Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Презентація "МАтематична портретна галерея"

Про матеріал
У презентації подані портрети і коротка біографія відомих у курсі шкільної математики вчених:Вієта,Евкліда, Декарта,Фалеса,Піфагора,Ератосфена,Ньютона,Лейбніца. До кожного з цих імен складені кросворди
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Математичнапортретнагалерея4105711178

Номер слайду 2

План. Ф. Вієт. Евклід. Р. Декарт. Ф. Мілетський. Піфагор. ЕратосфенІ. Ньютон. В. Лейбніц. Використані джерела Про автора проекту

Номер слайду 3

Знаменитий французький математик Франсуа Вієт народився 1540 р. у містечку Фонтеней. його батьки були заможними людьми. Вони мріяли, що син стане адвокатом. Після закінчення юридичної школи з 1559 р. Вієт почав свою адвокатську діяльність. Він вів справи однієї дворянки і водночас навчав астрономії її єдину дочку Катерину. Навчаючи дівчину, Франсуа і сам захоплюється астрономією. У нього виникає задум великої праці з астрономії. Вієт добився значних успіхів у галузі алгебри. Недарма його вважають творцем алгебраїчних формул та алгебраїчної символіки і навіть називають «батьком алгебри». Франсуа Вієт(1540—1603 pp.)

Номер слайду 4

Теорема Вієта у формулюванні автора: Якщо А+В, помножене на А, мінус А в квадраті дорівнює ВD, то А дорівнює В і дорівнює DСучасне формулювання теореми Вієта: Добуток коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює вільному члену, а їх сума – другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Вієта славить його теорема - ім’я його носить вона не даремно!

Номер слайду 5

Відсотокіфаго. Прємникд'іВКатет1234 Вірно!Сота частина величини. Давньогрецький вчений. Елемент дії віднімання. Сторона прямокутного трикутника.

Номер слайду 6

Історія не зберегла для нас достовірних відомостей про життя цього видатного вченого. Вважають, що Евклід народився в Афінах близько 325 p. до н. е. і на запрошення царя Птолемея І на початку III ст. до н. е. прибув до Александрії. Працюючи в бібліотеці Музейону над упорядкуванням математичних манускриптів, Евклід створив славнозвісну працю з математики, яку назвав «Начала». Видатний учений подолав неабиякі труднощі, щоб систематизувати, узагальнити та довести багато складних співвідношень між елементами просторових і плоских фігур, які виражаються деякими числами.(365 – 300 рр. до н.е.)Евклід

Номер слайду 7

МЕдіанаектор. ВЦиліндр. Прямокутник. Подія. Квадратне124356 Вірно!Відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Напрямлений відрізок. Один із видів паралелограмів. Просторове тіло. Одне з понять теорії ймовірності. Рівняння виду ах² + bx²+ c = 0.

Номер слайду 8

У Франції, в департаменті Турень, є невелике давнє місто Лає. Там, у дворянській сім'ї, 31 березня 1596 р. народився майбутній філософ, математик, фізик і фізіолог Рене Декарт. Він не пам'ятав своєї матері, яка померла через кілька днів після його народження. Ріс Декарт кволою, слабкою здоров'ям дитиною під наглядом батька і няньок. Математичні дослідження вченого були частиною розроблюваного ним методу дослідження просторових фігур у їх взаємодіях і взаємозв'язках. Учений поділяв віру передових учених XVII ст. у всемогутність математичного методу як універсального знаряддя розв'язування будь-яких задач. Рене Декарт(1596-1650 рр.)

Номер слайду 9

Ім'ям Декарта названо ряд відкритих ним кривих ліній. Серед них найбільше застосувань у самій математиці, математичному природознавстві й техніці знайшла логарифмічна спіраль. Творчість Декарта мала великий вплив на наукову діяльність видатних учених Західної Європи і вітчизняних математиків, природодослідників і філософів. Тільки вісім математичних понять пов'язано з ім'ям Декарта, але й одного з них — декартової геометрії достатньо, щоб назавжди його ім'я лишилося серед найвидатніших творців математики.

Номер слайду 10

Додавання. Похідна. РадіусІнтеграл. Многочлен. Бісектриса145623 Арифметична дія. Синонім до слова поліном. Відрізок, який ділить кут навпіл. Відношення приросту функції до приросту аргументу. Поняття, пов`язане з колом.Інша назва первісної. Вірно!

Номер слайду 11

Декарт: "Гордовиті люди не бувають щасливими, оскільки не можуть поважати самі себе." Просто уточнюючи часом значення своїх фраз, ви допоможете людям розуміти ваші думки в два рази краще. Краще зовсім не шукати нове, не робити відкриття, ніж працювати над цим без достатніх знань, правил і алгоритмів. Варто зародитися мріям, думкам, бажанням - і боягузтво зникає. Якщо людина керує своїми бажаннями, плекає свої бажання, працює над своїми бажаннями і реалізує їх - вона гідна найбільшої поваги.

Номер слайду 12

Просте заучування мало допоможе у розвитку здібностей розумових. Набагато корисніше багато думати і міркувати. Поважати інших - вже достатня причина для того, щоб Вас поважали. Стародавні люди часто залишали після себе настільки сумнівні знання, що правильніше йти по зовсім новому шляху. Читати прекрасні книги - це як розмовляти з самими представниками того чи іншого часу. Ця розмова несе в собі слова, відредаговані, обдумані стократ.

Номер слайду 13

Найвидатнішим представником натурфілософсьокі теорії, філософської течії, що творчо й плідно вивчала навколишній світ, була так звана Іонійська школа, заснована філософом і вченим Фалесом Мілетським. Фалеса за давньою традицією відносять до так званих "семи мудреців" світу: він був одним з найвидатніших математиків свого часу. Історичних документів чи будь-яких першоджерел про життя вченого немає, бо його праці до нас не дійшли. Про діяльність Фалеса Мілетського ми дізнаємося лише з коментарів і переказів учених та авторів наукових праць пізнішого часу — Евдема Родоського, Діогена Лаердія, Прокла та ін. Гадають, що Фалес трагічно загинув на стадіоні під час великих олімпійських ігор, коли йому було майже 80 років. Про причини його загибелі існує кілька версій.(624 – 548 рр. до н.е.)Фалес Мілетський

Номер слайду 14

Історики вважають, що Фалесу належить доведення теореми про рівність вертикальних кутів, теорем про рівність кутів при основі рівнобедреного трикутника, про рівність двох трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. Він довів теорему про те, що вписаний у коло трикутник, одна із сторін якого є діаметром, прямокутний. Фалес знайшов також розв'язання задачі на визначення відстані від корабля, що перебуває в морі, до гавані без безпосереднього вимірювання цієї відстані. Можливо, Фалес уже знав властивості подібних фігур, принаймні рівнобедрених прямокутних трикутників. Найбільшим досягненням його в математиці було введення у геометрію ідеї доведення. Геометрія як наука, в якій усі твердження доводились на основі аксіом, починає розвиватися саме в Іонійській школі.

Номер слайду 15

Формулаіаметр. ДЛогарифм. Трапеція. Вісь1. Математичне поняття.2. Хорда, що проходить крізь центр кола.3. Поняття обернене до поняття степеня.4. Чотирикутник, у якого тільки дві протилежні сторони паралельні.5. Пряма, яка містить висоту кругового конуса. 12345 Вірно!

Номер слайду 16

Фалеса запитали, що на світі важко? – «Пізнати себе». Що легко? – «Радити іншому». Яке життя найкраще? – «Коли ми не робимо того, що засуджуємо в інших»Із диких (тварин) гірший за всіх тиран, із домашніх – підлесник. Ворогам і в очевидному не вір, друзям і в неймовірному вір.

Номер слайду 17

За переказами, Піфагор народився близько 580 р. до н. е. на о. Самос біля іонійського узбережжя Середземного моря, в багатій купецькій сім'ї. Перші наукові знання він здобув від ученого Ферекіда з м. Сіроса. Згодом Піфагор вирушив до Єгипту — центру тодішньої наукової і дослідницької діяльності. Піфагор геометрично довів, що суми послідовних непарних чисел, починаючи з одиниці, є точними квадратами. Наприклад, 1+3=4=22, 1+3+>5=9=32, 1+3 + 5 + 7=16= 42, 1+3 + 5 + 7+9 = 25 = 52 і т. д. Вивчаючи натуральний ряд чисел, піфагорійці встановили таку властивість сум послідовних чисел: 1+2 = = 3, 1+2+<3 = 6, 1+2 + 3+4=10, 1 + 2 + + 3 + 4 + 5=15 і т. д. Числа 1, 3, 6, 10, 15... вони називали трикутними числами, бо якщо скласти фігуру з кружечків, кількість яких відповідає кожному з цих чисел, то вона матиме форму трикутника.(580 до н.е. - 500 рр. до н.е.)Піфагор

Номер слайду 18

Почувши ім'я Піфагора, ми відразу пригадуємо знамениту теорему: «У прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи».

Номер слайду 19

Периметріраміда. ПФалес. Теорема. Геометрія. Множник. Розв'язок123456 Сума всіх сторін многогранника. Просторове тіло.Ім’я стародавнього вченого. Твердження, яке потребує доведення. Наука про властивості фігур. Компонент множення. Кінцевий результат. Вірно!

Номер слайду 20

Так сказав Піфагор. Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями. Твори велике, не обіцяючи великого. Не заплющуй очей, коли хочеш спати, не проаналізувавши всіх своїх учинків за минулий день. Тимчасова невдача краще тимчасової удачі. Не роби нічого ганебного ні в присутності інших, ні таємно. Першим твоїм законом має бути повага до себе самого. Лише неблагородна людина здатна в очі хвалити, а поза очі злословити. Роби лиш те, що в майбутньому не засмутить тебе. Усе впорядковується відповідно до чисел.

Номер слайду 21

Першим твоїм законом має бути повага до себе самого. Лише неблагородна людина здатна в очі хвалити, а поза очі злословити. Роби лиш те, що в майбутньому не засмутить тебе. Усе впорядковується відповідно до чисел.

Номер слайду 22

Давньогрецький вчений і письменник. Один із надзвичайно різнобічних вчених античності. Ератосфен займався філологією, філософією, хронологією, математикою, астрономією, геодезією, географією, сам писав вірші і музику. За це сучасники дали йому прізвисько Пентатл, тобто Багатоборець. Інше його прізвисько, Бета, тобто «другий», очевидно, свідчило про те, що у всіх науках Ератосфен досягає не найвищого, але чудового результату. Ератосфен(бл.275 – 194 рр. до н.е.)

Номер слайду 23

Решето Ератосфена в математиці – простий стародавній алгоритм знаходження всіх простих чисел менших деякого цілого числа n, що був створений давньогрецьким математиком Ератосфеном. Він є попередником сучасного решета Аткіна, швидшого, але і складнішого алгоритму.

Номер слайду 24

Аргум. Ентомб. РСтатистика. Алгоритм. Мода. Синус. Фігура. Квадратне. Означення1234567891. Незалежна змінна.2. Чотирикутник з рівними сторонами.3. Розділ математики, присвячений математичним методам систематики.4. Послідовність дій, яка приводить до потрібного результату.5. Значення вибірки, яке зустрічається найчастіше.6. Тригонометрична функція.7. Об`єкт, властивості якого вивчає геометрія.8. Рівняння виду ах² + bx²+ c = 0.9. Пояснення якогось поняття. Вірно!

Номер слайду 25

Ісаак Ньютон народився в родині фермера в селищі Вулстроп (75 км від Кембриджу); батько помер до його народження. Ісаак  Ньютон навчався в міській школі, потім у Триніті- колледжі Кембріджського університету, де пізніше викладав. Коло його інтересів було досить вузьким: математика, механіка, астрономія, оптика. Головний здобуток Ньютона — «Математичні початки натуральної філософії». А критерієм істини Ісаак Ньютон важав досвід, спостереження, експерименти і строгу математичну форму вираження результатів. Ньютон, справді, вмів захоплюватися обчисленнями і, забувши про все, думати над поставленими завданнями доти, поки не бачив виходу з логічного лабіринту. Знаменитий випадок з падаючим яблуком, переказаний племінницею вченого, належить якраз до золотих вулсторпських років і, якщо він є лише красивою легендою, все одно характерний для стилю роботи вченого. Ісаак Ньютон(1643 – 1727 рр.)

Номер слайду 26

Перпе. Ндикулярентраль. Цний. Плюс. СтереометріяІмовірність. Радіан1234561. Відстань від точки до прямої.2. Плоский кут з вершиною у центрі кола.3. Математичний знак.4. Розділ геометрії, у якому вивчаються фігури в просторі.5. Числова характеристика можливої появи випадкової події за певних умов.6. Центральний кут, для якого довжина відповідної дуги дорівнює довжині радіуса. Вірно!

Номер слайду 27

В історії філософії не так вже й багато прикладів, щоб у діяльності і творах одного і того ж вченого поєднувалися епохальні наукові відкриття і найглибші філософські ідеї, що становлять вузловий пункт історико-філософського процесу. Серед таких мислителів і грандіозна фігура німецького філософа і вченого Готфріда Вільгельма Лейбніца . Лейбніц народився 1 липня 1646 року в Лейпцігу в сім'ї професора моралі місцевого університету. З боку матері його рідні належали до числа університетських юристів, чиновників, богословів. Вплив сімейних традицій на Лейбніца був, безсумнівно, великим. Однак з юних років він проявив рідкісну самостійність, завзятість та цілеспрямованість в оволодінні знаннями. Здібності майбутнього геніального філософа проявилися вже в шкільні роки, коли він захопився логікою - досить нудним для більшості учнів предметом, що складається з сухих законів і правил, що описують мислительні форми. Вільгельм Лейбнінц(1646 – 1716 рр.)

Номер слайду 28

Школярі власне знають ім′я Готфріда Лейбніца саме тому, що визначений інтеграл обчислюють за відомою формулою Ньютона-Лейбніца. Серед геніїв XVII ст. Ньютон і Лейбніц височать як недосяжні вершини. їхні імена відомі кожній освіченій людині і прикрашають історію науки. Вони підсумували результати тисячолітнього пошуку вчених різних країн і завершили формування однієї з важливіших галузей математики- математичного аналізу. Створення його відкрило величезні можливості для застосування математики в теоретичних дослідженнях і розв'язування практичних задач. Ньютон на 10 років раніше за Лейбніца прийшов до відкриттів з математичного аналізу, Лейбніц на 28 років раніше від Ньютона опублікував свої результати. Вони мали стати друзями, а завершили шлях ворогами. Їхні ж, не в міру діяльні шанувальники, мало не перетворили сварку за пріоритет у міжнаціональний конфлікт.

Номер слайду 29

Ко. Лоілене. ДТупий. Масштаб. Кратне. Дільник. Різниця1234567 Фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від однієї точки. Компонент ділення. Кут більший за 90° і менший за 180°. Частка, яка показує у скільки разів реальні розміри більші або менші від даних. Число, яке ділиться на інше, без остачі. Компонент ділення. Результат віднімання. Вірно!

Номер слайду 30

1.www.uk.wikipedia.org2.www.ukrref.com.ua3.www.znaimo.com.ua4. Кросворди, складені автором. Використані джерела:

Номер слайду 31

Автор проекту: Больбат Н. В., учитель математики Берестовецького НВКБорзнянського району. Чернігівської області

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Новомлинська Дар'я Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 листопада 2019
Переглядів
149
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку