Поговоримо про основні вектори діяльності асистента вчителя

Інклюзивне навчання – це інноваційний підхід до організації освітнього процесу, який дозволяє всім учням, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, отримувати якісну освіту. І серед ключових фігур, від яких залежить ефективність надання цієї системи освітніх послуг, є асистент вчителя. Адже саме його професійні якості та щире бажання допомогти дітям сприяють створенню атмосфери толерантності у колективі, розвитку потенціалу учнів із ООП та інтеграції їх у суспільство. Які вимоги встановлено до цієї посади та як атестується педагог? Які функції він матиме виконувати та що не входить до його повноважень? Яку документацію має складати асистент вчителя? Про це і поговоримо! 

Прийом на роботу та атестація асистента вчителя

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників асистент вчителя є педагогічним працівником, на якого поширюються державні гарантії, визначені Законом України «Про освіту». Згідно зі ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» на посаду асистента вчителя за трудовим договором приймається особа, яка:

• має педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію;

• вільно володіє державною мовою (для громадян України) або володіє державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства);

• має моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Норма ставки асистента вчителя складає 1 ставку на інклюзивний клас, а його педагогічне навантаження становить 25 годин на тиждень. Він атестується згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників і за її результатами:

Присвоєння кваліфікаційної категорії за цією посадою не передбачено.

Бажаєте дізнатися більше про успішні стратегії інклюзивної освіти? Долучайтесь до нашої дводенної Всеукраїнської інтернет-конференції «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами: ефективна інклюзія»

Функціональні обов'язки

Згідно з Порядком організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти асистент вчителя забезпечує організацію інклюзивного навчання учнів, а його посадові обов’язки визначаються посадовою інструкцією, яку затверджує керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти асистент вчителя є постійним учасником команди супроводу, а його основними функціями є:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
  участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці індивідуальної програми розвитку. (ІПР розробляється в перші два тижні навчального року на основі Висновку ІРЦ та діагностичних зустрічей членів команди психолого-педагогічного супроводу з дитиною та батьками й затверджується керівником закладу освіти. Програма переглядається не рідше ніж двічі на рік та зберігається в особовій справі учня три роки);
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти). (План має містити інформацію про назву закладу освіти, прізвище та ім’я учня; клас, в якому він навчається; цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану; загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу); інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, очікувані результати навчання. Форма індивідуального навчального плану визначається закладом освіти);
 • адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Слід зазначити, що допомога асистента вчителя у забезпеченні соціальних і побутових потреб дитини з ООП під час навчання, чинним законодавством не передбачено.

В умовах дистанційного навчання, пов'язаного з воєнним станом,  роль асистента вчителя значно посилюється. Під час організації освітнього процесу спільно з учителями він має виконувати такі функції в межах своєї компетенції: 

 • здійснення в межах свого педагогічного навантаження індивідуального онлайн-підключення у позаурочний час, надання додаткових пояснень, виконання разом з дитиною домашніх завдань, які були їй не зрозумілі;
 • забезпечення реалізації індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану дитини (за наявності); 
 • забезпечення комунікації закладу освіти та законних представників дитини, у тому числі завчасне попередження про зміни розкладу; 
 • вибір технологій дистанційного навчання, підготовка індивідуальних завдань та адаптація навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня, консультування батьків щодо їх використання; 
 • асистування вчителя під час проведення дистанційних занять (допомога під час поділу учнів на пари і групи в ZOOM-конференціях, приєднання до будь-якої пари/групи в будь-який момент, виправлення помилок, слідкування за підняттям рук учнів, вмикання та вимикання мікрофону, включення демонстрації екрану для показу презентацій та відео, спостереження за чатом та надання відповідей на запитання учнів та батьків, які виникають під час уроку); 
 • асистування вчителю при роботі з учнями, які потребують І рівня підтримки в закладі освіти, у тому числі зі школярами, які перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, у яких відсутній доступ до онлайн занять або наявні психологічні травми; 
 • надання учню та його законним представникам рекомендацій щодо дотримання норм при користуванні комп’ютерною технікою та організації робочого місця; 
 • ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП з метою відстеження динаміки розвитку та оцінки рівня досягнення цілей навчання, зазначених в ІПР; 
 • створення індивідуального портфоліо учня з ООП. 

Документація асистента вчителя

Наразі законодавством не визначено чіткий перелік документації, який має вести асистент вчителя. Разом із тим на підставі Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти школа розробляє вимоги та організовує роботу з документами, що в певному сенсі надає свободу та дозволяє сфокусуватися саме на необхідних компонентах. Тож, крім документів, які створюються командою супроводу, досвідчені експерти у сфері інклюзії, зокрема Наталія Івашура, радить вести таку документацію асистента вчителя: 

1. Списки:

 • список здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 
 • список учнів із ООП, супровід яких здійснює асистент вчителя. У списку також доречно вказувати відомості про: психолого-педагогічний висновок, рекомендовану навчальну програму, вид корекційних занять, кількість годин, хто проводить.

2. Графік роботи асистента вчителя. Він узгоджується з розкладом уроків у закладі освіти та заняттями із фахівцями вузького профілю. Введення графіку також є корисним для закладів, де в класі працює два асистента вчителя з навантаженням по 0,5 ставки.

3.Плани роботи: 

 • річний план роботи асистента вчителя. У ньому передбачають усі види робіт, які можна систематизувати за розділами: організаційна та навчально-корекційна робота, співпраця з учителями-«предметниками», вчителями-дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом, робота з батьками та громадськістю, методична та самоосвітня робота, робота з документацією. Додатком до річного плану роботи може бути таблиця, у якій визначено особливості взаємодії з учителями інклюзивного класу, в якому працює асистент вчителя, розподіл функцій між педагогами; 
 • щоденний план роботи асистента вчителя, в якому зазначається: дата, клас, прізвище та ім’я учня з ООП, індивідуальний супровід дитини, відвідування уроків у класі, адаптація навчальних матеріалів; 
 • зведена таблиця, в який вказується розклад уроків та вид діяльності, яку проводив асистент вчителя, оскільки безпосередньо супровід учня з ООП на якомусь із уроків не потрібен і асистент може зайнятися іншою передбаченою посадовою інструкцією діяльністю.

4. Журнали:

 • Журнал спостережень. Він є неймовірно корисним інструментом й дозволяє відслідковувати емоційний стан, поведінку, певні комунікативні особливості дитини, та адаптувати процес навчання відповідно до результатів спостереження; 
 • Журнал обліку консультацій та просвітницьких заходів; 
 • Журнал обліку робочого часу (заповнюється у разі відсутності дитини в закладі).

5. Портфоліо дитини, яке являє собою папку з роботами дитини. Це можуть бути творчі роботи, зошити чи контрольні листи прописів, що дозволяють моніторити рівень досягнень визначених цілей і формування навичок.

Бажаєте дізнатись більше про секрети ефективності інклюзивного навчання? Долучайтесь до нашої конференції та перегляньте інші заходи у запису! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter