи, розказано.

Завдання ІІ

  Вставте пропущені літери, зніміть риски, підкресліть дієприслівни- ки, визначте їх синтаксичну роль.

    Не  сп..тавши  броду, не/лізь у воду. Не нах..лившись,  з криниці води не/нап`єш..ся. не навчившись в п..люшках, не/навчиш.. і в по- душках. М..ясом хвал..т..ся, юшки не/ уївши.

Завдання ІІІ

Зробіть морфологічний розбір слова шукаючи.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 19                                   

       Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприслівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Від поданих дієслів утворіть дієприслівники доконаного і не доко- наного виду, позначте суфікси.

  Знати, працювати, ламати, гойдати, вчити, творити, спекти, вирва- ти, змішати, хвилюватися, розшукати.

Завдання ІІ

     Випишіть дієприслівники недоконаного виду у першу колонку, а доконаного у другу.

    1.Хлюпотить у бухті мала хвиля, б`ючись в броньовані тіла кора-блів. 2. Я знову, напружуючи сили, борючись із чимось важким, що навалювалось і давило мені на голову, підводився і знову плівся да- лі , не знаючи, куди я йду. 3. Дуже важким видалось  Хариті те від- ро  з  водою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла неру- хомо, спершись на припічок, важко дихаючи. 4. Дуби застигли, схи- ливши могутні голови в білих снігових шапках, завмерли в безнадії, чекаючи з жахом ворожого удару. 5. Загартувавшись в росах, нена- че гострий плуг, зоря врізається між досвітком і ранком і,  приорав- ши ніч, кладе на виднокруг окраєць сонця в рушничку серпанку.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                        20

 

 Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприслівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  З даного тексту випишіть дієприслівники у дві колонки: у першу -   недокананого виду, а в другу – доконаного виду.

   Дівчата рухалися міжряддям, повільно наближаючись до шляху. Там, де вони проходили, з соняшниками творилося щось дивови-  жне. Втрачаючи свій царський, дрімотний спокій, вони зненацька оживали,  золоте та рілля, здавалось,  само розігнавшись,  летіло стрімголов назустріч одне одному і, з`єднавшись на мить у поцілу- нку, знову розліталося врізнобіч, і вже знову вільно сміялося, пус- тотливо погойдуючись, сяючі розімлілим золотом сонця.

Завдання ІІ

  Виконайте синтаксичний розбір речення.

  Весною він цвів білим цвітом, піднявши до сонця свої свічки.

Завдання ІІІ

  Утворіть дієприслівникові звороти і складіть з ними речення.

    Прочитавши (що?), повернувшись (звідки?), пишучи (кому?), допомагаючи (кому?), придивляючись (до кого? до чого?).

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

                                                 21

       Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Дієприслівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Прочитайте речення, поясніть написання не з дієприслівниками.

  1.Не кинувши у глиб надійний якір, пливу й пливу повз береги краси. 2.Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. 3.Берези вміють  сумувати, не похиливши голови.4.Хоча думки уже про осінь, та, незважаючи на те, ще можна бачити і досі, як соняшник цвіте.

Завдання ІІ

   Запишіть, знімаючи риску. З трьома дієприслівниками складіть ре- чення.

    Не/волячи, не/зчувшись, не/навидячи, не/наважуючись, не/стя- мившись, не/хтуючи, не/зупиняючись, не/до оцінюючи, не/проду-мавши.

Завдання ІІІ

    Від поданих дієслів утворіть дієприслівники, запишіть їх у дві колонки за видами.

   Загортати, загорнути; нести, принести; зазнати, зазнавати; виконувати, виконати.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                      22

            Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

    Від поданих прислівників утворити всі можливі форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

  Вузько, багато, дорого, гарно, далеко, погано, урочисто.

Завдання ІІ

    Переписати прислів`я, на місці крапок вставляючи прислівники у формі вищого ступеня порівняння.

 1. …орати - … хліба мати. 2. Безчестя … смерті. 3. … діла - менше  слів.  4. … на п`ять хвилин раніше, ніж на хвилину … .5. Борг чим … лежить, тим росте. 6. Живи так, щоб тобі було добре,     а іншим ще … .7. …менше та краще.

Довідка: гірше, довше, більше, краще, більше, глибше, ліпше.

Завдання ІІІ

    Списати речення, від поданих у дужках слів утворити прислівники вищого чи найвищого ступенів порівняння.

1.Місяць все (щедро) оббризкував сяйвом дерева і шляхи.                 2.(Чітко) вимальовувалися не розсідлані коні.                                     3.(Часто) зустрічаються перлини молочно-білого кольору, (рідко) – ніжно-рожевого або з жовтуватим відтінком.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

                                                      23

            Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Записати словосполучення з прислівниками у три колонки:

 • прислівник позначає ознаку дії;
 • ознаку предмета;
 • ознаку ознаки.

Працювати самовіддано, широко розстилатися, приїхати надовго, таємничо кружляючи, ніколи не забувати, падіння сторчака, пере- кинутий догори, так далеко, зовсім інший, надзвичайно весело.

Завдання ІІ

  З`ясуйте способи творення прислівників. З двома складіть речення.

     Угору, вдвоє, наполовину, дбайливо, гаряче, сьогодні, миттю, часто-густо, обіруч, внічию, навприсядки.

Завдання ІІІ

Замінити словосполучення прислівниками.

      З далеких країн, з усіх місць, кожного разу, українською мовою,   в три рази;  не зовсім прокинувшись,  не розміркувавши, дуже роз- сердившись;  всупереч кому, чому небудь, з певним наміром.

   Для довідки: навмисно, наперекір, завжди, спересердя, здалеку, зопалу, повсюду, згарячу, по-українському, втроє, спросоння.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                            24

            Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

    Випишіть з прислів`їв прислівники і вкажіть спосіб їх творення.

  Добре скрізь, а вдома найкраще. Не герой той, сину, хто безглуздо загинув. Влітку дров не припасеш – взимку пропадеш. Лиха новина  на крилах літає, а добра ледве-ледве шкутильгає.

Завдання ІІ

  Від поданих слів утворіть прислівники, зазначте спосіб словотвору.

  Справжній, розкішний, задуманий, перший, різкий.

Завдання ІІІ

Спишіть речення , вставте у прислівниках пропущені -н- або -нн-.

     Не поруш..о стоять дерева, загорнені в сутінь, ряс..о вкриті крап- листою росою.Ще недав..о  в пітьмі ночі нам зоріли тільки сни.Сон- це воста..є  землі усміхається й тихо за гори далекі  ховається. Всю ніч  бродить навма..я, прокладає  шлях до дня. Не хочу, щоб чужи-нець  незва..о, безцеремо..о, не питаючи, заходив би до моєї хати.                                                  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                       25

            Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Запишіть речення, знявши риски.

   Берези й клени, ще не/давно голі, стоять, зеленим маючи гіллям. На його правій скроні не/добре темнів рубець. Дуби ростуть поволі, не/квапливо. Вже другий рік живе чиж у Юрка, бере з рук насіння, літає по хаті,весь день не/стихаючи співає. Не/суворо на серці, не/ гнівно, а за тебе тривожуся я.

Завдання ІІ

Від поданих слів утворіть прислівники, зазначте спосіб словотвору.

 Батьківський, розмаїтий, далекий, другий, завзятий.

Завдання ІІІ

   Від поданих прислівників утворіть зменшено-пестливі прислівни- кові форми.З одним складіть речення.

Глибоко, мало, близько, високо, далеко, помалу, осьде, тут, вогко.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                          26

         Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

    Від поданих слів утворити прислівники і записати, пояснити пра- вопис. Скласти два речення з прислівниками (на вибір).

   Безмежний, впевнений, схвильований, законний, страшенний, не- оцінений, самовідданий, сумлінний, безіменний.

Завдання ІІ

   До поданих слів дібрати синонім з префіксом  не-.

  Погано, добре, близько, мало, зненацька, тривожно, низько, пізно,  легко, терміново, скоро, розпливчасто, помилково.

Завдання ІІІ

   Скласти по два речення так, щоб у першому випадку не було пре- фіксом, а у другому – часткою. Підкреслити прислівники як члени речення.

  Нерадісно – не радісно, недорого – недорого, недалеко – не  дале- ко, неголосно – не голосно,нелегко – не легко.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                   27                     

          Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Уставте дефіс на місце пропусків.З двома прислівниками складіть речення.

    По_перше, будь_як, по_людськи, коли_небудь, по_нашому, бозна_куди, пліч_ о_пліч, казна_де, близько_близько.

Завдання ІІ

     Утворити від поданих слів прислівники, пояснити написання кінцевої букви.

    В, осінь; по, вовк; на, вік; по, молодець; по, юнак; в, ніч; без, вість; за, в,глибина; на, в, круг.

Завдання ІІІ

   Спишіть речення,  розкриваючи дужки. Поясніть написання прислівників.

Далеко(далеко) Дніпро геть(геть) розкинувся.

Пливе твій голос солов`їний (у)даль немеркнучи століть.

(З)дня(на)день ждали в село землемерів.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                      28

           Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Списати речення і поставити, де треба дефіс у прислівниках.

1.І блідий місяць на ту пору із хмари де не де виглядав.

2.Тяжко важко в світі жити сироті без роду.

3.Так отак то трапляється в світі: думав жити, проживати,а довелось на чужині  тільки сльози мати.

Завдання ІІ

   Від поданих слів утворіть і запишіть прислівники. Складіть 2-3 речення з прислівниками (на вибір), підкресліть їх як члени рече- ння.

  По, перший; по, другий; по, ваш; по, новий; по, твій; по, інший.

Завдання ІІІ

  Розподіліть слова у дві колонки: І-ті, що є прислівниковими сполучниками, ІІ-ті, що  є прислівниками.

  Так-сяк, рано-вранці, тишком-нишком, ледве-ледве, повік-віки, не сьогодні-завтра, ось-ось, без кінця-краю, з діда-прадіда, далеко-да- леко, звіку-правіку.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                              29

            Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прислівник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Доберіть і запишіть синоніми до прислівників спочатку, доволі, потай, щиро, сумно.

Завдання ІІ

  Спишіть, добираючи з дужок прислівники-синоніми.

    Вранці була (на диво, напрочуд, навдивовижу) добра погода, хоч  у лісі було ще (вогко, сиро, мокре).(Різко, гостро, пронизливо) пахло прілим листям. На стежці (виразно, ясно, чітко) видно сліди лося.         А он на галявині (кострубато, незугарно) лежить велика ведмедиця, поруч ( кумедне, забавно ), перевертаючись, граються ведмежата (квапливо, поспішно) бігаючи (навколо, довкола, навкруги).

Завдання ІІІ

  Запишіть прислівники знявши риску.

  Видимо/не/видимо, рано/в/ранці, кінець/кінцем, будь/що/будь, що/далі, у/бік, с/покон/віку, ось/де, тишком/нишком, стрім/голов, на/відчай, з/усіх/усюд.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                30

          Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прийменник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Переписати речення, на місці крапок вставити прийменники.

   Хто рано підводиться, … того й діло водиться. … невмілого руки не болять. Не взявшись … сокиру, хати не зробиш. … діла слабіє сила. Щоб рибу їсти, треба … воду лізти. Треба нахилитися, щоб … води напитися. … лежачий камінь вода не тече.

Завдання ІІ

   Списати розкриваючи дужки. Підкреслити слова, вжиті з прийменниками.

 Перед (галявина) плакуча береза сипнула сльозами, як мати,за(во- на) (з,с)хлипнуло (не)видиме джерельце: (з,с)кинуло (з,с)ебе клубо- чок туману. Ми пробігли чиюсь  загорожу, в(яка) стояли високі ду- плянки, обминули  озерце  червоного  проса,  перехопилися  через (струмок), що став тепер річкою й опинилися на (зарослий) терном (узлісся).

Завдання ІІІ

Зробити фонетичний аналіз слова джерельце.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                     31

         Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прийменник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Скласти й записати речення з прийменниками на, над, за, крізь, через, перед, крім, між, поза.

Завдання ІІ

  Згрупувати подані прийменники  в  синонімічні  ряди. Скласти твір- мініатюру на тему «Прогулянка в лісі», вживаючі потрібні за змістом прийменники-синоніми.

 Задля, близько, всупереч, біля, межи, крім, з, над, до, наперекір, із, між, край, серед, поміж, понад, коло, побіля, навколо.

Завдання ІІІ

  Вставте в речення ті прийменники, які  вважаєте найдоречнішими.

  1. Віра рідну свою Батьківщину починається віри людину.

  2. Горою, вербами та водою біленька хатиночка.

Завдання VІ

 Зробіть словотвірний розбір слова похідний.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                    32

Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прийменник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

   Спишіть розкриваючи дужки. Підкресліть слова, вжиті з прийме-нниками.

   Як тільки весна десь у (житечко – пшениця) ро..мине..ся із (літо), у (ми) достигают.. суниці, достигают.. (у)ночі при (зорі) і тому ста- ють (з,с)хожими на (роса), що випала (з,с) зірки. Я люблю, як ти розкриваєш.. свої вії, (при)журений житній цвіт, я люблю, як ти довірл..во дивиш..ся на (я) очима волошки і озиваєш..ся косою (у,в) (луг),перепілкою (у,в) (поле).

Завдання ІІ

 Скласти з поданими фразеологізмами речення.

   Гратися з вогнем; без жартів; всупереч здоровому глузду; тримати при собі; геть з-перед очей; жити собі на втіху; заради шматка хліба.

Завдання ІІІ

 З кожним із слів скласти по два речення так, щоб у першому ви- падку  слово виступало прийменником, а в другому самостійною частиною мови.

  Край, близько , попереду, поруч, збоку.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

                                                   33

        Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прийменник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Записати прийменники у дві колонки: І-похідні, ІІ- непохідні. Складіть два речення.

  За, понад, у, зі. Коло, до, попри,над, поруч, біля, під, близько, на, в, навпроти, від, поперед.

Завдання ІІ

  Списати речення, вставляючи пропущені букви, розкрити дужки, підкреслити прийменники.

 Коли тр..воги життєвої тебе пі..хопить вітер злий, по вінця сили тру- дової у серце стомл..не налий. Вітру жовтий плин л..генди  в..сняні  в..носить  (з)під ялин. Ще снят..ся  м..ні  Карпати: у Во- рохті пісні та пісні, і(не)знає від радості мати, що (с,з)казати (на)зустріч мені. Щастя я хочу (у,в)сім, хто крізь ночі любов до Вітчизни проніс.

Завдання ІІІ

  Зробіть словотвірний аналіз слів прибережний, чародійний.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                    34                               

        Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Прийменник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

     Розкрийте дужки, поясніть написання прийменників. З трьома складіть речення.

     З(за), з(над), з(поза), із(за), за(для), по(за), по(серед), з(поміж), з(понад), про(між), з(проміж), по(над), з(під), по(під), піді(мною), по(між), із(під), з(посеред), у(нього).

Завдання ІІ

 Установіть з якими значеннями вживаються прийменники, поділіть на дві групи: І-просторові відношення, ІІ- часові.

   Услід за вітром, упродовж року, з дня на день, коло броду, поміж осиками,  з-під снігу, слідом за батьком, у напрямі до парку, за сім метрів, у процесі обговорення, при дорозі, з-поперед усіх.

Завдання ІІІ

Списати речення, розкриваючи дужки.

   (На)дворі була ще весна, і висока трава (в,у)степу була вже  готова  підкосу.(При)поясі у вершників були шаблі, а в руках луки (із)стрілами. Хати без дахів (с)купчені, (при)ліплені одна(до)одної, одна (над) другою.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                35

             Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Сполучник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

 Списати прислів`я, всавляючи пропущені сполучники.

   Наука в ліс не веде, … з лісу виводить. …добре жити, треба працю любити. … такий до роботи, … до розмови. В очі любить, …за очі гудить. М`яко стелить, … твердо спати. Не той урожай, … в полі, а той … в коморі.

 Довідка: що, а, як, щоб, проте, що, якби, та.

Завдання ІІ

 Випишіть у першу колонку сполучники сурядності, а в другу підрядності.

  Однак, і, й, та, якщо, через те що, як, проте, немов, щоб, хоч, бо, та, коли, а, зате, для того, щоб, тому що, наче, дарма що.

Завдання ІІІ

  Подані вирази замінити стійкими словосполученнями з парними сполучниками сурядності ні-ні.

    Сказати невлад, недоречно. Дуже переляканий, вражений, здиво-ваний.  Безпричинно, безпідставно  приставити. Надзвичайно  вто – мився.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                   36

             Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Сполучник.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

Спишіть розкриваючи дужки.

 (Тим) (часом) як гості розмовляли й пили чай, молодий Радюк  приїхав у двір. А Михайлик (тим)часом добіг додому. Хто зробив шкоду (про)те ніхто не  дізнається, (за)те знала одна  Василина. За(те)ж  у свято  або в  неділю, як вирвешся на вулицю, усе село розлягається піснями. Але іноді ми Стьопі прощали (за)те, що на наш погляд, він дуже багато знав.

Завдання ІІ

  Закінчіть речення, підкресліть сполучники й однозвучні слова, визначте  розряди сполучників.

   Як би тато не наполягав … , якби погасла надія … , якби мені довели … ; як  і  що з того … ; якщо  писатиму поезію … ; якщо перемога  буде … ; що б сказати йому … ; щоб не плакати … .

Завдання ІІІ

  Складіть речення зі сполучниками:  дарма що, незважаючи на те що, тому що, в міру того як, для того щоб.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                      37

                     Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Частка.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

Записати речення, вставляючи в них  по черзі подані в них частки

 Ми поїдемо в суботу на екскурсію в  Святогорський  монастир.

 (не, чи, тільки, навіть, невже, саме)

Завдання ІІ

  За допомогою часток утворити форми умовного та наказового способів дієслів. Увести їх у речення.

  Дякувати, думати, прикрасити, зустріти.

Завдання ІІІ

Записати речення. Підкреслити частки та пояснити їх роль у реченні, визначити розряд за значенням.

1)Ну,  що б, здавалося слова? 2)Онде зірка палає, мов промінь.3)Що ж! Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив.       4) Закучерявилися  діброви весною золотою і похилилися  гіллям аж ген над водою.5) Та де б не був, у які б долини мене судьба не завела – палка  любов до України у серці юному жила.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                         38

                     Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Частка.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

Скласти по два речення зі словами так, як, може, точно, просто, все так, щоб в одному з речень ці слова виступали повнозначним словом, а в другому часткою.

Завдання ІІ

Виберіть частки і запишіть до них, де це можливо, синоніми.

 Сонце власне запалало; не погукують навіть на волів; ось з`являється  Сашко; от церква з  високою дзвіницею;  лишилась    на  хазяйстві лише коза; знайшов лишень цими днями.

Завдання ІІІ

  Розподіліть слова у дві колонки: І-ті, у яких частки  пишуться через дефіс;  ІІ- ті, у  яких частки пишуться окремо. З трьома складіть речення.

  Сядь бо, ходи но, таки читав, будь хто, казна що, хто небудь, зрозумів таки, все таки, пиши ж бо, все ж таки, іди ж но, коли б то, отакий но, як от, почав би.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                     39

                     Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Частка.

---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

  Записати слова і словосполучення в три колонки залежно від того, як пишеться частина, що в дужках.

   Тому (що), хто(небудь), як(най)більше, навіть(так), так(от), (що)лі- та, хтозна(з)кого, порви(таки), хтозна(ким), загорівся(б), хтозна(як), якось(то), наполіг(таки).

Завдання ІІ

 Переписати, розкриваючи дужки. Знайти  і  підкреслити слова, співзвучні з частками.

  1)Наче (б)(то) минуло небагато часу, наче (б) (то) особливих подій чи перемін у його житті не сталося, а, дивись, він уже (не)колишній  2) Така(бо) зустріч могла  бути  (не)безпечною  для  них.3)  Усі бу- ли скам`янілі  й похмурі, тільки(но) діти не могли встояти на місці.4)Не так(то) і встати, як упасти.

Завдання ІІІ

 Скласти речення з поданими словами та сполученнями слів: отже-от, дещо – де що, так-от – так от, аякже – а як же. Визначити, якими частинами мови вони є.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                      40

                    Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Частка.  ---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

Доберіть до кожного виразу синонім, запишіть їх. Уведіть виділені вирази в речення.

     Ні в сих ні в тих; ні слуху ні духу; ні за що ні про що; ніде голки встромити; ні кує ні меле; ні роду ні племені; ні тпру ні ну.

Завдання ІІ

 Переписати, розкриваючи дужки. Пояснити правопис не, ні.

    1)З`їхав (ні)нащо. 2) Козак журби (не)має. 3) Учений, та (не)дов- ченийний,  (не)провчений,  (не)товчений. 4) Волом зайця  (не)до- женеш. 5) (Не)до жартів рибі,  коли  її  під  жабри  зачепили. 6) (Ні) чого  їсти, (ні)де сісти. 7) (Ні)коняки,  (ні)вола, та (не)ма  чого й  на віз  покласти.

Завдання ІІІ

Списати речення, вставляючи пропущені букви, зняти риски.

   1)Н.., сестро моя рідна! – говорить. – Так уже я звівся, що ан../гні- ватися,  ан../жалкувати  н../на  кого  н../маю!  2) А  чому  на  весіллі н..\погуляти! – озвався Панас  Бобрик, узявшись у боки. 3) Данило дивиться, і  так йому  чогось мила ся  щебетушечка, що очей  з  неї н../звів би.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                       41

                    Завдання на  закріплення знань з вивченої теми. Частка.  ---------------------------------------------------------------------------------------

Завдання І

 Випишіть частки, назвіть розряди за значенням.

  І який же він радий, що прокинувся зранку, який веселий, що мати не  чула, як він встав, узувся, одягся  й  вийшов. От якби  йому  так  і вернутися, щоб  мати  ще  спала. Він би  багаті  припаси положив на столі, а сам приліг біля неї. Он уже й світ бовваніє надворі. Він вдає, що спить, а мати вже проснулась. «Синочку! Пора вставати»,- шепче вона йому тихо. А він мов не чує, ще дужче зажмурює свої очиці, потягується, наче й геть-то розіспався. «Бач, як міцно зас- нув,- дивується мати. -  Поспи, синку, поспи ще трохи, поки я приберуся», -  каже  вона, злізаючи з печі.

Завдання ІІ

  Складіть речення зі словами таки читав, читав-таки. Поясніть, чим різниться між собою зміст речень.

Завдання ІІІ

  Виберіть частки і запишіть до них, де це можливо, синоніми.

   Сонце власне запалало; не погукують навіть на волів; ось з`явля- ється  Сашко; от  церква з  високою  дзвіницею; лишилась на  хазяйстві лише коза; знайшов лишень цими днями.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                       42

        Додаток      

 

 

C:\Users\Влад\Downloads\карт.дети.jpg

 

        Цікаві завдання та ігри

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

                              Для вас вчителі!          

 

                                               « Вивчаючи рідну мову, ми опановуємо

                                                  могутнє знаряддя людської думки,

                                              самовдосконалюємося як особистість»

   C:\Users\Влад\Downloads\сова.jpg

 

 Тут ви знайдете цікаві завдання та ігри, які допоможуть краще розвивати мислення, увагу, пам`ять в учнів. Проявити свої творчі здібності. А вам зробити урок яскравішим і емоційнішим. 

   Сподіваюся, що цей посібник допоможе вам збагатити власний досвід, урізноманітнити навчальну діяльність учнів, виховувати у дітей почуття прекрасного.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

                                         44

                      Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Гра «Редактор»

 Відредагуйте текст.

    На осінніх росах, дозріває гречка. Над краєм поля колишется кла- поть  тумана. Убирає в  себе сонце рожевіє, і  невідомо  де  зникає. Може зпускається він на чирвоний сип`ян гречки, і кладе на  нйого свою вохкувату ніжнісьть барв. Попереду ярко сеніє зубчаста лінія дуброви. На її верховіті спалахують і схрещуються росщеплені ниті соньця.

Гра «Склади меню»

 • Якось компанія літераторів завітала до приміського ресторану. Письменник О.Купрін проглянув меню і замовив:                           - Шість порцій орфографічних помилок.                                              – Цього подати не можемо, не тримаємо,- відповів офіціант.      – Однак у меню великий вибір помилок на всі смаки,- сказав Купрін і зачитав меню.

Вставте пропущені літери та грамотно складіть меню.

 1. Бул..он  з  ялов..ч..ни  із  сухар..ками.
 2. Каша  гр..ч..на.
 3. П..льмені, мащені  см..таною.
 4. Шампін..они тушковані.
 5. Компот ябл..чно..груш..вий.
 6. П..ріжки з полуницею.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                     45

                              Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Вправа з ключем

   Розподіліть слова у три колонки: І- минулий час, ІІ- теперішній, ІІІ- майбутній. Підкресліть другу від початку слова літеру. За умови правильного розподілу слів розшифровується початок речення:  Хто не знає минулого, той не вартий сучас- ного і не має майбутнього. Поясніть зміст вислову.

   Входив, знає, утворювала, дарує, мовчала, з`єднає, знайшов, уміє, перелазив, читає, гнатиму, оздобив, буду ходити, зловлю, боротимусь, згадаю, побачу.

Гра «Хто більше»

  За три хвилини записати якнайбільше прислів`їв та приказок з дієсловами майбутнього часу.

Лінгвістична вікторина

1.Пригадайте два дієслова, які у 2-й особі однини вимовляються однаково, але належать до різних часів і дієвідмін.                         2.Доберіть кілька дієслів, які за своїми значеннями вживаються тільки у 3-й особі однини або множини теперішнього та майбут- нього  часу.                                                                                                       3.Пригадайте кілька пар однакових за значенням спільнокорене- вих  дієслів, одне з яких належить  до 1-ї, а друге до  2-ї  дієвід- мін.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

                                                               46

                             Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Складання і розігрування діалогів.

Складіть та розіграйте діалоги, використовуючи дієслова умовного та наказового способів.

Ситуації:

 1. Ви напередодні контрольної роботи відпрошуєтесь у мами на вечірку, вона вас відпускає, але з певною умовою.
 2. Вам пропонують придбати річ, про яку ви давно мріяли. Але ви збирали гроші мамі на подарунок. Ви вагаєтесь і приймає-те рішення.
 3. Ви хочете, щоб на свято батьки подарували вам велосипед. Вони погоджуються, але натомість вимагають від вас гарних знань та оцінок високого рівня.

 

Гра «Четверте зайве»

Серед ряду поданих слів знайдіть «четверте зайве». Поясніть за якими ознаками ви групували слова.

 Малювати, захотіли, захований, нехтувати;

 прочитав, зробив би, оголошують, напишу;

 пробігли, мріяли, говорю, обміркували;

 зрозумів би, сказала б, подумали б, хай сфотографує;

одягаєшся, записуємо, клеїмо, передплачують.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                       47

                            Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Гра « Хто більше»

За 5 хвилин запишіть якнайбільше фразеологізмів з дієсловами.

  І ряд – прислів`їв та приказок.

  ІІ ряд – сталих словосполучень.

  ІІІ ряд – фразеологізмів з дієсловами в неозначеній формі.

 

Гра « Мовознавець»

  Замініть кожне словосполучення чи тлумачення лексичного значе- ння дієсловом, утвореним префіксально-суфіксальним способом.

 1. Захопитися читанням до самозабуття.
 2. Напружуючи слух, намагатися почути щось.
 3. Посадити літальний апарат на воду.
 4. Домовитися в бесіді про спільні дії.
 5. Зробити безбарвним.
 6. Втратити свідомість, стати непритомним.
 7. Зробити досконалішим.
 8. Усувати відчуття болю.
 9. Час від часу стукувати по чомусь.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

                                                               48

                            Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Гра «Хто швидше і точніше»

   Вчитель повільно диктує прикметники і дієприкметники, пропонуючи записати лише дієприкметники і вказати в дужках дієслова, від яких вони утворені.

  Гострий, загострений; дрібний, здрібнілий, подрібнений; скривле- ний, кривий; дійсний, діючий; працьовитий, працюючий, опрацьо- ваний; бережливий, збережений; вільний, звільнений; зголоднілий, голодний; головний, головуючий; помічений, помітний.

 

Гра «Одним словом»

Подані словосполучення потрібно замінити прикметником дієприк- метникового походження.

 1. Який не можна збагнути, зрозуміти.
 2. Який не можна здійснити.
 3. Який не можна полічити.
 4. Якого не можна знищити.
 5. Якого не можна оцінити, дуже цінний.
 6. Який ніяк не скінчиться.
 7. Якого не можна вблагати.
 8. Якого не можна здолати.
 9. Якого не можна передати словами.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

                                           49

                            Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Гра «Редактор»

І.Відредагуйте прислів`я.

1)Дурням закон не писан.2) У лінивого піч до спини не прив`язана, а  приклеєна. 3) Чого  Івась ненавчений, того  Іван  не  буде  знати. 4) Пес бреше, бо співати не привчиний.

    ІІ. Відредагуйте речення.

1)Діти гралися на привезеному піску нещодавно водієм вантажівки. 2)На свіжому снігу чітко виднівся слід, залишений, схоже лисицею. 3)Павло підняв монету, лежачу на підлозі.                                           4)Поступово ми звикли до шуму, будучого нас.

 

«Лінгвістична задача»

   Побудуйте лінгвістичне доведення твердження «Виділені слова – різні частини мови».

1)Зоране восени поле засіяли вівсом. Вдалині видніється зоране по-ле.2) Під лежачий камінь вода не тече. Лежачого не б`ють.

«Ланцюжок»

Потрібно одним за одним назвати дієприкметники тільки такого стану та виду, якого є названий перший дієприкметник. Якщо лан- тюжок переривається через помилку, то наступний учень називає дієприкметник  іншого стану.

Працюючий … горілий… сказаний … митий … .

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                    50

                           Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Орфографічна вікторина.

Запишіть слова під диктовку і поясніть відмінності у правописі слів.

 1. Невідступн..й; у прочинен..й, у недосяжн..м; на охолодже..ий;
 2. Необ`їжджу..ий, невпи..ий, несказа..ий, невпізна..ий;
 3. Утвор..ний, род..мий, загор..ий,сп..лий;
 4. Не/виплакані сльози, не/вичерпана енергія, не/витрачена сила, ніким не\займане каміння.

 

Творча робота.

 Із кожного ряду слів складіть речення. У вас вийдуть дві народні прикмети і два правила поведінки, взяті з народної педагогіки.

 Тріщить, стерня, дощ, буде, ламаючись; жовті, й, проліски, білі, схиляючись, віночки, дощу, закривають, чека; не, миніть, не, чоло- віка, привітавши; клятви, переступивши, щоб, її, додержуйтесь, не погубити, своєї душі.

 

« Складаєм діалог».

Складіть і розіграйте діалог на тему «Чи треба вітатися з незнайом- цями». У репліках діалогу вживайте дієприслівники доконаного й недоконаного виду.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

                                               51

                          Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Гра «Скарбничка мудрих думок».

      Допишіть прислів`я. Порівняйте написання не з дієсловами та дієприслівниками, зробіть висновки.

Не посіявши, не … . Не знаючи броду, не … . Не знаючи мовчи, а знаючи, не … . На віку, як на довгій ниві: не пройдеш, ніг не … . Не нагнувшись, гриба не … . Жне, не сіявши, молотить, не … .

 

Творча робота.

Перебудуйте речення, від виділених слів утворивши дієприслівни- ки.

 Як не маєш, то й не загубиш. Якщо не переплатиш, то й не купиш, а як не спустиш ціну, то й не продаси. Зима не за горами, вона прй- де й не дасть телеграми. Як не маєш статку,то не матимеш і упадку. Біжить,  землі не торкнеться.

 

«Проба пера»

 Написати твір-мініатюру «Мій робочий день», використавши слова звечора, щоразу, щодня, вранці, швидко, відразу, день у день, опів- дні, дружно, ввечері.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                        52

                             Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Гра «Хто швидше»

 Клас ділиться на дві команди. І-команда утворює прислівники пре- фіксальним способом, ІІ- суфіксальним.

І-команда: В (день, голос, плав, низ); на (добре, гарно, багато, весе- ло, радісно); ні (коли, звідки, де, як); на (перед, чисто, пам`ять, но- во).

ІІ- команда: Два, швидкий, тихий, легкий, коли, звідки, де, три, гли- бокий, страшний, точний, серйозний, щоденний, поважний, старан-ний, самовідданий.

 

Складання діалогу.

  Складіть та розіграйте діалог на тему: «Телебачення в моєму   жи- тті», використовуючи прислівники з н та нн.

 

Творча робота

  Від поданих слів утворіть і запишіть прислівники. Складіть 3-4 ре- чення з прислівниками (на вибір), підкресліть їх як члени речення.

 По, перший; по, другий; по, ваш; по, новий; по, твій; по, братній; по, український; по, інший.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                   53

                             Цікаві  вправи та ігри на уроках української мови.

---------------------------------------------------------------------------------------

Проблемно-пошукове завдання

  Запишіть словосполучення. Поясніть різницю між написанням омонімічних слів. Зробіть висновки.

  Прийшли вдень – в день народження; глянув востаннє – в останнє завдання; йшла назустріч – на зустріч з друзями.

 

 Гра «Редактор»

 Відредагуйте словосполучення і речення.

    Ходити по хатам; зошит по українській мові; знання по фізиці; діяти по правилах; по квітень включно.

  Моя сестра по фаху лікар. Перший урок починається у вісім годин тридцять хвилин. Я ходив в магазин. Учень  пропустив  шість днів по хворобі.

 

Творча робота

 Поширте кожне речення так, щоб утворилися речення різних типів (складносурядні та складнопідрядні)

       Люблю я дощ рясний … . Був тихий літній вечір … . Ми знали     невеличке  озерце … . Хтось ішов мені назустріч … . Ніяк не можу збагнути … . Трава зеленіє … .

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

                                                54

docx
Додано
26 липня 2018
Переглядів
3443
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку