6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД З ПРАВОЗНАВСТВА «НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ – ПРАВА ЛЮДИНИ (присвячений прийняттю Загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 р.)»

Про матеріал

Мета: виховувати в учнів повагу до людської гідності, прав і свобод людини і громадянина;

формувати вміння давати емоційно-ціннісну оцінку суспільних явищ і процесів, застосовувати загальнолюдські цінності як критерій оцінки фактів, подій, явищ;

визначати мету і алгоритм реалізації власної діяльності та оцінювати її результативність;

здійснювати пошук інформації, опрацьовувати її та презентувати результати, визначати причини та наслідки історичних подій, систематизувати та узагальнювати історичну інформацію.

Обладнання: ноутбук, мультимедійна дошка, мікрофони, стилізований фільм «Створення ООН», відеофрагменти з правової тематики.

Місце проведення: актова зала Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти»

Тривалість заходу: 45 хвилин

Форма: групова, колективна.

Очікуванні результати:

 • 1.Усвідомлення учнями значущості прав і свобод людини і громадянина;
 • 2.Поглиблення знань учнів з правознавства (Тема «Права і свободи людини і громадянина»);
Перегляд файлу

1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРДЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

 

 

 

 

 

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД З ПРАВОЗНАВСТВА

 «НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ – ПРАВА ЛЮДИНИ (присвячений прийняттю Загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 р.)»

 

 

 

 

 

 

 

Підготував

Викладач суспільствознавчих дисциплін

Білай Ю.В.

 

 

 

 

Бердянськ, 2018

 


НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ – ПРАВА ЛЮДИНИ (присвячений прийняттю Загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 р.)

Виховний захід:

Мета: виховувати в учнів повагу до людської гідності, прав і свобод людини і громадянина;

формувати вміння давати емоційно-ціннісну оцінку суспільних явищ і процесів, застосовувати загальнолюдські цінності як критерій оцінки фактів, подій, явищ;

визначати мету і алгоритм реалізації власної діяльності та оцінювати її результативність;

здійснювати пошук інформації, опрацьовувати її та презентувати результати, визначати причини та наслідки історичних подій, систематизувати та узагальнювати історичну інформацію.

Обладнання: ноутбук, мультимедійна дошка, мікрофони, стилізована фільм «Створення ООН», відеофрагменти з правової тематики.

Місце проведення: актова зала Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти»

Тривалість заходу: 45 хвилин

Форма: групова, колективна.

Очікуванні результати:

 1.               Усвідомлення учнями значущості прав і свобод людини і громадянина;
 2.               Поглиблення знань учнів з правознавства (Тема «Права і свободи людини і громадянина»);

Учні заздалегідь були розподілені на три групи. Кожна група отримала завдання: підготувати історичні довідки про створення ООН і прийняття Загальної декларації з прав людини 10 грудня 1948 року; знайти і підготувати до перегляду документальний відеоряд, присвячений подіям прийняття Загальної Декларації прав людини 10 грудня 1948 року; записати і підготувати музичний супровід.

 

Відеофрагмент «Всі люди народжуються вільними...»

Ведучий. Доброго дня шановні присутні! На цьому тижні Україна як і увесь світ відзначає День захисту прав людини.

Давним-давно. ще в стародавні часи. у людей була необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка людина не мала жодних прав, якщо в неї не було сильного покровителя, який бажав б допомогти їй у вирішенні суперечок.

Ведуча. У перших відомих історії державних права людини були дуже обмежені, вузькі. Наприклад, у державах Давнього Сходу закон вирізнявся досить жорстким ставленням до людини , часто був кастовим. За доби античної й середньовіччя, попри можливість певних верств суспільства користуватися деякими правами, про права людини в сучасному розумінні не можна було говорити. Законами закріплювалась нерівність людей за становими, майновими, релігійними, національними та іншими ознаками. Така нерівність унеможливлювала реалізації прав людини.

Тривалий час діяв неписаний закон: «Хто сильний, той правий». Але коли виникли перші держави, правителі яких прагнули встановити загальний справедливий порядок і норми життя для всіх громадян, у людське суспільство прийшов новий закон права. Тепер держава ставала на захист і сильного, і слабкого. Головними критерієм права стала справедливість, а не сила.

Ведучий. Перше закріплення низки ідей щодо прав людини у законодавстві здійснено у Великій хартії вольностей, яку підписав 1215 р. король Іоанн Безземельний внаслідок угоди між ним і повсталими проти нього англійськими баронами. У цьому документі захищалися права на приватну власність, недоторканність та свободу особистості від абсолютизму, принцип недоторканності особи, право людини на вільне пересування. 1689 р. у Великій Британії прийнято Білль про права, що став юридичною основою конституційної парламентської монархії у Великій Британії і в якому закладено основи демократичного парламентаризму (вільні вибори членів парламенту, їх недоторканність).

Ведуча. Минали століття. Держави створювалися, розросталися, процвітали або гинули. Чому? Як свідчить історія, правителі й уряд не завжди піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи сусідній країні війну чи приймаючи яке-небудь політичне рішення, правитель прагнув задовольнити лише свої інтереси й зовсім не замислився над долею простих людей. Отже. людству потрібно було щось вирішити, знайти такого захисника, який міг би примусити державу поступитися своїми інтересами заради інтересів своїх громадян і постійно піклуватися про них.

Ведучий. Місію такого захисника взяла на себе міжнародна організація ООН, створена в 1945 році з метою вирішення будь-яких конфліктів та суперечок між країнами не воєнним, а мирним шляхом за столом переговорів. Одним із її засновників була й Україна.

А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини-документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права й свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканість, свободу совісті, можливість дотримуватися своєї релігії й багато іншого.

 

Відеофрагмент «Декларація прав людини. Кожне слово оплачено жертвами»

 

Ведучий. Коли вимовляємо вираз «права людини», зазвичай йдеться про невеликий набір прав і свобод, які найчастіше називаються фундаментальними правами та свободами. Без дотримання цих прав неможливе нормальне існування та розвиток людини в суспільстві. Часто їх також називають конституційними правами, тобто такими, що закріплені в конституціях держав.

У кожного з нас є права, і ми повинні добре знати їх, щоб захистити себе, якщо хтось хоче нас образити.Але слід знати не лише свої права, але й обов’язки. Прагнучи відстояти свою свободу, не утискайте свободу інших.

Ведуча: А що ж наші громадяни знають про права людини?

 

Відеофрагмент «Що таке права людини?»

Учень

Ти знаєш, що ти — людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

 

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди —

Добрі, ласкаві й злі.

 

Сьогодні усе для тебе —

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

 

Бо ти на землі — людина,

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Ведуча. Друга Міжнародна (всесвітня) конференція з прав людини, яка проходила у 1993 р., ухвалила Віденську декларацію і Програму дій, яка відобразила загальний підхід держав до питань прав людини. У цьому документі зазначено, що «усі права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними і взаємопов'язаними». У1993 р. Генеральною Асамблеєю ООН запроваджено посаду Верховного комісара із заохочення і захисту усіх прав людини.

 

Учень.

Мораль і право,

Право і Закон –

Рушійні сили для життя людини,

А їх знання надасть нам вірний тон

І розвитку держави – України.

Конкретно муси мжить, не навмання.

Регулювати світ людських стосунків,

Впроваджувать державницький процес

Все в правознавстві міститься в рахунку,

Розумно й чесно твориться процес,

Щоб забезпечить молодим майбутнє,

Свідомо накопичуйте знання.

Все, що завчили, стане незабутнім.

Ведучий. Дуже часто поряд зі словами «права людини» ви можете зустріти слово «свободи», наприклад, свобода слова, свобода думки. Право є тим, реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є простором, в який державі не можна втручатися. Тому кажуть: «права і свободи людини».

Ведуча. В сучасному світі снує більш 200 різноманітних держав, які мають різні традиції, звичаї, уявлення про права людини. Починаючі з 1948 року Організацією об’єднаних націй  було прийнято цілу низку документів, які встановлюють міжнародні стандарти з прав людини, розширюючи їх і постійно доповнюючи. Головними з них є:

«Загальна декларація прав людини», Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, «Конвенція про права дитини».

 

Учень

Я маю право жити на землі,

Творити, дихати, учитись,

Примножувать багатства всі її,

Своєю Україною гордитись.

Я маю право на життя,

Я маю право на свободу,

Я маю право на освіту,

А також на щастя для мого народу!

Я маю право Україну восхвалять,

Боротися за неї і за честь стоять.

 

Ведуча. Перш за все ми повинні знати, що права людини захищають наше існування в сьогоднішньому буремному світі. У той же час варто пам’ятати про те, що всі ми люди – і наші власні права закінчуються там, де починаються права іншого.

Учень

Пишаюсь тим,що я людина,

Що маю розум,почуття,

Що неповторна і єдина

І маю право на життя!

 

Пишаюсь тим,що я любити можу,

Своє добро у білий світ нести

І що несу свою життєву ношу

Лише для віри,світла,доброти.

Учень

Прожити хочу я життя в любові,

Бо це вона нам душі окриляє

І робить нас людьми,і в кожнім слові

На вірний шлях заблудлі душі направляє.

 

Нам всім потрібно вірити й любити,

Нідіятись і думати про те,

Що треба нам своє життя прожити

З любов"ю в серці,з вірою в святе.

Учень

Без цього нам на світі не прожити,

Бо лиш добро тримає білий світ,

Нам  треба ближнього немов себе любити,

Тоді не буде ні війни,ні бід.

 

Я вірю,що прийдуть такі часи,

Коли не буде ворожнечі й зла

І забуяють квітами сади

Й серця людей розквітнуть від добра.

Учень

Усі ми люди й гордо це звучить,

Нас всіх єднає віра у життя,

Ми мріємо,щоб краще стало жить

І щоб настало світле майбуття.

 

Та щоб не сталось -пам"ятай,що ти- людина!

Що маєш розум і найкращі почуття,

Що неповторна ти-єдина,

Що маєш горде право на життя!

Ведуча. В Україні вперше питання прав людини та їхнього захисту порушувались іще в Конституції Пилипа Орлика 1710 р., де зазначалося: «Подібно до того, як Ясновельможному Гетьману з обов'язку його уряду належить керувати й наглядати за порядком щодо всього Війська Запорозького, так само він має пильно дбати, щоб на рядовий і простий народ не покладали надмірних тягарів, утисків і вимог, бо підштовхнуті ними (люди), залишивши свої домівки, відходять, як правило, до чужих країв шукати життя кращого, спокійного і легшого».

 

Відеофрагмент «20 кроків до мрії. Крок 7 - Конституція Пилипа Орлика»

Учень.

 

Ні, не згине Україна

В печальній долі.

Ми відродим землю предків

Для кращої долі.

 

Розбудуємо, уквітчаємо

Україну гідно.

Чим пишається кохана,

Примножимо плідно.

 

Ні не згине Україна,

Відродиться мила.

Свій народ вона до щастя

Піднесе на крилах!

 

Ведуча: Наступним актом, що поставав на захисті прав і свобод людини в Україні стала Конституція Української Народної Республіки, прийнята 29 квітня 1918 р..

Відеофрагмент «Конституція Української народної республіки, 29 квітня 1918 року».

Ведуча: У радянський період було багато законів, які ніби то захищали права і свободи громадян. Однак насправді в країні панувала диктатура. Лише через 5 років після здобуття незалежності Україна отримала демократичну конституцію, що в повній мірі захищала права і свободи людини і громадянина.

Відеофрагмент «День в історії. Прийняття Конституції України» Ведуча. Права й свободи людини в сучасному розумінні невід’ємні від її обов’язків та відповідальності перед суспільством, державою, іншими людьми. Це фундамент не тільки демократії, але й справедливості, рівноправ’я, гуманізму. Такого висновку дійшли людство лише наприкінці XX ст., крокуючи до цього багато століть і заплативши за ці знання високу ціну. Однак і зараз, у ХXI ст., ще продовжує тривати боротьба ідей, пошуків найбільш досконалих форм суспільного та державного устрою, демократична боротьба за повноправну вільну людину і громадянина, гідні умови її існування.

Наша незалежна держава – Україна, що входить до світової співдружності, теж робить перші кроки у цьому демократичному процесі, виборює право стати цивілізованим суспільством, яке поважає людину гідність, чітко прагне дотримуватися невід’ємних прав людини й громадянина. Саме тому ми повинні знати основоположні права людини, серед яких:

Ведуча. Права людини — це захищена і гарантована державою можливість існувати і розвиватись як особистість, задовольняти свої потреби, закріплені законодавством.

Відеофрагмент «Захищай свої права та права інших»

Ведучий. Незабаром вам відповідати за життя нашої країни. Адже недарма говориться: «Держава будується не в майбутньому, вона будується сьогодні». Ви своїми знаннями, своєю працею маєте доводити свою любов до держави. Хочеться вірити, що ви зробите це гідно, щоб кожен міг би сказати: «Я – громадянин України».

ПІСНЯ!

Ведуча. Любіть Україну. любіть свій край, бережіть його, плекайте. Нема життя без України, бо Україна – це мати, яку не обирають, як і долю, бо Україна – це пісня, яка вічна на цій землі і людина повинна бути захищеною з правової точки зору та щасливою тут!

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1.               Всі людини народжуються вільними https://www.youtube.com/watch?v=WiHfooTmBls
 2.               Декларація прав людини. Кожне слово оплачено жертвами https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI
 3.               Що таке права людини https://www.youtube.com/watch?v=kFHemu3lQdY
 4.               Конституція Української народної республіки, 29 квітня 1918 року https://www.youtube.com/watch?v=FZ49jCTekEI
 5.               Захищай свої права та права інших https://www.youtube.com/watch?v=WQfn1wYga4s
 6.               День в історії. Прийняття Конституції України https://www.youtube.com/watch?v=9a1FqOibPfk
 7.               20 кроків до мрії. Крок 7 - Конституція Пилипа Орлика» https://www.youtube.com/watch?v=P0Jb54yZxeY

1

 

docx
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
23 травня 2018
Переглядів
1092
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку