2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Позакласний захід : гра "Перша дванадцятка"

Про матеріал

Гра розрахована на учнів 7-9 класів. Складається з 4-х турів. Переможець отримує 12 балів. учні показують свої знання з алгебри, геометрії та історії математики.

Перегляд файлу

Гра «Перша дванадцятка»

(для учнів 7-9 класів)

Мета: розвивати в учнів стійкий інтерес до математики; розширити знання з історії математики, закріпити розуміння математичних термінів.

Умови гри

У грі беруть участь 1 учень з 7 класу, 1 учень з 8 класу, 1 учень з 9 класу. Гра проводиться в 4 тури:

 1. Відбірко вий тур.
 2. Запитання з алгебри.
 3. Запитання з геометрії.
 4. Запитання з історії математики.

Учасникам пропонується 12 запитань. За вірну відповідь учасник отримує 1 бал, причому 4-е та 9-е запитання – спалимі. Кожен гравець має право на три підказки:

 1. Допомога залу;
 2. Допомога вчителя;
 3. 50 на 50.

Гравець не має права, якщо відповідь невірна, покидати гру і грає до кінця. Підказку вчителя не можна брати, відповідаючи на 4 та 9 запитання. Переможець отримує «Першу дванадцяту» - 12 балів.

І тур – Відбірковий

Вчитель по черзі задає запитання учням і вибирає по одному учаснику.

Запитання:

7 клас – розташуйте одиниці вимірювання довжини, починаючи з найменшої (1 м, 1 км, 1 дм, 1 см)

8 клас – розташуйте одиниці маси, починаючи з найбільшої (1 кг, 1 ц, 1 г, 1 т)

9 клас – розмістіть у порядку спадання числа (2,

ІІ тур – запитання з алгебри (для учня 7 класу)

 1. Скільки буде, якщо 320 поділити на 0,2:

 1. 160
 2. 16
 3. 1600
 4. 1,6

 1. Як називається число, що стоїть під рискою дробу?

 1. Займенник
 2. Прикметник
 3. Сполучник
 4. Знаменник

 1.  
 1. Скільки дільників має просте число?

 1. 2
 2. 3
 3. 1
 4. Не має дільників

 1. Чому дорівнює неповна частка від ділення числа 48 на 5?

 1. 3
 2. 8
 3. 9
 4. 7

 1. Скільки хвилин становить 0,25 години?

 1. 20 хвилин
 2. 15 хвилин
 3. 30 хвилин
 4. 45 хвилин

 1. Чому дорівнює нульовий степінь довільного числа?

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3

 1. Яким є число у квадраті?

 1. Додатним
 2. Від’ємним
 3. Парним
 4. Непарним

 1. Який знак відповідає строгій нерівності?

 1. =

 1. Як називається закон, який записується у вигляді рівності а(в+с)=ав+ас?

 1. Сполучний
 2. Переставний
 3. Розподільний
 4. Гравітаційний

 1.                      Виразіть 50 000м2 у гектарах

 1. 50 га
 2. 500 га
 3. 5 га
 4. 5000 га

 1.                      Як називається рівняння виду ах+в=0

 1. Лінійне
 2. Квадратне
 3. Біквадратне
 4. Кубічне

 1.                      Чому дорівнює 23?

 1. 8
 2. 6
 3. 4
 4. 97

 

Гумореска


Викликає вчитель Люду,

Слабшу серед дітвори,

І питає – Скільки буде

Десять поділить на три?

Розвязать вона не може,

Звісно, знітилась, мовчить…

Вчитель каже: - Так не гоже,

Прості дроби треба вчить!

Хай картоплі є десяток, -

Вчитель далі річ веде. –

Розділи на трьох дівчаток,

То по скільки припаде?

Люда каже – Зайвий клопіт

І на що мені це знать?

Я зварю їм ту картоплю,

Потовчу – і хай їдять!


ІІІ тур – запитання з геометрії (для учнів 8 класу)

Запитання:

 1. Як називається відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони?

 1. Бісектриса
 2. Висота
 3. Медіана
 4. Медіатор

 1. Назвіть чотирикутник, у якого діагоналі перетинаються під прямим кутом і є бісектрисами кутів?

 1. Прямокутник
 2. Ромб
 3. Паралелограм
 4. Трапеція

 1. Яка градусна міра кута, що дорівнює розгорнутого?

 1. 300
 2. 900
 3. 600
 4. 1200

 1. Площу якої фігури можна обчислити за формулою S = πr2?

 1. Ромб
 2. Круг
 3. Квадрат
 4. Сектор

 1. Як називають сторону трикутника, що лежить проти кута 900?

 1. Бісектриса
 2. Медіана
 3. Гіпотенуза
 4. Катет

 1. Як називається твердження, що не потребує доведення?

 1. Означення
 2. Зауваження
 3. Теорема
 4. Аксіома

 1. Хто довів, що в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів?

 1. Фалес
 2. Вієт
 3. Піфагор
 4. Архімед

 1. Як називається трикутник, у якого кути при основі рівні?

 1. Прямокутний
 2. Рівносторонній
 3. Рівнобедрений
 4. Різносторонній

 1. Як називають лінії перетину граней прямокутного паралелепіпеда?

 1. Катети
 2. Промені
 3. Відрізки
 4. Ребра

 1. Периметр квадрата 24 см. Чому дорівнює його сторона?

 1. 8 см
 2. 6 см
 3. 4 см
 4. 12 см

 1. Продовжить твердження: косинусом кута α називають:

 1. Добуток гіпотенузи на катет
 2. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи
 3. Відношення протилежного катета до гіпотенузи
 4. Відношення катетів

 1. Що таке радіан?

 1. Доза радіації
 2. географічна широта
 3. Павіан
 4. Міра кута

Сценка «Важка задача»

Мати: Досить тобі сидіти, час лягати спати. У тебе вже очі самі заплющуються, а ти все сидиш.

Син: (плаксиво) Як же я з нерозв’язаною задачею завтра до школи піду?

Мати: Вдень треба вчитися. Нічого привчатися ночами сидіти. Від таких занять ніякої користі. Ти все одно нічого не тямиш.

Батько: Ну і нехай сидить. Знатиме, як уроки на ніч відкладати.

Син: Тобі добре говорити, тобі не треба задачок розв’язувати. І нікому ця математика не потрібна!

Батько: А ось і помиляєшся, сину. Саме мені математика дуже потрібна. Ти знаєш, що я працюю на заводі модельником. Щоб відлити якусь деталь для машини із сталі, треба спочатку зробити таку саму деталь з дерева. Якщо хоч трохи помилишся в розрахунках, модель зробиш неточну, отже і деталь буде зіпсована. Ні, сину, математика всюди потрібна.

Мати: Допоможи краще йому задачу розв’язати, час пізній. Спати йому пора.

Батько: Ну, що там у тебе не виходить?

Син: Та ось, задача якась випала погана.

Батько: Поганих задач не буває. Це учні погані (читає про себе задачу). Невже вам у школі не пояснювали як розв’язувати такі задачі?

Син: Ні, не пояснювали.

Батько: Дивно, коли я вчився, нам учителька спочатку пояснювала, а потім задавала додому.

Син: Так це коли ти вчився, а нам Галина Юріївна нічого не пояснює. Лише запитує…

IV тур – з історії математики (для учнів 9 класу)

Запитання:

 1. Що означає слово «геометрія» в перекладі з грецької мови?

 1. Землемірство
 2. Мореплавство
 3. Пароплавство
 4. Скаутство

 1. Хто з перелічених осіб був одночасно і математиком і поетом?

 1. Ломоносов
 2. Лисенко
 3. Лейбніц
 4. Лермонтов

 1. Кому яблуко, що впало на голову, допомогло зробити відкриття?

 1. Страдиварі
 2. Ньютон
 3. Сократ
 4. Белінський

 1. Назва якого телеканалу співзвучна з арифметичним прикладом?

 1. 1+1 або 2+2
 2. Інтер
 3. Орт
 4. Нтв

 1. Що в математиці означає слово «гіпербола»?

 1. Підвищений тиск
 2. Перебільшення
 3. Вид графіка
 4. Порода собак

 1. Що означає слово «трапеція» в перекладі з грецької мови?

 1. Стільчик
 2. Відро
 3. Столик
 4. Тумбочка

 1. Хто написав підручник «Геометрія 9 клас» за яким ви навчаєтесь?

 1. Шкіль
 2. Колмлгоров
 3. Бевз
 4. Мерзляк

 1. Яка національність Піфагора?

 1. Єгиптянин
 2. Вірменин
 3. Грек
 4. Індус

 1. Що в перекладі з грецької мови означає «Той, хто йде від кута до кута»?

 1. Діагональ
 2. Сторона
 3. Доріжка
 4. Висота

 1. Як називається третя координата точки?

 1. Абсциса
 2. Апліката
 3. Орангутанг
 4. Ордината

 1. Що таке сажень?

 1. Одиниця площі
 2. Острів у Тихому океані
 3. Молодий саджанець
 4. Одиниця вимірювання

 1. Діячам якої науки не присвоюють Нобелівської премії?

 1. Біологія
 2. Фізика
 3. Математика
 4. Хімія

Музична пауза – математичні частівки


Знають Ігор, Коля й Вася

Іспит наближається,

А в них з алгебри у класі

Двійки прибавляються.

 

Отака в усіх нас доля:

Іспити – страждання.

Вже не спишете у школі

З алгебри завдання.

 

Розв’язав Петрусь задачу

Тільки мінуса не бачив,

От і сталось, що лимон

Важить майже вісім тонн.

 

Біля дошки він стояв

І придумав чудо –

В теоремі прирівняв

До квадрата куба.

 

Хто задач не полюбляє,

Тим така і дяка –

Весь рік двійки заробляє

Й вийде лобуряка!


Проведення підсумків гри. Нагородження переможця.

docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку